Saša Rister

Orahovica

Saša Rister izabran je za gradonačelnika Orahovice na izborima 2021. na kojima je, u drugom krugu, osvojio 63,59 posto glasova. Prije izbora pola godine upravljao je Gradom Orahovicom kao Vladin povjerenik, nakon što je dotadašnja gradonačelnica Ana-Marija Petin, zbog političke krize i neizglasavanja proračuna razriješena dužnosti.

Rođen je 03. veljače 1975. godine u Našicama. Osnovnu i srednju školu završio je u Orahovici. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja upisao je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu,1993.godine, smjer Projektiranje informacijskih sustava te isti završio 1998.godine i stekao zvanje diplomirani informatičar (VSS).

Odmah po završetku fakulteta zapošljava se u KIO KERAMIKA d.o.o gdje radi od 1998-2009.godine u odjelu informatike.

Od 2009.godine – 2013.godine bio je član Uprave, direktor, poduzeća Ružica grad d.o.o., a od 2013.godine do danas zaposlen je u Lokalnoj akcijskog grupi „Papuk“ kao voditelj.

Oženjen je, otac jednog djeteta.

Paralelno sa poslom koji obavlja stalno se usavršava i educira pa je tako 2012.godine na poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, završio program cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja naziva „STRUČNJAK ZA RURALNI RAZVOJ“, a 2015.godine, na Pučkom otvorenom učilištu ALGEBRA završava program osposobljavanja Voditelj izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU-fondova.

Saša Rister član je Upravnog vijeća Županijske razvojne agencije VIDRA Virovitica , član je Upravnog odbora LEADER mreže Hrvatske, Predsjednik je Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Orahovica te je član Školskog odbora Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica. Predsjednik je Gradske organizacije HDZ Orahovica od 2017.godine, član je Županijskog odbora HDZ Virovitičko-podravske županije, član je Akademske zajednice HDZ-a „Ante Starčević“ Virovitičko-podravske županije, obnašao je još i dužnost Predsjednika Gradskog vijeća Grada Orahovice.