Jurica Tomljanović

Senj

Jurica Tomljanović izabran je za gradonačelnika Senja u prvom krugu izbora 2021., nakon što je duže vrijeme, kao zamjenik gradonačelnika upravljao gradom u svojstvu v.d. gradonačelnika.

Rođen je 04.02.1967. u Rijeci, završio Šumarski fakultet i stekao diplomu inžinjera šumarstva. Prije dolaska u gradsku upravu Grada Senja radio je u Hrvatskim šumama kao voditelj UŠP-Senj. Oženjen je, dvoje djece.