Boris Miletić

Pula

Iako još je još uvijek mlad, odgovornu dužnost gradonačelnika najvećeg grada Istre Miletić obavlja već 10 godina

Boris Miletić rođen je 2. rujna 1975. godine u Puli. U rodnom gradu završio je i fakultet te stekao titulu diplomiranog ekonomista 1999. godine. Uz fakultetsku diplomu, dodatno se stručno obrazovao na Cleveland State University, Levin College of Urban Affairs 2001. godine, a od studenog 2007. do siječnja 2008. godine na ekonomskim fakultetima u Zagrebu i Splitu pohađao je tečaj na temu Korporativnog upravljanja za članove nadzornih i upravnih odbora.

Profesionalnu karijeru započeo je pripravnik u Istarskoj županiji 2000. godine. Godinu dana nakon toga zapošljava se kao stručni referent u Istarskoj razvojnoj agenciji, u kojoj 2004. godine postaje i izvršni direktor, istodobno vodeći i HBOR-ov regionalni ured za Istru. Godine 2006. postaje gradonačelnik Pule, a tri godine (2008.-2011.) zastupao je interese Istre i u Hrvatskom saboru. Svoju političku snagu potvrđuje i na lokalnim izborima 2017. godine gdje u prvom krugu odnosi pobjedu sa 51,83 posto glasova u Puli.

Miletić je predsjednik IDS-a, stranke čiji je član više od 20 godina. Aktivno govori tri strana jezika – engleski, talijanski i njemački.

Sretno je oženjen sa suprugom Larom te otac jednog djeteta – sina Tonija. Hobiji su mu jedrenje i ribolov. Kao osoba je kreativan, fleksibilan, prilagodljiv, komunikativan, pouzdan, odgovoran i usmjeren ka timskom radu.