Marko Paliaga

Rovinj-Rovigno

Marko Paliaga rođen je u Puli, 11.01.1974., gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Nakon završene srednje škole upisao je Ekonomski fakultet u Puli, smjer marketing gdje je 1997. diplomirao s temom «Analiza strateškog asortimana štedno kreditne službe Flacius». Magistrirao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer marketing u listopadu 2003. na temu „Strateški urbani marketing“. Doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli na temu branding i konkurentnost gradova. 08.04.2011. uspješno promoviran u izbor docenta od strane Fakultetskog Vijeća.U prosincu 2015. promoviran u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor.

Od 1999. godine radi u Gradskom poglavarstvu Grada Rovinja, prvo kao stručni suradnik za komunalne poslove, pa voditelj odsjeka za razvoj i gospodarstvo, pročelnik upravog odjela za komunalni sustav, a od 20016. je na poziciji direktora tvrtke Komunalni servis d.o.o.

Član je IDS-a.

Za gradonačelnika Rovinja izabran je u prvom krugu izbora 2017., osvojivši 62,25 posto glasova. I drugi mandat osvojio je u prvom krugu izbora 2021., sa osvojenih 64,07 posto glasova.