Državni zavod za statistiku objavio je nedavno podatke za prošlu godinu koji još jednom potvrđuju zabrinjavajuću demografsku sliku Hrvatske – samo deset gradova 2019. je zabilježilo pozitivan prirodni prirast, odnosno veći broj rođenih nego umrlih. No, unatoč toj lošoj brojci, trunku optimizma budi činjenica da je čak 66 gradova ipak u pozitivnom trendu, odnosno raste im broj rođenih u odnosu na umrle, te smanuju negativni rezultat. Među njima je, u samom vrhu, i Grad Pregrada, koji je 2018. godinu završio sa negativnim prirodnim prirastom od -62, a prošle godine taj je minus smanjen na 20. Provjerili smo na koji način i kojim mjerama se u Pregradi bore protiv negativnih trendova i potiču natalitet.

‘Nastojimo potaknuti demografske trendove, ali ne samo jednokratnim financijskim pomoćima, nego kroz osiguravanje jednog kvalitetnog mjesta za život  s dobrom infrastrukturom, cestama, vodoopskrbom te naravno vrtićima i školama, čime se stvaraju bolji uvjeti života za mlade obitelji.  Lokalna zajednica ima važno mjesto u razvoju djece i mladih i upravo mi kao Grad ulažemo značajna sredstva za naše najmlađe sugrađane i s ponosom nosimo naziv “Grad prijatelj djece”, a bolje uvjete za djecu i mlade nastavit ćemo stvarati i u narednom razdoblju.’ – kaže gradonačelnik  Marko Vešligaj.

U Gradu kažu kako je loša demografska slika u Hrvatskoj, pa tako i u županiji, poticaj za uvođenje raznih pronatalitetnih mjera.

Među njima je svakako i naknada za novorođenu djecu. Roditelji s područja Pregrade primaju potporu za novorođenčad u vrijednosti od dvije tisuće kuna, koja je raspodijeljena na način da se tisuću kuna ostvaruje u novčanom obliku, dok se još tisuću kuna dodjeljuje u obliku prigodnog paketa za svako novorođeno dijete.Također, novorođena djeca besplatno su učlanjena u Gradsku knjižnicu do prve godine života. Uz to, na inicijativu patronažne sestre i Gradske knjižnice osnovana je grupa za potporu dojenja koja se sastaje 1 mjesečno u prostoru knjižnice.

Grad svojim Proračunom osigurava sredstva za financiranje troškova boravka djece u specijalnim ustanovama (Poliklinika SUVAG) u visini od 30%, a najviše u visini od 50% od utvrđene cijene programa. Proračunom Grada osiguravaju se i sredstva za financiranje troškova prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju u specijalnu ustanovu, koja se nalazi na području Županije. Također, u području zdravstva možemo istaknuti i prošlogodišnju zajedničku investiciju Grada i Županije u uređenje parkirališta i okoliša oko Doma zdravlja vrijednu 220 tisuća kuna.

‘Naravno da želimo olakšati svakom roditelju koliko god možemo i cilj nam je da ove bebe kasnije ostanu i živjeti u Pregradi, da budu vezane uz svoj grad. No, sama demografska slika ne može se mijenjati jednokratnim financijskim pomoćima nego kroz osiguravanje jednog kvalitetnog mjesta s dostojnim plaćama, ali i kroz dobru infrastrukturu, ceste, vodoopskrbu te naravno vrtiće i škole.’ – kažu u Gradu i dodaju: – Grad Pregrada kontinuirano ulaže u sve aspekte obrazovanja na području grada. Vrtić je energetski obnovljen – zamijenjeno je krovište vrtića, vanjska ovojnica te stolarija. Također je promijenjena unutarnja stolarija u jasličkom dijelu, nabavljena peć, klima i ormarići za presvlačenje, a obnovljena je i kotlovnica. Redovito se nabavlja potrebna oprema, a 2019. godine uređena je i senzorna soba. Također, vrtić provodi projekt „Ti i ja zajedno“ , gdje Grad Pregrada sudjeluje kao partner. Za projekt je ostvareno 2.041,644,98 kn bespovratnih sredstava temeljem Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Riječ je o projektu kojim se želi unaprijediti rad vrtića, ponuditi posebne programe te adekvatno usavršiti znanja i kompetencije djelatnika. Aktivnosti obuhvaćene projektom usmjerene su na pružanje usluge poslijepodnevnog boravka djece u obrazovnom programu do 20 sati, izradu i provedbu posebnih programa (engleski jezik, glazbeni program, opća igraonica s pojačanim programom za razvoj digitalnih kompetencija), jačanje kapaciteta osoblja u dječjem vrtiću (za provedbu posebnih programa te rad s djecom s posebnim potrebama). Povezano s ovim aktivnostima, projektom je opremljen prostor za pružanje usluge poslijepodnevnog smještaja te je nabavljena didaktička oprema za provođenje posebnih programa. Što se tiče cijene vrtića, roditeljima koji imaju dvoje djece u vrtiću, za drugo dijete cijena vrtića smanjuje za 50 posto, dok je u potpunosti oslobođeno od plaćanja treće i svako daljnje dijete istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program vrtića. Od 2014. do 2020. godine troškovi vrtića su rasli, no roditeljima se cijena nije mijenjala, već je sufinanciranje Grada povećano za 41,95 posto.

Grad Pregrada sufinancira prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, troškove prehrane za djecu u osnovnim školama (uključujući i djecu s područja Grada koja su polaznici osnove škole Đure Prejca), troškove škole plivanja, organiziranja terenske nastave, troškove pomoćnika u nastavi, programa međunarodne Eko škole, a financijski podržava projekte škole kao što su Večer znanosti, natjecanja i festivali te projekti u sklopu Erasmus + programa. Zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa sufinanciramo troškove ljetovanja za djecu slabijeg imovinskog stanja, Iz gradskog proračuna daruju se i djeca povodom blagdana sv. Nikole. Grad nije osnivač osnovne škole, ali u svom proračunu prošle je godine osigurao sredstva za zamjenu parketa u dvorani osnovne škole.

Grad će i ove godine financirati uz Županiju nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete u 50 postotnom iznosu, a sam osigurati radne materijale. Iz gradskog se proračuna osigurava 200 kuna mjesečno po učeniku za sufinanciranje troškova smještaja srednjoškolaca koji se školuju izvan Pregrade.

Također, u Proračunu za 2020. godinu osigurano je 265 tisuća kuna za stipendije i financijske potpore studentima i učenicima. Pravo na stipendiju i financijsku potporu ukupno je ostvarilo 55 učenika i studenata, od čega 29 učenika te 26 studenata. Dodjeljuju se i financijske potpore učenicima i studentima ovisno o prihodima po članu kućanstva; izravna financijska potpora za deficitarna zanimanja; nagrade za izvrsna postignuća učenicima i studentima (Osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima prema propozicijama Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Hrvatskog školskog športskog saveza ( HŠŠS)  i međunarodnim natjecanjima; Osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskim ili regionalnim  natjecanjima;  svih osam razreda prosjek ocjena 5,0;  Rektorova ili Dekanova nagrada, objavljen znanstveni ili stručni rad, sudjelovanje na studenstkoj Olimpijadi, 25 volonterskih sati u volonterskim aktivnostima, potvrda o neformalnom obrazovanju (Youthpass ili drugo).

Grad sufinancira troškove u vezi izvođenja dislociranog studija sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka,  a kao poticaj studiranju, Gradski savjet mladih svake godine organizira posjet Smotri Sveučilišta u Zagrebu za učenike završnih razreda srednje škole.

Posebna briga i dostupnost osigurana je djeci s teškoćama u razvoju čijim se roditeljima sufinancira polovica cijene boravka u Dječjem vrtiću Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Također, Grad radi na razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa te na osiguravanju besplatnog pristupa bežičnom internetu na pojedinim lokacijama u gradu. Tako je instaliran besplatni internet na pet lokacija u gradu koristeći 15 tisuća eura bespovratnih EU sredstava u okviru inicijative „WiFi4EU”. Javni besplatni Wi-Fi moguće je koristiti na Trgu Gospe Kunagorske, prostoru sportskog centra kod OŠ Janka Leskovara i Kunaparka, prostoru kod Glazbene škole i zgrade Sportske zajednice, kod Doma zdravlja te na Kunagori kod Planinarskog doma. Priprema se i rekonstrukcija dječjeg parka u centru grada, koja uključuje nove staze, više zelenila i nove sprave za djecu svih uzrasta, kao i uređenje dječjih igrališta po mjesnim odborima. Planovi za 2020. godinu uključuju i izgradnju teniskih terena, uređenje pomoćnog igrališta za nogometaše i nogometašice te uređenje kino dvorane u kojoj će biti smješten i centar za mlade.

Osim toga, Grad provodi i brojne projekte koji okupljaju mlade kao što su Mladi u centru, iz Erasmus + programa, participativni proračun za mlade uz potporu MDOMSP-a, „Local youth policies on social enterpreneurship“ s ciljem razvoj socijalnog poduzetništva među mladima te izrađuje novi Gradski program za mlade za razdoblje od 2021. do 2025.godine. Gradska knjižnica i muzej redovito organiziraju kreativne radionice za djecu, a Sportska zajednica grada namjerava u ovoj godini pokrenuti školu nogometa. Na području grada djeluje i Glazbena škola kojoj je Grad osnivač. (L.K.)