Grad Opuzen među deset je najuspješnijih gradova po korištenju EU fondova u 2020. godini. Naša analiza FINA-inih podataka o konsolidiranim proračunima gradova pokazuje da je Grad Opuzen povukao 2.080,99 kuna iz EU po stanovniku. Za slijedeće razdoblje, pak, planiraju nove projekte – od gradnje vrtića, sportsko-rekreacijskog centra, marine, rekonstrukcije gradskog parka, digitalizacija, do gradnja veletržnice…

‘U prethodnom razdoblju su realizirani projekti uređenja komunalne i prometne infrastrukture u našoj poslovnoj zoni što se pokazalo odličnim u privlačenju investitora u gradnji poslovnih objekata, također i sanacija jedne od nerazvrstanih cesta koja spaja dosta poljoprivrednih površina i domaćih OPG-ova. U tijeku je projekt reciklažnog dvorišta čiji radovi se planiraju završiti 31.siječnja sljedeće godine, a ishođenje uporabne dozvole do kraja trećeg mjeseca. Taj nam je projekt od velikog značaja jer će nam pomoći u zbrinjavanju i razvrstavanju otpada.
U budućem razdoblju imamo u planu dopunu projekta aglomeracije tj. izgradnju sekundarne mreže kanalizacije na svim mjestima u našem gradu i naseljima, čiji nacrt je već spreman i planiramo ga uvesti u plan Hrvatskih voda za 2022 godinu za izradu glavnog projekta i ishođenja građevinske i shodno završetku uporabne dozvole, nadalje, gradnja novog vrtića (povlačenje sredstava iz NPOO, izrada novog glavnog projekta), pa gradnja sportsko-rekreacijskog centra (izmjena i dopuna glavnog projekta), rekonstrukcija gradskog parka (u tijeku izrada idejnog projekta, sanacija šetnica, obnova gradske fontane, obnova hortikulture, opremanje dječjeg igrališta unutar parka), rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture na našoj gradskoj plazi na ušću Neretve (u tijeku izrada idejnog projekta, usklađovamke s prostornim planom), gradnja gradske marine (pontona) za vezivanje brodova (u pripremi izrada glavnog projekta, usklada s prostornim planom), rekonstrukcija gradskog mosta ( u tijeku priprema dokumentacije za izradu glavnog projekta), energetska obnova Sportske dvorane, sanacija Posrednice , sanacija dijela nogostupa i odvodnje u Zagrebačkoj ulici, gradnja poduzetničkog inkubatora i instituta za istraživanje i razvoj u poljoprivredi, poticanje poljoprivrednika na udruženje u svrhu gradnje skladišno-distributivnog centra (digitalna i zelena tranzicija u novom programskom razdoblju, suradnja s drugim institucijama), digitalizacija grada i trgovačkih društava i ustanova u gradskom vlasništvu (e-uredsko poslovanje, iTransparentno, smart city),rekonstrukcija zgrade bivšeg “Doma kulture” (neriješeni imovinsko-pravni odnosi, prijava na neki od natječaja iz novog programskog razdoblja) te gradnja veletržnice …’ – kaže gradonačelnik Ivan Mataga.
Osim gradskih projekata, u planu je, kaže,  privlačenje privatnih investitora,  u svrhu gradnje novih objekata poslovne namjene i rekonstrukcije objekata u vidu stambeno-poslovne namjene koje su u ruševnom stanju unutar Grada. (L.K.)