Rikardo Novak

Hvar

Rikardo Novak izabran je za gradonačelnika Hvara kao nezavisni kandidat na izborima 2017.