Ivona Matošić Gašparović

Crikvenica

Nakon ostavke Damira Rukavina, koji je na čelu Crikvenice bio od 2009. godine do odlaska u mirovinu u siječnju 2024., kormilo Grada preuzela je njegova dotadašnja zamjenica Ivona Matošić Gašparović.

Rođena je 14. travnja 1989. godine u Rijeci. Udana je te majka jednog djeteta.

Osnovnu i srednju školu završila je u Crikvenici, nakon čega je diplomirala na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je stekla zvanje magistra prava.

U razdoblju od 01.04.2014. godine do 01.07.2014. godine stažirala je u Europskom Parlamentu, te je obavljala poslove vezane uz pripremu materijala plenarnih sjednica, proučavanja prijedloga odluka Parlamenta, pripreme amandmana na odluke, administrativne poslove, te poslove koji ulaze u djelokrug odnosa s javnošću.

2014. godine zapošljava se u Gradu Crikvenici, na radno mjesto više stručne suradnice za odnose s javnošću, gdje je obavljala protokolarne poslove kojima se osigurava promidžba Grada Crikvenice u tuzemstvu i inozemstvu, kao i poslove kreiranja vijesti te suradnje s medijima, odnosno, poslove pružanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Od 2017. godine obnaša dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Crikvenice.
Aktivno govori dva strana jezika, engleski i njemački jezik, dok se pasivno služi talijanskim jezikom.

Od 2013. do 2016. godine obnašala je dužnost Predsjednice Mladeži HDZ-a Crikvenice, kao i dužnost predsjednice Županijske organizacije Mladeži HDZ-a Primorsko- goranske županije, te je u istom razdoblju ujedno bila i članica Nacionalne organizacije Mladeži HDZ-a.