Damir Rukavina

Crikvenica

Damir Rukavina rođen je 31. listopada 1958. godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu završio je u Crikvenici, nakon čega je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Deset godina radio je u petrokemijskoj industriji na poslovima vođenja elektroodržavanja i elektroprocesa, a od 1992. do 2009. godine bio je privatni poduzetnik. Gradonačelnik je grada Crikvenice od 2009. godine.

Damir Rukavina bio je sudionik Domovinskog rata od 1991.  pa sve do njegova završetka. Za svoj ratni put dobio je nekoliko priznanja  uključujući i odličje za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Jedan je od osnivača Atletskog kluba Crikvenica (osnovan 1975.), aktivan je član lokalnog ronilačkog kluba, a više od 40 godina igra šah u kojem nosi i međunarodnu titulu FIDE-majstor.

Damir Rukavina rođen je 31. listopada 1958. godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu završio je u Crikvenici, nakon čega je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Deset godina radio je u petrokemijskoj industriji na poslovima vođenja elektroodržavanja i elektroprocesa, a od 1992. do 2009. godine bio je privatni poduzetnik. Gradonačelnik je grada Crikvenice od 2009. godine. Na lokalnim izborima 2017. godine u prvom krugu dobiva od građana još jedan mandat s osvojenih 50,31 posto glasova, a četvrti mandat osvaja na  izborima 2021.

Damir Rukavina bio je sudionik Domovinskog rata od 1991.  pa sve do njegova završetka. Za svoj ratni put dobio je nekoliko priznanja  uključujući i odličje za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Jedan je od osnivača Atletskog kluba Crikvenica (osnovan 1975.), aktivan je član lokalnog ronilačkog kluba, a više od 40 godina igra šah u kojem nosi i međunarodnu titulu FIDE-majstor.