Grad Zadar je u 2020. godini  bio vodeći grad po rastu sredstava za obrazovanje u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 34.909.952 kuna, pokazala je naša analiza napravljena iz podataka konsolidiranih proračuna. Grad nudi niz programa iznad standarda, kao što je financiranje obrazovnih materijala, produženi boravak u svim školama te niz EU projekata od pomoćnika u nastavi do osiguravanja besplatne prehrane za najpotrebitije. Uz Centar izvrsnosti iz matematike i informatike, lani je osnovan Centar za rano uočavanje i rad s darovitima „DaR“. Naše je istraživanje pokazala da je Grad u samom vrhu po izdvajanju za stipendije. 

Kako ističu u Gradu, od izvanstandardnih programa Grad financira nabavu drugih obrazovnih materijala. Tako je u  2019. i 2020. godini financirao odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda  za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, u cjelokupnom iznosu. Program financiranja nabave drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola grada Zadra na isti način provodio se je i u 2021. godini za školsku 2021./2022. godinu, a za što je u proračunu Grada Zadra osigurano 2.450.000 kuna.

U školskoj 2021./2022. godini omogućen je produženi boravak za učenike prvih i drugih razreda, a uz potporu Grada Zadra to nude sve škole s područja Grada (9 osnovnih škola kojima je Grad Zadar osnivač i 2 škole drugih osnivača) te se financira sveukupno 30 odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.

Škola PUNa mogućnosti 5 provodi se i ove školske godine, kroz projekt Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Ukupna vrijednost projekta je 4.530.180 kuna dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 3.850.653,00 kuna. Projekt će se provoditi do 31. srpnja 2022. godine.

Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2021./2022., EU sredstvima financira se 100 pomoćnika u nastavi za 102 učenika, lutrijskim sredstvima državnog proračuna posredstvom Udruge pomoćnika u nastavi Zadar će se financirati 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika, dok će se proračunskim sredstvima Grada Zadra financirati 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika.

U svibnju lani otvoren  je poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za dostavu projektnih prijedloga za Projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./2022.), kao nastavak projekta prehrane iz prethodnih godina. Osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar provele su anketu među roditeljima učenika te su prikupili dokumentaciju za 969 učenika koji bi bili uključeni u projekt Mreža prehrane učenika u osnovnim školama Grada Zadra 21/22. U srpnju je odobren projektni prijedlog Grada Zadra. Vrijednost projekta za školsku godinu 2021./2022. je 973,9 tisuća kuna. Projekt će se provoditi do lipnja 2022. godine.

U kolovozu je pak objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi 2021./2022, a Grad Zadar petu godinu zaredom iskazuje interes za sudjelovanje. Školska shema u školskoj godini 2021./2022. se inače provodi se na području cijele RH. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponudit će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.

Početkom školske 2016./2017. godine osnovne škole Grada Zadra su iskazale potrebe za dodatnom pomoći stručnog suradnika – logopeda za 238 djece koja imaju Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja te im je potrebna logopedska dijagnostika, tretman i praćenje zbog oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju.  S tom namjerom je Grad Zadar, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova na svom području od drugog polugodišta školske 2016./2017. godine uveo program potpore stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra zapošljavanjem jednog logopeda. Budući se program potpore pokazao kao velika pomoć stručnim službama osnovnih škola Grada Zadra, s potporom se nastavilo i u ovoj školskoj godini.

Program učenja njemačkog jezika od prvog razreda u OŠ Šime Budinića je započeo početkom školske 2011./2012. godine kao pilot-projekt. Prema provedenoj anketi gotovo 70% učenika prvih razreda iskazalo je interes za ovaj program, a iskazivanje interesa nastavilo se i u narednim školskim godinama. A od drugog polugodišta školske 2014./2015. godine u OŠ Stanovi započela je realizacija programa učenja talijanskog jezika od prvog razreda. U školskoj 2021./2022. godini program se nastavlja zbog iskazanog interesa učenika, a na ovaj način ostvaren je kontinuitet učenja njemačkog i talijanskog jezika, kao drugih stranih jezika, za čitavo vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja.

Centar izvrsnosti za matematiku počeo je s radom školske 2012./2013. godine kao dodatni poticaj dijelu zvanja koja spadaju u STEM područja. Grad Zadar je zajedno s Matematičkim društvom Zadar, za učenike osnovnih škola kojima je osnivač, pokrenuo pilot projekt osnivanja Centra izvrsnosti za matematiku. Centar godišnje okuplja oko 35 učenika koji pokazuju nadarenost i interes za matematiku, te sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Školske 2015./2016. godine Grad je zajedno s Udrugom mladih matematičara i fizičara Zadar, za učenike osnovnih škola kojima je osnivač, pokrenuo pilot projekt Centra izvrsnosti za fiziku. Centar godišnje okuplja oko 55 učenika koji pokazuju nadarenost i interes za fiziku, te  također sudjeluju u školskim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Od školske 2016./2017. godine Grad Zadar je u suradnji s Društvom informatičara Zadar pokrenuo i Centar izvrsnosti za informatiku. Centar godišnje okuplja  oko 60 zainteresiranih učenika. Primarni cilj Centra izvrsnosti za informatiku je pružiti priliku talentiranim učenicima da se suoče s izazovima koje ne susreću u uobičajenom školskom okruženju i da u izabranom području informatike mogu napredovati i steći nova znanja. Svi programi održavaju se i ove školske godine.

European Talent Support Network (ETSN), tj. Europska mreža za podršku darovitih 2020. godine prihvatila je prijavu Grada Zadra za proglašenjem Centara izvrsnosti Europskom točkom za darovite – European Talent Point (ETP). U  2021. godini osnovan je i novi centar, Centar za rano uočavanje i rad s darovitima „DaR“. Radi se o pilot projektu čije bi aktivnosti započele tijekom 2022. godine, a koji će započeti formiranjem mobilnog stručnog tima koji će provesti testiranje svih učenika prvih razreda osnovnih škola Grada Zadra te potom osmisliti daljnji rad s darovitima.

Grad Zadar je također, pokazalo je naše veliko istraživanje, jedan od gradova rekordera kad je u pitanju izdvajanje za stipendije – lani su za studente i učenike osigurali  više od 2,6 milijuna kuna i tako se pozicionirali kao drugi najizdašniji grad u zemlji.

U ovoj će školskoj godini dodjeljuje novih 115 stipendija od kojih 15 za učenike srednjih škola, 15 za učenike srednjih škola koji se školuju za strukovna zvanja, 25 za studente prve godine studija i 30 za studente starijih godišta te 30 za studente koji se školuju za deficitarna zvanja (od toga 15 za studente prve godine i 15 za studente starijih godišta).

Stipendija za učenike iznosi 300 kuna mjesečno, za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 600 kuna, za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 800 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju za deficitarna zvanja 900 kuna mjesečno.

Grad Zadar  za akademsku 2021./2022. godinu dodjeljuje i OTP stipendije, prema Ugovoru o donaciji između OTP banke d.d. i Grada,  sukladno iznosu od 100.000 kuna za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja. Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 600 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 800 kuna mjesečno. (L.K.)