Financijska agencija (FINA) objavila je popis vodećih deset gradova po ostvarenoj neto dobiti njihovih poduzetnika u prošloj godini.

Prema kriteriju konsolidirane (neto) dobiti u 2019. godini, najbolji su poduzetnici u  gradovima: Zagreb, Poreč, Rijeka, Sveta Nedelja, Dubrovnik, Velika Gorica, Vukovar, Zadar, Varaždin i Rovinj. U usporedbi s rang listom u 2018. godini, s popisa su ispali Split, Karlovac i Našice, a novi na listi su Sveta Nedelja, Zadar  i Varaždin.

 Rezultati poduzetnika u 10 gradova prema NETO DOBITI – usporedba s rezultatima svih poduzetnika RH u 2019. godini                                                                                                       (iznosi: u tisućama kuna)

Naziv Broj poduzet. Rang

u RH

Ukupni

prihodi

Rang

u RH

Dobit

razdoblja

Rang

u RH

Gubitak razdoblja Rang

u RH

Konsolid. financ. rezul. Rang

u RH

Broj zaposl. Rang

u RH

Zagreb 45.608 1 399.898.534 1 26.253.920 1 7.744.148 1 18.509.772 1 372.776 1
Poreč 1.432 11 6.893.223 13 796.094 4 89.982 25 706.112 2 10.944 12
Rijeka 5.020 3 20.321.206 3 1.162.922 3 521.074 3 641.848 3 30.651 3
Sv. Nedelja 920 18 12.177.884 7 709.457 7 87.916 26 621.541 4 10.066 14
Dubrovnik 2.341 7 8.001.638 11 733.997 5 136.380 11 597.616 5 12.890 9
Vel. Gorica 1.768 9 13.967.904 6 682.070 8 123.363 12 558.707 6 12.924 8
Vukovar 560 30 10.064.952 8 563.199 11 58.696 40 504.503 7 5.448 23
Zadar 2.948 6 8.833.826 9 711.600 6 214.501 9 497.099 8 16.220 6
Varaždin 2.091 8 15.157.089 5 591.622 10 104.004 18 487.619 9 20.780 5
Rovinj 910 19 4.029.869 23 409.813 14 47.437 45 362.376 10 5.688 22
10 gradova 63.598   499.346.124   32.614.695   9.127.501   23.487.194   498.387  
RH 136.260   796.126.335   48.872.344   17.591.012   31.281.333   969.776  
Udjeli 46,7%   62,7%   66,7%   51,9%   75,1%   51,4%  

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Analiza podataka po gradovima potvrđuje veliku koncentraciju poslovanja poduzetnika, obveznika poreza na dobit na 10 najvećih gradova, čiji je udio 46,7% u broju poduzetnika, 51,4% u broju zaposlenih, 62,7% u ukupnim prihodima, 66,7% u dobiti razdoblja, 51,9% u gubitku razdoblja te 75,1% u neto dobiti. Tome je tako prvenstveno zbog udjela poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu, koji su, očekivano, ostvarili najveću neto dobit, u iznosu od 18,5 milijardi kuna. Iza Zagreba, prema iskazanom konsolidiranom financijskom rezultatu (ostvarenoj neto dobiti), su poduzetnici Poreča i Rijeke.

Dobrim rezultatima poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu najviše su doprinijeli HEP d.d., PLIVA HRVATSKA d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d., u Poreču Valamar Riviera d.d., u Rijeci PLODINE d.d., u Svetoj Nedelji MABA-COM d.o.o. u stečaju, u Dubrovniku JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., u Velikoj Gorici LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., u Vukovaru PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., u Zadru TANKERSKA PLOVIDBA d.d., u Varaždinu GUMIIMPEX – GRP d.o.o. i u Rovinju MAISTRA d.d.

 Udio poduzetnika u TOP 10 gradova po neto dobiti u ukupnim rezultatima poduzetnika u RH u 2019. g.

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja (Fina)