Kako bi poboljšali demografska kretanja i pomogli svojim mladim parovima koji imaju problema sa začećem, u Gradu Osijeku uveli su 2021. potporu mladim obiteljima za medicinski potpomognutu oplodnju. Istu pronatalitetnu mjeru kao dobru praksu među tek rijetkim našim gradovima provode i Ploče, Umag, Bakar, Makarska, Stari Grad i Sisak, uvode je i Dubrovnik i Split, neizravno je ima i Koprivnica…

Hrvatska je u zadnjih 10 godina izgubila 396.360 stanovnika, 9,25 posto nas je manje u odnosu na 2011., konkretno 3.888.529 prema ondašnjih 4.284.889 stanovnika. Poražavajuću su to podaci popisa stanovništva iz 2021. Realne procijene su kako će negativan trend nažalost u budućnosti samo rasti, ne dođe li do drastičnih promjena, kako u pronatalitetnoj politici tako i ukupnoj kvaliteti života u RH.

Premda se na nacionalnoj i lokalnoj razini provodi sve više demografskih programa i raznovrsnih projekata, rezultati i nisu naročito obećavajući, no svakako barem dijelom usporavaju populacijski minus koji uvelike utječe na sve segmente društva. U više gradova i općina u sklopu niza demografskih mjera negativan trend planira se zaustaviti i dodatnim iskorakom na tom polju, kroz pomoć i sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje parovima koji imaju problema s neplodnošću, a njih je u Hrvatskoj prema nekim procjenama blizu 20 posto.

Medicinski potpomognuta oplodnja koristi se kod parova kod kojih nije moguće doći do trudnoće drugim jednostavnijim načinima i provodi se tek kada je dotadašnje liječenje neplodnosti bezuspješno ili bezizgledno, te radi izbjegavanja prijenosa teške nasljedne bolesti na dijete kod prirodnog začeća.

Iako u priličnoj mjeri uspješan – u Hrvatskoj se tim putem godišnje rodi oko 1.200 djece, pomoć potraži i 10.000 parova – u pitanju je ipak izuzetno iscrpljujući i skup postupak koji kod nas, ovisno o procesu, po svakom novom pokušaju košta između 2 i 3 tisuće eura. Razumljivo je kako mnogim obiteljima to predstavlja izniman financijski trošak, a dio ih i nema novca.

Prema dostupnim statističkim podacima, samo u 2020. godini, u 16 ovlaštenih ustanova u Republici Hrvatskoj realiziralo se 6.568 MPO postupaka iz kojih je svijet na koncu ugledalo 1.540 beba. HZZO plaća četiri ciklusa intrauterine inseminacije (IUI) i šest ciklusa izvantjelesne oplodnje (IVF/ICSI), uključujući i sve embriotransfere bez obzira na broj ciklusa. No, i ta sredstva često su nedostatna budući se znatan broj parova ne miri s tek 4 i odlučuje na daleko više pokušaja da postanu roditelji djeteta.

Prvi od gradova sa sufinanciranjem umjetno potpomognute oplodnje je krenuo Grad Osijek koji je za prve dvije godine provođenja, 2021. i 2022. za nju osigurao milijuna kuna/ 132.730 eura. Od početka provođenja mjere Grad Osijek je zaprimio i odobrio 27 zahtjeva za sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje (tijekom 2021. -16 zahtjeva, a 2022. -11 zahtjeva ). Nema službenih podatka o rođenoj djeci nakon provedenog postupka…

Sufinancira se trošak medicinski potpomognute oplodnje samo u slučaju kada se postupak ne povodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a pravo na sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje odobrava se temeljem podnesenog zahtjeva kojemu se obavezno prilaže medicinska dokumentacija o provedenom postupku i računi troškova vezani uz postupak provedene i izdan od ovlaštene zdravstvene ustanove, ljekarne ili liječnika specijalista ginekologa.

-Zahtjevi za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje zaprimaju se do iskorištenja sredstava planiranih za tekuću godinu, a najkasnije do 31. prosinca. Pravo na sufinanciranje troškova imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u izvanbračnoj zajednici i koji ispunjavaju uvjete: da su državljani RH, imaju neprekidno prijavljeno prebivalište u Osijeku najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva, a bračni ili izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva. Isto tako i da je postupak medicinski potpomognute oplodnje proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj ili da je postupak proveden u inozemstvu u 2021.-2023. godini- ističu iz Grada.

Podmiruju se troškovi medicinski potpomognute oplodnje koja je provedena u ovlaštenoj ustanovi na području grada Osijeka – 60 posto ukupnih troškova, ali ne više od 9.000 kn, na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu – 50 posto ukupnih troškova, ali ne više od 7.500 kuna, naravno preračunato u eurima.

Bračni ili izvanbračni drugovi u tekućoj godini mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova za najviše dva pokušaja.

I gradonačelnik Ploča, Mišo Krstičević, prošle je godine donio Odluku o sufinanciranju troškova medicinski potpomognute oplodnje, a za što je u Proračunu bilo osigurano 100.000 kuna.

Pravo na sufinanciranje troškova medicinski priznaje se podnositelju zahtjeva ako ima prebivalište na području Grada Ploča neprekidno tri godine, računajući od dana podnošenja zahtjeva, a ako je riječ o podnositelju zahtjeva koji je u braku ili izvanbračnoj zajednici, bračni ili izvanbračni partner podnositelja zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište na području Ploča.

Javnim pozivom je bilo propisano pravo na sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u iznosu do 50 posto ukupnih troškova postupka, a najviše 7.500 kuna se moglo priznati podnositelju zahtjeva koji je iscrpio sve mogućnosti koje su, prema zakonu kojim je uređeno pitanje medicinski potpomognute oplodnje, ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i podnositelju zahtjeva čiji postupak nije moguće financirati na teret HZZO-a.

– Pravo na sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje priznaje se i ženi nakon navršene 42. godine života, ako nije ostvarila isto pravo na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili je riječ o postupku medicinski pomognute oplodnje koji nije moguće financirati putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – kažu iz Grada.

Uz to, javnim pozivom bilo je omogućeno pravo na sufinanciranje troškova za dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje započeta u istoj kalendarskoj 2022. godini, a prihvatljivi troškovi bili su: troškovi usluga medicinski pomognute oplodnje sukladno cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje postupka, troškovi pregleda liječnika specijalista ginekologije vezane uz postupak medicinski pomognute oplodnje, kao i troškovi propisanih lijekova vezane uz cijeli postupak.

Budući da je riječ o jednoj sasvim novoj mjeri i isto tako s obzirom na činjenicu da se o navedenom u našem društvu još uvijek otvoreno ne razgovara, Grad Ploče lani nije zaprimio niti jedan pisani zahtjev za sufinanciranjem, iako je bilo zainteresiranih građana koji su se prije svega informirali o samoj mjeri i uvjetima. Povratne reakcije građana su iznimno pozitivne radi čega će se nastaviti intenzivan rad na promociji mjere, a uskoro se očekuje i raspisivanje novog trajno otvorenog javnog poziva za 2023. godinu za što je u Proračunu osigurano  13.272,00 eura. Grad Ploče će svakako u narednom razdoblju analizirati tu mjeru, a po potrebi i doraditi, jer naš jedini cilj je pomoći našim sugrađanima, napominju nam iz Grada.

-Ploče je među tek nekoliko gradova u RH koji se odlučio na sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje kako bi pomogao sugrađanima. Riječ je prije svega o jednoj ljudskoj, mjeri empatije, a onda i demografskoj mjeri, želimo našim odlukama pomagati mlade obitelji koliko god možemo, da imaju motiv planirati svoj život i budućnost u Pločama. Ako ćemo im ovim putem pomoći i da ostvare svoje snove i postanu roditelji, mi kao Grad bit ćemo presretni zbog svakog našeg novog malog sugrađanina ili sugrađanke – tvrdi gradonačelnik Mišo Krstičević.

Grad Makarska prošle godine je, pak, uveo niz novih demografskih mjera, a jedna od njih su i financijske potpore mladim obiteljima za medicinski pomognutu oplodnju, za tu mjeru u Proračunu su osigurali 19.908,00 eura (150.000 kuna).

– S mjerom smo tek počeli i zasad imamo realiziran jedan zahtjev, no imamo dosta upita i nadamo se da ćemo uskoro imati i više korisnika. Neplodnost je problem o kojem se tiho i nedovoljno govori, iako je u Hrvatskoj, kao i globalno, u neprestanom porastu. Žene u Hrvatskoj rađaju prvo dijete s prosječno 29,4 godine, sve češće tek nakon 30, čak i 35 godina starosti, a neplodnost je gotovo jednako prisutna kod oba spola.  Za one koji žele postati roditelji, neplodnost je velika trauma, često popraćena osjećajem krivnje i tuge, a mi ne možemo kao društvo samo okretati glavu, i zato sam ponosan što smo među prvim gradovima u Hrvatskoj koji smo krenuli s ovom mjerom – kazao nam je gradonačelnik Zoran Paunović.

Prema gradskoj odluci o socijalnoj skrbi, i tu pravo na sufinanciranje ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prethodno iscrpio sve mogućnosti koje su ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sukladno važećem zakonu kojim je uređeno pitanje potpomognute oplodnje, a Grad Makarska priznaje do 50 posto troškova, maksimalno u iznosu do 7.500 kuna, za do dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje u jednoj kalendarskoj godini, upoznaju nas iz Grada.

Pravo na sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje priznaje se i ženi nakon navršene 42. godine života, ako nije mogla ostvariti mogućnosti za postupke potpomognute oplodnje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište u Makarskoj najmanje 3 godine, ili ako je riječ o podnositelju zahtjeva koji je u braku i izvanbračnoj zajednici, prijavljeno prebivalište mora imati bračni ili izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva.

Sredstva za pomoć svojim mladim parovima koji imaju problema sa začećem u ovogodišnjem je proračunu osigurao i Grad Dubrovnik. Osigurano je 24.486 eura (200 tisuća kuna), a u pripremi je pravilnik koji će regulirati uvjete za dodjelu sredstava za ovu svrhu.

”Ova odluka Grad Dubrovnik ponovno svrstava među top gradove u Republici Hrvatskoj, koji kroz razne programe socijalnih mjera, uključujući i one demografske, pomaže svojim sugrađanima”, kazao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Hvalevrijednoj demografskoj mjeri pridružio se i još jedan grad na obali – Bakar. Gradsko vijeće Grada Bakra je na sjednici održanoj 23. siječnja 2023. donijelo, naime, Odluku o socijalnoj skrbi, čiji dio je i pravo na potporu za medicinski potpomognutu oplodnju. S obzirom da statistike pokazuju kako sve više parova ima problem s prirodnom oplodnjom te se odlučuje za medicinski potpomognutu, Grad Bakar ovom mjerom želi olakšati svojim građanima spomenuti proces i time barem na svom području doprinijeti povećanju nataliteta.

Potporu za troškove nastale u vezi s provedbom postupka medicinski potpomognute oplodnje, ostvaruju žene ili parovi s prebivalištem na području Bakra koji provode postupak medicinski potpomognute oplodnje, a kojima troškovi tog postupka nisu pokriveni od strane HZZO-a.

Pritom, potpora se odnosi na troškove liječničkih pregleda, medicinskih postupaka i nabave lijekova, putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s postupkom medicinski potpomognute oplodnje, a iznosi do 1.000 eura. Odobrava se jednom na zahtjev stranke,  neovisno o broju pokušaja provedbe tog medicinskog procesa.

Budući da je spomenuta potpora stupila na snagu 01. veljače ove godine za sada nije pristigao niti jedan zahtjev, kažu iz Grada.

Stari Grad na Hvaru sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje kao prvi otočni grad započeo je sredinom prošle godine uočivši potrebu svojih sugrađana. Na inicijativu nadležnog Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb pristupilo se izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Staroga Grada na način da je u istu uvrštena odredba kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje prava na medicinski pomognutu oplodnju, navode nam iz Grada.

Pravo na sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u iznosu do 50 posto ukupnih troškova postupka, može se priznati podnositelju zahtjeva koji je iscrpio sve mogućnosti koje su, pak, sukladno zakonu kojim je uređeno pitanje potpomognute oplodnje, ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to za najviše dva pokušaja medicinski potpomognute oplodnje u jednoj kalendarskoj godini.

Pravo na sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje priznaje se i ženi nakon navršene 42. godine života, ako nije mogla ostvariti mogućnosti za postupke potpomognute oplodnje na teret HZZO-a.

-Osim navedenih uvjeta Odlukom je propisan i uvjet prebivališta na području Grada Staroga Grada najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva,  a ako je riječ o podnositelju zahtjeva koji je u braku i izvanbračnoj zajednici, bračni ili izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva mora ima prijavljeno prebivalište u Gradu Starom Gradu – dodaju iz Grada.

Troškovi koji se sufinanciraju sredstvima iz Proračuna su: troškovi usluga medicinski potpomognute oplodnje prema cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje postupaka medicinski potpomognute oplodnje, troškovi pregleda liječnika specijalista ginekologije vezanih uz postupak, troškovi propisanih lijekova, putni troškovi i troškovi smještaja.

-Mjera je izazvala redom pozitivne reakcije naših sugrađana, već u prvoj godini imamo parova koji su zatražili i ostvarili pravo na sufinanciranje postupka, dok imamo najavu za još nekoliko parova koji će započeti postupak tijekom 2023. Kako je mjera na našem području uvedena relativno nedavno još uvijek nemamo novorođene djece iz postupaka pomognute oplodnje, a za program socijalne skrbi koji uključuje jednokratne novčane pomoći, naknade za novorođenče, pomoć osobama s invaliditetom, božićnice umirovljenicima, naknade za medicinski potpomognutu oplodnju Grad Stari Grad je u svojem proračunu za 2023. godinu predvidio iznos od 39.153 eura – upoznaje nas mladi gradonačelnik Antonio Škarpa.

A od ove godine i Sisak uvodi novu zdravstvenu i demografsku mjeru – potporu parovima kojima je neophodan postupak medicinske pomognute oplodnje kako bi proširili svoje obitelji.

-U vrijeme kada smo suočeni sa smanjenjem broja stanovnika u cijeloj Hrvatskoj, potrebno je stati uz one koji žele začeti novi život, a to ne mogu bez medicinske pomoći. I ne samo financijski, već i da znaju da nisu sami, da su dio naše zajednice, našega grada. Samo nekolicina hrvatskih gradova uvela je ovakvu potporu, a među njima je i naš, što nas još jednom svrstava u gradove koji predvode u dobrim stvarima- najavila je novu mjeru Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica.

Grad Sisak sufinancirat će do 50 posto troškova postupka, najviše do iznosa 1000 eura one postupke medicinski pomognute oplodnje kada se postupak ne provodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno ako su parovi iscrpili mogućnosti koje im se pružaju putem HZZO-a.

Troškovi koji se priznaju su: troškovi usluga ovlaštene ustanove, troškovi pregleda liječnika specijalista i troškovi propisanih lijekova. Pravo na njih imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac u braku ili izvanbračnoj zajednici, državljani RH, s najmanje godinu dana neprekidnim prebivalištem u Sisku, da postupak provode u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u RH, ili u 2023. ako se provodi izvan. U Proračunu su osigurana sredstva u Odjelu obrazovanja, kulture, sporta, branitelja i civilnog društva, u iznosu 40.000 eura.

-S obzirom da smo tek krenuli s mjerom, i da je tek stupila na snagu, rezultate za sada naravno, nemamo – kažu iz Grada.

I Umag, grad djece i jednakih mogućnosti, od ove je godine među gradovima koji, osim klasičnih potpora za novorođeno dijete, osigurava i potpore mladim obiteljima za medicinski pomognutu oplodnju, u smjeru stvaranja još bolje demografske slike, kao i pružanja podrške obiteljima koji do prinova ne mogu doći prirodnim putem, informiraju nas iz Grada.

-Želja je mladim parovima, koji na svom putu do ostvarenja roditeljstva prolaze kroz postupke pomognute oplodnje, reći da smo tu i da želimo pomoći. Djeca su naš najveći dar te smatramo da je vrijeme da Grad napravi iskorak i osigura financijsku potporu onima koji se hrabro i ustrajno nose s najvećim izazovom- naglasio je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese i dodao kako je zaista ponosan što će Grad Umag dati svoj doprinos kako bi što više sugrađanki i sugrađana dobilo priliku postati roditeljima.

Potporu za troškove nastale u vezi s provedbom postupka medicinski pomognute oplodnje ostvaruju žene ili parovi s prebivalištem ili, u slučaju da se radi o strancima ili osobama bez državljanstva, odobrenim boravkom na području grada Umaga, a koji provode postupak medicinski pomognute oplodnje, i kojima troškovi postupka nisu pokriveni iz HZZO-a.

Novčana pomoć se prvenstveno odnosi na troškove liječničkih pregleda, medicinskih postupaka i nabave lijekova te putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s postupkom umjetne oplodnje, a potpora za troškove nastale u tom smjeru iznosi 700 eura, odobrava se jednom neovisno o broju pokušaja provedbe tog medicinskog procesa, a uplaćuje se izravno na IBAN račun korisnika.

-Podnositelj je uz zahtjev dužan dostaviti presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, odnosno odobrenom boravku za strance ili osobe bez državljanstva, dokaze o uključenju u proces umjetne oplodnje (liječnička dokumentacija), ponude, račune ili druge dokaze o nastalom trošku povezanom s procesom i presliku kartice ili potvrdu banke o IBAN računu – navode iz Grada.

Pored Osijeka i Dubrovnika, i Grad Split je iz skupine velikih gradova u Proračunu za 2023. osigurao sredstva pod nazivom: Fond za potpomognutu oplodnju u iznosu od 80.000 eura.

-Trenutno, u tijeku je plan organizacije i realizacije usluge, kao i način isplate mjere – kažu nam iz Grada.

Grad Koprivnica je u Proračunu za 2023. osigurao 57.696 eura za jednokratne pomoći građanima, u što su uključili i pomoć za podmirenje troškova liječenja. Kroz tu je mjeru moguće godišnje ostvariti pomoć u visini do 3.981 eura.

-I medicinski potpomognuta oplodnja bi spadala u liječenje, tj. neplodnosti i na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana može se na taj način ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova liječenja. Ukupna navedena sredstva nisu dakle samo za potpomognutu oplodnju, već i za ostale potrebe građana. Potrebno je ispunjavati uvjet da liječenje nije financirano sredstvima iz HZZO-a, ali i da mjesečni prihod po članu kućanstva prosječno ne prelazi 5.000 kuna (664 eura) – potvrdili su nam iz Grada.

Kako je riječ o novoj mjeri, za sada su imali nekoliko upita, ali konkretan zahtjev za isplatom pomoći nije zaprimljen, kažu nam. Grad će ipak, dodaju, spomenutu mjeru dograđivati,  naravno sukladno potrebama i interesu Koprivničana. (Pero Livajić)

I općine pomažu parovima da postanu roditeljima…

Demografsku mjeru potpore medicinski potpomognute oplodnje  nude i neke manje općine, poput Bola na Braču, gdje se ona aktivirala prije skoro punih 20 godina. Od 2004. do danas imali su zahtjeve desetak i više parova, odnosno partnera.

Legrad je, pak, prva općina u Koprivničko-križevačkoj županiji koja pruža tu vrstu financijske potpore mladim obiteljima. Osigurali su 5.000 eura, po 1.000 eura za podmirenje troškova nabavke tableta, liječničkih pregleda i putnih troškova.  Za početak očekuju do pet parova, u slučaju da bi bilo više, rebalansom bi povećali sredstva.

I Općina Vladislavci od ožujka 2022. sufinancira trošak provedenog postupka medicinski potpomognute oplodnje u iznosu do 80 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000 kuna po jednom postupku, novac se odobravaju retroaktivno, nakon obavljenog postupka.

U Tučepima su za sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje planirali iznos od 1.990,84 eura, Vela Luka na Korčuli za istu je namjenu osigurala u Proračunu 2.665 eura, potpomognutu oplodnju je među prvima krenula sufinancirati i nedaleka Općina Blato, u 2019. je ovu pronatalitetnu mjeru u Makarskom primorju uvela i Općina Gradac…

‘Dobre prakse’ kao inspiracija i poticaj gradovima za uvođenje novih i još boljih mjera….

‘Dobre prakse’ nova je rubrika na našem portalu u kojoj želimo dodatno istaknuti i pohvaliti primjere dobre prakse iz gradova. Prateći na dnevnoj bazi što se radi u gradovima i kakvim projektima i mjerama gradske uprave nastoje podići kvalitetu života u svojim sredinama često se susrećemo mjerama i projektima kojima gradovi izlaze iz uobičajenih okvira i klasičnih proračunskih stavki. Mjere su to koje ne moraju nužno biti financijski izdašne i teške, ali su inovativne i jedinstvene te demonstriraju brigu i posebnu pažnju prema svojim korisnicima i njima donose ljepši i kvalitetniji život u njihovom gradu bili to studenti, učenici, umirovljenici, mladi, poduzetnici…

Nadamo se da će i ova rubrika biti dodatni poticaj i inspiracija gradskim upravama da, ukoliko to već nemaju, osmisle nešto slično te i na ovaj način, soft projektima i mjerama, pokažu svojim građanima da im je stalo i da brinu. Ukoliko u svom gradu prakticirate neku jedinstvenu mjeru i na poseban i inovativan način pomažete ili potičete određene grupe građana, a da nam je ta praksa dosad promakla i nismo o njoj pisali, slobodno nam se javite! (m.p.d.)