Grad Otok, kako je pokazala naša analiza podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna, u 2020. godini  značajno  je povećao sredstva za unapređenje stanovanja i zajednice kad se podaci usporede s 2017. godinom, a jedan od važnijih projekata koji upravo ulazi u svoju završnu fazu je projekt aglomeracije te je preostalo još stotinjak priključaka koji se trebaju prespojiti na novu mrežu dok će stara biti u funkciji oborinske odvodnje.

U proračunu za ovu godinu Grad Otok je osigurao sredstva za temeljitu rekonstrukciju kolnika na način da prethodno sanirane kolnike u svim ulicama presvuče završnim slojem asfalta. Na taj način sve ulice oštećene tijekom provedbe projekta aglomeracije kroz koji su sva kućanstva Otoka i Komletinaca dobila besplatan priključak na kanalizacijsku mrežu bit će sanirane i ponovno uređene. Tijekom prošle godine sanirane su ulice A. Stepinca u Otoku te Ulica kralja Tomislava i Školska ulica u Komletincima. Projekt aglomeracije kroz koji je omogućeno 1440 besplatnih priključaka i izgrađeno oko 26 km kanalizacijske mreže  najveći je projekt Grada Otoka u vrijednosti 76 milijuna kuna te nakon njegovog završetka kreće i najopsežnije komunalno uređenje javnih površina.

Pored navedenog, po pitanju unapređenja usluge stanovanja i zajednice, radi se i na korištenju obnovljivih izvora energije i to postavljanjem fotonaponskih ćelija na javnim zgradama radi  uštede električne energije.

Što se ostalih područja podizanja kvalitete života tiče, imajući namjeru smanjiti nezaposlenost, Grad Otok i Otočka razvojna agencija u suradnji s renomiranim tvrtkama pokrenuli su „IT Otok“  povezivanjem nezaposlenih osoba s privatnim sektorom kroz edukaciju za zanimanje IT analitičar. Edukacija se održava u Poduzetničkom inkubatoru, a cilj je polaznicima pružiti nova znanja i priliku da se dokažu potencijalnim poslodavcima.

Nadalje, kako bi olakšao novopečenim roditeljima, Grad se uključio u sustav e-novorođenče, a zbog povećane potrebe za pohađanjem vrtića provedeni su prošle jeseni opsežni radovi za dodatnu dogradnju DV Pupoljak kako bi se omogućio prijem još jedne skupine polaznika. Vrijednost radova iznosila je oko 600 tisuća kuna, a u tome je svoju potporu u iznosu od 250 tisuća kuna dao  i Državni ured za demografiju i mlade u skladu s pozivom za financijsku potporu održavanja i razvoja predškolstva u gradovima s potpomognutih područja, posebno manje naseljenih i ruralnih sredina RH. Također je izvršena i potrebna rekonstrukcija priključka zgrade Dječjeg vrtića na vodovodnu mrežu Otoka.

Naime, Grad Otok u pedagoškoj godini 2020./2021. imao je u odnosu na prethodnu godinu 79 mališana više u vrtiću, odnosno porast od čak 138,60 posto, pokazali su podaci DZS-a i naše analize po kojoj je Otok bio u Top 10 hrvatskih gradova prema povećanju u apsolutnom iznosu i najbolji grad po postotnom godišnjem porastu vrtićanaca. U 2020. je završena prva rekonstrukcija i dogradnja spomenutog vrtića s pratećim sadržajima i uređenjem okoliša te su proširenjem kapaciteta značajno poboljšani uvjeti za rad s djecom predškolskog uzrasta i uz dotadašnje odgojno-obrazovne skupine omogućen prijem jasličke skupine mališana. Ukupna je vrijednost projekta iznosila nešto iznad 7,6 milijuna kuna, od čega je oko 7,1 milijun kuna bespovratnih sredstava. Izuzetno zahtjevan i kvalitetan infrastrukturno obrazovni projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, odnosno Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Otočkim obiteljima s djecom vrtićkog i jasličkog uzrasta je tako prije godinu i pol dana postao dostupan kvalitetan, suvremen i gotovo potpuno nov dječji vrtić, tj. u cijelosti obnovljena i proširena zgrada. Pritom je riječ o energetski učinkovitom i neovisnom zdanju koje ima zagrijavanje iz alternativnih izvora energije, solarne panele za proizvodnju električne energije i grijanje tople vode te dizalice topline, ukupne bruto površine 950 kvadratnih metara.

Vrtić trenutno ima tri jedinice za djecu vrtićke dobi i 2 jedinice za djecu jasličke dobi, u njemu se nalaze i blagovaonica, višenamjenska dvorana, terasa, prostor za izolaciju mališana, kuhinja, prostor za osoblje, sanitarni čvorovi i sve ono što jedan moderan dječji vrtić treba sadržavati. Kroz projekt je također uređeno novo dječje igralište s pedagoški suvremenim spravama. Dodajmo i kako je Grad Otok u samom vrhu po trendu povećanja sredstava za stipendije, pritom svojim srednjoškolcima financira boravak  u đačkim domovima, a osnovnoškolcima obrazovne materijale.

U suradnji s Otočkom razvojnom agencijom Grad priprema i brojne nove projekte kojima također ima namjeru oplemeniti gradski prostor i živote svojih stanovnika.

Jedan od projekata je Rekreacijski ribnjak s pratećim sadržajima koji obuhvaća prostor bivše ciglane, a na kojem je uslijed iskapanja gline došlo do formiranja umjetnih jezera. Prostor je trenutno zapušten, a došlo je i do nekontroliranog odlaganja otpada i građevinskog materijala. Izvođenje radova planira se u dvije etape; prva obuhvaća sanaciju nelegalnog odlagališta građevinskog otpada i hortikulturno uređenje dijela zapuštenog prostora bivše ciglane, a druga uređenje prostora u sportsko-rekreacijsku zonu, uređenje umjetnih jezera u ribnjak, izgradnju urbanih sportskih terena, dječjeg igrališta i tenis centra. Cilj projekta je sanirati divlja odlagališta te spriječiti nastajanje novih divljih odlagališta otpada, potaknuti biološki oporavak saniranih lokacija i stvoriti dodanu vrijednost koja pridonosi poboljšanju kvalitete života građana. Procijenjena vrijednost projekta je 5,2 milijuna kuna.

Tradicijska kuća u Komletincima vrijedno je kulturno naslijeđe građeno u vremenu između 1906. i 1912. godine, a zahtijeva obnovu i revitalizaciju same kuće s tradicijskim zgradama i okućnicom u što autentičnijem obliku radi, između ostalog, i promidžbe mjesta Komletinci. Tradicijska kuća obnavlja se s ciljem očuvanja kulturne baštine i  davanja javne namjene poput prenamjene u muzejski ili  izložbeni prostor o tradicijskom načinu života. U prednjem dijelu kuće postavit će se, dakle, etno-zbirka i kulturno-turistički sadržaji, a u stražnjem će se izgraditi uslužni objekt te pozornica za održavanje nastupa KUD-ova, raznih događanja poput proljetnih „Filipovčica“ koje su na listi nematerijalne baštine te će se organizirati i povezivanje turističke promocije Grada Otoka s postojećim sadržajima kao što je Bioekološko-edukacijski centar na Virovima. U tijeku su pregovori oko izrade interpretacijskog sadržaja i multimedijalne opreme, a procijenjena vrijednost radova je 8,6 milijuna kuna.

A projektom Virovi II na području Virova i Čistina unaprijedila bi se postojeća infrastruktura Bioekološko-edukacijskog centra Virovi te se planira izgradnja novih sadržaja i aktivnosti kao što su uređenje i proširenje poučnih šetnica od Bioekološko-edukacijskog centra do uređene šetnice Virovi i od drvenog mosta do šetnice Lože, zatim šetnja kroz krošnje, viseći most, adrenalinski park, sportski tereni, izgradnja molova za sportski ribolov, uređenje šetnice od Čistina do Bioekološko-edukacijskog centra, uređenje drvenih šetnica na Čistinama gdje bi se izgradio i uredio i info centar. Svi sadržaji radit će se u skladu sa zaštitom okoliša i s ciljem promocije lokalne prirodne baštine. (V.H.)