Goran Aladić

Donji Miholjac

Goran Aladić izabran je za gradonačelnika Donjeg Miholjca na izborima 2017., na koje je izašao sa svojom nezavisnom listom. Diplomirani je ekonomist, 25 godina je radio u privatnom sektoru, a prije izbora za gradonačelnika radio je u danskoj tvrtki Starco.