Treći put u ovome mandatu Mišo Krstičević i njegova gradska uprava podižu naknade za bebe u Pločama. Najnovijom odlukom povećali su, objavio je Krstičević na svom FB-u, naknadu za treće i svako iduće novorođeno dijete sa dosadašnjih 3.000 na 10.000 kuna i tako se svrstali među 20-ak gradova s najvišim iznosom naknade za 3. dijete u obitelji.

‘Smatram da u ova teška gospodarska vremena svaka mjera koja olakšava i rasterećuje mlade pločanske obitelji mora imati prioritet i za to se moraju osigurati sredstva’, naveo je Krstičević i podsjetio kako je, kad su on i njegov tim preuzeli odgovornost vođenja grada, iznos naknade za svako novorođeno dijete u Pločama bio 750 kuna.

‘Posebnih naknada za treće dijete nije prije bilo, i tu smo sada odredili 10.000 kn za svako novorođeno treće i daljnje dijete u obitelji’ – kaže nam Krstičević.  U 2019. godini kao pomoć za novorođeno dijete planiralo se ukupno izdvojiti 220.000, a realizirana je 201.000 kuna za 67 beba. U 2020. planirana naknada u proračunu iznosi 240.000 kuna. Do današnjeg dana za 37 novorođenčadi realiziralo se 111.000 kuna.

Iako je zatekao tešku financijsku situaciju u Gradu, jedna od prvih Krstičevićevih odluka u srpnju 2017., odmah nakon što je preuzeo dužnost gradonačelnika bila je upravo povećanje naknada za bebe koje je vratio sa tadašnjih 750 na 1.500 kuna. Prethodna gradska uprava je, naime, za razliku od svih ostalih gradova koji se trude povećavati naknade, u 2014. prepolovila naknade sa 1.500 na 750 kuna. Nakon prvog povećanja, u 2018. godini slijedi još jedno udvostručenje kad su naknade povećane s 1.500 na 3.000 kuna, pa se Grad Ploče u našem velikom istraživanju kojeg smo proveli prošle godine istaknuo i kao jedan od gradova koji je u protekle tri godine napravio najveći iskorak u povećanju naknada za bebe. (P.L.)

 

U petak sam donio ZAKLJUČAK kojim smo dopunili postojeći Zaključak o pomoći za novorođenčad kojim smo odredili visinu…

Objavljuje Mišo Krstičević, gradonačelnik PločaUtorak, 28. srpnja 2020.