Loris Peršurić

Poreč-Parenzo

Loris Peršurić na čelu Poreča je od 2017. godine.

Ovaj mag. ing. aedif., rođen je 3. ožujka 1980. godine u Poreču. Nakon završene opće gimnazije u Poreču, diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Rijeci, a nakon dvije godine polaže stručni ispit i postaje ovlašteni diplomirani inženjer građevine i ujedno član Hrvatske komore inženjera građevine.

Nakon završenog fakulteta vraća se u Poreč i zapošljava se u struci u jednoj građevinskoj firmi u Poreču na poslovima šefa gradilišta. Godine 2008., zapošljava se u poduzeću Parentium d.o.o. na mjesto stručnog suradnika i vrši poslove stručnog građevinskog nadzora i stručnog konzultanta.

Na lokalnim izborima 2009. godine ulazi u Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo, na lokalnim izborima 2013. godine izabran je za zamjenika gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, dok je na dužnost gradonačelnika Poreča izabran na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Svoj drugi mandat na čelu grada osvaja već u prvom krugu izbora 2021. sa osvojenih 74,58 posto glasova, četvrtim najboljim rezultatom izbora.

Otac je jednog djeteta, a član je Istarskog demokratskog sabora od 2005. godine.