Usporedimo li  analiziranu 2020. s 2017. godinom, izdvajanja za obitelj i djecu povećalo je ukupno 55 gradova od čega njih 13 za više od 100, a Grad Vrgorac za čak 677,17 posto. Vrgorac je s udjelom od 8,27 posto i na čelu  liste deset hrvatskih gradova koji su u 2020. godini iz svog proračuna najviše izdvojili za spomenutu namjenu, a prvi je i prema izdvajanju po stanovniku. U odnosu pak  na prošlu godinu sredstva za obitelj i djecu najviše je povećao Pakrac izdvojivši 115,68 posto više.

Kako bi popravili vrlo nezavidnu situaciju po pitanju prirodnog prirasta, spriječili ili barem umanjili odljev stanovništva te potaknuli želju za ostankom kao i rast broja stanovnika, hrvatski gradovi služe se, osim napora na gospodarskom planu, i brojnim demografskim mjerama. Građanima su tako na raspolaganju naknade za novorođenčad, sufinanciranje boravka u vrtiću i produženog boravka u školama, potpore za nabavku školskog pribora, učeničke i studentske stipendije, subvencije pri kupnji nekretnine  i ostale pogodnosti zahvaljujući kojima mnoge obitelji lakše spajaju kraj s krajem, a značajni resursi ulažu se i u gradnju predškolskih ustanova, dječjih igrališta, terena za rekreaciju, sport i sl. ne bi li se podigao standard te osigurali što kvalitetniji uvjeti života.

Što se tiče udjela u proračunu za 2020. godinu koji se odnosi na izdvajanje za obitelj i djecu, čelno mjesto na listi deset prvorangiranih gradova zauzeo je Vrgorac s izdvojenih daleko najviših 8,27 posto. Podsjetimo kako je Vrgorac ujedno i jedan od tek četiri grada u zemlji koji su prošle godine imali pozitivan prirodni prirast Slijedi ga Županja s 2,95 posto, a potom Novska s 2,65 posto. Niz nastavljaju Nova Gradiška, Knin, Požega, Pregrada, Pakrac i Vukovar s izdvajanjima u rasponu od 2,19 do 2,55 posto proračuna, a krug zatvara Bakar s izdvojenih 1,84 posto.

U analiziranoj godini Vrgorčani su najviše izdvojili za demografske mjere i gledamo li izdvajanje per capita ; ovaj mali dalmatinski grad za obitelj i djecu dao je  tako 415,80 kuna po glavi, a slijedi ga Novi Vinodolski sa 193,95 kuna te Vukovar sa 193,75 kuna. Od 137,23 do 169,68 kuna izdvojili su još gradovi Crikvenica, Bakar, Nova Gradiška, Knin, Cres, Poreč i Novska. Uglavnom se, dakle, radi o malim i srednjim gradovima s iznimkom Vukovara kao jedinog velikog grada na ovoj listi.

Kad je u pitanju povećanje sredstava u odnosu na prethodnu godinu, prvi je Pakrac čiji je iznos podebljan za 115,68 posto. U stopu ga prati Mursko Središće s povećanjem od 115,03 posto, a Gospić, Beli Manastir, Donji Miholjac, Imotski i Komiža redom su povećali iznos za ravno sto posto u odnosu na 2019. godinu. Čakovec, Stari Grad i Opuzen uložili su od 55,42 do 98,15 posto više.

Promatramo li povećanje u odnosu na 2017. godinu, opet prednjači Grad Vrgorac koji je izdvojena sredstava za obitelj i djecu povisio za 677,17 posto. S 587,70 posto više nego u 2017. godini  slijedi Pregrada, Metković je ulaganje povećao za 478,36 posto, a Opuzen za 423,81 posto. Iznad dvjesto posto sredstva su povećali Daruvar, Petrinja, Vodice i Slatina, a ostatak liste čine još Makarska i Slunj s povećanjem iznad 150 posto.

 

Vrgorac: Na prvom mjestu po izdvajanju za obitelj i djecu po udjelu u proračunu, prema izdvajanju per capita te trendu povećanja sredstava u odnosu na prethodno mandatno razdoblje

Grad Vrgorac prednjači po izdvajanjima za obitelj i djecu – prvi su i kada se gleda izdvajanje iz proračuna kao i izdvajanje po stanovniku.

U 2020. godini Grad Vrgorac je za financiranje popularnog socijalnog programa „Zaželi“ u prvoj fazi izdvojio 930,4 tisuća kuna, a u drugoj 842,1 tisuću kuna. Riječ je o projektu kojem ne treba osobito predstavljati budući da se već nekoliko godina provodi diljem Hrvatske i zahvaljujući kojem je zaposleno više tisuća žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje su pružile potrebnu njegu i skrb starijim i nemoćnim osobama. Također, osim zaposlenja, korisnice programa dobile su i mogućnost dodatnog osposobljavanja kako bi postale što konkurentnije pri traženju posla.

Sljedeća značajna stavka je projekt „Znanjem za Vrgorac“ težak 237,1 tisuću kuna, a koji je obuhvatio stipendije studentima u iznosu od 195 tisuća kuna, sufinanciranje nabave školske opreme u iznosu od 45 tisuća kuna, nagrade učenicima i njihovim mentorima za izvrsnost pri raznim natjecanjima u iznosu od 10 tisuća kuna, a isti iznos utrošen je i za nagrade povodom uspješno realiziranih diplomskih i doktorskih radova.

Kako bi financijski pomogli roditeljima, za sufinanciranje nabave opreme za novorođenčad izdvojeno je 229 tisuća kuna, a od 2021. godine iznosi su povećani  i iznose za prvo i drugo dijete 3,5 tisuće kuna, za treće pet, a za četvrto i svako sljedeće 15 tisuća kuna. Isplata sredstava za četvrto i svako sljedeće dijete isplaćuje se tako da se u godini rođenja djeteta isplati pet tisuća kuna, potom po tisuću kuna svake godine na djetetov rođendan, a zaključno s petom godinom te pet tisuća kuna u djetetovoj šestoj godini života kao dar za polazak u školu i kupnju školske opreme.

Spomenimo još kako je za jednokratne novčane pomoći Grad Vrgorac izdvojio 133,4 tisuće kuna, a upravo je u tijeku provođenje projekta „Rad s mladima u lokalnoj zajednici odnosno „Europe goes local“ čiji je cilj izrada Programa za mlade grada Vrgorca.

 „Preuzevši funkciju gradonačelnika, nastojim nastaviti sve ono što smo postavili kao temeljne razvojne politike Grada Vrgorca, a to je između ostalog ulaganje u djecu i mlade. Stvaranje boljih uvjeta i mogućnosti za njihov što kvalitetniji razvoj i napredak jedna nam je od glavnih vodilja, što pokazuju i svi dosadašnji rezultati koji su iza nas, a i oni koje trenutno provodimo. Svakodnevno nastojimo poboljšati naš rad, trudeći se uvidjeti potrebe i nedostatke naše zajednice. U 2020. godini na području Grada Vrgorca izgrađeno je dječje igralište, a iste godine dovršen je i projekt uređenja kuhinje u Dječjem vrtiću Pčelica. Važno je napomenuti da je prethodno u cijelosti obnovljena zgrada Vrtića i igralište ispred same zgrade. Osim naknade za novorođeno dijete, jedna od mjera također je i (su)financiranje troškova vrtića roditeljima koji ispunjavaju uvjete propisane našom Odlukom o socijalnoj skrbi. Od obveze sudjelovanja u cijeni programa predškolskog odgoja roditelj odnosno skrbnik oslobađa se u cijelosti za treće i svako sljedeće dijete kada program predškolskog odgoja u isto vrijeme pohađa troje ili više djece iz iste obitelji. Kako brinemo za djecu i mlade, isto tako nastojimo provoditi mjere koje su usmjerene na stariju populaciju kojima je itekako potrebna pomoć i podrška, a što se može vidjeti po realizaciji programa zapošljavanja žena „Zaželi“ i „Zaželi faza 2“, koji su uspješno provedeni na zadovoljstvo svih korisnika koji su dobili adekvatnu pomoć i skrb, kao i zaposlenih žena koje su imale mogućnost zaposlenja i dodatnog osposobljavanja za rad. U konačnici, naš zadatak je osluškivati potrebe djece, mladih obitelji i starije populacije, a zatim ih nastojati i realizirati u skladu s našim mogućnostima“ – rekao nam je gradonačelnik Vrgorca, Mile Herceg. 

Pakrac: Najviše povećali sredstva za obitelj i djecu u odnosu na prethodnu analiziranu godini; produljili radno vrijeme vrtića,  zaposlili dodatno stručno osoblje, povećali potpore za novorođenčad..

Grad Pakrac najviše je povećao izdvajanja za obitelj i djecu tijekom 2020.  usporedimo li je s 2019. godinom. Provode se brojne demografske mjere, od prilagodbe radnog vremena dječjeg vrtića do stipendija i naknada za troškove stanovanja.

Za projekt „Maslačak ispunjava želje“ osigurano je 2,6 milijuna kuna, a namjena mu je bila prilagodbom radnog vremena vrtića radnom vremenu roditelja te unaprjeđenjem usluga doprinijeti usklađivanju poslovnog i života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe predškolskog  odgoja i obrazovanja. Razvojem postojećih i unaprjeđenjem novih i priuštivih dodatnih programa i sadržaja nastojao se obuhvatiti veći broj djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osigurati jednake mogućnosti za svu djecu, neovisno o socioekonomskom statusu i mjestu stanovanja.

Zahvaljujući projektu, dvadesetoro djece je uključeno u uslugu smjenskog rada, zaposlena su dva odgojitelje na puno radno vrijeme kao i logoped i pedagog, a na pola radnog vremena zaposlene su spremačica i kuharica. Kroz projekt je u osposobljavanju sudjelovalo i 26 stručnjaka, brojni mališani uključeni su u kraće programe engleskog jezika, sportsku i dramsku igraonicu, izvedene su kazališne predstave, a u igraonicu su se uključivala i djeca koja nisu bila polaznici vrtića.

Ovim projektom uveden je poslijepodnevni rad vrtića, za čime je postojala potreba  roditelja zaposlenih na radnim mjestima gdje je organiziran smjenski rad. Pored toga, po prvi put je formirana stručna služba u sastavu pedagoga i logopeda, što je od izuzetne važnosti za provođenje rane intervencije kojom se uspješno prepoznaju različite teškoće u razvoju djece te se iste eliminiraju ili reduciraju prije polaska djeteta u školu. Odgajatelji su sudjelovali u osposobljavanju iz raznih područja te time stekli nova znanja i vještine koja povećavaju kvalitetu vremena djece provedenog u vrtiću do su djeci kroz radionice pružena nova znanja i mogućnosti.

Kroz projekt „Sretno djetinjstvo u Maslačku“ vrijedan 1,2 milijuna kuna, a koji je započeo 18. siječnja ove godine te završava 18. rujna sljedeće, pakrački vrtić produljuje radno vrijeme, dobiva tri stručna djelatnika, pedagoga, psihologa te kao novost zdravstvenog voditelja koji će provoditi zdravstvenu zaštitu najmlađih, ali se i financiraju plaće odgojitelja koji rade u produženom boravku te plaće pomoćnog osoblja. Isto tako, 15 odgojitelja bit će sudionici raznih edukacija na kojima će dobiti verificirane certifikate o stečenim vještinama. Za djecu se provode radionice engleskog jezika, dramsko-scenske radionice te, također, radionice za djecu koja nisu polaznici vrtića.

Napomenimo i da od trenutka završetka prvog projekta do trenutka provedbe nastavka projekta produljeni rad vrtića nije prekinut nego je Grad Pakrac preuzeo obvezu financiranja nastavka rada ove usluge za što je utrošeno oko 200 tisuća kuna, dok se novim projektom nastavljaju sve ostale aktivnosti koje su se provodile u prethodnom.

Od 1. siječnja 2021. Grad Pakrac povećao je potporu majkama novorođene djece koje imaju prebivalište i borave na području Pakraca u iznosu od 500 kuna po potpori. Tako će roditelji dobiti za prvo dijete dvije tisuće kuna, drugo dvije i pol, treće tri, četvrto i svako daljnje dijete – četiri tisuće kuna. Nadalje, svako novorođenče će biti darivano prigodnim poklon paketom odjeće sa znakovljem grada, dok će obitelji koje dobiju treće i svako daljnje dijete primiti i po 500 kuna namijenjenih opremanju djeteta.

U 2020. godini isplaćeno je 133,5 tisuća kuna naknada za novorođenčad, u 2021.godini 166,5 tisuća kuna, a u 2022. godini planirano je 160 tisuća kuna.

U Pakracu je aktivna i mjera „Tri plus“ kojom se obitelji podupiru u smislu troškova stanovanja. Naime, pravo na dodjelu pomoći imaju državljani Republike Hrvatske, obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju ili im je utvrđen invaliditet radi kojega nisu zaposleni, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca, i to za  troškove stanovanja, godišnji iznos komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini stambene jedinice i položaju objekta ukoliko obveza glasi na njihovo ime, odnosno, 150,00 kn mjesečno za komunalne i druge režijske troškove koji će se iznos isplaćivati na tekući račun korisnika. Ostvarenje prava na pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na ostale pomoći iz Programa „TRI PLUS“, a neiskorištena sredstva od strane pojedinog korisnika za pomoć u podmirenju troškova stanovanja ne mogu se preraspodijeliti na druge troškove.

Mjera „Tri plus“ podrazumijeva i dodjelu pomoći za plaćanje 50% mjesečne cijene redovnog programa dječjeg vrtića za dijete koje pohađa redovni program vrtića, a koji isto pravo ne ostvaruje po drugim osnovama te  dodjelu pomoći za podmirivanje troškova prijevoza, odnosno pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu djetetu, javnim prijevozom vlakom ili autobusom ukoliko je mjesto studiranja u Republici Hrvatskoj, u smjeru prema Pakracu ili obrnuto, jednom mjesečno do najviše 10 puta godišnje. Za Program TRI PLUS u 2020.oj godini isplaćeno je 284.650,30 kn, u 2021.godini 353.972,43 kn, a u 2022.godini planira se izdvojiti  350 tisuća kuna.

Grad Pakrac je 2021.godine za 591 učenika pakračke Osnovne škole braće Radića osigurao radne bilježnice i mape za likovni odgoj za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 355.850,06 kn, a u 2020.godini 304.614,00 kn.  Prvašići dobivaju i posebne poklone dobrodošlice koji sadrže raspored sati s grbom grada, pisaći pribor sa šiljilom, ravnalom, komplet naljepnica, bilježnica, pisanke A i B te matematičku.

Dok osnovnoškolcima trošak nabave obveznih školskih udžbenika, kao i u cijeloj Hrvatskoj, podmiruje država, pakrački srednjoškolci su ih do sada nabavljali o svom trošku. Od školske godine 2021./2022. Grad Pakrac po prvi put sufinancira nabavku udžbenika za srednjoškolce i to na način da kupuje udžbenike učenicima prvih razreda srednje škole iz smjerova opća gimnazija i građevinski tehničar.

Svim školarcima Grad sufinancira troškove nabavke radnih bilježnica i mapa, a nižim razredima osigurana je i mogućnost produženog boravka u školi. Za troškove produženog boravka u Osnovnoj školi, Grad Pakrac je isplatio u 2020.oj godini 41.888,02 kn, u  2021.oj godini 20.160,48kn te u 2022.oj godini planira 70 tisuća kuna.

Grad Pakrac potiče i pomaže studente, stipendiranjem po četiri kriterija. Jedan je socijalni, drugi ‘deficitarnih zanimanja’, 10 mjeseci po 800 kuna. Za studente medicine iznosi 10×1.200 kuna, a po 400 kuna kroz 10 mjeseci godišnje će se stipendirati svi redovni studeni ostalih fakulteta počevši s drugom godinom studija. Za stipendiranje studenata Grad Pakrac je u 2020.godini izdvojio 238.400,00 kn, u 2021. 268.800,00 kn, a u 2022.godini namjerava izdvojiti 300 tisuća kuna.

Mladim obiteljima dodjeljuju se financijska sredstva radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja i to kroz 4 mjere; kupnja građevinskog zemljišta, kupnja stambenog objekta, izgradnja stambenog objekta i rekonstrukcija. Sredstva se dodjeljuju u visini 50 posto iznosa kupoprodajne cijene, odnosno maksimalno do iznosa od 15.000 kuna za prve tri mjere i 10.000 kn za rekonstrukciju. Za financiranje Mladih obitelji u 2020.godini izdvojeno je 498.339,24 kn, u 2021.godini 268.233,76 kn, a u 2022.godini proračunom se planira  350 tisuća kuna.

Pored svega navedenog, valja napomenuti i ulaganja u  sport na području Pakraca te ulaganja u dječja igrališta, kao infrastrukturu koja doprinosi povećanju standarda života djece i obitelji. U 2018.godini  izgrađena su dva teniska terena u vrijednosti od oko 200.000,00 kn. Promijenjen je krov na dijelu gradskog stadiona, Sportsko rekreacijska zona obogaćena je skate parkom, velikom šahovskom pločom za igru na otvorenom, stolovima za stolni tenis, raznim spravama za vježbanje na otvorenom, a za što je sveukupno od 2020.godine do danas uloženo oko 500.000,00 kn.   Rekonstrukcijom i natkrivanjem gradskog teniskog terena samonosivim balonskim platnom, financiranog kroz mjeru iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u vrijednosti od 635.668,75 kn, omogućavaju se suvremeni uvjeti za igranje tenisa neovisno o vremenskim uvjetima, a postoji posebna škola tenisa za djecu koja imaju veliki interes za ovaj sport. U studenom 2020.godine završena je energetska obnova Sportsko-školske dvorane Pakrac, a koju koriste osnovnoškolci i srednjoškolci za svoje nastavne aktivnosti, dok je ostatak vremena dvorana na raspolaganju djeci za provođenje vannastavnih aktivnosti i održavanje raznih treninga. Ukupna vrijednost projekta bila je 8.151.431,50 kuna, s tim da je 3.962.341,57 kuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske Unije, dok je preostali iznos od 4.189.090,00 kuna financirao Grad Pakrac.

Generalno gledano, za sportski sadržaj, a koji se primarno odnosi na djecu, Grad Pakrac je u zadnjih pet godina izdvojio: 2017. – 801.503,92 kn, 2018. – 1.060.512,28 kn, 2019. – 3.290.958,34 kn, 2020. –  6.993.775,15 kn i 2021.  – 1.723.382,45 kn, a 2022. – planirani je iznos-  1.805.500 kuna. Za Sportsku zajednicu Grada Pakraca izdvajaju se sredstva za redovan rad klubova na području grada u iznosu od 720.000,00 kn za 2020. i 2021. dok se taj iznos za 2022. povećava na 750 tisuća kuna.

Ulaganja u dječja igrališta provode se kontinuirano; u 2020. godini uloženo je 68,9 tisuća kuna, a u 2021. godini 134,2 tisuće kuna. Upravo je u srpnju 2022.godine završen dio projekta uređenja i revitalizacije dječjih igrališta gdje su se nadopunila novim spravama ili zamijenili dotrajali elementi za što je iz proračuna izdvojeno oko 210 tisuća kuna.

U Pakracu je ove godine otvoren i Centar za mlade – Libero, koji je Grad Pakrac otvorio vlastitim proračunskim sredstvima.

„Posebnu pozornost posvećujemo djeci i mladima. Puno investicija se odnosi upravo na poboljšanje kvalitete života upravo našim najmlađim sugrađanima. Osim kapitalnih projekata, moram spomenuti kako unazad tri godine matični vrtić ima popodnevni boravak, do 21 sat koji nije na trošak roditeljima. Imamo zgrada zgrada vrtića i naš cilj je da svako dijete ima mjesto u predškolskoj ustanovi. Zato nemamo neupisane djece, a svake godine broj djece raste i moramo izvoditi građevinske radove kako bi proširili vrtićke kapacitete. Isto tako, grad u velikom dijelu sufinancira produženi boravak djece u osnovnoj školi. Navela bih i sport kako dodatnu aktivnost na našem području. Svatko ima mogućnost odabrati željeni sport za sebe. Imamo puno toga, od nogometa, rukometa, tenisa, odbojke, ribolovstva, streličarstva, kuglanja, kao i još niz drugih sportskih aktivnosti. Na kraju, iako nije najmanje važno želim spomenuti i ustanove i udruge u kulturi gdje djeca i mladi također kvalitetno mogu provesti svoje slobodno vrijeme. KPD “Sloga” kojoj financijski pomažemo kino, ali i druge njihove aktivnosti koje su namijenjene skupini o kojoj pričamo, glazbena škola te knjižnica i muzej koji su izašli davno iz institucionalnog okvira i otvorili se najmanjima kroz razne aktivnosti. Od prošle godine imamo i Centar za mlade koji smo otvorili bez financijske potpore, bez EU sredstava, ali zbog volje i želje da se mladi aktivno uključe u život grada. Predsjednik gradskog savjeta mladih te potpredsjednik županijskog savjeta su članovi gradskog vijeća. Drago mi je što je to sve prepoznato iz financijske sfere, ali tu je još niz aktivnosti koje financijski ne zahtijevaju puno izdataka i koje volonterski i entuzijazmom odrade osobe iz naše sredine“ – kazala je gradonačelnica Anamarija Blažević.

Županja: U samom vrhu po proračunskom izdvajanju za obitelj i mlade – osiguravaju stipendije svim redovnim studentima, povećali porodiljne naknade, pomažu u rješavanju stambenog pitanja..

Grad Županja na drugom je mjesto po proračunskom izdvajanju za obitelj i mlade u 2020. godini te je svojim građanima osigurala pomoć i poticaje u vidu stipendija, porodiljnih naknada, sufinanciranja nabave školskog materijala, školskog obroka, prijevoza učenika, sufinanciranja smještaja u predškolske ustanove, obiteljske pakete, ogrjev za socijalno ugrožene, dar djeci za sv. Nikolu, božićnice umirovljenicima..

U promatranom razdoblju za stipendije je izdvojeno 1,2 milijuna kuna, za sufinanciranje radnih bilježnica i pribora 373,1 tisuću kuna, za porodiljne naknade 287 tisuća kuna, a za božićnice umirovljenicima 280,2 tisuće kuna. Progresivno se povećavao iznos izdvojen za prijevoz učenika pa je tako u 2020. za tu namjenu osigurano 73,6 tisuća kuna, 2021. 112,1 tisuću kuna, a ove godine do 30. lipnja izdvojeno je 88,1 tisuću kuna.

Gradske stipendije u akademskoj 2019/2020 te 2020/2021 isplaćivane su svim redovnim studentima koji su se prijavili na natječaj, a koji studiraju u Hrvatskoj ili inozemstvu, a kriterij je bio isključivo uspjeh u školovanju. U prvoj godini studiranja svi su redovni studenti dobivali po tristo kuna mjesečno, a nadalje, ovisno o uspjehu, iznose u rasponu od 400 do 800 kuna. Od prošle akademske godine uveli su se i kriteriji deficitarnosti zanimanja, uspješnosti i socijalnog statusa. Gradonačelnik će za svaku akademsku godinu, a na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji se odnose na Županju, donositi posebnu odluku o deficitarnim zanimanjima te će se za njih ukupan broj bodova uvećati umnoškom s koeficijentom 1,20.

Grad Županja od 2020. godine, kada su porodiljne naknade iznosile za prvo dijete tri, za drugo četiri, a za treće i svako sljedeće dijete po pet tisuća kuna, povećao je iznose te oni sada za prvo dijete iznose pet, za drugo sedam, a za treće i svako sljedećedijete  25 tisuća kuna.

U promatranoj godini, Županja je za sufinanciranje nabave radnih bilježnica svih osnovnoškolaca roditeljima na tekuće račune isplaćivala puni iznos cijene potrebnih radnih bilježnica, a o kojima je podatke dobila od škola. Srednjoškolcima je iste godine za pomoć pri nabavi školskog materijala pojedinačno isplaćivan iznos od tristo kuna. Iste mjere nastavile su se i narednih godina.

Osnovnoškolcima iz potrebitih obitelji osigurava se i prehrana u školama, a od naredne školske godine Grad Županja uključit će se u sufinanciranje projekta „Užina za sve VII“ kojeg provodi Vukovarsko-srijemska županija te će snositi dio troškova. Što se prijevoza tiče, srednjoškolcima se podmiruje dio troškova, a onim učenicima koji putuju iz udaljenog dijela grada troškovi se podmiruju u potpunosti. Studentima se financira 33 posto mjesečne karte odabranog prijevoznika ukoliko im je prebivalište na gradskom području, a studiraju u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Djeci s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjima financiraju se troškovi smještaja u predškolsku ustanovu kada je to najsvrhovitije radi njegovog čuvanja i odgoja te psihosocijalne rehabilitacije. Financiranje troškova smještaja odobrava se u punom iznosu cijene smještaja djeteta u ustanovu koju bi inače snosio roditelj, a odobrava se prema nalazu i mišljenju nadležnog tijela vještačenja za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. Ovog lipnja uvedeno je i sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s posebnim potrebama na rehabilitaciju (koje ne pokriva HZZO).

Tijekom 2022. Grad Županja provodi i dva projekta kojima je također cilj pomoć obiteljima, odnosno, Program demografske obnove i revitalizacije naselja Šećerana te Program pomoći pri rješavanju stambenog pitanja.

Naime, kako ovu mjeru pojašnjavaju u Gradskoj upravi, nekretnine u naselju Šećerana prodaju se isključivo vlasnicima stanova koji se nalaze u višestambenim zgradama izgrađenim na nekretninama darovanim Gradu Županji, a koji su zbog zatečenog neriješenog imovinsko-pravnog stanja prilikom stjecanja vlasništva onemogućeni ulagati u obnovu, dogradnju ili izgradnju novih nekretnina u svom vlasništvu po početnoj cijeni od 1 kn za idealni dio nekretnine. Kao kupac dijela nekretnine na javni natječaj može se prijaviti samo vlasnik stambene jedinice u zgradi izgrađenoj na toj nekretnini (s pomoćnim objektima koji pripadaju toj stambenoj jedinici) i to samo za onoliki dio nekretnina u suvlasničkom dijelu s idealno utvrđenim omjerom prema broju vlasnika stambenih jedinica u toj zgradi.

Što se tiče Programa pomoći pri rješavanju stambenog pitanja, prijaviti se mogu hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da prijavitelji i njihovi supružnici ili izvanbračni partneri nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan odnosno obiteljsku kuću, ako iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na natječaj. Potrebno je i da su prijavitelji isto kao i njihovi supružnici ili izvanbračni partneri vlasnici neodgovarajućeg stana ili kuće te da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području RH i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu. Programom su utvrđeni kriteriji za smanjenje ponuđene cijene na natječaju ovisno o broju članova obitelji pa tako obitelj bez djece ima popust od 10 posto, s jednim djetetom 30 posto, s dvoje 50 posto, s troje 70, a obitelj s četvero i više djece 85 posto popusta.

Grad Županja isplaćuje i božićnice umirovljenicima na temelju odluke Gradskog vijeća i to u iznosu od tristo kuna za svakog umirvljenika kojem je prebivalište u Gradu Županji, a mirovina ispod tri tisuće kuna.

Novska: Zbog posvećenosti mladima i razvijene gamerske industrije postali atraktivna destinacija za srednjoškolsko obrazovanje, provode uspješne projekte za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, novim projektima populariziraju STEM područje..

Grad Novska među pet je gradova koji su iz svog proračuna u 2020. godini najviše izdvojili za obitelj i djecu, a u medijskom prostoru o njemu se često piše kao jednom od zanimljivijih mlađoj populaciji. Kako zbog činjenice što je jedan od tek devet hrvatskih gradova koji nose certifikat „Grad za mlade“, tako i radi mogućnosti participiranja i razvijanja unutar, među mladima izuzetno popularne i cijenjene, gamerske industrije.

Brojnim projektima i mjerama Grad Novska nastoji poboljšati uvjete života svojih građana, s osobitim naglaskom na obitelj i djecu pa je tako u 2020. financirano osam udruga mladeži i djece iznosom od 147 tisuća kuna. Isti projekt nastavio se i u 2021. kada je putem Javnog poziva dodijeljeno 150 tisuća kuna.

Jedan od popularnijih novljanskih projekata je „Dom izvan doma“ vrijedan 1,4 milijuna kuna, provodio se od travnja 2020. do travnja 2022., a cilj mu je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati zdrav obiteljski život pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga u zajednici. Konkretno, unaprijediti socijalnu uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osposobiti i osnažiti kapacitete stručnih osoba za rad s ciljnim skupinama te podizati svijest šire javnosti i razvoj mreže socijalnih usluga. Kroz projekt je tako osiguran prostor poludnevnog boravka za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za članove njihovih obitelji te za stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina. Prostor je sredstvima projekta i Grada Novske primjereno i lijepo uređen novim namještajem i drugom potrebnom opremom te je tako stvoren udoban, topao, siguran i miran prostor za rad i druge aktivnosti s djecom, roditeljima i ostalim ciljanim skupinama projekta. Organiziran je i prijevoz djece koja su sudjelovala u projektu i to s područja Novske, Lipovljana i Jasenovca. Organizirane su dnevne aktivnosti, edukacije za djecu i djelatnike partnera na projektu odnosno CZSR i Centrom za pružanje usluga u zajednici Lipik te kreativne radionice radi veće socijalne uključenosti, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, lakše integracije u društvo te zadovoljenja socijalnih i društvenih potreba. Uključivanjem ciljnih skupina u navedene aktivnosti namjerava se poboljšati njihovo psihosocijalno stanje te doprinijeti boljitku obiteljskih odnosa, a povratna informacija iz škola koju pohađaju polaznici poludnevnog boravka, kako navode iz Gradske uprave, jako je dobra, djeca su posla bolji učenici te su stekli dobre radne i druge navike, a s njima je radio stručni koordinator dnevnih aktivnosti. Nadalje, kroz projekt su organizirani i edukativni izleti za djecu te je provedena edukacija roditelja i stručnih osoba, a partnerskim sudjelovanjem CZSS Novska i Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik osnažena je uloga lokalne vlasti te stvoreni uvjeti za bolju suradnju institucija i donositelja odluka. Stekla su se i nova znanja odnosno iskustva koja će biti od koristi u daljnjem poboljšanju socijalnog aspekta života ciljnih skupina.

Važno je naglasiti da su osnovne aktivnosti iz projekta – organizacija poludnevnog boravka, koji i nadalje vodi koordinator dnevnih aktivnosti kao i organizirani prijevoz djece,  nastavljene  i nakon završetka projekta, sredstvima Grada Novske i Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik te uz stručnu podršku Centra za socijalnu skrb u Novskoj koji je ujedno i vlasnik prostora u kojem se aktivnosti održavaju.

Od 21. kolovoza 2017. godine nadalje, a s namjerom poticanja demografskog rasta, Grad Novska dodjeljuje kroz mjeru „Kolica za novljanskog klinca“ dodjeljuje novčane potpore za novorođenu djecu i to za prvo dijete 2,5 tisuće kuna, za drugo pet, a za treće i svako sljedeće dijete po 10 tisuća kuna. U 2020. godini, za navedeni program potpore utrošen je iznos od 457.500 kn, dok je u 2021. godini za istu namjenu utrošeno  532.500 kn. Uz ovu mjeru provodi se i „Novljanski paket za bebe“, a koja podrazumijeva potporu za novorođenče u naravi odnosno paket osnovnih higijenskih, odjevnih te drugih potrepština i  igračaka primjerenih prvim danima života djeteta u pojedinačnoj vrijednosti cca 1.200,00 kuna. Program se provodi  u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Novska, a na „paket“ imaju pravo roditelji novorođene djece koji su ostvarili pravo na novčanu potporu. U 2020. godini za navedenu namjenu utrošeno je ukupno 107.287 kn, a u 2021. godini utrošeno je 117.339 kn.

Od konca prosinca 2020. do konca listopada ove godine provodi se projekt NOVsky namijenjen Udruzi mladih, a ukupna mu je vrijednost 2,3 milijuna kuna od čega se 85 posto pokriva iz Europskog socijalnog fonda. Svrha ovog projekta je jačanje kapaciteta djece i mladih te popularizacija STEM-a na području Novske, Lipika, Nove Gradiške te općina Jasenovac, Lipovljani i Okučani. Što se aktivnosti tiče, provode se edukacije, studijske posjete i razmjena znanja, uspostavlja se STEM laboratorij i znanstveni park te organizira NOVsky festival. Grad Novska, kao paretner u projektu, osigurao je poslovni prostor u svom vlasništvu za potrebe projekta i obvezao se na provođenje aktivnosti uređenja prostora za uređenje STEM labaratorija iz sredstava projekta. Radovi u potkrovlju zgrade Doma hrvatskih branitelja i Radio postaje Novska, na adresi u Novska, Adalberta Knoppa 2 još uvijek se izvode. Također, gradska ustanova Razvojna agencija Grada Novske – NORA, kao jedan od partnera projekta, obvezala se na vođenje projekta.

Od 2017. godine do danas, Grad Novska sustavno i planski ulaže i u razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja, a navedeni trend ulaganja nastavlja se i dalje. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja od 2016. godine do današnjeg dana  su se udvostručila. Također, bilježi se znatan porast djece koja su obuhvaćena u redovni jaslički i vrtićki program, kao i stalan porast broja stalno zaposlenih djelatnika vrtića, radi proširenja djelatnosti na nove lokacije, sve u skladu s  važećim  pedagoškim standardima. S početkom 2018. godine, uređena je, opremljena i otvorena nova lokacija dječjeg vrtića u Pastoralnom centru Župe bl. Alojzija Stepinca  te su vrtićkim programom obuhvaćena sva djeca koja su u prethodnoj godini ostala na listi čekanja. U istoj godini započela je izgradnja nove zgrade vrtića „Stribor“ na lokaciji Uklade koja je završena i otvorena u rujnu 2019. godine. Vrijednost investicije iznosila je 6.392.958 kn.

U 2020. godini započeo je Projekt rekonstrukcije kuhinje u Dječjem vrtiću „Radost“ Novska. Vrijednost radova s PDV-om iznosila je 1.359.581 kn. Radove su sufinancirani od Središnjeg ureda za demografiju i mlade u iznosu od 500.000 kn, te od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 70.000 kn. Rekonstrukcijom kuhinje stečeni su adekvatni uvjeti za pripremu obroka za sve korisnike vrtića na području grada Novske, a rekonstruiran je razvod tople i hladne sanitarne vode, razvod odvodnje sa spojem na separator masti i kanalizaciju, rekonstrukcija plinske instalacije, sustava grijanja i ventilacije te elektroinstalacija. Za nove potrebe prostora nakon završnih radova predviđeni i ugrađeni su novi sanitarni uređaji i oprema tipa eko nape, štednjaka, pećnica, ljuštilica, sudoperi, ormarići i radni stolovi, hladnjak, zamrzivač te cijela kuhinja opremljena prema svim sanitarnim standardima uz zadržavanje dijela postojeće opreme.

Za studente je Grad osigurao stipendiju u iznosu od 560, a onima koji dolaze iz obitelji s troje i više djece  u iznosu od 800 kuna mjesečno.

„Od 2017. godine do danas, Grad Novska sustavno i planski ulaže u programe namijenjene djeci i mladeži,  a navedeni trend ulaganja nastavit će  se i dalje.  Na primjeru ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje od 2017. godine do danas,  najbolje se mogu vidjeti  rezultati tih ulaganja. Ako bismo sadašnje stanje u  predškolskom odgoju usporedili  s 2016. godinom, kao baznom, utvrdili bismo da su tada ukupna sredstva za financiranje predškolskog odgoja iznosila 3.874.260 kn, da je tada vrtić radio na samo jednoj lokaciji te da je  redovnim vrtićkim programom bilo obuhvaćeno 189 djece o kojima su skrbila 33 zaposlenika. U 2021. godini ukupna sredstva za financiranje predškolskog odgoja iznosila su 8.945.597 kn, vrtić je svoju djelatnost proširio na 3 lokacije, a u novu pedagošku godinu 2022./2023. godinu koja uskoro započinje,  redovnim vrtićkim programom bit će obuhvaćeno 325 djece o kojima će skrbiti 51 zaposlenik. Rezultat je to sustavnog ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje. Cilj Grada Novske  je da se u predškolski odgoj uključe sva novljanska djeca čiji roditelji žele da im dijete polazi vrtić.  Upravo stoga, planira se izgradnja nove vrtićke zgrade i to će ujedno biti 4. lokacija na koju će  Dječji vrtić „Radost“ Novska proširiti svoju djelatnost. Novčane naknade roditeljima za novorođeno dijete,  Novljanski paket za bebe, te svi drugi projekti koji su  usmjereni na dobrobit djece i mladih nastavljaju se i dalje, a bit će i nekih novih projekata. Želimo našim najmlađim Novljanima osigurati  najbolju moguću skrb koja će doprinijeti  njihovom odrastanju u zdravoj, sigurnoj i poticajnoj sredini, a novljanskoj mladeži pružiti sve ono što im treba da bi u odraslu dob ušli zadovoljni, školovani i zaposleni u svome rodnom gradu“ – poručila je novljanska gradonačelnica Marija Kušmiš.

Knin: Sustavno povećavaju sredstva za jednokratnu pomoć pri rođenju djeteta, uveli stipendije za liječnike specijalizante, adaptiraju stanove za mlade obitelji..

Grad Knin godinama već provodi Program socijalnih davanja, Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju, Program demografskih mjera, Programe za kulturu, civilne udruge i sport, koji svi u svom fokusu imaju skrb o kninskim obiteljima i djeci.

U analiziranoj 2020. godini iz gradskog Proračuna izdvojena su sredstva za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta u iznosu od 508 tisuća kuna, u 2021. 578 tisuća kuna, a u proračunu za 2022. godinu planiran je ukupan iznos od 600 tisuća kuna i to po pet tisuća za prvo, sedam za drugo, devet za treće te 12 za četvrto i svako sljedeće rođeno dijete.

Nadalje, u 2020. izdvojeno je i 95,9 tisuća kuna za jednokratne pomoći za obitelji i kućanstva, a za istu namjenu prošle godine je dano 113,3 tisuće kuna dok je ove godine planirano sto tisuća kuna od čega je do sad utrošeno 72,9 tisuća kuna.

Za učeničke stipendije izdvaja se 800 kuna mjesečno, za studentske tisuću, a za liječnike specijalizante dvije tisuće kuna mjesečno. U 2020. godini za učeničke stipendije izdvojeno je ukupno 112 tisuća kuna, u 2021. ukupno 134 tisuće, dok je za 2022. godinu za 29 učeničkih stipendija planiran iznos od 150 tisuća kuna. Što se studentskih stipendija tiče, u 2020. je dodijeljeno potpora u iznosu od  201 tisuću kuna, u 2021. ukupno 189 tisuća, dok je za 2022. godinu za 25 studentskih stipendija planiran iznos od 255 tisuća kuna. Ove godine krenula je i isplata pet stipendija za liječnike specijalizante (upravo je u pripremi izrada ugovora), za što je u 2022. godini planiran iznos od 100 tisuća kuna.

Svim kninskim osnovnoškolcima osigurane su radne bilježnice podmirene iznosom od 405,7 tisuća kuna, u 2021. godini utrošeno je 409,5 tisuća kuna, a u ovogodišnjem proračunu planiran je iznos od pola milijuna kuna. Za učenike s teškoćama u razvoju osiguravaju se udžbenici za što se ove godine planira utrošiti 20 tisuća kuna.

Adaptacija stanova za mlade obitelji također je jedna od vrijednih demografskih mjera te je za nju u analiziranoj godini izdvojeno 495 tisuća kuna.  Kninjani mogu računati i na prijevoz predškolske djece na što je 2020. utrošeno 61,4 tisuće kuna, potom u 2021. 79,2, a ove godine planiran je iznos od 75 tisuća kuna. Za prijevoz srednjoškolaca iznosi su, jasno, nešto veći te je u 2020. za to izdvojen iznos od 73,9, tisuća, lani 105,8 tisuća kuna, a ove godine se planira 127,5 tisuća kuna.

Već sad se može zaključiti kako planirani iznosi za sufinanciranje cijene prijevoza, iz razloga poskupljenja cijene goriva, a samim tim i cijene prijevoza, neće biti dostatni, slijedom čega se, navode iz Gradske uprave, do kraja godine mogu očekivati izmjene Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju i iznalaženje načina za povećanje planiranih iznosa.

Značajna sredstva Grad je uložio i u opremu za dječje igralište; 2020. izdvojeno je 212,5 tisuća kuna, a lani prvo 26.5 te potom 337,5 tisuća kuna za dječje igralište iza novouređenog vrtićkog prostora. Grad, kao osnivač Dječjeg vrtića Cvrčak, u protekle tri godine, uz sufinanciranje Ministarstva socijalne skrbi i demografije te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, uložio je 4,5 milijuna kuna u otvaranje još jednog moderno opremljenog vrtićkog prostora te su obnovljeni postojeći vrtići, povećan je broj odgojiteljica i pratećeg osoblja, što više, kako bi se mlade potaknulo na odabir poslova u predškolskom odgoju, u 2020. godini posao odgojitelja proglašen je deficitarnim zanimanjem i svi kninski studenti koji su upisali preddiplomski ili diplomski studij za odgojitelja predškolske djece, a koji su se prijavili na natječaj za stipendiju, ostvarili su dodatne bodove, jer se radi o zanimanju od posebnog interesa za Grad Knin.

Nadalje, Grad godinama već sufinancira boravak djece u Dječjem vrtiću Cvrčak, sukladno Odluci o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja – korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK na način da se samohranim roditeljima i roditeljima čija ukupna primanja ne prelaze 1400 kuna po članu obitelji, cijena korištenja usluge dječjeg vrtića umanjuje za jednu trećinu te će ista iznosi: 335 kuna za 10-satni program i 200 kuna za 5,5-satni program te 240 kuna za 5,5-satni program s programom ranog učenja engleskog jezika. Također, roditelji – korisnici usluga koji imaju dvoje ili više djece upisanih u Vrtić, u plaćanju mjesečne cijene usluge, sudjeluju na način da za prvo dijete plaćaju puni iznos, za drugo dijete 50% od punog iznosa, a za treće i svako sljedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja mjesečne usluge Konkretno, planirani iznos za sufinanciranje troška boravka djece u Dječjem vrtiću Cvrčak iznosi cca 100 tisuća kuna. Na godišnjoj razini Grad Knin za rad Dječjeg vrtića Cvrčak u 2020. godini izdvojio je  5,2 milijuna kuna, a u 2021. 5,7 milijuna kuna.

Knin svojim građanima uvjete života poboljšava i putem podmirivanja  odnosno umanjenja troškova stanovanja. Za oslobađanja od plaćanja komunalne naknade u 2020. godini planiran je iznos od 100 tisuća kuna te je u periodu siječanj – prosinac 2020. od plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu oslobođeno 115 korisnika, za 2021. oslobođen je 101 korisnik, što je u financijskom smislu za 2021. godinu iznosilo 30,5 tisuća kuna, dok je za 2022. godine za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade planiran iznos od 100 tisuća kuna. Tijekom 2020. godine Grad Knin je korisniku zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno kućanstvu, izdvojio sredstva za podmirenje  djelomičnog troška stanovanja koji se odnosi na vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin, na način da Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, koristeći bazu podataka Centra za socijalnu skrb Kninu, oslobodi pojedine korisnike dijela obaveze po svom računu, uz obvezu uplate preostalog dijela. Za potrebe podmirenja dijela troškova stanovanja odnosno sufinanciranje cijene vode utrošeno je 39,7 tisuća kuna, u 2021. 44,5 tisuća kuna  dok je za 2022. godinu u proračunu za ovu namjenu planiran iznos od 80 tisuća kuna.

Jedna od mjera je i podmirivanje troškova prijevoza osobama s invaliditetom za što je u 2020. izdvojeno 11,2 tisuće kuna, u 2021. godini isplaćeno je 5.740,00 kn, dok je u proračunu za 2022. godinu planiran iznos od 10 tisuća kuna. Ova sredstva najvećim dijelom su namijenjena za prijevoz djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, a koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

Grad Knin, iako nije osnivač osnovnih i srednjih škola na području Grada, u rad istih ulaže na godišnjoj razini oko tristo tisuća kuna kroz razne donacije kojima se potpomaže rad školskih ustanova.

Jedan od načina kojim se želi pokazati značaj i uloga djeteta u ovoj zajednici je, kažu u kninskoj Gradskoj upravi, i donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina, s čijim djelovanjem se započinje početkom nove školske godine, kada će biti provedeni izbori među  osnovnoškolcima od četvrtog do sedmog razreda. Jedno od osnovnih načela Konvencije UN-a o pravima djetata je da se djeci mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja te da imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir i upravo je poticanje djece na aktivno sudjelovanje u pitanjima koja se tiču njih samih razlog za osnivanje Dječjeg gradskog vijeća, kao predstavničkog tijela djece osnovnih škola s područja Grada Knina. Kroz rad Vijeća osnovnoškolci će steći određena znanja i vještine za budućnost te će razviti svijest o tome da se aktivnim sudjelovanjem u procesu odlučivanja na lokalnoj razini može kvalitetno utjecati na društvo u cjelini i postat će svjesni građani koji odgovorno koriste svoja prava.

Na svaki način mlade se nastoji potaknuti da teže izvrsnosti, a kako ističu u Gradu, to potvrđuju svake godine nagrađujući najbolje studente kninskog Veleučilišta „Marko Marulić“. Također, ova gradska uprava, sufinancira brojne programe sportskih, kulturnih i civilnih udruga, u rad kojih je uključen veliki broj mladih i malo starijih Kninjana.

Prošle godine Grad Knin osnovao je i Zakladu Grada Knina sa svrhom promicanja i poticanja kvalitete u znanstvenom i umjetničkom radu, pružanja novčane potpore nadarenim učenicima, studentima i mladim znanstvenicima, pružanja humanitarne pomoći i potpore nemoćnima, bolesnima i osobama u osobito teškoj socijalnoj potrebi, pomaganja društveno korisnog rada, humanitarnih projekata i humanitarnih organizacija, sufinanciranja izgradnje objekata smještaja socijalne namjene pojedinačne i opće namjene, potpore umjetničkim i kulturnim programima i projektima od općeg interesa, podrške inicijativama građana koje promoviraju i potiču ulaganje u zajedničko dobro kroz promociju filantropije, razvoj zajednice i dobrobit svih građana te organizacije dobrotvornih događaja u svrhu ispunjenja navedenih svrha Zaklade.

„Grad Knin već cijeli niz godina razvija i provodi različite programe i projekte kojima nastojimo podignuti razinu kvalitete života na našem području. Prema novom popisu stanovništva, tijekom deset godina od prošlog popisa stanovništva, izgubili smo nešto više od 23% ukupnog stanovništva, od čega većinu čine mladi ljudi. Nažalost, radi se o najpotentnijem, radno najsposobnijem dijelu radne snage, a, što je najgore, među prvima su otišli oni ponajbolji koji su se, zbog svojih sposobnosti i kompetencija, najlakše snašli u novom okruženju. Neke od njih smo, nažalost, trajno izgubili, a za određeni dio njih se nadamo da će se ipak vratiti u svoj grad i, obogaćeni novim znanjima i iskustvima, doprinijeti njegovom daljnjem razvoju. Upravo zbog tog razvoja smo osmislili i provodimo cijeli niz različitih programa i projekata koji će, očekujemo, doprinijeti podizanju sveukupne kvalitete života na području Grada Knina, što smatramo osnovnim preduvjetom za opstanak postojećeg stanovništva i povratak dijela onih koji su Knin napustili odlazeći trbuhom za kruhom u neke razvijenije zapadne zemlje. U te programe svake godine, sa zadovoljstvom, ulažemo sve više sredstava i već sad su evidentni pozitivni rezultati takvih izdvajanja. Shvatili smo da je ključni uvjet za opstanak stanovništva, otvaranje novih radnih mjesta, pa, uz ulaganja u društvene programe i projekte, iznimno značajna sredstva ulažemo u ubrzani razvoj poduzetničke infrastrukture i stvaranje uvjeta za razvoj ukupnog lokalnog gospodarstva. Smatramo da takav integrirani, sveobuhvatni pristup ukupnom razvoju može polučiti najbolje rezultate i da će osigurati značajan razvojni skok ovog, trenutno depriviranog područja“ – poručio je kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić.

Vukovar: Povećali naknade za novorođenčad, prvi uveli sufinanciranje režijskih troškova višečlanim obiteljima,  uvode produženi boravak u sve osnovne škole, izvrsnost potiču besplatnim ljetovanjem..

Među deset najbolje rangiranih gradova prema izdvajanju za obitelj i djecu i po udjelu u proračunu i per capita pozicionirao se i Grad Vukovar. Od mjera koje provode ne bi li popravili lošu demografsku „krvnu sliku“ te spriječili daljnje osipanje stanovništva i potaknuli bolji prirodni prirast iz Gradske uprave ističu naknade za novorođenu djecu koje su 2021. godine povećane pa danas iznose za prvo dijete četiri tisuće kuna uz dodatnih četiri tisuće za opremanje, zatim za drugo dijete sedam tisuća, a za treće i svako sljedeće potpora iznosi deset tisuća kuna.

Od 2020. godine Grad Vukovar uključen je i u sustav e-Novorođenče putem kojega građani brzo i jednostavno mogu podnijeti zahtjev za novčanu naknadu za novorođeno dijete.  Poznato je kako je Grad Vukovar prvi grad u RH koji je uveo jedinstvenu demografsku mjeru sufinanciranja režijskih troškova obiteljima s troje i više djece do 16 godina starosti, a što po korisniku godišnje iznosi 6.300,00 kuna.

Obiteljima se potpora pruža od najranije dobi djeteta i to sufinanciranjem boravka u vrtiću te kroz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, ali i tijekom studiranja mladih Vukovaraca. Vrtić roditelji mjesečno plaćaju 490 kuna za prvo dijete, 441 kunu za drugo dijete, dok je za treće i svako sljedeće dijete vrtić besplatan.

Grad Vukovar godinama osnovnoškolcima osigurava potreban školski materijal poput preobuke, bilježnica, ali i radnih bilježnica, a od prošle godine novost je da Grad pribavlja i sve dodatne radne školske materijale, poput likovnih mapa te mapa za tehničku kulturu, a za prvašiće i likovne kutije. Od 2020. godine uveden je i produženi boravak u šest od sedam vukovarskih osnovnih škola, a od nove školske godine on se očekuje u svim osnovnim školama. Na ovaj način uvelike se pomaže roditeljima da njihova djeca i nakon nastave mogu ostati u školi gdje im je osiguran obrok, pisanje zadaće, ali i vrijeme za igru.

Za uspješne vukovarske osnovnoškolce osiguravaju se i besplatna ljetovanja diljem Jadrana, a za svu dječicu Vukovara neizostavni su božićni paketići.

Kroz srednjoškolsko obrazovanje Grad Vukovar svoje mlade podupire potpunim financiranjem karte gradskog autobusnog prijevoza te sufinanciranjem karte međugradskog autobusnog prijevoza, ali i stipendiranjem učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u visini 400 kuna.

Studentima s područja grada Vukovara pomaže se stipendijama od 500 do 1000 kuna, sufinancira se međugradski prijevoz redovitih studenata na području dvije županije – VSŽ i OBŽ, a one najbolje studente, koji akademsku godinu završe s prosjekom 4.50 do 5.00 Grad Vukovar nagrađuje novčanim iznosom od tisuću kuna.

Uspješno se provodi i program stambenog zbrinjavanja potrebnih kadrova na području Vukovara, pa su tako i analizirane 2020. godine (ali i 2019. te 2021. godine) dodijeljeni kadrovski stanovi mladim obrazovanim ljudima koji će svoju budućnost graditi u Vukovaru. Riječ je o liječnicima, biotehnolozima, osobama iz domene i službe sigurnosti te drugim stručnjacima s raznih područja koji su nova, potrebna mlada snaga Vukovara. U posljednje tri godine ovim modelom dodijeljeno je 59 kadrovskih stanova.

Sve ovo su mjere koje su provođene u 2020. godini, a koja je s obzirom na koronakrizu bila posebno izazovna. Grad Vukovar prilagodio se novonastaloj situaciji uzrokovanoj pandemijom korona virusa te je 2020. godine za svoje vrtićarce osigurao i ovlaživače zraka, a za sve osnovne i srednje škole i zaštitne maske.

Grad Vukovar osim mladih, pomaže i svoje starije sugrađane. Veliku pozornost posvećuje i Vukovarcima treće životne dobi kojima u ljetnim mjesecima osigurava besplatne jednodnevne izlete u Bizovačke toplice, financijski im nastoji pomoći putem božićnica, jednokratne novčane potpore kroz mjeru „Grad koji brine“, ali i putem brojnih drugih projekata i mjera namijenjenih poboljšanju njihova životnog standarda.

I u tekućoj 2022. godini Grad Vukovar nastavlja provoditi sve gore navedene mjere koje, kako navode u Gradskoj upravi, u konačnici čine dobru formulu za kvalitetan odnos prema potrebama vukovarskih obitelji i mladih Vukovaraca.

„Socijalna osjetljivost Grada Vukovara očituje se u raznim demografskim mjerama koje provodimo. Grad Vukovar kontinuirano, već dugi niz godina veliku pažnju posvećuje mjerama koje su usmjerene na demografiju, socijalne komponente, obitelj i mlade. Posebnu pažnju pridajemo najmlađim Vukovarcima, učenicima, studentima, ali i osobama treće životne dobi te onima koji se nalaze u situacijama socijalne ili druge ugroženosti. Nastojimo brinuti o svim dobnim skupinama te osigurati kvalitetne uvjete življenja u našemu gradu. Posebno me veseli kada nam podaci poput kontinuiranih povećanja upisane djece u vrtiće i škole daju do znanja da mladi žele ostati živjeti i raditi u Vukovaru“ – rekao je gradonačelnik Ivan Penava. 

Cres: Energetski obnovili zgrade vrtića i škola, uveli produženi boravak, dogradili i adaptirali vrtić te otvorili novu jasličku skupinu

Grad Cres je među deset gradova koji su 2020. godine najviše izdvojili za obitelj i djecu po glavi stanovnika, a budući da od rođenja do završetka obrazovanja prati svoju djecu, učenike i studente, zaradio je i status Grada – prijatelja djece. Prioriteti gradskog proračuna već su godinama sredstva za vrtić i škole, za aktivnosti mladih, poticajne nagrade za novorođenčad ili proračunske stavke za stipendije, a te stavke u proračunu nikad se nisu smanjivale.

„Više je tu projekata na koje možemo biti ponosni s obzirom da je Cres grad od jedva tri tisuće  stanovnika. Imamo odličnu suradnju s ravnateljima škole i vrtića te stoga, koliko je god u našim mogućnostima, financijski podržavamo sve njihove projekte. Obje zgrade, i vrtića i škole, energetski su obnovljene, a lani je dovršen veliki projekt dogradnje vrtića. Osim toga, u odlično opremljenoj školi uveli smo dvije grupe  produženog boravka, a vrtić stručno ekipirali što nije bilo lako jer pravi izazov na otoku osigurati kvalitetne stručnjake“ – pojašnjavaju iz creske Gradske uprave.

Tijekom 2020. i 2021. godine proveden je kapitalni projekt Grada Cresa u segmentu odgoja i obrazovanja, dogradnja i adaptacija vrtića ukupne vrijednosti 3,4 milijuna kuna od čega se 1,3 milijuna sufinanciralo iz Programa ruralnog razvoja RH. Tim je projektom ostvaren osnovni cilj – povećanje kapaciteta vrtića, čime se podupire daljnji rast i razvoj Cresa. Projektom se osiguralo 105,71 četvornih metara nove korisne površine, bolji radni uvjeti za stručne djelatnike i mogućnost za otvaranje još jedne odgojne skupine i zapošljavanje novih odgajatelja. Osim dodatnog prostora, uređena je unutrašnjost gotovo cijele zgrade te ugrađen protupožarni sustav kako bi se zgrada prilagodila suvremenim pedagoškim standardima i maksimalno povećala sigurnost djece i djelatnika.

Zahvaljujući dogradnji zgrade, u siječnju 2022. godine otvorena je nova jaslička skupina Macmalići u koju je uključeno 10-oro djece dobi od 1. do 3. godine života. Otvorenjem nove skupine u Vrtiću su zaposlene dvije odgajateljice i jedna spremačica.  U ovoj pedagoškoj godini u vrtić je upisano i četvero djece s teškoćama u razvoju, koja su raspoređena u dvije vrtićke skupine u kojima radi i treći odgajatelj.

Osim u poboljšanje prostornih uvjeta za rad, u vrtiću kontinuirano ulažu u edukaciju odgajatelja i stručnih suradnika. Dvije odgajateljice su u srpnju 2022. položile završni ispit Montessori programa za jaslice, a u sljedećoj pedagoškoj godini odgajateljice će pripremiti program Montessori – jaslice. Dvije stručne djelatnice su u veljači 2022. godine završile Program stručnog usavršavanja za samostalan rad s potencijalno darovitom djecom rane i predškolske dobi – Program za rad s potencijalno darovitom djecom je napisan i poslan na verifikaciju te će se uvrstiti u Godišnji plan i program rada za 2022./2023. godinu.

No, ni s građevinskim radovima se nije stalo. Ove godine obnovljene su sanitarije jedne odgojne skupine, a u završnoj fazi je projekt integrirane sunčane elektrane snage 20 kW koja će se postaviti na dijelu krova.

Donji Miholjac: Znatno povećali sredstva za obitelj i djecu u odnosu na prethodnu godinu; digli potpore za novorođenčad, završili rekonstrukciju jednog te pripremaju gradnju drugog vrtića, umanjili cijene usluga u predškolskim ustanovama..

Grad Donji Miholjac je 2020. godine izdvojio znatno više sredstava iz proračuna u odnosu na 2019.  za stavku Obitelj i djeca. To se prije svega odnosi na povećanje novčane potpore za novorođenčad koja je povećana na dvije tisuće kuna za prvo dijete te po 500 kuna više za svako sljedeće dijete u odnosu na prethodnih tisuću kuna koliko se izdvajalo za prvo dijete u 2019. godini. Uz novčani iznos koji se isplaćuje na račun roditelja, za svako novorođeno dijete roditelji imaju pravo i na poklon paket u vrijednosti cca 600 kuna u kojem se nalaze potrepštine za bebu, majku i oca.

U 2019. je dodijeljeno 10 studentskih kredita novim studentima u iznosima od 500 kuna, dok je 2020. dodijeljeno 20 novih studentskih kredita s povećanjem iznosa na 800 kuna mjesečno, a u 2021. je povećan broj novih korisnika studentskih kredita na 25 korisnika te je u veljači 2022. povećan iznos studentskog kredita na 1000 kuna mjesečno. Ukupan broj studenata koji primaju studentski kredit u iznosu od tisuću kuna je 45.

U 2019. godini Grad je započeo s rekonstrukcijom  dječjeg vrtića Pinokio u Donjem Miholjcu čiji su se radovi nastavili i u 2020. godini, a u 2021. godini završeno je postavljanje dizalice topline. Grad je pripremio i prijavio na natječaj za dodjelu sredstava projekt za izgradnju nove zgrade vrtića u Rakitovici. U svrhu ublažavanju posljedica prouzrokovanih pandemijom korona virusa  Gradska uprava je 2020. izdvojila dodatna sredstva za povećanje sufinanciranja ekonomske cijene vrtića te su roditelji od 2020. u obvezi plaćati sufinanciranje ekonomske cijene vrtića  za jedno dijete  u iznosu od 200 kuna, u odnosu na dotadašnjih 500 kuna. Cijena za drugo i svako naredno dijete se smanjuje.

I Donji Miholjac  financira nabavu radnih materijala za učenike osnovnih škola te zajednički sa županijom sufinancira školsku kuhinju, a učenicima srednjih škola koji se školuju izvan mjesta prebivališta sufinancira se autobusna mjesečna karta.

Nadalje, već nekoliko godina Grad dodjeljuje subvencije za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba  na području Grada Donjeg Miholjca za što je predviđen ukupan budžet od 700 tisuća kuna.

„ Grad je povećavao potpore za novorođenu djecu, povećavao kapacitete dječjeg vrtića te u potpunosti adaptirao i obnovio zgradu vrtića i njegov okoliš i igrala, smanjio sufinanciranje ekonomske cijene vrtića na jednu, gotovo beznačajnu razinu, a u pripremi je i gradnja novog dječjeg vrtića u Rakitovici koji će moći primiti do 50-tak mališana. Nadalje, financiranjem nabave radnih materijala za osnovnoškolce te sufinanciranjem školske prehrane gotovo je potpuno oslobodio roditelje plaćanja bilo kakvih obveza školovanja njihove djece do završene osnovne škole. Učenici srednjih škola koji se školuju izvan mjesta stanovanja imaju riješeno plaćanje mjesečne autobusne i željezničke vozne karte budući da Grad sufinancira kartu zajednički s ministarstvom i županijom, a uz sufinanciranje ministarstva znanosti i obrazovanja te županije i Grada završena je i suvremena zgrada nove srednje škole u Donjem Miholjcu čijim završetkom je predškolsko i školsko obrazovanje u Gradu podignuto na najvišu razinu. Na kraju, već nekoliko godina grad dodjeljuje subvencije za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području grada čime nastojimo olakšati mladim obiteljima njihovo stambeno pitanje i ostanak na području grada. Kroz ove mjere koje nam stoje na raspolaganju i koje primjenjujemo vjerujem da u mnogome pomažemo obiteljima u rasterećenju kućnog budžeta i olakšavamo im život na području našeg grada. Nitko ne zna što će nam vrijeme koje je ispred nas donijeti, no gradska uprava će uvijek stajati iza svojih stanovnika te im pomagati onoliko koliko to financijske prilike budu dopuštale“ – rekao nam je Goran Aladić, gradonačelnik.

Čakovec: Bilježe sve veći broj mladih obitelji na svom području; grade nove jaslice, pomažu pri rješavanju stambenog pitanja, povećali naknade za drugorođenu djecu, uveli besplatnu školsku užinu za sve učenike, financiraju niz izvanškolskih aktivnosti..

Od 2020. godine Grad Čakovec objedinjuje sve proračunske transfere namijenjene poticanju rađanja većeg broja djece te doseljavanja i sprječavanja iseljavanja mladih u posebnom dijelu proračuna, pod nazivom Demografske mjere. Kako naglašavaju u Gradskoj upravi, u kontinuitetu nastoje uvesti neke novosti kojima će mladima pomoći u podizanju obitelji, obrazovanju djece, a od ove godine i rješavanju stambenog pitanja. U analiziranoj godini povećana je i naknada za drugorođeno dijete s jedne na pet tisuća kuna, čime se željelo potaknuti obitelji da se odluče na drugo dijete. Naime, uočeno je kako građani sve manje odlučuju imati drugo dijete te je ova mjera usmjerena prema tome da se takav trend zaustavi. Iako je riječ o simboličnom iznosu, zamisao je da on ipak predstavlja „jezičac na vagi“ koji će potaknuti parove da se odluče na taj korak. Mjera se provodi dvije i pol godine te, pojašnjavaju, prema njihovim podacima mjerljivo veći broj drugorođene djece. U istom je razdoblju u demografske mjere ušlo i sufinanciranje odnosno potpuno financiranje boravka djece u predškolskim ustanovama i produženom boravku u osnovnim školama za višečlane obitelji odnosno one koje imaju dvoje, troje ili više djece po obitelji.

“Kako bi olakšali plaćanje troškova obrazovanja te našim učenicima pružili što kvalitetnije obrazovanje, Grad Čakovec u svakoj osnovnoj školi provodi produženi boravak, svim osnovnoškolcima kupuje radne bilježnice, a od jeseni svi polaznici naših škola imat će besplatnu užinu. Financiramo i niz izvannastavnih aktivnosti koje za cilj imaju stjecanje dodatnog znanja. Čak 90 posto naših osnovnoškolaca uključeno je u neku od sportskih izvannastavnih ili izvanškolskih aktivnosti, koju također sufinancira Grad Čakovec. Preko 80 posto djece u dobi od tri do šest godina pohađa predškolske ustanove, obnavljamo postojeće i gradimo nove kapacitete. Trenutno se grade nove jaslice, a u očekivanju smo rezultata europskog  natječaja na koji smo prijavili i gradnju novog dječjeg vrtića s četiri jasličke i šest vrtićkih skupina. S obližnjom Općinom Strahoninec potpisali smo Sporazum o sufinanciranju boravka djece u njihovom vrtiću jer je stanovnicima jednog naselja u administrativnom sastavu grada najekonomičnije djecu upisivati u taj vrtić. Očekujemo da ćemo u pedagoškoj godini 2023./24. imati kapacitete dovoljne za prihvaćanje sve djece jasličkog uzrasta, a vrtićki kapaciteti su već sada dostatni. U ovogodišnjem gradskom proračunu predvidjeli smo pola milijuna kuna za poticanje kupnje nekretnina u ruralnim dijelovima grada. Ovime želimo potaknuti ljude da kupuju i uređuju stare kuće po mjesnim odborima da se tamo doseljavaju i žive. Velika su sredstva uložena u gotovo sva čakovečka naselja, izgrađena je komunalna infrastruktura, po opremljenosti ta naselja gotovo se ne razlikuju od samog grada Čakovca. Željeli bismo da se na cijelom gradskom području povećava broj stanovnika, posebno mladih obitelji te da se nekretnine koje su sada prazne i zapuštene obnove i stave u funkciju. Najmanji iznos poticaja je 30, a najveći 50 tisuća kuna” – rekla je čakovečka gradonačelnica Ljerka Cividini.

Čakovec je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj u kojem prema posljednjem popisu stanovništva nije zabilježen znatniji pad broja stanovnika. U odnosu na 2011. manje ih je za 116 stanovnika, no sve je veći broj mladih obitelji na području grada što se vidi i prema pojačanoj stanogradnji te broju upisane djece u vrtiće i škole. Unatoč migracijama dijela stanovništva prema zapadnim zemljama, u Čakovec se doseljavaju obitelji iz drugih dijelova zemlje, a nemali je i broj onih koji se vraćaju iz rada u inozemstvu. Kako smatraju u Gradskoj upravi,  djelomično su tome razlog mjere i poticaji usmjereni prema djeci i mladima.

Metković: Prkose svim negativnim demografskim trendovima te su među rijetkima s pozitivnim prirodnim prirastom; naknade za bebe povećali za gotovo 20 puta, izdvajaju znatno veća sredstva za stipendije, umanjili cijenu vrtića..

Grad Metković je u 2020. znatno povećao sredstva za obitelj i djecu u odnosu na 2017. odnosno, izraženo u brojkama, za 473 posto. Ovaj grad posljednjih nekoliko godina uspješno prkosi svim negativnim trendovima kad je demografija u pitanju – raste im broj rođene djece, vrtićanaca, školaraca, a u prošloj je godini jedan  od tek četiri grada s pozitivnim prirodnim prirastom.

Metković je, tako, apsolutni rekorder među gradovima po povećanju naknada za bebe u proteklom mandatu – izdvajanja za bebe su povećali za gotovo 20 puta. U 2017. Grad Metković nije isplaćivao naknade za bebe osim za treće i četvrto, odnosno svako iduće dijete u obitelji, po 800 i 1.200 kuna. Nova gradska uprava uvela je naknade za bebe i za 1. i 2. dijete te povećala postojeće pa su roditeljima od 1.siječnja 2018. počeli isplaćivati po 1.000 kuna za prvo, 1.200 za drugo, 1.400 za treće i po 2.000 za četvrto i svako iduće dijete u obitelji, a naknade su ponovo povećane prošle godine, pa mladi roditelji u Metkoviću danas dobivaju po 2.500 za prvo, 3.500 za drugo, 4.500 za treće, po 5.500 za četvrto i svako iduće dijete u obitelji te za peto i svako sljedeće dijete 15.000 kuna. Proračunu u 2021. za bebe je osigurao povećanje od impozantnih – 1.829 posto u odnosu na iznos iz 2017.- odnosno sa 32.800 na 600 tisuća kuna.

Slična je priča i sa stipendijama – tu povećanje u istom razdoblju iznosi 724,64 posto, ili konkretno u 2017. za studente je bilo isplaćeno 55.200 kuna, a ove godine se planira 400.000 kuna. Prije četiri godine Metković je dijelio i samo osam stipendija po 400 kuna mjesečno, a danas dijeli 34 mjesečne stipendije po 1.200 kuna, što je jedan od većih iznosa u RH. Imaju i kategoriju stipendija za studente s invaliditetom, pri čemu broj stipendija odgovara broju prijavljenih studenata. Među rijetkima su i koji dodjeljuju novčane nagrade najboljim učenicima za posebna postignuća, za što izdvajaju 30 tisuća kuna godišnje, a pokrivaju im i trošak dvije povratne karte ili 4 jednosmjerne do mjesta studiranja. Povećali su i broj korisnika prava na sufinanciranje prijevoza učenika.

Veliku olakšicu mladim obiteljima donijelo je i smanjenje učešća roditelja u cijeni vrtića. Još 2018. smanjili su cijenu za otprilike 20 posto, a kao rezultat su u odnosu na razdoblje prije četiri godine dobili stotinjak upisane djece više. Uz pojačan interes za upise u vrtić, pojavila se i potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima, pa su se nakon adaptacije boravišnih prostorija i izgradnje sustava oborinske odvodnje na igralištu, u Središnjem dječjem vrtiću, odlučili na dogradnju DV ‘Radost’, te na uređenje Područnoga vrtića u prigradskom naselju Vid.

Trudili su se osigurati i kvalitetan program u obrazovanju najmlađih. U tom pogledu, postali su jedan od vodećih gradova u zemlji po visini povučenih EU sredstava za unaprjeđenje rada vrtića. Uveli su niz novih programa, zaposlili 22 djelatnika i nabavili opremu u vrijednosti blizu 1.000.000 kuna. Nadalje, osim što je Grad Metković dodijelio znatna sredstva za opremanje školskih ustanova te time i povećanja standarda u obrazovanju, uveli su i različite olakšice učenicima osnovnih i srednjih škola. U 2018./2019. učenicima od 2. do 4. razreda osnovnih škola financirali su nabavku školskih udžbenika, a od predprošle školske godine sufinanciraju nabavu školskoga pribora i dodatnog materijala, u iznosu od 300 kn po djetetu, za što su osigurali – 400.000 kuna.

„Već na samom početku prvoga mandata, prilikom naših analiza, uvidjeli smo da Grad Metković kao jedinica lokalne samouprave, nema dovoljno snažne mjere koje bi mogle pokrenuti demografski razvoj i pridonijeti demografskoj revitalizaciji. Stoga je jedan od naših prioriteta, postavljen od samoga početka, bio svakako i demografski razvoj, kojeg smo odlučili poticati kroz različite mjere, programe i aktivnosti. U sklopu Programa mjera pronatalitetne politike sufinanciramo troškove obiteljima s četvero i više djece te dodjeljujemo darove za novorođenu djecu. U odnosu na 2017. kada je Grad Metković isplaćivao znatno niže iznose i to tek za treće i četvrto te svako sljedeće dijete , uveli smo naknade za prvo i drugo te iznose s godina višestruko povećali. Različita istraživanja i analize, među kojima i one Državnoga zavoda za statistiku o broju novorođene djece i prirodnome prirastu, svstavaju naš grad među rijetke s pozitivnim trendovima po pitanju demografske politike. Također, reakcije naših sugrađana na mjere pronatalitetne politike itekako su pozitivne, što nam je vrlo važno. Sve to pokazuje nam da smo na dobrom putu da ostvarimo od početka zadane ciljeve, doprinesemo demografskom razvoju te učinimo Metković još boljim mjestom za život mladih obitelji“ – izjavio je Dalibor Milan, gradonačelnik.

Petrinja: Izgradili školsku dvoranu vrijednu 45 milijuna kuna, rekonstruiraju i grade dječja i sportska igrališta, pomažu mladim obiteljima pri kupnji nekretnine.. 

Grad Petrinja ju protekle je dvije-tri godine intenzivno radio na poboljšanju kvalitete života svojih sugrađana, nažalost dosta toga je narušeno nakon razornog, katastrofalnog potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine

Želja je, kako navode u Gradskoj upravi,  uvijek bila da stanovništvo  ima dobru osnovu za ugodan i kvalitetan  život s posebnim naglaskom na mlade i djeci. Ulažu se  posebni napori  kako bi se zadržali u svome gradu, a s obzirom na tešku financijsku situaciju roditelja uložena su velika sredstva kroz stipendiranje studenata. Trenutno Grad financira 45 stipendista sa 600 kuna mjesečne naknade.

Za najmlađe, tek rođene, Petrinja izdvaja financijska sredstva kroz jednokratnu naknadu pa tako za svako novorođeno dijete tri tisuće kuna, a za treće i svako sljedeće po pet tisuća kuna.

Iako Grad nije osnivač osnovnih škola na području Grada, odlukom gradonačelnice financira se trošak plaće za četiri djelatnika za produženi boravak čime se osigurao prikladan smještaj za djecu dok su roditelji na poslu.

Imajući u vidu da posebnu pažnju treba posvetiti djeci s teškoćama u razvoju Grad Petrinja financira troškove koji su vezani za poboljšanje života djece s teškoćama u razvoju kroz posebne programe koji su im potrebni.

Ne zaboravljajući članove obitelji koji su stupili u “treću dob”, financira se i prijevoz umirovljenika do bolnice kako bi im se što više olakšalo pri nastojanju da odgovarajuće brinu za svoje zdravlje. Također, kako bi olakšali životnu svakodnevnicu svojim građanima, Grad zajedno sa Sisačko – moslavačkom županijom pomaže socijalno ugroženim obiteljima pri nabavci ogrijeva za zimu.

Nadalje, socijalno ugroženoj djeci  pomaže se i kroz financiranje školske prehrane, subvencionira se trošak prijevoza studenata kroz financiranje autobusnih karata na relaciji Zagreb – Petrinje, financira se škola plivanja za  najmlađe te provodi  program pomoći obitelji za kupnju nekretnine. Kao pomoć mladima Grad Petrinja u skladu sa  svojim mogućnostima svake godine, pa tako i ove, financira nabavku radnog materijala za sve učenike na području Grada Petrinje i to za učenike od 1-4 razreda osnovne škole  iznosom od 150 kuna, a za učenike od 5-8 razreda  iznosom od 300 kuna.

Kroz Petrinjski sportski savez kao krovnu udrugu koja okuplja sve sportske udruge za mlade i djecu, financiraju se različite aktivnosti tih istih udruga koji  brinu o  najmlađim Petrinjcima  i koji im omogućuju primjeren rast i razvoj tijekom kojeg uče o zdravim navikama. Uz podršku Savjeta mladih Grada Petrinje nastoji se navesti omladinu da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka u svim sferama života koja se tiču poboljšanja standarda života. Kako ističu u petrinjskoj Gradskoj upravi, sve te navedene aktivnosti su one koje na neki način financijski pomažu obiteljima kako bi se što lakše nosili  sa svakodnevnim izazovima.

Navode i kako su izrazito ponosni na ulaganja u infrastrukturu kroz rekonstrukcije i gradnje dječjih i sportskih igrališta, a Grad je i nositelj  projekta “Izgradnja multifunkcionalnog igrališta uz rijeku Petrinjčicu” čija vrijednost iznosi oko pet milijuna kuna i trenutno je u završnoj fazi. To je projekt koji je financiran iz sredstava EU  fondova kroz Intervencijski plan Grada Petrinje.

Spomenimo kako su se izgradila i dva igrališta u Moščenici kao najvećem prigradskom naselju, igralište u Vatrogasnoj ulici, zatim jedno u mjestu Dumače te  dječje igralište i svlačionice u Koloniji.

Kroz projekt WI-FI 4 YOU omogućio se internet pristup na pet različitih gradskih lokacija budući da je u današnje vrijeme nezamislivo funkcioniranje bez internet veze.

Grad Petrinja izgradio je i novi vrtić u Češkom selu, a odmah nakon potresa krenulo se u obnovu dva vrtića oštećena u potresu dok se ove godine završilo i s proširenjem centralnog vrtića “Petrinjčica” koji je bilo potrebno dograditi.

Ipak, najvažniji i najznačajniji projekt je rekonstrukcija OŠ Mate Lovrak odnosno gradnja  nove školske sportske dvorane vrijedne 45 milijuna kuna, a njezina izuzetna važnost krije se u činjenici što je trenutno, uz dvoranu OŠ Dragutina Tadijanovića, jedini čvrsti sportski objekt u gradu.

Kako napominju u Gradu Petrinji, tijekom narednog razdoblja za stavku Obitelj, mladi i  djeca uložit će se dodatna velika sredstva, a čemu u prilog govori i podatak kako je kroz Fond za solidarnost osigurano oko 10 milijuna kuna. Naime, kroz projekt Stare klaonice “Gavrilović” koja će postati Centar za mlade, oformit će se mjesto na kojem će se mladi susretati i sudjelovati u različitim aktivnostima s naglaskom na unapređenje socijalnih vještina, emocionalne inteligencije i kreativnosti kroz strukturirano organiziranje slobodnog vremena. (V.H.)