U skladu s jasno postavljenim ciljem, da do 2030. postanu prvi energetski potpuno neovisan grad u Hrvatskoj, Grad Križevci proteklih se godina etablirao kao predvodnik energetske tranzicije u RH- prvi su i jedini u zemlji organizirali crowd-funding kampanju kroz koju su građanima omogućili ulaganje u solarne elektrane, a prvi su krenuli i s potporama za ugradnju solara na obiteljskim kućama. Interes građana za ove potpore raste iz godine u godinu, kao i izdvajanja Grada koji je ove godine za potpore građanima osigurao čak 200.000 eura…

Solarne elektrane su sve češći način dobivanja električne energije iz prirodnih i obnovljivih izvora, a pravi uzlet doživljava njihovo instaliranje na krovovima kućanstava. Čitav niz je razloga, istaknimo ekološku prihvatljivost i financijsku investicijsku isplativost, no nezanemarivi su i  samostalna proizvodnja kao zaštita mogućem rastu, pa i drastičnom, cijena struje u budućnosti koja nam se ubrzano bliži u aktualnoj energetskoj krizi, ali i rast vrijednosti nekretnina.

Dodatan impuls tome u sve većoj i izdašnijoj mjeri daju i  institucionalni programi, projekti, potpore i poticaji,  kako na nacionalnoj razini tako i lokalnih uprava i samouprava.

Grad Križevci odavno je i kontinentalno prepoznat upravo po aktivnostima koje provodi u smjeru energetske neovisnosti i klimatskoj neutralnosti, a napose dobre prakse po pitanju energetske tranzicije građana. Pored energetske obnove javnih zgrada, istraživanja geotermalnog potencijala, izgradnje punionica za električna vozila i nabave električnih i hibridnih gradska vozila, posebno je poznat po projektu Križevačkih sunčanih krovova kojim su na krovu Razvojnog centra i tehnološkog parka i Gradske knjižnice „Franjo Marković“ postavljene sunčane elektrane kroz model grupnog ulaganja. Uvjereni da treba građane treba i izravno poticati da se okrenu obnovljivim izvorima energije, ali uz jasnu podršku Grada, pokrenuli su među prvima kod nas i program sufinanciranja izgradnje sunčanih elektrana na krovovima obiteljskih kuća…

 – Cilj Grada Križevaca je da do 2030. godine postane energetski neovisan. Po tom pitanju provedeni su i pokrenuti brojni projekti. Međutim, svjestan da bez uključivanja građana to neće uspjeti, Grad je 2020. objavio dva javna poziva, jedan za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, a drugi za sufinanciranje opreme odnosno za samu izgradnju solarnih elektrana. Pozivi su bili namijenjeni isključivo građanima kako bi na krovovima svojih kuća postavili solarnu elektranu uz potporu Grada Križevaca. Prve godine bila su dva korisnika za projektnu dokumentaciju i tri korisnika za opremu odnosno postavljanje solarne elektrane, a već 2021. primijetio se veći broj korisnika – 17 građana iskoristilo je sredstva za izradu projektne dokumentacije dok je sredstva za opremu iskoristilo 13 građana – kažu nam iz Grada.

Iz godine u godinu interes građana raste pa je prošle godine 72 građana iskoristilo sredstva za izradu projektne dokumentacije, a 47 građana za opremu zbog čega je Grad Križevci rebalansom osigurao dodatna sredstva. Planiranih 800.000 kuna uvećani su za 300.000. za program sufinanciranja solarnih elektrana.

Izrazito zadovoljstvo što se za vrijedan ekološko-energetski program u Križevcima povećava interes i broj korisnika istaknuo je i gradonačelnik Mario Rajn:

 -Građani su okosnica energetske tranzicije, prvi smo bili koji smo uveli ovaj program sufinanciranja opreme, prvi smo bili kad smo sufinancirali javnu fotonaponsku elektranu i prvi smo koji smo otvorili Energetsko-klimatski ured, ali odgovorno tvrdim da smo prvi koji i ovako otvoreno komuniciramo s našim građanima jer bez njihove težnje, aspiracije i strateški ciljevi ne bi bili mogući. Mi ćemo se potruditi da iz godinu u godinu adekvatnim iznosom u proračunu pratimo interes i ostalih naših sugrađana.  To je ono što smo se obvezali jer smo sigurni da taj naš put prema energetskoj neovisnosti grada ne može proći bez naših građana- kontinuirano naglašava gradonačelnik Križevaca.

Natječaj za 2023. godinu je još uvijek u tijeku, a samo u prva dva mjeseca kako je objavljen poziv za sufinanciranje solarnih elektrana na krovovima obiteljskih kuća, Grad Križevci zaprimio je 32 prijave zainteresiranih sugrađana. Oni mogu za izradu glavnog projekta ostvariti do 80 posto opravdanog troška, no po prijavi ne više od 500 eura, dok za samu izgradnju mogu ostvariti do 40 posto opravdanog troška, ali po prijavi ne više od 2.500 eura, odnosno za sve opravdane troškove po prijavi sveukupno u iznosu do najviše 3.000 eura. U Proračunu Grada u tu je svrhu osigurano 200 tisuća eura, a Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 1. rujna. Kako su naglasili, strateški cilj je smanjiti emisiju stakleničkog plina CO2 u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti i povećati na području Križevaca obnovljive izvore energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima.

Za što se dobivaju potpore…

Postojeća obiteljska kuća iz Poziva je, inče, zgrada koja je zakonita, izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost, u kojoj je preko 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 četvornih metara. Opravdani su troškovi izrade projektne dokumentacije za fotonaponsku elektranu, spremne za izgradnju elektrane, trošak pripreme ostale dokumentacije za prijavu na natječaj, ili konzultantskih usluga, izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, tj. fotonaponskih panela (modula) stupnja korisnog djelovanja najmanje 18 posto i njihovih nosača, pretvarača (invertera),  akumulatora električne energije, opreme fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostale opreme za pravilan rad sustava, pripadajućih građevinskih radova nužni za ugradnju, opremanja obračunskog mjernog mjesta za FNE u mrežnom radu (račun HEP ODS-a) i stručnog nadzora nastali tokom 2023., godine što se dakako dokazuje datumima izdavanja računa…

-S obzirom na rast potreba za električnom energijom, ali i porast cijena električne energije, više nego ikad prije u Križevcima dolazi do interesa za postavljanje solarnih elektrana na krovove obiteljskih kuća. Sukladno tome i ostalim projektima, naš grad je na dobrom putu da do 2030. zaista postane energetski neovisan. Svi građani koji imaju dodatna pitanja ili trebaju uputu što im sve treba za postavljanje solarne elektrane, mogu se obratiti u Energetsko-klimatski ured u centru Križevaca dok se više detalja oko Javnog poziva nalazi na našoj službenoj stranici  www.krizevci.hr- dodaju nam iz Grada.

Osim solarnih elektrana koje se grade na krovovima obiteljskih kuća, važno je spomenuti kako će se tijekom ove godine na krovovima 6 javnih zgrada postaviti solarne elektrane, riječ je o projektu „One Sun Connecting North and South“ koji je financiran iz programa Energija i klimatske promjene u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma, a na kojem je Grad Križevci jedan od brojnih partnera. Ukupna vrijednost dijela projekta koji se odnosi na Križevce iznosi gotovo 246 tisuća eura kod čega je 209 tisuća bespovratnih sredstava. Projekt će rezultirati procijenjenom godišnjom proizvodnjom 981,87 MWh i smanjenjem 155,72 tone godišnjih emisija CO2. Elektrane ukupne snage 229 kW će se graditi na zgradi Gradskog društva Crvenog križa, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Dječjeg vrtića Križevci, Osnovne škole „Vladimir Nazor“, nove sportske dvorane i sportske dvorane OŠ Ljudevita Modeca.

Mi u Križevcima vodimo se s tri ključna načela. Prvo je da su nam građani uvijek prvi, slušamo ih, drugo je da slijedimo zacrtane srednjoročne i dugoročne ciljeve i treće je da se borimo protiv energetskog siromaštva. Postizanje energetske neovisnosti i klimatske neutralnosti, značajni su ciljevi na čijem postizanju radimo provođenjem niza mjera, a tu bih svakako istaknuo fotonaponske elektrane kako na gradskim ustanovama i objektima, tako i na privatnim kućama, a aktivno uključivanje građana čija je uloga u energetskoj tranziciji iznimno važna i jest glavni smisao naših inicijativa. U tom smjeru. Grad im daje podršku  u uspostavi fotonaponskih elektrana na svojim kućama – naglašava Mario Rajn, gradonačelnik Križevaca. (Pero Livajić)

“Križevački sunčani krovovi”

Projektom „Križevački sunčani krovovi“ 2018. -puno prije aktualne  energetske krize -u suradnji Grada Križevaca i Zelene energetske zajednice, uz podršku Regionalne energetske agencije Sjever, NVO Terra Hub, Greenpeace, REScoop i Energy Cities, na krov Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci postavljena je solarna elektrana financirana grupnim ulaganjem građana. Najveći je značaj projekta, prvog takvog u Hrvatskoj, što su građani bili ulagači davanjem zajma na rok od 10 godina unutar kojeg će im se vraćati ulog uz kamatu od 4,5 posto, potreban iznos – 230 tisuća kuna- prikupljen je u samo 10 dana, a odaziv je bio izvanredan. Elektrana ima kapacitet 30kW i očekuje se da će smanjiti emisiju CO2 za 30 tona. Energija koju proizvodi, a čiji se višak daje u mrežu, koristi se za napajanje Razvojnog centra i tehnološkog parka. Slijedom uspješne prve kampanje grupnog ulaganja, 2019. provedena je još jedna, za solarnu elektranu na krovu Gradske knjižnice „Franjo Marković“. Vrijednost elektrane bila je 172 tisuće kune, a potreban iznos ulaganjem građana prikupljen je u rekordnih – dva dana.

Međunarodni certifikat

Gradu Križevcima dodijeljen je među rijetkima u RH certifikat sustava upravljanja energijom (EnMS) prema međunarodnoj normi HRN EN ISO 50001:2018. Sustavno upravljanje prema ovoj normi uvedeno je za zgradu Gradske uprave te će se njime povećati energetska učinkovitost, smanjiti troškovi i pripadajuća emisija stakleničkih plinova što je u skladu sa zelenom agendom grada. Osim tehničkih mjera, kao što su uspostavljeno centralno upravljanje parametrima grijanja, provode se i netehničke mjere, edukacija s ciljem promjene energetskog ponašanja zaposlenika i bolja regulacija potrošnje energije u zgradi kroz automatizaciju, a  kroz strateško upravljanje (SECAP plan i izvješća) postavljeni su i prate se brojni ciljevi povezani s energetskim pokazateljima.

Energetsko-klimatskom uredu – Green Prix 2022.

U kategoriji lokalna i područna samouprava kao pokretači zelenih promjena, Gradu Križevcima dodijeljeno je priznanje- Nacionalne nagrade za okoliš 2022.-Green Prix za projekt Energetsko-klimatskog ureda, prvog takvog ureda u RH. Uključivanje građana u energetsku tranziciju jedan je od ključnih čimbenika za postizanje vizije energetski neovisnog grada pa je 2020. u Križevcima nastala i jedna od prvih hrvatskih energetskih zadruga građana- KLIK, koja je pak ove godine osvojila Europsku nagradu za energetsku održivost 2023. u kategoriji lokalnih energetskih akcija. Zaokružujući suradnju Grada i Zadruge, Grad Križevci i KLIK otvorili su Energetsko-klimatski ured na adresi Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 8. KLIK je tu kao podrška građanima u pripremi potrebne dokumentacije, pa je u samo dvije godine uz financijsku podršku grada i tehničku pomoć KLIK-a ugrađeno 227 kW solarnih fotonaponskih sustava u kućanstvima što predstavlja ulaganje oko pola milijuna eura. Energetsko-klimatski ured djeluje kao kontaktno mjesto za stanovnike Križevaca i okolice s obnovljivim izvorima.

 Alan Žunić i Zvonimir Jakopović uz potporu Grada postavili solare na obiteljskim kućanstvima

Među korisnicima gradskog poticaja za izgradnju kućnih solara su i Alan Žunić (50), rukovoditelj ljudskih resursa u jednoj IT tvrtki i Zvonimir Jakopović, dipl. ing. elektrotehnike (58).

Zašto i kako ste se odlučili na ugradbu solarne elektrane za Vaše kućanstvo?

Zvonimir: Prije svega, zbog velikih troškova za električnu energiju, a potaknulo me to što su godinu ranije FNE napravili naši kumovi, pa sam imao neke informacije iz prve ruke. Treći, i možda najvažniji razlog, zato što u Križevcima postoji Energetska zadruga KLIK, čiji sam ured posjetio u prolazu. U kratkom razgovoru s ljubaznom voditeljicom ureda, objasnio sam situaciju i pokazao interes te je ona odmah ponudila pomoć oko administracije, dokumenata, papira. Također mi je rekla da je raspisan Natječaj za izradu projekta FNE, sufinanciran od Grada Križevaca, te je savjetovala da se prijavim na isti, što sam i učinio. Trebalo je dostaviti tek nekoliko dokumenata, a sve daljnje procedure i korake napravili su oni, što uistinu puno znači, laicima poput mene. Naime, želja za izgradnjom vlastite FNE tinjala je već 10-tak godina, od kad radim s obnovljivim izvorima, ali su me uvijek odbijale komplicirane i (meni) nejasne procedure. Zahvaljujući Energetskoj zadruzi KLIK, moja se želja počela ostvarivati. Tijekom ljeta bio je raspisan novi Natječaj, ovaj put za izgradnju FNE, sufinanciran također od Grada Križevaca, na kojeg sam se, također na njihovu sugestiju, i prijavio. Konačnu odluku o izgradnji donio sam neposredno prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju s Gradom, zahvaljujući informaciji da će od 1. listopada 2023. biti ukinut PDV na izgradnju fotonaponskih elektrana.

Time je investicija pojeftinila za još 20 velikih postotaka od cijene iz troškovnika. U Podgajcu, prigradskom naselju Križevaca, gdje živi moja 4-člana obitelj, naša FNE, snage 8 kW, instalirana je uoči Nove godine 2023. FN paneli, izmjenjivač i ostala oprema ugrađeni su na gospodarskom objektu iza kuće, ukupni troškovi projekta i izgradnje bili su oko 85 tisuća kuna, a Grad Križevci izgradnju je sufinancirao s 40 posto odnosno najviše 20 tisuća kuna, na čemu im se najljepše zahvaljujem. Obzirom da nije trebalo platiti PDV, u elektranu je investirano ukupno oko 65 tisuća kuna. Izradu projekta i izgradnju elektrane izvela je tvrtka Tehnologik d.o.o, također iz Križevaca. Proizvedenu električnu energiju u koristimo za sve što nam je u domaćinstvu potrebno; od rasvjete, hladnjaka i zamrzivača, kuhanja, hidrofora, grijanja i hlađenja kuće koja se sastoji od oko 120 kvadrata korisne površine, te napajanja raznih strojeva na gospodarstvu, kao i kućne radionice, a kako je elektrana u kategoriji samoopskrbe, eventualni višak električne energije za sada ne možemo prodavati.

Alan: U javnom prostoru se puno govori o zelenoj tranziciji i jedna od njenih sastavnica jesu solarne elektrane, u mom gradu Križevcima se puno govori o tome i u godini koja je prethodila mojoj odluci grad je sufinancirao izgradnju solarnih elektrana. Kad sam pročitao da su u Gradu Križevcima u 2022. objavili Javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, a koji prethodi Javnom pozivu za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, odlučio sam se krenuti u njenu izgradnju na svom krovištu, u Prigorskoj ulici u Križevcima.

Radi se o obiteljskoj kući koja se sastoji od podruma, prizemlja i kata. Sveukupna površina je otprilike 200 m2. Paneli su postavljeni na krovu kuće orijentacije zapad – istok, a radi se o ukupno 8 komada, po 4 nalaze na zapadnoj i istočnoj strani. Završetak radova postavljanja solarne elektrane je bio u rujnu 2022. Ukupna vrijednost izgradnje je sa svim troškovima iznosila 51,712,50 kn, Grad Križevci je sufinancirao 20.000 kuna. Uz to su troškovi projektne dokumentacije iznosili 5.000 kn, a u tim su troškovima iz Grada sufinancirali 4.000 kuna. Njihova pomoć u financiranju investicije je za mene bio ključan faktor u donošenju odluke o izgradnji solarne elektrane, a pored financijske pomoći, Grad Križevci je kroz energetsku zadrugu KLIK pružio i svu potrebnu savjetodavnu i administrativnu podršku i meni i svim građanima koji su se odazvali Javnom pozivu za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u svojim kućanstvima.

Plašite li se da nećete vratiti uloženo?

Zvonimir: Ja na to malo drugačije gledam: onog trenutka kada sam u nešto uložio, a nije na kredit, meni se to isplatilo. Kako su nam ukupni godišnji računi bili reda 10-tak tisuća kuna, računam da će se dugoročno, kroz umanjene račune, otplatiti za 7 ili 10 godina. Osim toga, smanjit ćemo troškove plina za kuhanje, a kako će cijena energije najvjerojatnije rasti, možda taj povrat investicije bude i u kraćem razdoblju, pa će nam električna energija biti gratis kad odem u mirovinu. Pored toga, mislim da na ovaj način možemo imati i nešto veću sigurnost, u slučaju ne daj Bože nekakvih redukcija, jer se sustav može nadograditi baterijama. Teško je reći što će biti sutra. 

Različiti su razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju za izgradnju elektrane, neki zato što imaju visoke troškove za električnu energiju, neki zato što (pretpostavljam) imaju viška novaca i žele ih uložiti, neki pak žele povećati komfor. Kao što rekoh, moji su motivi bili smanjenje troškova za relativno visoku godišnju potrošnju, od oko 10 – 12 MWh, koju ćemo vjerojatno i povećati prelaskom s plina u bocama na struju, ali i pri tome ukupno trošiti manje i time smanjiti račun za potrošnju. Jesam li zadovoljan? Prvi dojmovi su lijepi, ali, no teško je donositi prave zaključke nakon kratkog vremena, jer još nismo prošli kroz pravu zimu, kada nam je proizvodnja električne energije najzanimljivija, prvenstveno radi grijanja. Tek nakon pune godine korištenja znat ću konačni rezultat, za koji vjerujem da će biti odličan. Tko može, neka ugradi FN elektranu na svoju kuću, jer time smanjujemo potrebu za uvozom električne energije, zapošljavamo domaće ljude i, dugoročno, činimo našu Hrvatsku bogatijom i ljepšom zemljom za život. Još jednom, zahvalio bih gradskom poglavarstvu Križevaca na sufinanciranju i djelatnicima u Energetskoj zadruzi KLIK, jer su mi pomogli u ostvarenju mojih snova.

Alan: Procjenjujem da ću proizvodnjom struje iz vlastite solarne elektrane snage 3 kW pokriti troškove potrošnje električne energije svog kućanstva, a što bi godišnje trebalo iznositi između 700 i 800 eura. U našem kućanstvu koje čine četvero ljudi i naš četveronožni ljubimac imamo uobičajene potrošače električne energije, redom nabrojeno: televizor, frižider, indukcijska ploča za kuhanje, kuhinjska napa, perilica za suđe, perilica za rublje, sušilica za rublje, računala te kućna i dvorišna rasvjetna tijela.

Pored navedenog imamo i dvije dizalice topline zrak-zrak, snage 4 i 5 KW. Uz trenutnu cijenu električne energije procjenjujem da ću između pete i šeste godine isplatiti ovu investiciju. Uz to procjenjujem da će tijekom tog razdoblja cijena električne energije poskupjeti te ću uslijed toga još i ranije biti u “plusu”. Ova je investicija sve drugo, samo ne neisplativa. To je moje mišljenje temeljeno na brojkama. Bi li i drugima preporučio ugradbu kućnih solara? Ako želite dugoročno investirati i financije vam to dopuštaju te ako vaša lokalna vlast sudjeluje u financiranju iste – tople preporuke s moje strane, apsolutno – da.

Postavljanje solarnih elektrana dio su “zelenih” projekata i drugih gradova… 

Izuzetnu važnost kućnih solara i podrške građanima u zelenoj tranziciji prepoznali su i prepoznaju i drugi gradovi u RH.

Grad Slavonski Brod prošle je godine (2022.) u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ) pokrenuo kampanju „Slavonski Brod, uključi se u sunce!“, u sklopu koje su građani imali priliku prijaviti se za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane za kućanstvo i . ostvariti pravo na sufinanciranje Grada u iznosu od 80 posto ukupne cijene glavnog projekta. Grad Slavonski Brod sufinancirao je izradu ukupno 30 glavnih elektrotehničkih projekata, a da je interes građana za obnovljivim izvorima energije velik, svjedoči i podatak da je broj prijavljenih premašio broj osiguranih potpora pa se tako na natječaj prijavilo ukupno 36 građana. Zahvaljujući ovoj mjeri i pomoći Grada, građani su imali priliku, nakon izrade projekta, aplicirati prijavu na Javni poziv Fonda za sufinanciranje ugradnju sunčanih elektrana.

-Grad Slavonski Brod na ovaj način, sufinancirajući izradu glavnog elektrotehničkog projekta, potiče građane na korištenje lokalno dostupne i obnovljive energije, a time i pomaže otpornosti građana na aktualne i buduće promjene na tržištu električne energije – poručio je gradonačelnik Mirko Duspara.

Prema već ustaljenoj praksi koja se provodi unazad nekoliko godina,  u Gradu Pula – Pola u tijeku je novi Javni poziv za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u sklopu kojeg se, osim sufinanciranja kućanskih uređaja i električnih bicikli, mopeda i motocikla, stimulira i korištenje obnovljivih izvora energije, točnije solarne energije i to kroz sufinanciranje izrade glavnog projekta za solarne elektrane na obiteljskim kućama i sufinanciranje kupnje fotonaponskih sunčanih modula, također za solarne elektrane na obiteljskim kućama. 

Glavni projekt se sufinancira s 30 posto učešća Grada, do maksimalnog iznosa od 400 eura, dok se kupnja novih fotonaponskih sunčanih modula potrebnih za izgradnju solarne elektrane na obiteljskim kućama sufinancira s 40 posto učešća Grada Pule, do maksimalno 1.350, eura. Proračunska sredstva osigurana za provedbu  iznose nešto više od 31.000 eura, što čini 60 posto od ukupno osiguranih sredstava za provedbu mjera energetske učinkovitosti u 2023. godini.  Usporedo s pripremom Javnog poziva odvijala se priprema i tisak letka namijenjenog korisnicima obiteljskih kuća, u sklopu kampanje „Sunčana utičnica“. Letak na jezgrovit i dovoljno detaljan način opisuje sve korake koje je potrebno poduzeti za realizaciju solarne elektrane na obiteljskoj kući, ističe koje su njene prednosti, ukazuje koje se uštede mogu ostvariti na računima za električnu energiju, a paralelno uspostavljen je i „Sunčani telefon“ na koji građani mogu dobiti sve relevantne informacije po „solarnim“ pitanjima.

Osim organiziranja aktivnosti za građane, Grad Pula-Pola aktivno djeluje i ulaganjem u izgradnju solarnih elektrana na zgradama u vlasništvu Grada, pa će tako već ove godine biti funkcionalne tri solarne elektrane na krovovima javnih zgrada, i to Doma sportova Mate Parlov i OŠ Veli vrh i Vidikovac.

Grad Opatija dvije godine zaredom raspisuje Javni poziv za kućanstva.  Iznos je bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelji zahtjeva-korisnici mogu ostvariti do 50 posto vrijednosti iznosa troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, bez PDV-a, maksimalno po korisniku do 500,00 EUR (3.767,25 kuna). Zahtjevi će se razmatrati prema redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, a preostale prijave neće se uzimati u obzir. Nažalost, interes građana nije dosad bio prevelik, vjerojatno i zato jer je u većem dijelu grada, zbog posebnih dozvola konzervatora prilično složena procedura za postavljanja solarnih panela na krovovima.

Poticanje ovakvih ulaganja i dodatni razvoj zelenih politika visoko je na listi prioriteta i Grada Labina. Upravo se tako provodi Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta i za opremu i radove za postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, Financijska sredstva za realizaciju su 19.909 eura. Iznos bespovratnih sredstava koje podnositelji zahtjeva-korisnici mogu ostvariti je do 50 posto ukupnih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta, troška opreme i radova za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, bez PDV-a, po korisniku maksimalno do 1.400 eura. Rok za podnošenje zahtjeva je do 1. studenog 2023., odnosno do iskorištenja svih rezerviranih sredstava.

Grad Varaždin je tijekom 2022. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem kojega su sufinancirani troškovi izrade dokumentacije, odnosno izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i/ili glavni projekt, a ukupno sufinanciranje Grada iznosilo je 89.861,18 kuna. U Proračunu Grada Varaždina za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu su osigurana sredstva u iznosu 350.000 eura, a zajedno s Regionalnom energetskom agencijom Sjever izradila se i predstavila web platformu s mapom solarnog potencijala Varaždina koja je građanima omogućila stjecanje osnovnih informacija o solarnom potencijalu krovova njihovih objekata. Mapa je dobitnik GREEN PRIX 2022, koji dodjeljuje GREENCAJT FESTIVAL.

I Grad Crikvenica proveo je Javni natječaj u cilju sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za obiteljske kuće i to za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i za  energetsku obnovu obiteljskih kuća. Kako bi potaknuli i olakšali prijave na Javne pozive Fonda u Gradu su osigurali sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, a na natječaj proveden u listopadu 2022. pristiglo je ukupno 9 prijava građana te je svih 9 ostvarilo pravo na poticaj. Time je nastavljena dobra praksa pošto je još 2014. godine Grad Crikvenica sufinancirao takvu vrstu radova, a prema natječaju Fonda i Ministarstva. U narednom razdoblju provest će se još jedan natječaj za izradu projektne dokumentacije, a za isto su osigurana proračunska sredstva.

Grad Karlovac se, pak, aktivno uključio u provedbu projekta SHAREs u kojem sudjeluje kao 1 od 3 pilot područja u RH i čiji je cilj osnovati jednu od prvih Energetska zajednica građana u RH. Planirano je da će Grad pomoći kod osnivanja (novi oblik uključenja građana), snositi dio inicijalnih troškova potrebnih za registraciju EZG, kao i osigurati dio sredstava početne investicije potrebnih za postavljanje manje solarne elektrane -do 5 KW- čiji bi vlasnici bili građani grada Karlovca.

-Želimo aktivno sudjelovati u uspješnoj i brzoj energetskoj tranziciji što podrazumijeva korištenje raspoloživih obnovljivih resursa, tehnologiju i inovacije, ali i ono najvažnije – educiranje svih nas.  Nastojimo da Karlovac, osim zbog parkova, bude i zeleni energetski grad- poručio je Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca. Vidljivo je to, napominje nam, u prostorno planskoj dokumentaciji, gdje zeleno i održivo ima svoje mjesto, ali i u praksi jer svi projekti koje provodi gradska uprava su u skladu sa smjerom zelenog, digitalnog i održivoga.  

Za iduću proračunsku godinu Grad Čakovec razmatra i razrađuje mogućnosti sufinanciranja ugradnje solarnih elektrana građanima. Dosad je organizirao tri predavanja i radionice o ulaganjima u solarne elektrane za kućanstva i na promotivnim će aktivnostima, ističe gradonačelnica Ljerka Cividini, i dalje ulagati trud kako bi javnost upoznao s dobrobitima sunčeve energije, pa  je tijekom lipnja, u okviru projekta Dobra energija, organizirao edukativni događaj za građane nastojeći produbiti znanja i vještine u području solarne energije u suradnji s projektnim partnerima Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ) i Astronomskim društvom Vega.

Otvaranjem Sunčanog ureda, prvog ureda toga tipa u Republici Hrvatskoj, Grad Poreč-Parenzo je svim svojim građanima na adresi Pionirska 1, drugi kat, osigurao mjesto na kojem mogu, za njih potpuno besplatno, dobiti osnovne informacije i odgovore na pitanja tipa: Što je solarna (fotonaponska) elektrana i kako radi? Koji su dokumenti i koraci potrebni za instalaciju solara i otkuda krenuti? Koja nacionalna tijela i institucije objavljuju natječaje za sufinanciranje solarnih (fotonaponskih) elektrana?…

U narednom periodu planira provesti program za građane, a koji će se ticati sufinanciranja, kako potrebne projektno tehničke dokumentacije, tako i samih radova postavljanja fotonaponskih elektrana. Važnost njihova postavljanja, Grad Poreč-Parenzo prepoznao je još 2014., kada je, na ukupno 8 objekata javne namjene uz sustave solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vod postavio i FN elektrane ukupne snage 100 kilovata.

Grad Vukovar trenutno provodi projekt „Sunce nad Vukovarom“ čime su osigurana sredstva za izgradnju čak 12 solarnih elektrana na području grada. Po pitanju kućanstava, Grad već godinama sufinancira sve građane Vukovara koji budu odabrani kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera energetske obnove obiteljskih kuća gdje je sufinanciranje 60 posto troškova i takve korisnike Grad sufinancira sa dodatnih 10 posto prihvatljivih troškova.

-Grad Vukovar prati trend ekološki prihvatljivih izvora energije i redovito zeleno promišlja čime nastoji doprinijeti većoj energetskoj učinkovitosti, smanjenju ovisnosti o opskrbi energentima te što je izuzetno važno u današnjim uvjetima skupe energije- većoj uporabi obnovljivih izvora. Projekt koji provodimo, a kojim će se ugraditi 12 solarnih elektrana na zgradama u vlasništvu Grada može biti dobar primjer, a kojim se u konačnici trudimo potaknuti i druge, posebice vlasnike zgrada na ugradnju sunčanih elektrana- tvrdi nam gradonačelnik Ivan Penava.

Grad Zaprešić sudjeluje u projektu “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” čiji je  nositelj Istarska županija, a uz partneri su još Poreč, Pula, Cres, Čakovec i Ivanić Grad te Istarska regionalna energetska agencija (IRENA), Zelena energetska zadruga (ZEZ), Greenstaat Energy AS i Stiftelsen Seed Forum Norway. Vrijednost aktivnosti koje se odnose na Zaprešić iznosi 285.000 eura, a fotonaponske elektrane ugradit će se na zgradu Gradske uprave, novog objekta DV Vrtuljak i OŠ Ljudevita Gaja. Po provedbi projekta Grad Zaprešić će imati ukupno 4 instalirane fotonaponske elektrane na gradskim objektima, prošle godine je jedna postavljena na sportskoj dvorani OŠ Antuna Augustinčića.

Grad Virovitica nositelj je projekta „Solar roofs for green Virovitica“, odobrenom na tzv. Norveškom fondu. Riječ je o projektu izgradnje 7 solarnih elektrana u Virovitici – jedne na Općoj bolnici Virovitica, dvije na Dječjem vrtiću Cvrčak, jedne na Dvorcu Pejačević, tri na Palači Pejačević te jedne na zgradi Virkoma. Projekt, čija je ukupna vrijednost 735.000 eura, uz stopu sufinanciranja od 85 posto, pripremila je i prijavila Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice, koja je i partner na projektu uz tvrtku Virkom i OB Virovitica. Ujedno, Grad Virovitica je u pripremi projekta za postavljanje solarnih elektrana na još četiri objekta: Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, nove zgrade Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju te nove sportske dvorane OŠ Vladimir Nazor, čime se žele smanjiti troškovi energenata, a da bi više sredstava ostalo za troškove djelatnosti.

– Nadam se kako ćemo u budućnosti iskoristiti svaki dio krova na javnim zgradama kako bismo postavili dodatne solarne elektrane, a neke gradske tvrtke su već krenule ovim putem, poput Flore VTC koja je postavila jednu solarnu elektranu. Cijena energije je takva kakva je i iako nam Vlada RH daje potporu, moramo biti spremi te smo se baš zato fokusirali na aktiviranje obnovljivih izvora- napominje gradonačelnik Virovitice, Ivica Kirin. Što se tiče kućanstava, dodaje nam, Grad Virovitica- za sada – ne sufinancira solare na obiteljskim kućama.

Natječaje i Pozive za sufinanciranje kućnih solara su proveli, provode ili namjeravaju provesti i Vodice, Vrbovec,  Prelog, Ivanić Grad, Velika Gorica… Također i Općine Strahoninec, Bol, Omišalj, ali i Zadarska, Međimurska, Splitsko-dalmatinska,  Koprivničko-križevačko županija… (PL)

‘Dobre prakse’ kao inspiracija i poticaj gradovima za uvođenje novih i još boljih mjera….

‘Dobre prakse’ rubrika je u kojoj želimo dodatno istaknuti i pohvaliti primjere dobre prakse iz gradova. Prateći na dnevnoj bazi što se radi u gradovima i kakvim projektima i mjerama gradske uprave nastoje podići kvalitetu života u svojim sredinama često se susrećemo mjerama i projektima kojima gradovi izlaze iz uobičajenih okvira i klasičnih proračunskih stavki. Mjere su to koje ne moraju nužno biti financijski izdašne i teške, ali su inovativne i jedinstvene te demonstriraju brigu i posebnu pažnju prema svojim korisnicima i njima donose ljepši i kvalitetniji život u njihovom gradu bili to studenti, učenici, umirovljenici, mladi, poduzetnici…

Nadamo se da će i ova rubrika biti dodatni poticaj i inspiracija gradskim upravama da, ukoliko to već nemaju, osmisle nešto slično te i na ovaj način, soft projektima i mjerama, pokažu svojim građanima da im je stalo i da brinu. Ukoliko u svom gradu prakticirate neku jedinstvenu mjeru i na poseban i inovativan način pomažete ili potičete određene grupe građana, a da nam je ta praksa dosad promakla i nismo o njoj pisali, slobodno nam se javite! (m.p.d.)