Suzana Jašić

Pazin

Suzana Jašić izabrana je za gradonačelnicu Pazina na izborima 2021. kao kandidatkinja stranke Možemo!

Rođena je u Pazinu u kojem, uz osnovnu školu u Sv. Petru u Šumi, završava muzičku školu, a potom i gimnaziju. U Zagrebu diplomira na Fakultetu političkih znanosti i aktivira se u civilnom društvu, najprije kroz studentske organizacije i medije, a potom 1997. sudjeluje u osnivanju Gonga. Od 1999. vodi i razvija Gong i njegove aktivnosti, sudjeluje u osnivanju međunarodne organizacije za promatranje izbora ENEMO, sudjeluje u pisanju izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama, jača kapacitete organizacija civilnog društva i javnih institucija u području izbornih procesa, razvoja civilnog društva i antikoruptivnih politika u zemljama na području Balkana, bivšeg SSSR-a, Afrike, Bliskog Istoka i Azije. Od 2003. do 2009. članicom je Programskog vijeća HRT-a u kojem se zalaže za transparentnost, javne sadržaje i slobodu medija i novinara. S čela Gonga odlazi 2009. godine kad se vraća u Pazin u kojem koordinira implementaciju Gongovog pilot projekta “Pazi(n), proračun”. U Pazinu zasniva obitelj, a 2016. godine postaje vlasnicom obrta za poslovno savjetovanje kroz koji radi na organizacijskom i programskom razvoju niza neprofitnih organizacija u Hrvatskoj i u regiji te provodi evaluacije EU projekata. Od 2014. godine predstavnica je roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u kojem promiče i zagovara transparentnost i bolje uvjete rada te boravka djece. Od 2017. do 2021. najaktivnija je vijećnica u Gradskom vijeću Pazina, o svom političkom radu kontinuirano informira javnost i komunicira sa zajednicom (www.facebook.com/suzanajasicpazin). “Politika, briga za javno, zajednicu i ljude za mene je vrhunac ljudske djelatnosti i kreacije. Iskrena politika traži trud, osobni integritet, razum i srce, a kad to imamo, Možemo! neslućeno mnogo.”