Gradonačelnica Grada Petrinje, Magdalena Komes, po završetku svečanog otvorenja obnovljenog objekta “Slap”Dječjeg vrtića Petrinjčica, dodatno se obratila okupljenim medijima kako bi predstavila rezultate prvih 100 dana rada, pritom istaknuvši:

„S obzirom na stanje gradskih financija i ukupnu štetu koju je naš grad pretrpio, nama je potrebna svaka pomoć donatora, ali i naše države i državnog proračuna, to od nas zahtjeva visoki stupanj odgovornosti i transparentnosti. Zbog toga je moja prva poruka djelatnicima gradske uprave bila kako imam nultu stopu tolerancije na korupciju, kriminal i malverzacije, dok smo maksimalno usmjereni na punu transparentnost. Svaka kuna iz naše gradske blagajne se troši isključivo namjenski. Nažalost iako sam na primopredaji dužnosti, od prethodnika dobila javno obećanje kako nećemo naći kosture u ormaru, dobili smo da se slikovito izrazim čitavo groblje loših odluka, malverzacija i nenamjenskog trošenja sredstava. Zatekla sam 109 milijuna kuna obveza, minimalni priljev novca u proračun jer je Gradsko vijeće oslobodilo građane plaćanja komunalne naknade, vode, odvoza otpada te poreza i prireza na cijelu godinu. Iskorišten je bio i dozvoljeni minus od 10 milijuna kuna, što je izuzetno otežalo funkcioniranje grada. Došli smo u poziciju u kojoj smo svakodnevno morali moliti kreditore i vjerovnike na razumijevanje. Naravno, takvo financijsko stanje nije nešto iz čega se jednostavno možete izvući, ali u ovom trenutku nismo ugroženi. Dapače, pregovaramo o projektima i bespovratnim sredstvima prema međunarodnim financijskim institucijama kojima ćemo omogućiti i razvoj, a ne samo preživljavanje grada- kazala je gradonačelnica.

I dodala:

-Konstantno sam na sjednicama državnog Stožera za obnovu, a to se vidjelo već po tomu koliko smo ubrzali uklanjanje opasnih objekata, gdje je praktično pola uklonjenih u čitavoj županiji upravo u Petrinji. Upravo zahvaljujući preuzimanju organizacije, odnosno pribavljanja elaborata o uklanjanju i ishodovanja suglasnosti, a što sam najavljivala i u predizbornim porukama, 157 građevina je uklonjeno. Usporedite li to sa Zagrebom, postaje jasno kako izgleda dinamika našeg rada. Pred svima nama je velika i zahtjevna obnova, koja sama nije u nadležnosti Grada Petrinje, međutim, maksimalno smo usredotočeni u pomaganju kako donatorima tako i Vladi i državnom stožeru. S Ministarstvom kulture dogovorena je obnova i financiranje 32 objekta u središtu grada, pojedinačna kulturna dobra, za koja je u petak raspisan javni poziv za izradu projektne dokumentacije, a za koja je sredstva osiguralo Ministarstvo kulture. Inače što se tiče Petrinje, ukupno je podneseno 3200 zahtjeva za obnovom, i to govori koliko opsežan posao je pred svima u Hrvatskoj. Uklanjanje objekata blokira nas u saniranju naših prometnica koje su u očajnom stanju, ali uz autocestu prema Sisku koja će biti završena, s resornim ministarstvima razgovaramo i o cestovnim rješenjima, za koje se nadam da će biti dovršeni do kraja mog mandata, a radi se o gradskoj obilaznici i brzoj cesti odnosno spojnoj cesti s autoputa do Petrinje i dalje prema Glini. To bi našem gradu dalo jednu posve novu perspektivu i promijenilo našu budućnost. Za sada smo osigurali asfaltiranje alternativnog pravca prema Sisku (spoj Gajeva – Drenačka) te su osigurana sredstava za sanaciju i rekonstrukciju Kačićeve ulice kroz koju trenutno ide sveukupni promet. U tom smislu važno je istaknuti i kako su osigurana sredstva od strane Hrvatskih voda za nastavak aglomeracije, bolne teme u Petrinji- primjetila je gradonačelnica.

U prometnom smislu najbitnije je, napominje, imati i javne putničke veze sa Zagrebom, za što su izdvojili sredstva te financirali i direktnu autobusnu liniju. Što se tiče gradskog voznog parka, dva vozila su prodali, jedno su predali na korištenje Crvenom križu, a sama nastoji ne koristiti automobil u vlasništvu Grada.

-Pokrenula sam inicijativu prema Centru za vozila Hrvatske, koji je donirao preko 30 tisuća kvadratnih metara, koja će poslužiti novim investitorima. Nažalost iako je postojeća poduzetnička zona blokirana i neizgrađena, nalazimo rješenja kojima ćemo i tamo preokrenuti stanje, ali za sada mogu reći kako smo u pregovorima s dva velika, ozbiljna investitora. Ovo je prekratko vrijeme za dovršetak pregovora o ulaganju, ali kao što ovaj obnovljeni vrtić budi optimizam, isto je i s investitorima koji prepoznaju kvalitetu našeg kraja i naših ljudi kao radnika. Pred nama su u tom smislu dani koji će biti puni dobrih vijesti. Jedna od takvih je i osiguranih 30 milijuna kuna za poduzetnički Centar novog života, gdje ćemo preseliti bez naknade brojne poduzetnike i obrtnike koji su ostali bez prostora za poslovanje. Za ta sredstva smo pregovarali s Vladom, i doista nam se izašlo u susret jer tako što nije bilo planirano u proračunu. Sada nam je za završetak tog projekta najveći problem brzina izvođenja radova uzrokovana poremećajima na tržištu građevinskih materijala. U trenutcima dok se borimo za svako radno mjesto, jako je bitno i što je osiguran nastavak javnih radova sa 130 ugovora i tako zaposlenih Petrinjaca uz potporu Ministarstva rada. Sporazumno smo raskinuli pojedine ugovore iz Intervencijskog plana čiji završetak nije moguć, poput rekonstrukcija cesta uz koje se ruše objekti te smo preusmjerili sredstava u javni poziv za pomoć poduzetnicima, u iznosu od 15 milijuna kuna. Zbog katastrofalnog stanja, svaka pomoć, a posebno porezno rasterećenje je također izuzetno važno zbog čega smo kao Grad vrlo ozbiljno pristupili izradi prijedloga i komentara za Program revitalizacije Sisačko-moslavačke županije, osnovala sam široko stručno povjerenstvo, a naše već u kampanji prezentirane poruke na ovaj način bi se primijenile u čitavoj županiji- rekla je gradonačelnica.

-Pokrenuli smo izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Petrinje, i u tom smislu našu tragediju želimo pretvoriti u priliku za jednim novim početkom, boljoj budućnosti. Grad čine naši ljudi, a tu budućnost naša djeca. Zato maksimalno brinemo o njihovoj dobrobiti. Tu su i donatori, pa smo uz njihovu potporu osim objekta vrtića Slap dobili i dječje igralište, preko Zaklade Marina Čilića, a u suradnji s donatorima, osigurana su i sredstva za dječje igralište u Češkom selu. Obnova škola nije u nadležnosti Grada, ali maksimalno smo usmjereni i na dobrobit naših školaraca. Zato smo organizirali uz pomoć Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje postavljanje zaštitnih skela na koridorima prema školi, pomogli smo financijski i nabavku školske opreme za naše školske mališane kao i financiranje plaće za još jednog učitelja produženog boravka u Osnovnoj školi Mate Lovraka, čime je omogućen produženi boravak za još oko 25 djece. Na početku sam spomenula kako je naše financijsko stanje bilo nezavidno, ono što je bilo nezamislivo je stanje nakupljenih neisplaćenih naknada za novorođenčad i stipendije, takva, reći ću ružna praksa je odmah prekinuta te je sve isplaćeno i što je najvažnije, i dalje se redovito plaća.

-Mislimo i na naše starije i nemoćne, do preuzimanja ove dužnosti, vodila sam Dom za starije i nemoćne osobe u Petrinji, koji je prva javna ustanova koja je krenula u obnovu u našem gradu, a do završetka radova donijeli smo odluku o davanju na korištenje bez naknade Privremenog kontejnerskog naselja za potrebe korisnika- izvijestila je gradonačelnica.

-Ono što nam je trenutačno najveća želja je otvoriti pune kapacitete predškolskog odgoja. Zbog toga smo napravili izradu glavnog projekta za dogradnju središnjeg dječjeg vrtića. Kao što sam već naglasila, naša djeca su naša budućnost i ona osiguravaju opstanak ovog grada. Odmah po preuzimanju gradske uprave uočili smo kako će nakon dovršetka danas otvorenog objekta Slap biti potrebno proširiti prostor za potrebe pet odgojnih skupina. Spremni smo na natječaj i gradnju, a zbog opisanog stanja gradskih financija ovim putem pozvala bih građane i tvrtke da pomognu u izgradnji jer ovisimo o donacijama za tu investiciju. Projekt je vrijedan pet milijuna kuna, imamo za sad osiguranih milijun kuna i svaka pomoć je dobrodošla. Grad je za tu potrebu otvorio poseban namjenski račun i svi oni koji razmišljaju kako nam pomoći s time mogu napraviti najviše, tu je svaka uložena kuna doista vrijedna dječjeg osmijeha i ako mene kao predstavnicu ovog ranjenog grada pitate kako i gdje, onda vam mogu samo reći da je to prioritet.– kazala je gradonačelnica, te se na kraju zahvalila svima onima koji su Petrinju i Petrinjce pomagali nakon prošlogodišnjeg katastrofalnog potresa. (Grad Petrinja/PL)

OTVOREN POSEBAN RAČUN ZA DONACIJE U DOGRADNJI OBJEKTA „IZVOR“ DJEČJEG VRTIĆA P£TRINJČICA

Nakon što je po završenom upisu u program Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja ostalo neupisano oko 70 djece odlučeno je kako će se poduzeti hitne mjere kako bi se osiguralo mjesto u vrtiću za svako dijete.

Nakon razmatranja opcija odlučeno je da se pristupi dogradnji postojećeg objekta „lzvor” u Ulici M. Dujnića te je tijekom srpnja 2021. godine provedeno istraživanje tržišta kako bi se utvrdilo na koji način je moguće provesti planiranu dogradnju kvalitetno i u najkraćem mogućem roku.

Po provedenom istraživanju angažirana je tvrtka IPC INŽENJERING d.o.o. iz lvanca za izradu glavnog projekta i troškovnîka radova. Navedena tvrtka donira usluge stručnog nadzora gradenja i voõenja projekta.

Do kraja rujna 2021. očekuje se zaključenje ugovora sa izvođačem radova nakon čega bi se pristupilo samom izvodenju radova. Završetak radova je planiran u roku od dva mjeseca te je potrebno pronaći izvodača — partnera koji je spreman pomaknuti sve termine, započeti radove odmah i zavrśiti ih u najkraćem mogućem roku. Za izvršenje ugovora potrebno je kvalitetna organizacija radova i gradilišta te pravovremena dobava materijala i opreme.

Planirani projektantski troškovi dogradnje su oko 5.2 mil. kuna te Grad Petrinja još uvijek prikuplja sredstva za dogradnju.

U Hrvatskoj poštanskoj banci otvoren je poseban račun za uplatu donacija Gradu Petrinji te Grad poziva sve koji su u mogućnosti da sudjeluju u akciji prikupljanja novčane pomoći kako bi se što prije osigurala sredstva za dogradnju vrtića. Svoje donacije donatori mogu izvršiti bez naknade na IBAN: HR28 23900011500198069 s pozivom na broj HR68 PNB 7765-oib, a za uplate iz inozemstva SWIFT HPBZHR2X. Navedeni račun je multivalutni.