Zoran Paunović

Makarska

Zoran Paunović izabran je za gradonačelnika Makarske na izborima 2021.

Rođen JE 1980., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorat iz poslovne ekonomije stekao na Sveučilištu u Splitu. Od brojnih projekata koje je vodio naročito ističe   Dalmacija Wine Expo, a otvorio je i prvi hostel u Makarskoj. Oženjen je te otac troje djece.