Grad Zlatar imao je u prošloj godini najviše postotno povećanje u povlačenju EU novca među gradskim središtima u RH, rekordno u odnosu na prethodnu godinu (+9.091,28 posto, odnosno 71.000- 6.525.811 kuna). Pokazala je to naša najnovija provedena analiza –  podataka Ministarstva financija o konsolidiranim proračunima 128 hrvatskih gradova za 2022…

Najveći projekti povučeni u 2022. su: Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića koja je započeta u 2021., ali sredstva su isplaćena u 2022. – vrijednosti 1.5 milijuna eura, zatim ‘3,2,1… Kreni’ – 78.055 eura, Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini –  vrijednost projekta iznosi 607.280,81 eura, kod čega su 491.952,99 eura bespovratna sredstva, Šumska cesta Jakopići  – Črne Mlake – 701.476 eura i -Izgradnja tržnice u vrijednosti 1.715.828 eura, a potpora iznosi 1.002.309 eura.

Kroz 2023. godinu europskim sredstvima završavaju neke od navedenih projekata, ali su i povukli sredstva za nove projekte pa su tu: Info kiosk- 33.213,88 eura, ‘3,2,1…Kreni’- produljen rad vrtića- 78.055,68 eura, Izgradnja i rekonstrukcija šumske ceste Jakopići-Črne mlake- 701.476,28 eura, Nabava električne čistilice – 31.987,50 eura, Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom- 8.500 eura, Izrada SECAP-a – 7.875 eura,  MIPOS III vol. II- 196.850,49 eura, Modernizacija nerazvrstanih cesta – 77.681,25 eura, Izgradnja nogostupa u Varaždinskoj ulici, IV.faza – 285.365 eura, Uređenje parkirališta za osobne automobile uz upravnu zgradu- 181. 032,50 eura, Opremanje igrališta kod DV – 48.762,75 eura, Izgradnja tržnice – 1.734.428,32 eura…

U 2024. godini očekuje ih još više velikih projekata iz EU fondova, za neke su već sklopili ugovore, neke rezultate još čekaju, ali vjeruju da su projekti kvalitetni i da će biti odobreni. Tako imaju odobrenu još jednu šumsku cestu – Juranščina – Belecgrad. Tu je još i projekt- Dogradnje i opremanja dječjeg vrtića, gdje je planirano rušenje starog montažnog dijela vrtića i izgradnju novog dijela. Vrijednost projekta je 1.431.642,61 eura, a potpora iznosi 487.358,15 eura. Rezultate čekaju za projekt izgradnje Područnog vrtića s kuhinjom, vrijednost kojeg projekta je 2.698,000 eura, a tražena potpora iznosi 1.270.565 eura.

-Spremni smo i za nove natječaje za koje smo pripremili projektne dokumentacije, i vjerujemo u uspješnost njihovih realizacija.  Kao gradonačelnica znam da je za razvoj grada nužno povući EU sredstva, jer proračun malog grad za velike razvojne projekte nije značajan. Stvorili smo viziju grada kakvog vidim u budućnosti, a uz dobre projekte i kvalitetan tim zaposlenika vidjela sam to mogućim. Tako od 2017. radimo na izradi raznih projektnih dokumentacija kako bi po otvaranju natječaja bili spremni za prijavu. Takvo razmišljanje pokazalo se uspješnim i drago nam je da smo u 2022. ušli u Top 10 vodećih središta prema porastu povučenih EU sredstava – tvrdi nam  Jasenka Auguštan-Pentek, gradonačelnica Zlatara. (P.Livajić)