Željko Glavić

Požega

Željko Glavić za gradonačelnika Požege izabran je na izborima 2021., na kojima je pobijedio u prvome krugu sa osvojenih 50,13 posto glasova.

Rođen je 20. listopada 1954. u Požegi, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski  studij upisao je 1973. godine,  a 18. srpnja 1978. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu