Milorad Batinić

Ivanec

Stanovnici Ivanca su Batinića čak dva puta neposredno izabrali u prvom izbornom krugu.

Milorad Batinić rođen je 7. rujna 1957. u Varaždinu. Osnovnu školu završio je u Ivancu, a gimnaziju u Varaždinu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ubrzo se zaposlio u Šumskom gospodarstvu Varaždin. Od 1991. godine do 2005. radi u Hrvatskim šumama na radnom mjestu tehničkog rukovoditelja, a potom i upravitelja Šumarije Ivanec.

Gradonačelnik je grada Ivanca od 2005. godine, a od 2011. do 2015. bio je i potpredsjednik Sabora RH, predsjednik Kluba zastupnika HNS-a, član saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost i Odbora za gospodarstvo. U prvom krugu lokalnih izbora 2017. godine potvrđuje se još jednom kao uspješan i popularan kandidat sa osvojenih 51,26 posto glasova građana Ivanca.

Miodrag Batinić je član HNS-a, a u stranci je aktualni član Predsjedništva i Središnjeg odbora HNS. Sudionik je Domovinskog rata i nositelj Spomenice Domovinskog rata 1990.-1992.