Samoborski sustav gospodarenja otpadom prilagođen je građanima. Građani ne trebaju iz pričuve financirati izgradnju bokseva za otpad, kao što je to slučaj u Zagrebu, ne trebaju kupovati posebne plastične vrećice niti snose odgovornost za ubacivanje otpada od strane trećih osoba. Komunalac u potpunosti brine o spremnicima, otpadomjerima, kontroli sustava i odgovoran je za funkcioniranje sustava. Uspostavom novog sustava svaki će korisnik plaćati samo onu količinu miješanog komunalnog otpada koju je odložio u spremnik. Također će imati mogućnost direktnog utjecaja na smanjenje iznosa računa na način da više odvaja otpad…

Komunalac Samobor i Grad Samobor u prvoj polovici sljedeće godine uvode kompletno novi sustav prikupljanja otpada, a najveća novost su širenje područja odvojenog prikupljanja otpada na cijelo područje grada te – otpadomjeri namijenjeni višestambenim zgradama.

Radi se o velikim zajedničkim spremnicima za višestambene objekte koji će evidentirati svako ubacivanje otpada. Na ovaj način otpadomjer prati odlaganje prema svakom korisniku i omogućuje formiranje mjesečnih računa prema stvarno predanoj količini otpada. Po prvi put se odvojeno prikupljanje otpada uvodi i na cijelom području grada, a stanovnici u obiteljskim kućama će dobiti posebne kante za plastiku, papir i miješani komunalni otpad.

Među prvima uvode napredan sustav prikupljanja otpada

-Samobor je za nas Samoborce najljepši grad. To mišljenje dijele i brojni posjetitelji koji nam svakodnevno dolaze u goste, a zbog toga jako pazimo na sliku grada i ponosna sam što među prvima uvodimo ovako napredan sustav prikupljanja otpada. Želim pohvaliti i novog direktora Komunalca Samobor, jer je prije kalkulacije novih cijena napravio velike uštede u poduzeću kroz restrukturiranje i smanjenje broja zaposlenih. Još u siječnju ove godine imali smo staru kalkulaciju od 104,08 kuna, a sada je to spušteno do 79,87 kuna. Time je pokazao ono što smo i očekivali od njega u trenutku kad smo ga potvrdili na ovom radnom mjestu – da je stručan i da će raditi u korist građana. To je način rada kakav sam zagovarala u kampanji i drago mi je da svoja obećanja provodimo u djela – kazala je prije neki dan gradonačelnica Petra Škrobot na konferenciji za novinare prilikom predstavljanja novog sustava prikupljanja otpada.

Direktor Komunalca Samobor Renato Raguž istaknuo nam je kako za razliku od drugih gradova, pogotovo Zagreba, samoborski sustav gospodarenja otpadom nije prilagođavan davatelju usluge već građanima. Građani ne trebaju iz pričuve financirati izgradnju bokseva za otpad, kao što je to slučaj u Zagrebu, ne trebaju kupovati plastične vrećice, a komunalac Samobor u potpunosti brine o kontejnerima, otpadomjerima i kontroli sustava.

-Zakonska je obveza svih jedinica lokalne samouprave uvesti nove cjenike koji sadrže cijenu obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio te da se odredi cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada – takozvani varijabilni dio, a mi u Samoboru tome smo pristupili na za građane najbolji mogući način: nema skrivenih troškova, nema dodatnih kupovina vrećica ili bokseva, ne igramo se tzv. „sitnim slovima“, odnosno omjerima fiksnog i varijabilnog dijela. U konačnici će građani dobiti trenutno najbolju moguću uslugu te transparentnu i fer cijenu – izjavio je Renato Raguž i ponovio kako su prije pripreme cjenika napravili uštede u Komunalcu, što nije bilo nimalo lako s obzirom na zatečeno stanje u kojem, da se ništa nije promijenilo, bi rashodi službe za gospodarenje otpadom bili 50 posto veći od prihoda.

-Bilo bi najlakše sve to prebaciti na leđa građana, kao što je to bio prijedlog koji sam zatekao pri preuzimanju funkcije, ali i vodstvo Grada i ja osobno smatram da bi to bilo izbjegavanje odgovornosti. Zato smo i sve napravili da spustimo tu cijenu za čak 22 posto, u novom sustavu predviđamo i brojna umanjenja cijena koje služe za dodatnu motivaciju korisnicima pri razvrstavanju i odvajanju otpada. Konkretno, umanjit će se cijena za sve koji kompostiraju i to od 1 do 3 eura, ovisno o području, a čak 50 posto umanjenja varijabilnog dijela cijene biti će omogućeno svima onima koji imaju djecu do dvije godine starosti i to zbog potrebe odlaganja pelena. Isto će vrijediti i za odrasle s problemom inkontinencije – najavio je također niz pogodnosti direktor Komunalca.

Novi sustav pokriva cijelo područje grada Samobora, podijeljeno u tri područja. Direktor Komunalca je istaknuo i kako vjeruje da će ovaj novi model stvoriti novu naviku kod korisnika i osvijestiti ih kako kroz odvajanje papira, plastike i dugog korisnog otpada mogu smanjiti udio miješanog otpada te time dugoročno utjecati i na cijenu odvoza otpada.

Inače, fiksni dio cijene odnosi se na redovitost usluge, besplatno zaprimanje otpada u reciklažnim dvorištima, besplatnu uslugu odvoza glomaznog otpada na kućnom pragu, besplatan odvoz i obradu reciklabilnih vrsta otpada te nabavu i održavanje opreme i za taj dio će korisnici u kategoriji kućanstva od prve polovice iduće godine mjesečno plaćati 10,60 eura, a nekućanstva 11,98 eura. Varijabilni dio cijene omogućuje pokrivanje troška obrade prikupljenog miješanog komunalnog otpada i glomaznog otpada i taj dio će biti 0.02 eura po litri predanog otpada za kućanstva i nekućanstva. U kalkulaciju je uračunato opterećenje kroz novu državnu regulaciju, porast troškova kao što su troškovi goriva, materijala i odlaganja otpada te saniranje lošeg poslovanja bivše uprave, upoznaju nas iz Grada.

Način rada otpadomjera…

Otpadomjer je uređaj koji se ugrađuje na poklopce spremnika za miješani komunalni otpad (spremnik zapremine 1100 L i polupodzemni spremnici zapremnine 5 m³) u višestambenim zgradama i koji evidentira odlaganje otpada zasebno za svakog korisnika.

Nakon ugradnje otpadomjera, spremnik se zaključava i nije moguće bacanje otpada u spremnik osim putem pretinca na otpadomjeru. Korisnik otključava pretinac otpadomjera putem dodijeljene mu kartice ili ključa i u njega odlaže vrećicu volumena pretinca otpadomjera od najviše 25 L u polupodzemnim spremnicima, odnosno 30 L u spremnicima od 1100 litara.

Putem dodijeljene kartice ili ključa, korisniku će u sustavu biti evidentirano svako otvaranje pretinca otpadomjera kao odlaganje 25 L miješanog komunalnog otpada za polupodzemne spremnike, odnosno 30 L miješanog komunalnog otpada za spremnike od 1100 litara. Na kraju obračunskog razdoblja podaci se iščitavaju sa svakog otpadomjera i to čini osnovu za varijabilni dio računa korisnika. Primjerice, ako je korisnik tijekom obračunskog razdoblja (jedan mjesec) otvorio pretinac otpadomjera 8 puta na spremniku od 1100 L, to znači da je odložio 8×30 L= 240 L miješanog komunalnog otpada i to je vrijednost koja čini osnovu za varijabilni dio računa korisnika.

Na taj način uspostavlja se najpošteniji način naplate miješanog komunalnog otpada, jer se korisnicima naplaćuje samo ona količina miješanog komunalnog otpada koju su stvorili tj. odložili u spremnik. Korisnik je upoznat s točnom količinom miješanog komunalnog otpada kojeg je odložio i može odvajanjem otpada smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada i time direktno utjecati na smanjenje svog računa za odvoz miješanog komunalnog otpada.

Početak rada…

Komunalac je u travnju 2022. započeo probni projekt postavljanja otpadomjera na razne lokacije u gradu Samoboru. Na temelju dobivenih informacija od građana i podataka preuzetih s otpadomjera napravljene su analize potrebne za daljnju integraciju cjelokupnog sustava.

Grad Samobor aplicirao je na natječaju kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu otpadomjera i dobio sredstva u iznosu od 40% odnosno do 1 milijun kn za sufinanciranje nabave otpadomjera.

U tijeku je raspisivanje javnog nadmetanja za nabavu otpadomjera i cjelokupan proces (ugradnja, isporuka, testiranje, puštanje u rad) trebao bi završiti u prvoj polovici sljedeće godine, napominju iz Grada Samobora.

Koliko će mjesečno plaćati kućanstva, a koliko nekućanstva? 

Zakonska je obveza svih jedinica lokalne samouprave uvesti nove cjenike koji sadrže cijenu obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio te da se odredi cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada – takozvani varijabilni dio. Kućanstva će fiksni dio plaćati 79,87 kuna, a nekućanstva 90,25 kuna, dok će varijabilni dio plaćati  0,15 kuna po litri predanog otpada.

Umanjit će se cijena za sve koji kompostiraju i to od 1 do 3 eura, ovisno o području, a čak 50 posto umanjenja varijabilnog dijela cijene bit će omogućeno svima onima koji imaju djecu do dvije godine starosti i to zbog potrebe odlaganja pelena. Isto će vrijediti i za odrasle s problemom inkontinencije, a novi sustav gospodarenja otpadom trebao bi u konačnici stvoriti novu naviku kod korisnika i osvijestiti ih kako kroz odvajanje papira, plastike i dugog korisnog otpada mogu smanjiti udio miješanog otpada te time dugoročno utjecati i na cijenu odvoza otpada.

Cijena otpadomjera znat će se kada se provede postupak javne nabave, a milijun kuna Grad Samobor je za projekt otpadomjera dobio od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Trošak ugradnje otpadomjera će biti podijeljen između Grada Samobora, Fonda i Komunalca.

-Samoborski sustav gospodarenja otpadom nije prilagođavan davatelju usluge već građanima. Građani ne trebaju iz pričuve financirati izgradnju bokseva za otpad, kao što je to slučaj u Zagrebu, ne trebaju kupovati posebne plastične vrećice niti snose odgovornost za ubacivanje otpada od strane trećih osoba. Komunalac u potpunosti brine o spremnicima, otpadomjerima, kontroli sustava i odgovoran je za funkcioniranje sustava. Uspostavom novog sustava svaki će korisnik plaćati samo onu količinu miješanog komunalnog otpada koju je odložio u spremnik. Također će imati mogućnost direktnog utjecaja na smanjenje iznosa računa na način da više odvaja otpad – pojasnili su nam u Gradskoj upravi Samobora. (P.Livajić)

Za projekt dobili 1 milijun kuna bespovratnih sredstava 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je gradu Samoboru 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗸𝗻 bespovratnih sredstava za projekt ugradnje otpadomjera.
-Pilot projekt postavljanja otpadomjera započeo je prije nekoliko mjeseci, a glavni cilj je da građani odvoz smeća u višestambenim objektima plaćaju po količini tj. broju odvoza. Svakom korisniku se dodjeljuje jedinstveni kodirani ključ ili kartica koja bilježi odvoz i sukladno tome krajnji korisnik plaća upravo onu količinu odvezenog otpada, a to je najpoštenije – izvijestila je gradonačelnica Petra Škrobot putem facebooka.
-Iskreno me veseli što novih 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬, 𝟬𝟬 𝗸𝗻 kn vanjskih sredstava ponovno stiže u naš grad i uz brojne projekte i milijune povučene iz vanjskih izvora financiranja u potpunosti donose zaokret u načinju vođenja i upravljanju gradom što nam je i jedan od glavnih ciljeva- poručila je gradonačelnica…