U našem nedavnom izboru za „najpametniji“ grad, Pazin je odnio pobjedu u konkurenciji malih gradova gdje su mu opasno konkurirali Donji Miholjac, Krk, Pregrada i Supetar. Za razliku od prethodnih, ove smo godine pobjednike u Smart-city i Eco-city kategoriji birali prema posebnoj metodologiji koju je osmislila konzultantska tvrtka Apsolon. Pazin se kao najbolji nametnuo čitavim nizom parametara i kriterija, od indeksa digitalne spremnosti uprave do udjela u energetski učinkovitoj rasvjeti, broju potpornih institucija specijaliziranih za IKT, start-upova, visokoobrazovanog stanovništva, itd.. 

Pazin je još prošle godine, kada je u našem velikom izboru za Najbolji grad pobijedio u kategoriji demografije i obrazovanja, najavio kako će se kandidirati i unutar Smart city kategorije. Taj plan bio je, kako su rezultati pokazali, i te kako opravdan; naime Pazin je svoju novu titulu zaradio čitavim nizom parametara i kriterija poput najvećeg indeksa digitalne spremnosti uprave, najvećeg izdvajanja za obrazovanje u kategoriji malih gradova – čak 52,69 posto proračuna kao i najvećeg udjela gradskog proračuna namijenjenog potporama za tvrtke koje se bave IKT-om (informacijske i komunikacijske tehnologije), startup-ovima i inovacijama (1% proračuna). Prvo su mjesto među malim gradovima osvojili i po udjelu energetski učinkovite rasvjete u javnim rasvjetnim tijelima (100%), a u vrhu su i po udjelu zaposlenih u NKD područjima koja se odnose na IKT, kreativne industrije, istraživanje i razvoj (2,8%), po broju potpornih institucija specijaliziranih za IKT, start-upe, inovacije i održivi razvoj, visokoobrazovanog stanovništva (14,75%)  te postotku proračuna koji se izdvaja za obrazovanje odraslih i cjeloživotno obrazovanje (1% proračuna).

Pazin je u samom vrhu, na drugom mjestu, i po broju  učitelja informatike zaposlenih u OŠ  na području grada PER CAPITA (5 učitelja), po udjelu parkirnih mjesta  na području grada obuhvaćenih mobilnom naplatom (100%) te po broju putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu na području grada u 2019. godini PER CAPITA (96 putnika po stanovniku). U vrhu su, nadalje, i po udjelu  biciklističkih staza u ukupnoj dužini prometnica (15%),  kWh energije koje grad godišnje proizvede iz obnovljivih izvora energija (iz postrojenja i izvora kojima upravlja Grad i gradske tvrtke i institucije).

Kako je rekao gradonačelnik Renato Krulčić, čitava gradska uprava angažirana je na održivim projektima, a Smart-city je upravo to, održivi projekt te im je misao vodilja postići što veću transparentnost i kvalitetu života građana, počevši od pametne rasvjete, parkirnih mjesta, brzog interneta. U planu je tako do kraja ove godine uvesti brzi Internet koji će imati 80 posto stanovnika ruralnih područja Grada Pazina.

Kako smo u uvodu spomenuli, Pazin odvaja jedan posto proračuna za potporu tvrtkama koje se bave ICT-om, start-upovima i inovacijama. Naime, Grad već dugi niz godina pomaže poduzetnicima kroz Programe potpore pa je tako od 2009. do danas potporu primilo oko njih 190 u ukupnom iznosu većem od 2,8 milijuna kuna. U istom razdoblju, više od 11 milijuna kuna ulagalo se i u razvoj infrastrukture poduzetničkih zona. Navedena ulaganja dala su dodatan poticaj start-upovima i inovativnim poduzećima s područja Grada Pazina te u istom razdoblju dovela do pada stope nezaposlenosti s 5,41 u 2009. na 2.07 % početkom 2020. godine.

Pazin se može pohvaliti i prakticiranjem participativnog budžetiranja kao prvi Grad u Hrvatskoj koji je građanima omogućio sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna. Tu praksu Pazin provodi od 2014. godine kroz projekt Pazi(n) proračun. Od početka provedbe  građani su predložili ukupno 666 komunalnih akcija, a na javnim raspravama prisustvovalo je oko 1.140 građana koji su glasanjem o pristiglim prijedlozima odabrali 198 malih komunalnih akcija za provedbu u približnoj vrijednosti koja je i unaprijed definirana, a radi se o iznosu od 3,5 milijuna kuna. Kroz projekt Pazi(n) proračun građani su izabrali prioritetne aktivnosti kojima se podigla kvaliteta života u njihovom mjestu kao što su uređenja (dječjih) igrališta, postavljanje rasvjetnih tijela, popravak cesta, uređenje prostorija društvenih domova, postavljanje autobusnih nadstrešnica, prometne signalizacije i slično.

 

Sljedeći važan projekt je modernizacija javne rasvjete, a riječ je o značajnom energetskom pothvatu vrijednom 5,15 milijuna kuna. Nova ekološka javna rasvjeta trošit će 78 % manje energije nego sadašnja, a uštedjet će i 80 % sadašnjeg troška za električnu energiju i održavanje. Ugovorom, potpisanim s tvrtkom ELOS iz Solina kao najpovoljnijim ponuditeljem, predviđeno je da se na cijelom području Pazina postojećih 1.680 tijela javne rasvjete zamijeni novim LED rasvjetnim tijelima marke Philips, koja će biti postavljena na „pametne“ rasvjetne stupove budući da je novi rasvjetni sustav planiran tako da se na njega ubuduće mogu priključivati i različite druge funkcije, poput panela koji će prikazivati temperaturu, stanje zagađenosti zraka ili razne servisne obavijesti. Grad Pazin ovaj projekt financira HBOR-ovim kreditom s povoljnom kamatom od 0.5 % i desetogodišnjim rokom otplate, a kroz uštede će se ulaganje isplatiti već za devet godina, dakle prije isplate samog kredita. Godišnji trošak održavanja javne rasvjete svest će se s dosadašnjih 420 tisuća kuna na svega 10 % tog iznosa, a razlika će se, kako najavljuje gradonačelnik Krulčić, preusmjeriti u izgradnju nove javne rasvjete za područja i naselja koja ju još uvijek nemaju.  Kroz pet godina iz tih će se ušteda financirati i zamjena blagdanskih ukrasa kojima će se pred Božić kititi ne samo Pazin već i ostala naselja na njegovu području. Osim uštede energije i novaca, ovaj će projekt donijeti i druge ekološke dobrobiti, poput primjerice smanjenja emisije ugljičnog dioksida za 190 tona godišnje, jer toliko, naime, u atmosferu ispuštaju sva rasvjetna tijela stare javne rasvjete.

U rujnu ove godine započela je provedba još jednog važnog i velikog projekta, a to je projekt RUNE, odnosno, izgradnja širokopojasnog Interneta na području Grada Pazina. Tvrtka RUNE Crow d.o.o., koja provodi projekt u RH, započela je s pripremnim radovima na lokaciji glavnog čvorišta za područje cijele Istarske županije koje će biti smješteno u Pazinu. Čvorište će biti glavna koncentracijska točka koja međusobno povezuje svih devet telekomunikacijskih centrala predviđenih za područje Istarske županije. Nakon što operatori koji su dostupni u mreži RUNE pristupe navedenom čvorištu, bit će im omogućen pristup do svih korisnika koji su obuhvaćeni projektom, a što se odnosi na otprilike 50 tisuća kućanstava. Područje Pazina pokriveno je telekomunikacijskom centralom AAN Katun Trviški kao i područje općina Gračišće, Karojba, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

„Ponosni smo na činjenicu da kreće realizacija jednog tako važnog i inovativnog projekta koji će građanima omogućiti spajanje na ultrabrzu širokopojasnu optičku infrastrukturu odnosno mrežu najnovije generacije koja će dostizati brzine veće i od 1Gbps. Prepoznali smo inovativnost ovog projekta kojim će se nakon njegova završetka na skoro tri tisuće adresa s područja Pazina omogućiti spajanje na ultrabrzu širokopojasnu optičku infrastrukturu“ – istaknuo je gradonačelnik Krulčić i dodao kako je ultrabrzi Internet od ključne važnosti za razvoj Grada, neophodan za suvremeno poslovanje, poduzetništvo, turizam i u konačnici demografiju.

Sama realizacija teći će u nekoliko faza od kojih je prva montaža glavnog čvorišta i telekomunikacijske centrale u Katunu Trviškom, nakon čega će slijediti izgradnja nove optičke mreže. Izgradnja same optičke mreže odvijat će se u dvije faze; po postojećoj infrastrukturi, a potom po novoj infrastrukturi za koju je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Završetak radova prve faze planiran je do kraja ove godine, a važno je naglasiti kako se radi o infrastrukturi otvorenog tipa koju mogu koristiti svi operateri koji to žele, pod jednakim uvjetima. Nova infrastruktura građanima će također omogućiti i odabir operatera koji im kvalitetom i cijenom usluge najviše odgovara. Ovim projektom Pazin će vrlo vjerojatno, osim već tradicionalnih gastro i trail gostiju, privući i nove generacije digitalnih nomada koji žele uživati u autentičnostima središnje Istre uz garanciju superbrze veze s ostatkom svijeta.

Uz to, Pazin je za provedbu projekta WIFI4EU dobio 15 tisuća eura od agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Sredstva su namijenjena za nabavu pristupnih točaka, pripadajuće opreme i radova navedenog projekta u sklopu kojeg će se postaviti 12 besplatnih pristupnih točaka od kojih je 6 vanjskih te 6 unutarnjih, a postavit će se na frekventna mjesta unutar područja Grada Pazina.

Spomenimo i postavljanje e-bike share point-a „Pazin bike“; riječ je o novom sustavu za iznajmljivanje i popravak električnih bicikala koje je Grad postavio u samom centru. Sveukupna vrijednost investicije iznosi 300 tisuća kuna od kojih je Ministarstvo turizma sufinanciralo 107,9 tisuća kuna, a Turistička zajednica 40 tisuća kuna. Projekt uključuje energetski neovisan sustav javnog iznajmljivanja električnih bicikli korisnicima (e-bike share) s dodatkom usluge male servisne stanice za bicikle (bike point) i informativne stanice za sve cikloturiste i druge posjetitelje.

U Pazinu je postavljena i prva punionica za električne automobile, investicija HEP-a, u koju je uloženo 100 tisuća kuna, uz sufinanciranje iz EU projekta bigEVdata. Istovremeno se na njoj mogu puniti dva vozila, a parkirna mjesta označena su zelenom bojom i znakom zabrane parkiranja za druga vozila koja se ne dolaze puniti.

Vezano za politiku energetske učinkovitosti i zaštitu okoliša, ovaj grad je i potpisnik Energetske povelje od veljače 2010. godine. Naime, 2011. godine započelo se s implementacijom Sustava gospodarenja energijom (SGE) u suradnji s nacionalnim uredom Agencije Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u sklopu kojeg je u gradskoj upravi Grada Pazina otvoren EE info ured namijenjen besplatnom informiranju te educiranju građana o energetskoj efikasnosti te su postavljeni EE info panoi na frekventnim mjestima u centru grada. Od početka 2012. godine većina zgrada iz javnog sektora s područja Grada Pazina koristi informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) u kojeg se mjesečno upisuju podaci o potrošnji pojedinih energenata.

Još 2013. godine Grad Pazin postao je članom „Sporazuma gradonačelnika“ te je u istom razdoblju izradio Akcijski plan energetski održivog razvitka koji predstavlja temeljni dokument kojim se na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificiraju te daju precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% po sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa.

U suradnji sa Zelenom energetskom udrugom, Pazin je potpisnik i Deklaracije o dobroj energiji te je postao jedan od pionira energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena. Također su doneseni Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama, a svrha tog dokumenta je utvrditi aktivnosti i mjere koje Grad može provesti kako bi povećao prilagodbu prepoznatim i potencijalnim utjecajima klimatskih promjena na ovom području. U razdoblju od 2015. do 2019., uz pet drugih istarskih gradova, Pazin je provodio projekt Life SEC Adapt u sklopu kojeg je potpisan „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“, a na temelju kojeg su izrađeni Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama.

Osim tog važnog dokumenta, odrađuju se i brojne aktivnosti koje doprinose zelenom razmišljanju poput organizacije „Energetskih dana“ tri godine zaredom, informiranje građanstva na temu energetske učinkovitosti te kontinuirane suradnje s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju i Zelenom energetskom udrugom, čime Grad Pazin potvrđuje želju i obvezu postizanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2.

Grad Pazin održivo gospodari i otpadom pa je tako u proteklih pet godina u ovaj sektor uloženo više od 28 milijuna kuna gradskog i europskog novca, izgrađena je pretovarna stanica, stacionarno reciklažno dvorište, nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, sustavno se ulaže u izobrazbu i informativne aktivnosti, okončana je sanacija bivšeg odlagališta inertnoga građevinskog otpada na predjelu Lakota kao i svi radovi na sanaciji oba odlagališta komunalnog otpada na Jelenčićima. Zatvaranjem i sanacijom odlagališta spriječeni su mogući negativni učinci na ljudsko zdravlje i okoliš tako što su se zaštitile podzemne i površinske vode, smanjila emisija stakleničkih plinova te zaštitio i očuvao okoliš. Dodatno, svi spremnici za otpad opremljeni su smart sustavom za praćenje odlaganja otpada tako da svaki korisnik direktno utječe na visinu mjesečnih računa.

Najnoviji projekt u tijeku jest nadogradnja i širenje mreže bike share sustava, u sklopu projekta Icarus (Interreg Italija-Hrvatska) Istarske razvojne agencije-IDA, u sklopu kojeg je Gradu Pazinu osigurano nešto više od 36 tisuća kuna za nabavku E-panela / samostojećeg info kioska s interaktivnom biciklističkom kartom i oznakom lokacije e – bike share/point sustava.

Osim ovih projekata koji su ili provedeni ili u tijeku, u procesu prijave su i  „Pametni parking“ (koji predviđa ugradnju daljnjih smart rješenja s ciljem lakšeg pronalaženja parkirnog mjesta, a što uključuje i opremanje parking senzorima, barijerama, kamerama za prepoznavanje tablica, mobilnu aplikaciju koja u stvarnom vremenu prikazuje informacije o navođenju i lokaciji svakog parkirališta), „Autobusni kolodvor i povezana infrastruktura“ (priprema se projektna dokumentacija za izgradnju zgrade s pratećom infrastrukturom u vrijednosti oko 44 milijuna kuna, a koja bi u potpunosti pratila trendove energetske učinkovitosti), „GrowGreen projekt“ (kojem se Pazin planira priključiti, financira ga Europska unija, a čiji je cilj stvoriti gradove otporne na klimatske promjene, zdrave i pogodne za život ulaganjem u rješenja utemeljena na prirodi, dugoročnom planiranju, stvarajući sklad između ljudi, gospodarstva i okoliša, na dobrobit svih) te Projekt uspostave sustava nadzora javnih površina u Pazinu (odnosi se na prvu fazu aktivnosti uvođenja sustava nadzora, a uključuje pripremu cjelovite projektne dokumentacije, uređenja i opremanja kontrolne sobe i pilot projekt nabavke i instalacije kamera na javne površine – Pazin je za uspostavu sustava videonadzora odabrao ključne točke u užem centru grada od kojih se dio odnosi na lokacije zelenih otoka za selektivno odvajanje otpada, a preostale na površine poput pješačke zone, mjesta javnih okupljanja, glavne prometne ulaze u grad te objekte javne turističke infrastrukture i zgradu gradske uprave), sve kako bi grad učinili još sigurnijim. (V.H.)