Katarina Mihelčić

Delnice

Katarina Mihelčić izabrana je za gradonačelnicu Delnica na izborima 2021. na koje je izašla kao nezavisna kandidatkinja, nakon što je četiri godine provela na dužnosti zamjenice dotadašnjeg gradonačelnika Ivice Kneževića.

U Delnicama je završila klasičnu gimnaziju, a u Zagrebu Agronomski fakultet. Udana je i majka dvoje djece.