Marko Vešligaj

Pregrada

Mladi SDP-ovac Vešligaj uspješni je gradonačelnik Pregrade od 2013. godine

Marko Vešligaj je rođen 17.travnja 1982. godine u Pregradi. Osnovnu školu pohađao je u rodnom gradu, a srednju tehničku školu Ruđera Boškovića u Zagrebu. Nakon mature upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem stječe zvanje diplomiranog ekonomista, smjer financije. Nakon fakulteta radi u Općoj bolnici Zabok, kao voditelj Odjela za financije.

Politički je aktivan od mladosti i unutar SDP-a od 2003.-2005. godine međunarodni je koordinator Foruma mladih Krapinsko- zagorske županije. Od 2005.godine član je Glavnog odbora Foruma mladih SDP-a (do 2010.), član Izvršnog odbora SDP-a Krapinsko- zagorske županije (do 2010.), potpredsjednik FM SDP-a Krapinsko- zagorske županije i potpredsjednik Gradske organizacije SDP-a Pregrade. Predsjednik Foruma mladih SDP-a Krapinsko- zagorske županije je od 2007. do 2011. godine, a od 2010. je predsjednik stranačke Gradske organizacije te član Predsjedništva SDP-a na razini županije.

Od 2005.-2009. godine obnašao je dužnost vijećnika u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije te je bio član Odbora za financije i proračun. Od 2009. godine vijećnik je u Gradskom vijeću Grada Pregrade te predsjednik Kluba vijećnica i vijećnika SDP-ZS-A-HSS.

Prvi čovjek grada Pregrade postao je na lokalnim izborima 2013. godine, a mandat potvrđuje na izborima 2017., na kojima u 1. krugu osvaja čak 71,46 posto glasova. Postaje  tako gradonačelnik sa šestim najboljim izbornim rezultatom te najvećim ostvarenim rastom od prošlih izbora. Na izborima 2021. još je uspješniji – u 1. krugu osvaja 74,06 posto glasova, što je peti najbolji rezultat izbora.

Vešligaj je član kluba Kostelska pištola te se bavi fitnessom, čitanjem i vinogradarstvom.