Ovo je jubilarni deseti put da Europska komisija (DG EMPL) u suradnji s Europskim forumom o invalidnosti (European Disability Forum) bira najbolji grad po kriteriju brige i olakšavanja pristupa osobama s invaliditetom ili drugim ranjivim osobama (osobito osobama starije životne dobi). Ova nagrada je pokrenuta prvenstveno sa željom podizanja svijesti o izazovima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom te želi poticati i promovirati inicijative i dobre prakse za bolju „dostupnost“ u europskim gradovima.

Svečana dodjela Nagrade za najbolje dostupan grad osobama s invaliditetom (Access City Award) bila je vrhunac godišnje konferencije održane 28. i 29. studenoga 2019. u Bruxellesu, kojom se i obilježio 3. prosinac kao Europski dan osoba s invaliditetom. Novi laureat odnosno grad koji će zamijeniti lanjskog pobjednika, nizozemsku Bredu, i titulu najboljeg nositi u 2020. je Varšava.

Ove je godine organizator zaprimio ukupno 47 prijava za ovu nagradu. Treba napomenuti da sudjelovati u ovom odabiru mogu svi europski gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika ili zajednice susjednih gradova koji premašuju navedeni broj stanovnika u zemljama članicama koje nemaju više od dva grada veća od 50.000 stanovnika. Postupak odabira ide u tri faze. Najprije se na nacionalnoj osnovi vrši preliminarna ocjena i selektiranje do tri grada, a onda stručni ocjenjivački sud odabire gradove koji ulaze u uži izbor. Na kraju se od tih usko izabranih gradova biraju tri prvoplasirana. Dana 23. listopada 2019. Europska komisija objavila je imena šest gradova koji su ušli u uži izbor za nagradu. To su (abecednim redom): Castelló de la Plana (Španjolska), Chania (Grčka), Évreux (Francuska), Skellefteå (Švedska), Tartu (Estonija) i Varšava (Poljska). Od navedenih gradova Varšava je ovogodišnja pobjednica i dobitnica novčane nagrade u iznosu od 150.000 €. Drugo mjesto i novčana nagrada u iznosu od 120.000 € pripala je gradu Castelló de la Plana, a treće mjesto i novčani iznos od 80.000 € osvojila je Skellefteå. Ostala tri grada koja su ušla u uži izbor dobili su posebna priznanja.

„Uključivanjem osoba s invaliditetom i nastojanjem da grad učini pristupačnijim, Varšava je pokazala bolju dostupnost u temeljnim aspektima gradskog življenja i ima posebne planove za daljnja poboljšanja. Poljska prijestolnica osvojila je nagradu zbog svoje sposobnosti da u kratkom vremenu provede značajan ukupni napredak u „lakoći pristupa“ gradu“ – stoji među ostalim u odluci ocjenjivačkog suda.

Veliki dio stare infrastrukture zamijenjen je funkcionalnijom i pristupačnijom osobama s invaliditetom. Sve ceste, javni prostori i obnove zgrada moraju se sada pridržavati pravila i propisa o pristupačnosti. Vlakovi i svih 30 stanica metroa u Varšavi su već „lako“ dostupni, a svi autobusi i 87 autobusnih postaja su obnovljeni kako bi zadovoljili standarde pristupačnosti.

Na drugom mjestu je grad Castellóde la Plana u Španjolskoj. Stručni ocjenjivački sud bio je impresioniran njegovim napretkom u svim sferama gradskog života i održivim pristupom svekolikoj dostupnosti.

Grad Skellefteå u Švedskoj, koji zatvara ovogodišnji krug od „top-three“ grada, nagrađen je za svoj cjelokupni iskorak u pristupačnost te posebno za napredak na području javnih usluga u otežanim uvjetima.

Povrh toga, i ostali gradovi koji su ušli u uži izbor i to: Chania u Grčkoj, Tartu u Estoniji i Evreux u Francuskoj su posebno pohvaljeni. Chania je prvenstveno prepoznata po upotrebi tehnologije za osiguravanje pristupačnog parkiranja, Tartuu zbog kvalitetno uspostavljenog temelja za razvijanje dostupnosti na svim razinama i konačno Evreux posebno za svoj rad na području tzv. skrivenih invaliditeta.

Inače, ovo je jubilarni deseti put da Europska komisija (DG EMPL) u suradnji s Europskim forumom o invalidnosti (European Disability Forum) bira najbolji grad po kriteriju brige i olakšavanja pristupa osobama s invaliditetom ili drugim ranjivim osobama (osobito osobama starije životne dobi). Ova nagrada je pokrenuta prvenstveno sa željom podizanja svijesti o izazovima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom te želi poticati i promovirati inicijative i dobre prakse za bolju „dostupnost“ u europskim gradovima.

Što zapravo znači da je neki grad „dostupan“ ili „pristupačan“ osobama s invaliditetom? Pojednostavljeno rečeno, neki grad je dostupan odnosno pristupačan toj skupini kada u njemu ljudi bez problema koristite elementarne stvari i usluge koje jednostavno koriste osobe bez invaliditeta. Primjerice, kad jednostavno mogu koristiti autobus ili metro za odlazak na posao, kad mogu kupiti kartu pomoću automata za prodaju karata ili obilaziti ulice te ulaziti bez nečije pomoći u javne prostore.

Osim dodjele ovih vrijednih nagrada na spomenutoj konferenciji raspravljalo se i o preliminarnim nalazima javnog savjetovanja o Europskoj strategiji o invalidnosti 2010-2020, kao i očekivanjima delegata o strategiji za sljedeće desetljeće.

Predstavnici Europskog foruma o invalidnosti upozorili su da prema provedenim istraživanjima danas više četvrtine osoba na razini EU-a, točnije 28,7% osoba s invaliditetom živi u siromaštvu. U 11 zemalja članica EU-a više osoba s invaliditetom danas živi u siromaštvu nego prije 10 godina. U svojem priopćenju naveli su da na Međunarodni dan osoba s invaliditetom pozivaju institucije EU-a i njene zemlje članice da poduzmu snažne mjere u smanjenju siromaštva ove ranjive skupine. Posebno su pozivali zemlje članice da utvrde procese procjene invaliditeta, poboljšaju naknade za invalidnost i ulažu u pristupačnost te strukture i usluge podrške.

Prema objavljenim podacima, zabrinjavajući je postotak osoba s invaliditetom koji su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Hrvatska je s postotkom od 37,1 iznad prosjeka EU-a i spada u najrizičnije članice EU-a. (slika dolje)

Prema Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Zavoda za javno zdravstvo RH iz svibnja 2019, godine, u Hrvatskoj je dan 3.svibnja 2019. evidentirano 511.281 osoba s invaliditetom od čega su 307.647 muškarci (60%), a 203.634 (40%) žene. To znači da osobe s invaliditetom čine oko 12,4% ukupnog stanovništva RH.

Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 248.389 (49%), je u dobnoj skupini 65+, dok je 217.578 (42%) osoba u radno aktivnoj dobi od 20 do 64 godine. U kategoriji od 0 do 19 godina je 45.314 osoba što čini 9% od ukupnog broja invalidnih osoba.

Svi navedeni podaci pokazuju da se radi o velikom broju ljudi (prema podacima Europske komisije do kraja 2020. godine moglo bi biti i do 120 milijuna invalidnih osoba na području EU-a) te da se na svim razinama, osobito kod onih koji donose odluke i zaduženi su za njihovo implementiranje, treba podizati svijest i odgovornost da ispune svoje obveze i osiguraju da osobe s invaliditetom dostojanstveno žive u zajednici, što im je i zajamčeno UN-ovom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. (Nenad Zonjić)