Ljerka Cividini

Čakovec

Ljerka Cividini izabrana je za gradonačelnicu Čakovca na izborima 2021. na koje je izašla kao nezavisna kandidatkinja.

Diplomirala je na Prometnom  i  Filozofskom fakultetu, u pedagoško-psihološkoj izobrazbi te je stekla i zvanje profesorice. Tijekom 2004. godine počela je raditi u Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije, potom je postala i ravnateljica, a uz rad se školovala te završava i poslijediplomski studij na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike. Udana je majka dviju kćeri.