Anamarija Blažević

Pakrac

Anamarija Blažević rođena je u Pakracu 18.8.1979. godine.

Osnovnu školu završila je u Pakracu, kao i Opću gimnaziju. Nakon toga upisala je Pravni fakultet u Osijeku i diplomirala na stručnom studiju i stekla zvanje upravne pravnice. Trenutno se opet školuje na Pravnom fakultetu u Osijeku kao izvanredna studentica 4. godine integriranog diplomskog studija prava.

Prije stupanja na dužnost zamjenice gradonačelnika 2013. godine radila je u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac. Sveukupno ima 15 godina radnoga iskustva, a osim u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, radila je u Dalit-trade d.o.o., te u  „Financijskom poslovanju“.

Uz sve svoje aktivnosti u slobodno vrijeme, posebno ističe svoju ljubav prema narodnim običajima i kulturnom baštinom, a već duži niz godina aktivna je članica KUD-a „Seljačka sloga“ Prekopakra. Isto tako članica je i DVD-a Pakrac u zvanju vatrogasne časnice.

2003. godine odlučila se aktivno baviti politikom, te je tako postala članicom HDZ-a. Od tada do danas obavljala je mnoge stranačke dužnosti na lokalnoj, županijskoj, ali i nacionalnoj razini:

  • 2003. – predsjednica MHDZ-a Pakrac
  • 2003. – dopredsjednica Županijskog odbora MHDZ-a
  • 2007. – 2009. članica Nacionalnog odbora MHDZ-a
  • 2012. – Predsjednica temeljnog ogranka HDZ Jug – Pakrac 2012.
  • 2012. – predsjednica gradskog odbora Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Pakrac
  • 2012. – dopredsjednica županijskog odbora Katarina Zrinski Požeško-slavonske županije

U veljači 2016. godine pruzela je dužnost obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Na lokalnim izborima 2017. godine građani grada Pakraca u provm su je krugu, sa 62,48 posto glasova potpore, odabrali za gradonačelnicu i povjerili joj upravljanje gradom u naredne četiri godine. Drugi mandat osvojila je prvom krugu izbora 2021., kao jedna od pet gradonačelnika koji na izborima nisu imali protukandidata.