Grad Varaždin nizom mjera ciljano djeluje na podizanje standarda i kvalitete života svojih građana pa tako ulažemo i u demografske mjere kojima želimo olakšati i unaprijediti kvalitetu života djeci, mladima i mladim obiteljima te ih privući da dođu živjeti u Varaždin, odnosno zadržati ih u našem gradu. Od jednokratnih pomoći za rođenje djeteta, sufinanciranjem dječjih vrtića, nabavom školskog materijala, besplatne prehrane u školama za učenike slabijeg imovinskog statusa, prijevoza učenicima, stipendijama, a kao što sam već spomenuo pripremamo i projekt izgradnje stanova za mlade. 

Varaždin je jedan od tek devet hrvatskih gradova s titulom Grada za mlade, njegova nova uprava među prvima je povukla konkretne poteze kako bi se što prije dokinulo menstrualno siromaštvo, prije nekoliko mjeseci uvedeno je participativno budžetiranje za djecu i mlade, djelatnici u dnevnim boravcima osnovnih škola dobili su status stalno zaposlenih, planiraju se nove mjere za poticanje poduzetništva te se do kraja mandata namjerava ukinuti i prirez kako bi se privuklo što više visokoobrazovanih osoba te ih motiviralo da u ovom gradu otvore svoje start-upove. O svemu što je realizirano u prvih šest mjeseci upravljanja nove varaždinske gradske uprave te planovima za budućnost porazgovarali smo s gradonačelnikom Nevenom Bosiljem.

Gospodine Bosilj, osim rezultata tijekom prvih šest mjeseci otkako ste preuzeli dužnost gradonačelnika u Varaždinu, povod za ovaj razgovor je i pobjeda na našem izboru za Najbolji grad u kategoriji kvaliteta života,na čemu vam još jednom čestitamo. Što vama osobno znači to priznanje i je li ono dobar poticaj za daljnji trud?

Pobjeda na izboru za Najbolji grad u kategoriji kvaliteta života je prije svega zasluga i nagrada građanima grada Varaždina. U izboru se mjerilo nešto proračunskih pokazatelja, ali i puno izvanproračunskih po kojima smo u konačnici i pobijedili. Smatram kako je to čast, ali na pobjedu gledam kao poticaj, ali i obvezu prema našim građanima. Radit ćemo na tome da u budućem razdoblju budemo još bolji i vratimo Varaždin, koji je već sad uzor mnogim gradovima u Hrvatskoj, na još višu razinu.

Prilikom preuzimanja nagrade, komparirali ste Varaždin s Bečom koji već godinama pobjeđuje kao najbolji europski grad za život. Što biste od Beča voljeli preslikati na Varaždin, gdje vidite najveći prostor za napredak u svojem gradu?

Varaždin se oduvijek nazivalo malim Bečom, a Beč je doista grad s kojim se vrijedi uspoređivati jer nudi svojim stanovnicima puno pogodnosti. Grad su ljudi i cilj je da se ljudima omogući sve kako bi mogli zadovoljno živjeti i raditi u svojoj sredini jer time utječu na njezin ukupni napredak. Ono što bih želio i smjer u kojem idemo jest da postignemo još više na poljima gdje je Beč prepoznatljiv – gradska i prometna infrastruktura, javni prijevoz, zelene površine, kvaliteta zraka, zdravstvena i socijalna skrb pa do onih rekreativnih i zabavnih sadržaja. Najveći naglasak je na obrazovanju, jer Beč ulaže velika sredstva u obrazovnu infrastrukturu, ali i obrazovne procese, stipendije, instrukcije za učenike. Također, Varaždin kao grad bicikala mora se fokusirati na smanjenje broja automobila u gradskom središtu, što ćemo postići boljom biciklističkom infrastrukturom koja u ovom trenutku nije zadovoljavajuća. U našoj zelenoj agendi želimo, kao u Beču, naše građane i posebice djecu potaknuti da više vremena provode na otvorenom, u prirodi, na dječjim igralištima i u parkovima te uz našu rijeku Dravu.

Osim u kvaliteti života, koja se zbog svoje sveobuhvatnosti smatra najprestižnijom kategorijom, Varaždin je već godinama finalist i kategorije gospodarstvo. Varaždin je tako i jedan od gradova s najvećom zaposlenošću u zemlji. Jeste li zadovoljni trenutnom gospodarskom situacijom i čime mislite da Grad može pridonijeti kako bi ona postala još bolja? 

Uvijek može bolje, ali s obzirom na okolnosti bolesti COVID 19 virusa, moramo biti zadovoljni. Čitav sjeverozapad Hrvatske je predvodnica hrvatskog gospodarstva, a Varaždin definitivno prednjači bilo da je riječ o prerađivačkoj industriji ili obrtu, malom i srednjem poduzetništvu. Revidiramo postojeće i planiramo nove mjere kojima ćemo pomoći daljnjem razvoju gospodarstva našega Grada.

Planirate li u Proračunu za 2022. neke promjene kad su u pitanju potpore i mjere za rast gospodarstva, koliko ćete osigurati za poduzetnike?

Grad Varaždin poduzetnicima i obrtnicima kontinuirano nastoji pružiti svu potporu, poticati njihov razvoj i time stvoriti preduvjete za daljnji razvitak gospodarskih djelatnosti širokim obuhvatom mjera, sufinanciranjem kamata za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika, subvencijama, pružanjem svih informacija vezano uz EU fondove, osnaživanjem udruga, poticajima poljoprivrednicima. U Proračunu za 2022. kroz aktivnost Potpore gospodarskim subjektima i institucijama planira se iznos od 4.025.000,00 kuna, od kojih je za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima predviđeno 3.260.000,00 kuna. Također, nastavljamo s projektom Poduzetničkog fonda kojim se dodjeljuju potpore male vrijednosti poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Varaždina za razvoj i unapređenje poslovanja, za što je predviđen iznos od 1.000.000,00 kuna. Proračunskim sredstvima kroz subvencije i donacije poticat ćemo udruge i trgovačka društva za organizaciju manifestacija koje doprinose razvoju grada Varaždina i promociji gospodarskih i turističkih prednosti Varaždina  – sajmovi, izložbe, radionice, seminare, kulturne, gastronomske, zabavne i druge manifestacije, za što je predviđen ukupan iznos od 500.000,00 kuna. Izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestacijama Špancirfest i Advent sufinancirat će se trošak izlaganja u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

Nedavno su potpisani  ugovori s tri nova investitora u Gospodarskoj zoni Brezje. Koliko ih je sada ukupno i što Grad planira učiniti da zona dodatno ojača? 

Ukupno imamo 15 investitora u Gospodarskoj zoni Brezje. Najveći dio ugovora sklopljen je ove godine i kontinuirano nam stižu novi upiti investitora koji su zainteresirani za zemljište u Varaždinu. Trenutno je u izgradnji servisna cesta i druga potrebna infrastruktura unutar Gospodarske zone koja je preduvjet za njezino daljnje razvijanje. 

Vratimo se sad na početak vašeg mandata i prve poteze kojima ste se već nametnuli kao jedan od proaktivnijih i konkretnijih gradonačelnika novog mandata – uz reorganizaciju gradske uprave odmah ste krenuli rješavati problem skupog odvoza otpada, plaća učitelja u boravku, prvi u zemlji ste odlučili financirati higijenske uloške učenicama slabijeg socijalnog statusa, po prvi put ste u Varaždin uveli participativno budžetiranje i sad nedavno i proračunsku transparentnost… Što biste vi izdvojili kao najvažnije od svega što ste napravili u prvim mjesecima mandata?

Naslijedili smo proračun i nismo imali u ovih šest mjeseci, vremena, ali i mogućnosti za neke veće infrastrukturne projekte budući da bivša vlast ništa nije pripremila. Najviše me žalosti što ne možemo aplicirati na EU fondove jer, kao što sam rekao, nemamo gotovih projekata.  Jedini gotov projekt koji u ovom trenutku imamo je kino Dom koje bi trebalo postati Centar kreativne industrije i tu smo u aktivnoj komunikaciji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Čekamo otvaranje natječaja na koji bi mogli aplicirati. Varaždinski aerodrom smo nakon devet mjeseci ponovno stavili u funkciju te su razvojni planovi doista veliki. Slijedi postavljanje noćne rasvjete kako bi avioni mogli slijetati i polijetati 24 sata dnevno, a obnovit ćemo i aerodromsku zgradu. Svi ovi takozvani soft projekti, stalno zaposlenje za 36 djelatnica osnovnih škola koje su radile u produženom boravku i kojima se svakoga lipnja prekidao ugovor o djelu da bi ih se potom  u rujnu ponovo zapošljavalo, sprečavanje menstrualnog siromaštva uvođenjem besplatnih higijenskih uložaka u osnovne škole, povećanje stipendija za deficitarna zanimanja, stipendije za prvu godinu studija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja, participativni proračun, jednako su važni i naišli su na izuzetno pozitivne reakcije kod naših građana.  Mnogo je tih malih stvari koje smo već proveli i vjerujem kako će našim građanima omogućiti da žive bolje i kvalitetnije u svome gradu. 

U kojem je statusu proces reorganizacije gradske uprave i kakve efekte tu očekujete?

S 1. prosincem 2021. godine završili smo proces reorganizacije i mislim kako smo grad s najmanje pročelnika u Republici Hrvatskoj. Cilj je racionalizacija i sektorsko povezivanje poslova što će pridonijeti većoj učinkovitosti, ravnomjernijoj raspodjeli poslova između službenika i namještenika, boljoj međusobnoj i suradnji između upravnih tijela i nižih ustrojstvenih jedinica, boljoj internoj, ali i boljoj informiranosti građana o radu uprave te jednostavnijoj organizacijskoj hijerarhiji s jasno definiranim sustavom odgovornosti i prijenosa ovlasti. Po stupanju ove Odluke na snagu, donijeli smo i Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada kojim su definirani Odsjeci, radna mjesta s opisom poslova, stručni i drugi uvjeti za raspored na pojedino radno mjesto te približan postotak radnog vremena potrebnog za obavljanje pojedinog područja rada. Za očekivati je da će preustroj rezultirati i određenim uštedama jer je pet pročelnika manje, a zamjenici pročelnika bit će birani između voditelja odsjeka. Otpuštanja u Gradskoj upravi nije bilo, već su neki službenici preraspoređeni, a privremeni pročelnici imenovani su iz redova postojećih službenika.

U sljedeće dvije godine slijede nam prirodni odljevi dvadesetak službenika i namještenika koji će ispunjavati uvjete za mirovinu. Posebna pozornost ubuduće će biti posvećena upravo upravljanju ljudskim potencijalima te njihovoj dodatnoj edukaciji i posebno jačanju vještina sukladno potrebama službe, ali i afinitetima službenika i namještenika. Donesena je  i Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Varaždina, kojom su uređeni i usklađeni koeficijenti pri čemu smo kao, prije svega socijalno osjetljiva Gradska uprava, vodili računa da povećamo koeficijente do sada najslabije plaćenim službenicima i namještenicima, o kojima se nažalost nije vodilo računa. Željeli smo pokazati kako je svaki posao vrijedan i da nam je jednako stalo do zadovoljstva svakog zaposlenika.

Da sumiram: imamo četiri upravna odjela, težimo daljnjoj racionalizaciji i povećanju učinkovitosti kroz jasno definiranje odgovornosti i prijenosa ovlasti. Riječ je o suvremenom modelu upravljanja – kombinaciji piramidalne i mrežne organizacijske sheme i uvjeren sam kako je ovaj model najbolji odgovor za sve što se planira odraditi sljedeće četiri godine upravljanja Gradom. Ukratko, ciljevi koje želimo postići su  potpuna transparentnost u radu, otvorenost prema građanima i javnosti uopće, uvođenje reda na svim razinama, suvremeni način upravljanja (ocjenjivanje, skrb o djelatnicima kroz anketiranje i edukaciju…).

Kakav je odgovor građana na uvođenje proračunske transparentnosti, koliki je interes za podatke o gradskim isplatama i plaćama i planirate li još neke nadogradnje ove aplikacije?

Sustav aplikacije nam ne omogućava da pratimo kakav je interes građana, ali to zapravo nije ni presudno. Nama je važno da naši građani znaju da nemamo što skrivati i da je naš rad potpuno transparentan. Više od 94 % građana Hrvatske smatra kako je korupcija duboko ukorijenjena u našem društvu. Ovom aplikacijom želimo vratiti povjerenje građana u politiku i sustav. Smatram kako je to prekretnica i veliki korak naprijed u upravljanju Gradom Varaždinom te kako su značajno pomaknuta mjerila i standardi transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave. U proteklih mjesec i pol od kad je aplikacija uvedena, nadogradili smo je tako da je građanima sada, osim svih računa iz gradske riznice i bruto plaća svih službenika Grada Varaždina, sve to vidljivo i za svaku gradsku tvrtku i ustanovu.

Kakav je odaziv i interes građana za participativno budžetiranje? Planirate li u idućim godinama osigurati i konkretan iznos o kojemu bi građani odlučivali?

Ove godine su po prvi puta naši građani pozvani da sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Varaždina. Drago mi je što su se odazvali na Javni poziv sa svojim prijedlozima kojih je pristiglo više od stotinu, a dodatno su pristigli i prijedlozi svih Vijeća mjesnih odbora. To ćemo prakticirati i u budućnosti jer nam je od iznimne važnosti da uspostavimo ovakvu komunikaciju s građanima. U našem je najvećem interesu da ispunimo njihove prijedloge i učinimo sve kako bismo podigli kvalitetu života građana Varaždina. Veseli me i drago mi je što su naši građani osjetili da svojim glasom mogu nešto promijeniti. Za iduću godinu nismo odredili konkretan iznos već se prijedlozi analiziraju i uvrštavaju u programe realizacije proračuna prema prioritetima i planovima uz pravednu disperziju prema mjesnim odborima.

Koliko ste zadovoljni dosadašnjom razinom korištenja EU sredstava u Varaždinu i kakvi su vaši ciljevi i ambicije na tom planu? Kako se pripremate na novo financijsko razdoblje i koji su glavni projekti koje planirate financirati EU sredstvima?

Grad Varaždin u okviru Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti obavlja poslove vezano za pripremu, provedbu i koordinaciju EU projekata te ITU mehanizam. Uz upravni odjel, Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. izrađuje i prijavljuje projekte na EU fondove te sudjeluje u njihovoj provedbi. U idućem financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine Republici Hrvatskoj će biti na raspolaganju značajna sredstva kroz više izvora financiranja. Nacionalni plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (NPOO) pružit će mogućnosti prijave projekata iz područja gospodarstva, javne uprave, obrazovanja, znanosti i istraživanja, tržišta rada i socijalne zaštite i zdravstva s naglaskom na ulaganja u zeleno i digitalno. Mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja  (ITU) omogućit će integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i Programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, ali i razvoj ostalih gradova i općina na području Urbanog područja Varaždin. Budući da će u NPOO biti više raspoloživih sredstva nego u ITU mehanizmu, Grad Varaždin pokušat će projekte poput Centra kreativnih industrija (bivši kino DOM) i Varaždinske kuće sufinancirati iz tog izvora.

Vezano za provedbu projekata iz ITU mehanizma, Grad Varaždin kao središte urbanoga područja Varaždin nositelj je izrade Strategije razvoja urbanog područja čiji cilj je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja grada Varaždina, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata urbanoga područja, a između ostalog, sadržavat će projekte koji se planiraju provoditi kroz ITU mehanizam za UP Varaždin u dogovoru sa svim JLS-ima koji su u sastavu UP Varaždin, a koje ćemo pravovremeno predstaviti javnosti. Projekti kojima bi se obnovila industrijska baština, izgradila infrastruktura u turizmu i kulturi te podigla razina elektro-mobilnosti u Gradu, mogli bi biti neki od projekata sufinanciranih raspoloživim sredstvima iz ITU mehanizma.

Varaždin je jedan od tek devet hrvatskih gradova koji je prošle godine uspio dobiti titulu Grada za mlade, a najavili ste i da ćete krenuti u stambeno zbrinjavanje mladih te da ćete im osigurati i proračun o kojem bi mogli odlučivati… Kakvi su točno planovi, čime ćete sve dodatno povećati kvalitetu života mladih u Varaždinu?

Moj moto je od početka vrlo jednostavan – mladi su prije svega sadašnjost, a tek onda budućnost. Želimo uključiti mlade danas jer vjerujemo da njihov entuzijazam, energija i znanje mogu pridonijeti izgradnji modernog Varaždina. Odmah po preuzimanju dužnosti primijetio sam kako grad nema dugoročnu viziju u pogledu mladih. Gradski program za mlade je istekao stoga krećemo u izradu novog koji će odgovoriti na suvremene izazove s kojima se mladi susreću. Stambeno osamostaljenje mladih detektirali smo kao jedan od ključnih problema i u tom pogledu pripremamo projekt izgradnje stanova za mlade, a model ćemo posebno definirati u suradnji sa strukom i mladima. S ciljem snažnijeg uključivanja mladih oformili smo poseban Odbor za mlade unutar Gradskog vijeća te po prvi puta u povijesti osigurali u proračunu za 2022. godinu 150.000 kuna za participativni proračun za djecu i mlade. Također, po prvi puta u posljednjih deset godina povećali smo i stipendije za koje smo izdvojili 450.000 kuna više nego prošle godine. Mladima je potrebno osigurati i sadržaje te odgovarajuće prostore koji su trenutno premali, stoga razmatramo mogućnost otvaranja i izgradnju novih kapaciteta. 

Jeste li zadovolji demografskom slikom grada i kakvi su vam tu planovi, hoćete li uvoditi neke mjere i projekte?

Grad Varaždin nizom mjera ciljano djeluje na podizanje standarda i kvalitete života svojih građana pa tako ulažemo i u demografske mjere kojima želimo olakšati i unaprijediti kvalitetu života djeci, mladima i mladim obiteljima te ih privući da dođu živjeti u Varaždin, odnosno zadržati ih u našem gradu. Od jednokratnih pomoći za rođenje djeteta, sufinanciranjem dječjih vrtića, nabavom školskog materijala, besplatne prehrane u školama za učenike slabijeg imovinskog statusa, prijevoza učenicima, stipendijama, a kao što sam već spomenuo pripremamo i projekt izgradnje stanova za mlade. Danas je problem da investitori koji su zainteresirani za otvaranjem svojih pogona u Varaždinu ne mogu pronaći dovoljno kadra na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da bi popunili svoje kapacitete. Tu je Sveučilište Sjever koje se mora točno profilirati prema zahtjevima tržišta i davati takve kadrove, imamo FOI koji daje odlične kadrove za IT sektor i na kojem je oko 90 % studenata iz drugih županija. Upravo je to bazen resursa koje mi moramo njegovati, zadržati te ljude u Varaždinu, potaknuti ih na pokretanje start up-ova u našem Tehnološkom parku i na zapošljavanje u tvrtkama koje dolaze u Gospodarsku zonu Brezje.  Kako bi u tome uspjeli smanjit ćemo i prirez u Varaždinu od 2022. godine s 10 na 7,5 %. Ukoliko se to pokaže uspješnim, dodatno ćemo ga smanjiti na 5 % kako bi do kraja mandata bili bez prireza. Ciljana populacija koju ovom mjerom želimo privući su visokoobrazovane osobe koje će u tom smanjenju prireza vidjeti mogućnost za još veća primanja.

Jedan od vaših prvih poteza na početku mandata bile su i mjere za umirovljenike. Imate li neke nove poteze u planu kad je u pitanju briga o starijim građanima, planiraju li se za njih kakve nove pogodnosti?

Nakon četiri godine ponovno smo aktivirali Povjerenstvo  za umirovljenike i osobe starije životne dobi, koje je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća te ćemo u suradnji s članovima Povjerenstva pokušati provesti sve one ideje koje bi našim umirovljenicima i osobama starije životne dobi podigle kvalitetu života.  Povećali smo božićnice za umirovljenike koje od ove godine iznose 200 kuna umjesto dosadašnjih 150 kuna, a cenzus mirovina povećan je s 2.000,00 kuna na 2.500,00 kuna. U Proračunu Grada  Varaždina za 2022. godinu planirana su i sredstva za 5 gerontodomaćica jer je program ZAŽELI 2 kojeg je provodilo Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin završio. Za uskrsnice i božićnice za 2022. godinu planiramo sredstva u iznosu 1.845.000,00 kuna.

Među najnaprednijim ste gradovima po odvojenom prikupljanju otpada, podaci Ministarstva gospodarstva kažu da ste lani bili na stopi od 42 posto. Kad mislite da ćete dostići zacrtanu normu od 50 posto i koji su vam glavni planovi u vezi „zelenih politika“?

U zakonskim okvirima do 2024. godine dostići ćemo zacrtanu normu, a nastojat ćemo je dostići i prije roka. Potrebno je kontinuirano educirati građane i pružati im primjer. U tu svrhu i Gradska uprava od Nove godine potpuno ukida jednokratnu plastiku, a zatim ćemo našu inicijativu širiti i prema svim javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada. U iduće dvije godine planiramo u gradskom prijevozu zamijeniti postojeća vozila s vozilima koja nemaju motor s unutarnjim sagorijevanjem. Želimo potaknuti građane da još više koriste bicikle. Opremit ćemo i dovesti u red biciklističke staze od kojih mnoge uopće nisu povezane i imaju završetke koji nigdje ne vode. Želimo da grad Varaždin živi zeleno i u tom smjeru ide i naše upravljanje Gradom.

Prema Apsolonovoj analizi digitalne spremnosti hrvatskih gradova, Varaždin je jedan od primjera dobre prakse na području komunikacije gradske uprave i građana. Čega je to konkretno rezultat? Što poduzimate na tom planu i na čemu mislite da treba još poraditi?

Kvalitetna komunikacija s građanima od izuzetne nam je važnosti. Želim da gradska uprava Grada Varaždina bude pristupačna, otvorena i dostupna svima u smislu pravovremenosti i kvalitete informacija, otvorenih podataka što smo i omogućili transparentnim proračunom, digitalizirana kako bi većinu prijava mogli napraviti online, uključiva – što također provodimo participativnim proračunom i da komunikacija s građanima bude učinkovita, primjerena, kulturna i na najvišoj mogućoj razini. Naši građani slobodni su dostavljati nam svoje prijedloge, mišljenja i stavove i uvijek će dobiti odgovore na svoja pitanja. Smatram kako,  za sada zadovoljavamo sve preduvjete da možemo biti primjer dobre prakse u Hrvatskoj. Naravno, uvijek ćemo se truditi biti još bolji i građanima u najvećoj mjeri približiti rad Gradske uprave i biti im na usluzi.

I na kraju, koji su vam ključni ciljevi za ovaj mandat – kakvim vidite svoj grad za 3,5 godine, kojim promjenama se građani mogu nadati? 

Pošteno, transparentno i odgovorno upravljati Gradom i vratiti mu status mjere i obrasca, primjera svim drugim hrvatskim gradovima. Grad Varaždin su ljudi, svi njegovi stanovnici, a moj cilj je upravo ljudima vratiti vjeru u politiku i političare te pokazati kako se uspjeh može i mora graditi radom i poštenjem. (Vedrana Humski)