U top deset gradova s najvećim udjelom povučenih sredstava iz EU u 2020. godini na desetoj poziciji smjestio se je Grad Vinkovci s udjelom od 2,05 posto, a u top deset je i po trendu rasta povučenih sredstava u odnosu na 2017. godinu, u apsolutnom iznosu rast je bio 25.398.518 kuna. U protekle četiri godine u Vinkovce je privučeno zajedničkih projekata ukupne vrijednosti 1,47 milijardi kuna. Poduzetnički inkubator je jedan od EU projekata, a projekt formiranja zone Zalužje najveći je razvojni projekt u narednom periodu. Zahvaljujući ugovorenim projektima financiranim EU sredstvima proračun grada Vinkovaca od 2017. godine gotovo se je  učetverostručio. Grad Vinkovci ima spremne projekte za izgradnju nove škole i dogradnju postojećih, a sve u cilju osiguravanja jednosmjenskog rada škola. Na prijavu čeka i zgrada novog vrtića, vanjski bazen, zgrada Mađarske škole i brojni drugi projekti…

‘Razvoj svake sredine, bilo da je riječ o općini, gradu ili državi, ovisi o uspješnosti gospodarstva na tom području. Razvoj gospodarstva, u kojem od 2016. godine bilježimo konstantan rast, od prvenstvenog je značaja i za razvoj Vinkovaca. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Vinkovci su jedini grad s istoka Hrvatske koji se našao među deset gradova u državi po broju zaposlenih na tisuću stanovnika u 2020. godini.’ – uvodne su riječi gradske uprave dodajući da se Grad razvija po mjeri svakoga čovjeka.

Niz projekata sufinanciran je sredstvima iz EU.

Gradska uprava svojim radom obuhvaća sve sfere društvenog i gospodarskog života grada na Bosutu. Radilo se i radi se na izgradnji nove i poboljšanju postojeće prometne, komunalne, gospodarske i odgojno-obrazovne infrastrukture. Najmlađi Vinkovčani danas idu u energetski obnovljene tri vrtića i tri škole, izgrađena je nova škola u Mirkovcima te nova dječja i sportska igrališta u gradskim četvrtima. Vinkovci su drugi grad u državi po izdvajanjima za potpore srednjoškolcima i treći po izdvajanjima za potpore osnovnoškolcima.

Nova zgrada Poduzetničkog inkubatora svojom pojavom zaista uljepšava ionako lijepu obalu Bosuta, a posebnu pozornost izaziva činjenica da je 50 Vinkovčana zaposleno u 18 novoosnovanih tvrtki stanara unutar ove poduzetničke infrastrukture izgrađene europskim sredstvima. Infrastruktura grada se neprestano razvija o čemu svjedoči izgrađena, 120 milijuna kuna vrijedna, istočna vinkovačka obilaznica, 80 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje Borinačkog nadvožnjaka, 384 milijuna kuna vrijedan projekt Aglomeracije kao i najveća investicija, ona u prugu Vinkovci – Vukovar u vrijednosti od čak 542 milijuna kuna. Vinkovci su jedno veliko gradilište i naši građani primijete trud tima mladih i stručnih ljudi koji neumorno rade na pripremi i provedbi brojnih projekata. U protekle četiri godine u Vinkovce je privučeno zajedničkih projekata ukupne vrijednosti 1,47 milijardi kuna. Svi vinkovački projekti ugovarani su unutar apsolutno svih sfera gospodarskog i društvenog djelovanja: od infrastrukture, energetskih obnova pa sve do onih socijalnih projekata od kojih naši građani imaju izravnu korist kroz obrazovanje, pomoć u svakodnevnom životu i izjednačavanju socijalnih uvjeta za sve.

I nadalje su uvjeti za rast i razvoj gospodarstvenika prioritet, a nova proširena industrijska zona Zalužje temelj je razvoja u sljedeće četiri godine kroz inovativno gospodarstvo kao generator novih radnih mjesta. Grad Vinkovci je u završnoj fazi darovanja 111 hektara u od strane Vlade Republike Hrvatske. Prateći svjetske trendove, prošireni dio ove zone kreirat će se kao moderna zona koja će biti održiva, pametna i digitalna. Zona će biti kreirana prema potrebama investitora i pružit će priliku vinkovačkim poduzetnicima za proširenje svoga poslovanja te privlačenje novih investitora koji će osigurati nove tehnologije, nove djelatnosti te nova radna mjesta. Upravo je projekt formiranja zone Zalužje najveći vinkovački razvojni projekt u narednom periodu.

Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Bosančićem kreira smjer kretanja Vinkovaca u sljedećem razdoblju. Naime, u suradnji s građanima kreiraju se različiti programi i projekti od kojih najveću dobrobit imaju upravo sami građani i gospodarstvenici. Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. kroz proteklo se razdoblje istaknula svojim uspješnim radom u pripremi i provedbi brojnih projekata važnih za Vinkovce. Agencija je osnovana još 2013. godine s ciljem pružanja potpore održivom razvoju podupiranjem razvojnih inicijativa te jačanjem razvojnih kapaciteta u suradnji s Gradom, tvrtkama, ustanovama i lokalnom zajednicom. Agencija je partner brojnim institucijama u različitim razvojnim sektorima – od obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije, pa sve do zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Iako se bavi širokim rasponom aktivnosti, najznačajnije i javnosti najprepoznatljivije su priprema i provedba razvojnih projekata. Tim Agencije danas broji 15 zaposlenika koji svakodnevno obavljaju svoj posao profesionalno, savjesno, kvalitetno i pravovremeno. Agencija napreduje kroz svaku novu edukaciju, svaki novi projekt, te svakog novog djelatnika koji unese nova znanja u vinkovačku lokalnu zajednicu. Agencija VIA iza sebe ima portfelj od 100 projekata vrijedan 300 milijuna kuna. Prolaznost njihovih projekata na javnim natječajima veća je od 70%. Uloga Agencije je višestruka, jer osim što je u određenim projektima partner ili nositelj, najčešća funkcija joj je pružanje savjetodavne podrške prilikom prijave i provedbe projekata Gradu Vinkovcima, ali i svim građanima i poduzetnicima na području Vinkovaca. O samoj ulozi i značaju EU projekata govori i činjenica kako se proračun grada Vinkovaca od 2017. godine gotovo učetverostručio, upravo zahvaljujući ugovorenim projektima financiranim EU sredstvima.

Do srpnja ove godine provedbu projekata u Gradu Vinkovcima provodili su djelatnici unutar Upravnih odjela u suradnji s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca. Svjesni važnosti kvalitetne specijalizacije unutar sektora projekata i kapitalnih investicija, Grad Vinkovci je oformio Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu s ciljem što kvalitetnije pripreme i provedbe projekata unutar jedinstvenog odjela. Ovaj Upravni odjel obavlja poslove praćenja realizacije investicija na području Vinkovaca; umrežava, koordinira i organizira sastanke investitora s tijelima gradske uprave u cilju realizacije investicija te ishođenja potrebne dokumentacije, rješavanja administrativnih zapreka kao i provođenje promidžbenih aktivnosti za privlačenje investicija te prikupljanje iskaza interesa investitora, kao i izradu prijedloga razvojnih projekata i temeljnih odrednica strateškog razvoja Grada, prijedloga projekata sufinancirane bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela, a čiji je nositelj Grad Vinkovci.

Buduća poduzetnička zona u Vinkovcima

Upravo je prije nekoliko dana potpisan Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Urbano područje Vinkovci čine grad Vinkovci, kao središte urbanog područja te grad Otok i općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci. ITU mehanizam gradu Vinkovcima i cijelom urbanom području Vinkovaca otvara nove mogućnosti koje u prijašnjem EU financijskom razdoblju i s prijašnjim modelima financiranja nisu bili dostupni, a izrada strateških dokumenta na lokalnoj razini jedan je od preduvjeta za korištenje spomenutog mehanizma. Izvrsna je ovo prilika za Vinkovce i cijelo urbano područje Vinkovaca da unaprjeđenjem suradnje i procesa strateškog planiranja, te osmišljavanjem zajedničkih projekta da novi zamah razvoju urbanog područja koristeći pri tom mehanizme i fondove Europske unije.

Nacionalni plan za oporavak i otpornost donosi pred jedinice lokalne samouprave mogućnost za financiranje brojnih projekata od neizmjerne važnosti za njihove građane, a Grad Vinkovci, kažu, spremno čeka objavu prvih poziva kako bi kandidirao svoje projekte i osigurao sredstva za iste. Naime, nakon pozitivne ocjene Europske komisije, Republika Hrvatska će u razdoblju do kolovoza 2026. imati na raspolaganju 47,5 milijardi kuna bespovratnih sredstava od kojih je već 6,14 milijardi uplaćeno u proračun Republike Hrvatske od kojih će, vjerujemo, jedan dobar dio doći i u Vinkovce. Grad Vinkovci ima spremne projekte za izgradnju nove škole i dogradnju postojećih, a sve u cilju osiguravanja jednosmjenskog rada škola. Zgrada novog vrtića, vanjski bazen, zgrada Mađarske škole i brojni drugi projekti spremno čekaju na prijavu na natječaje kojima će se osigurati njihova provedba i koji će u konačnici biti na korist svim našim građanima.

‘Zajedničkim radom svih dionika od građana, poduzetnika pa sve do djelatnika gradske uprave i lokalne razvojne agencije realizira se vizija Vinkovaca kao uređenog grada s industrijom 21. stoljeća i visokoškolskim obrazovanjem.  Kroz sljedeće razdoblje, osigurat će se jednosmjenski rad škola i vrtići s produženim boravkom s novim odgojno-obrazovnim programima uz zdrave i kuhane obroke. Popunjene poduzetničke zone s radnim mjestima za građane i Vinkovci kao urbano središte županije su vizija grada u 2025. godini, pa i prije.  Svaka vizija će i bit provedena u djelo jer Vinkovčani to zaslužuju i imaju ljude koji znaju kako ih ostvariti kroz razne projekte na kojima rade i koji idu u dobrom smjeru.’ – zaključuju.

Dodaju kako su gospodarstvo i obrazovanje pokretač  razvoja svakoga grada i upravo zato gradonačelnik sa svojim timom ulaže značajne napore u razvoj vinkovačkog gospodarstva koji se treba temeljiti na inovativnosti i konkurentnosti njegovih poduzetnika.

‘Na lokalnoj upravi je stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva kroz različite programe kojima se potiče na ulaganja u nove i proširenje postojećih djelatnosti. Osim različitih projekata financiranih putem EU sredstava, Grad je provedbom “Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca” i “Programa poticanja poljoprivrede na području grada Vinkovaca” osigurao vlastitih 3 milijuna kuna bespovratnih sredstava za poduzetnike i poljoprivrednike koji djeluju na području Vinkovaca. Oba programa imaju za cilj pružanje pomoći i potpore u razvoju poslovanja i investiranja, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju konkurentnosti vinkovačkih poduzetnika i poljoprivrednika. Zasigurno najznačajniji potez bio je trajno smanjenje stope Prireza poreza na dohodak s 13 na 10% u gradu Vinkovcima.

Gospodarski pokazatelji pokazuju kako je u predpandemijskoj 2019. godini, u Vinkovcima aktivno bilo 693 poduzetnika koji su zapošljavali više od 8.347 zaposlenih, a na samom kraju 2020. godine broj poduzetnika porastao je na 705. Njihov pozitivni trgovinski saldo veći od 424,9 milijuna kuna u 2020. godini dva i pol je puta veći od salda iz 2016. godine koji je iznosio oko 175 milijuna kuna. Samo za usporedbu, trgovinski saldo vinkovačkih poduzetnika u 2019. iznosio je 368 milijuna kuna te je ovo dokaz da je vinkovačko gospodarstvo i u najtežoj pandemijskoj godini doživjelo svoj rast. Rasle su i prosječne bruto plaće vinkovačkih zaposlenika za više od 25% u odnosu 2016. i 2020. godina, dok je samo u pandemijskoj godini prosječna bruto plaća porasla za gotovo 9%. Neto plaće su porasle za 27% u istom periodu, a poslovni prihodi vinkovačkih poduzetnika za gotovo 60%. Što je gospodarstvo snažnije, veći je priljev sredstava i samim time veće su mogućnosti ulaganja i u ostala područja neophodna za stvaranjem željene kvalitete života.’ – kažu u Gradu.  (L.K.)