Marin Gregorović

Cres

Marin Gregorović izabran je za gradonačelnika Cresa na izborima 2021., nakon što je prethodni mandat proveo na dužnosti zamjenika dotadašnjeg gradonačelnika Kristijana Jurjaka.

Tridesetogodišnji diplomirani politolog jedan je od najmlađih gradonačelnika ovoga mandata.