Kako je nedavno pokazala naša analiza podataka o konsolidiranim proračunima gradova, Zaprešić se nalazi među deset najbolje rangiranih po izdvajanju za predškolski odgoj per capita kao i po trendu povećanja sredstava u odnosu na godinu ranije. Riječ je o Gradu koji je prošle godine službeno ponio i titulu Prijatelja djece.

U svibnju 2021. godine započela je izgradnja novog područnog objekta DV „Maslačak“ u Ulici Ksavera Šandora Đalskog 1D u Zaprešiću. Izgradnja je nastavljena prošle, a dovršena ove godine. Objekt je započeo s radom 1. rujna 2023., a riječ je dvoetažnom zdanju površine 1800 m2,  kapaciteta za smještaj 10 odgojno-obrazovnih skupina djece. Ukupna vrijednost izgradnje i opremanje objekta iznosilo je 3,2 milijuna eura.

Kako nas informiraju iz Gradske uprave, objekt je klasične gradnje te zadovoljava sve današnje standarde za gradnju dječjih vrtića. U prizemlju objekta nalazi se pet soba za boravak djece jasličke dobi, pomoćna kuhinja za distribuciju hrane (hrana se u objekt doprema iz centralnog objekta), malo teretno dizalo za hranu, prostor za pranje i održavanje posteljine i tekstila, alatnica i sportska dvorana, odnosno, višenamjenska prostorija.

Prizemlje i kat povezani su stubištem i dizalom, a na katu se nalazi pet soba za boravak djece vrtićke dobi, kabineti za ravnateljicu i stručne suradnike te zbornica. Sobe imaju izlaz na natkrivene terase.  Dječje igralište u vrtićkom dvorištu opremljeno je raznim sportsko-rekreativnim sadržajima poput ljuljački, penjalica, tobogana, umjetne stijene, igrališta za nogomet, pješčanika i dr., a sve to zajedno sa sportskom dvoranom omogućuje uvođenje novog sportskog programa dječjeg vrtića.

Novi objekt DV „Maslačak“ razveselio je djecu, roditelje i zaposlenike vrtića, ali i cijelu lokalnu zajednicu s obzirom da je standard gradskih dječjih vrtića njime podignut na novu, višu razinu.

U novi područni objekt preseljene su četiri skupine djece iz područnog objekta DV „Maslačak“ na lokaciji Zaprešić, Trg mladosti 9, a kako bi se omogućila njegova cjelovita adaptacija i opremanje. Obnovljeni objekt omogućit će proširenje smještajnih kapaciteta DV „Maslačak“ u 2024. godini za četiri skupine djece.

U tijeku je i izgradnja novog društvenog doma u naselju Jablanovec, u okviru kojeg će se osigurati prostor za otvaranje trećeg područnog objekta DV „Maslačak“ u 2025. godini, s kapacitetom za dvije skupine djece.

Navedenim ulaganjima smještajni kapaciteti gradskih dječjih vrtića će se u razdoblju od 2023. do 2025 godine proširiti za ukupno 12 skupina djece, saznajemo od Gradske uprave.

U prijedlogu proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu planirana su financijska sredstva za izradu projekta izgradnje novog gradskog dječjeg vrtića, čiji je početak izgradnje planiran u 2026. godini.

Što se tiče sadržaja, gradski dječji vrtići, u skladu s potrebama i interesima djece i roditelja, provode posebne programe ranog učenja stranih jezika (engleskog i njemačkog) i katoličkog vjerskog odgoja, a dobivene suglasnosti omogućuju i uvođenje novih, odnosno, sportskog programa u DV „Maslačak“ i glazbenog programa u DV „Vrtuljak“. Za djecu koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja provodi se program predškole kao obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. DV „Maslačak“ provodi i program rada s potencijalno darovitom djecom. U oba vrtića promiče se inkluzija uključivanjem djece s teškoćama u razvoju u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

U 2022./2023. pedagoškoj godini u zaprešićkim gradskim dječjim vrtićima program predškolskog odgoja odvijao se u  42 odgojno-obrazovne skupine za 909 polaznika. Otvaranjem novog područnog objekta DV „Maslačak“ omogućeno je proširenje rada na 48 skupina za 1000 djece u tekućoj pedagoškoj godini. Ukupan broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane predškolske dobi koji uključuje djecu u dva gradska dječja vrtića, 13 vrtića drugih osnivača, četiri obrta za dadilje i jednu posebnu ustanovu porastao je s 1133 u 2022. godini na 1203 u ovoj godini. U 2024. i 2025. godini smještajni kapaciteti gradskih dječjih vrtića planiraju se proširiti za šest skupina ili 125 djece.

Mjere koje Grad Zaprešić provodi u vezi predškolskog odgoja i obrazovanja  su sufinanciranje redovitih programa, osim u vlastitim, tako i u dječjim vrtićima drugih osnivača te usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilje. Prošlog mjeseca Grad je u spomenutim ustanovama i obrtima sufinancirao boravak za 219 mališana. Zatim, Grad financira rad pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju kako bi im se pružila neposredna potpora kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika, kvalitetna provedba redovitog programa za svu djecu, poboljšanje obrazovnih postignuća djece s teškoćama te njihova uspješnija socijalizacija i inkluzija. Tijekom ove pedagoške godine osiguran je rad 29 pomoćnika za 34 djece. Uz to, Grad financira i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje dječjih vrtića čiji je osnivač.

„Prema statističkim predviđanjima, Zaprešić bi uskoro mogao premašiti broju od 30 tisuća stanovnika. Veseli me što sve više mladih obitelji prepoznaje naš grad kao mjesto poželjno za život pa stoga nije iznenađujuće da se brojna ulaganja u gradu odnose upravo na poboljšanje uvjeta odgoja i obrazovanja pa i općenito kvalitete života naših najmlađih, zbog čega s razlogom nosimo status Grada – prijatelja djece. Osim toga, djeca su naša budućnost i vjerujem da se ulaganja u njihovu dobrobit uvijek višestruko isplate“ – rekao nam je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića. (V.H.)