Goran Bukovac

Otočac

Goran Bukovac izabran je za gradonačelnika Otočca na izborima 2021., na kojima se kandidirao kao nezavisni kandidat i pobijedio dotadašnjeg gradonačelnika Stjepana Kostelca.