Grad Ozalj, u Karlovačkoj županiji, zauzima i ove godine visoko mjesto naše najnovije analize – subvencija u poljoprivredi, pa se u Top 10 našao kada se radi o iznosu proračunske potpore (3.) po glavi stanovnika (68.49 kuna), ali i (2.) udjelom (1.31 posto) izdvajanja poljoprivrednicima iz Proračuna 2022…

Ozalj je inače, podsjetimo, i lani zauzimao visoko mjesto naše analize subvencija u poljoprivredi provedenima u 2021. pa se u Top 10 našao na čak tri polja -kada se radi o udjelu proračunske potpore (3.-1.61 posto), zatim iznosu po glavi stanovnika (5.-82.45 kuna) i – porastu izdvajanja u 2021. prema 2020. (9. – 212.937 kuna plusa). Poljodjecima sa svog područja nastavio je aktivno pomagati i kroz 2022. i 2023., a to uspješnio čini i sada…

U proteklom trogodišnjem razdoblju kroz Program potpora u poljoprivredi, Grad Ozalj izdvojio je preko 160.000 eura za mjere potpore poljoprivrednicima. U 2022. dodijeljena sredstva potpora male vrijednosti iz Programa iznosila su 53.058,80 eura, a mjere je koristilo oko 160 poljoprivrednika s područja Ozlja.

-Program je usklađen s pravilima Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, što je propisano Uredbom Komisije EU na potpore ‘de minimis’ u poljoprivrednom sektoru- navode nam iz Grada.

Mjere obuhvaćene Programom odnose se na unapređenje biljne proizvodnje (uključuje police osiguranja usjeva i nasada, nabavku mehanizacije, nabavku ograda i armatura na voćnjacima, vinogradima i pašnjacima, kupnju sustava za obranu od tuče na voćnjacima i vinogradima, sufinanciranje nabave sadnog materijala …), mjere za unapređenje sektora stočarstva (osjemenjivanje goveda, krmača/nazimica, polica osiguranja životinja, kupnje i ostavljanje bređih junica, uzgoj ovaca i koza), mjere razvoja pčelarstva, potpore za projektnu dokumentaciju (dokumentacija za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne  proizvodnje, legalizacija objekata za smještaj stoke), potpore razvoju poljoprivrednih gospodarstava (nastup na sajmovima i manifestacijama, prijava dokumentacije na natječaje za korištenje EU sredstava, nabavke opreme za opremanje vinskih podruma, sufinanciranje izgradnje, uređenja, opremanja objekata za dopunske djelatnosti).Također, dodjeljuju se potpore za mlade poljoprivrednike, pa dodatna sredstva mogu ostvariti ako je mladi poljoprivrednik nositelj OPG-a…

U cilju opstanka poljoprivrednih gospodarstava na području Grada, unapređenja i modernizacije poljoprivredne proizvodnje i razvoja ruralnih područja i ruralnih vrijednost u 2022. povećani su iznosi sufinanciranja polica osiguranja, osjemenjivanja goveda na gospodarstvu, kao i iznos sufinanciranja pčelarstva.

U suradnji s Odborom za poljoprivredu i šumarstvu, uvažavajući potrebe poljoprivrednika,  u 2023. godini je nastavljen Program potpora u poljoprivredi Grada Ozlja, a uvedene su i izmjene s obzirom na sve češće ekstremne vremenske uvjete u vidu povećanja sufinanciranja sustava za obranu od tuče na voćnjacima i vinogradima, sufinanciranja kupnje i izgradnje akumulacijskih sustava i sustava za navodnjavanje u povrtlarstvu i voćarstvu, a isto takoi uvedena je i mjera sufinanciranja nabave sadnog materijala – certificiranih sadnica vinove loze, voćnih sadnica, sadnica jagoda  i sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja kao i mjera sufinanciranje izgradnje, uređenja, opremanja objekata za dopunske djelatnosti, sve u suradnji s poljoprivrednicima.

Na području Grada Ozlja trenutno ima 171 kilometar asfaltnih nerazvrstanih cesta i 87 km makadamskih nerazvrstanih cesta u koje se može uključiti i makadamske (poljske) puteve koji vode prema obradivim poljoprivrednim površinama. U 2022. i 2023. godini izvedeni su brojni radovi na izgradnji i održavanju infrastrukture vezane za poljoprivredu – sanacija nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, a naravno s ciljem poboljšanja prilaza poljoprivrednicima poljoprivrednim površinama.

Također, Grad Ozalj sufinancira projekt ‘Revitalizacija autohtonih sorta vinove loze (V. vinifera L.) Ozaljsko-vivodinskog vinogorja’. Cilj projekta je identifikacija, ali i znanstvena i stručna evaluacija autohtonih sorata vinove loze na području Ozaljsko-vivodinskog vinogorja sa ciljem njihovog trajnog očuvanja i buduće gospodarske revitalizacije, čime se lokalnim proizvođačima grožđa i vina daju dodatne mogućnosti za unapređenje i proširenje vinogradarsko-vinarske proizvodnje kao važne gospodarske grane grada. Projekt se provodi u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Udrugom vinogradara i vinara Trs iz Vrhovca.

-Svi ljubitelji kušanja izvrsnih vina ozaljskih vinara već nekoliko godina mogu uživati u eno-gastro manifestaciji ‘Vivodina Wine and Walk’, a kompletna ruta prolazi neposredno uz vinograde i prekrasna mjesta ozaljskog kraja koji se dijelom nalazi unutar Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje- dodaju i upoznaju nas sa uspješnim agro-turističkim projektom iz Grada Ozlja.

U 2023. izvršena je prijava na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2 u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt: TASTE – Unapređenje i promocija sporog i održivog turizma temeljenog na lokalnoj gastro-enološkoj ponudi u suradnji s Gradom Murskim Središćem, Zavodom Metlika i Općinom Lendava. Njime je planirano uređenje prostora za održavanje manifestacija, sajmova na način da će se na njemu moći održavati prezentacije domaćih proizvoda, tako i proizvoda partnerskih regija u Sloveniji, gastro sajmova. Ujedno će se promovirati suradnja i razmjena iskustava između poljoprivrednih gospodarstava i ostalih ponuđača sa područja hrvatske i slovenske strane, a tom investicijom trajno će se riješiti problem adekvatnog prostora za izlaganje ponuđača domaćih proizvoda u Ozlju, osobito za vrijeme održavanja manifestacija.

-U pripremi je i projekt ‘Plepelić dvor’ usmjeren na pokretanje Istraživačko-edukacijskog centra za vinarstvo i lovstvo – napominju iz Grada.

-Grad Ozalj je nekoliko godina među Top 10 po izdvajanju za poljoprivredu. U dogovoru s građanima i Odborom za poljoprivredu i šumarstvo kreiramo mjere potpora. Najviše se koristi mjera potpore za sufinanciranje nabavke mehanizacije, a  da bi i dalje poticali poljoprivrednike, ulažemo u uređenje puteva koji omogućuju dobar pristup poljoprivrednim površinama. U 2024. i dalje nastavljamo s mjerama iz Programa potpora poljoprivredi za što smo osigurali sredstva u Proračunu Grada Ozlja u iznosu od 56.000 eura. Ozaljski vinari nižu uspjeh za uspjehom, a zaslužena nagrada za brončanu povelju u kategoriji Vinski turizam ‘Suncokret ruralnog turizma Hrvatske 2023’, odličan je način promocije kvalitete ozaljskih vina. Izrazito smo ponosni i na nagrade naših medara koji su na području Karlovačke županije osvojili zlatno i brončano odličje za kvalitetu proizvodnje meda. Ovom prilikom pozivamo poljoprivrednike na korištenje bespovratnih sredstava kako bi sektor poljoprivrede grada ostvario rast i nova zapošljavanja.  Grad Ozalj obavještavat će poljoprivrednike o aktualnostima vezanim za potpore u poljoprivredi i korištenje bespovratnih sredstava te će i u narednom razdoblju pratiti i podupirati sve projekte ozaljskih poljoprivrednika– tvrdi nam i poziva gradonačelnica Lidija Bošnjak. (Pero Livajić)