Kako je to pokazala naša nedavna analiza ulaganja u predškolski odgoj, temeljena na podacima o izvršenju proračuna za 2022. godinu, Grad Pula uvrstio se među 10 najbolje rangiranih gradova prema trendu povećanja izdvojenih sredstava. Naime, u odnosu na godinu ranije izdvojeno je oko 7,2 milijuna kuna više. Evo koji su se projekti provodili..

Grad Pula kontinuirano ulaže u predškolski odgoj; osnivač je tri predškolske ustanove, odnosno, DV “Pula”, DV “Mali svijet” i DV “Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin” te sufinancira djecu upisanu u 20 privatnih vrtića na gradskom području.

lBroj djece upisane u predškolske ustanove iz godine u godinu se povećava, stoga planiraju izgradnju dvaju novih vrtića te dogradnju jednog postojećeg. U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata, koje se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u protekloj 2022. godini Gradu Puli odobrena su dva projektna prijedloga izgradnje i dogradnje dječjih vrtića čiji je osnivač.

l
j
Prvi projektni prijedlog odnosi se na izgradnju i opremanje novog matičnog vrtića “Valmade” s 10 skupina (pet vrtićkih i pet jasličkih) za koji su odobrena bespovratna sredstva u visini 1.911.208,00 eura. Broj novih mjesta za upis bit će za 60 jasličke i 110 vrtićke djece. Drugi projektni prijedlog je dogradnja područnog vrtića “Centar” s dvije nove jasličke skupine, kao i dogradnja kuhinje, za što su zatražena bespovratna sredstva u visini 324.905,43 eura. Početak dogradnje očekuje se do kraja ove godine, a ukupna vrijednost investicije je 1.055.399,02 eura.
k
j
Tijekom prošle godine u tri predškolske ustanove kojima je osnivač Grad provodio se projekt “Pulski vrtići za sretnije odrastanje – pružanje usluge odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića na području Grada Pule” čija je vrijednost 2.895.841,80 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u 100 postotnom iznosu. Svrha tog projekta bila je osiguravanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, radi usklađivanja poslovnih i obiteljskih obaveza roditelja, odnosno, uspješnijeg balansiranja između suvremenih potreba tržišta rada i obiteljskog života.
Projektom se uspostavio produženi rad u tri dječja vrtića, razvijena su dva posebna programa, povećana usklađenost obiteljskih i poslovnih obveza članova obitelji 80 korisnika usluga vrtića, povećane stručne kompetencije 10 zaposlenika/ca u tri predškolske ustanove osnivača Grada Pule. Pored redovitih 10-satnih programa, programa predškole, posebnog poludnevnog programa za djecu predškolske dobi s teškoćama iz spektra autizma, provode se i drugi programi za djecu s teškoćama, darovitu djecu i djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina.
k
Sve tri predškolske ustanove provode i različite obogaćene programe kao što su razvojni programi obogaćeni specifičnim sadržajima sporta, osam sportskih skupina, “Serva za budućnost”, obuka neplivača, “Zavičajnost”, kraći programi “Vrtić u prirodi, “STEAM program”, “Volim povijest”, Program prevencije karijesa kod djece predškolske dobi, Ljetni kampovi, a u pripremi je i uvođenje novog programa digitalne kompetencije kod vrtićanaca.
j
Kako nam napominju iz puske Gradske uprave, ove godine otvorene su dvije nove jasličke skupine, a novost je i otvaranje   10-satnog alternativnog programa prema koncepciji Marije Montessori, što će dodatno obogatiti kvalitetu ranog i predškolskog odgoja. (V.H.)