Većinu projekata i programa koje smo zacrtali predizbornim programom već smo ostvarili, a u  idućih godinu i pol ćemo realizirati još nekoliko kapitalnih projekata, među kojima i projekt aglomeracije kojim će cjelokupno područje grada  biti pokriveno pitkom vodom iz gradskog vodovoda. Počinjemo i s izradom strategije „pametnog grada“ koja će biti i temelj naše razvojne strategije za novi financijski okvir EU za razdoblje 2021-2027 godina.  Puno je još projekta koje nastavljamo provoditi i nadopunjavati s novinama u idućem razdoblju i vjerujem u njihovu uspješnu realizaciju.

Grad Pregrada rekorder je po smanjenju nezaposlenosti, no što je puno važnije – raste im zaposlenost i cjelokupno gospodarstvo, a prošla godina bila je značajna i po tome što su po prvi put realizirali projekte financirane iz EU fondova, te postali dijelom EU projekata poput URBACT i Europa za građane…. Grad je doslovno veliko gradilište –  asfaltiraju se ceste, grade nogostupi, a provodi se i najveća sanacija klizišta dosada.  O dosadašnjim rezultatima i ključnim projektima koji su u planu za ovu godinu razgovarali smo s gradonačelnikom Markom Vešligajem.

G. Vešligaj, koje biste projekte realizirane prošle godine istaknuli kao najvažnije i zbog čega?

– Prošle smo godine realizirali prve projekte za koje smo sredstva dobili iz EU fondova. Tako smo završili izgradnju reciklažnog dvorišta i rekonstrukciju nerazvrstane ceste Petrovina-Menjački te smo energetski obnovili Upravnu zgradu Grada Pregrade i društvenog doma koji koriste udruge, zgradu NK Pregrada te zgradu Zemljišno knjižnog odjela u Pregradi. Riječ je o projektima vrijednima više od 8 milijuna kuna. Provodili smo i tzv. „soft“ projekte „Mladi u centru“ iz Erasmus + programa, „Volunteering cities“ iz URBACT programa, Informiranje javnosti o važnosti gospodarenja otpadom te Partnerstvo za Socijalnu i Solidarnu Ekonomiju, sufinancirano iz hrvatsko-švicarskog partnerstva. Baš kao i infrastrukturni projekti, i soft projekti su nam od velike važnosti, gdje poseban naglasak stavljamo na mlade, njihovu participaciju i važnost sudjelovanja u zajednici, a zahvaljujući LAG-u Zagorje-Sutla provodili smo participativni proračun za mlade gdje smo s Klanjcem i Zabokom pioniri u Hrvatskoj.

Koje su temeljne odrednice proračuna za ovu godinu, u što će se najviše ulagati i koji su glavni projekti koje planirate?

-Grad Pregrada u 2020. godinu ulazi s proračunom od 38,9 milijuna kuna. Najveća investicija je izgradnja eko bazena, a također nastavljamo s uređenjem kino dvorane za koju smo namijenili 700 tisuća kuna iz proračuna, a nadamo se i pomoći države. Na proljeće se kreće i s uređenjem teniskih terena. Kroz crowdfunding kampanju koju provodi Teniski klub Pregrada do sada je prikupljeno više od 300 tisuća kuna, kroz proračun je osigurao još 350 tisuća, a vjerujemo kako će pomoći i Središnji državni ured za šport kako bi se tereni čim prije sagradili. U planu je i kompletna rekonstrukcija dječjeg parka, radi se i na projektu dogradnje dječjeg vrtića, a novina je uvođenje mjere za brdsko-planinska područja u gradu.

Naime, Grad Pregrada nije uvršten u brdsko-planinsko područje, što smatramo nepravednim jer pojedina naša naselja po svim karakteristikama spadaju u taj status. Stoga u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom sami uvodimo mjere za brdsko-planinska područja pa tako već ove godine planiramo asfaltirati jednu dionicu ceste na brdskom terenu. Naravno, nastavljamo i s redovnim asfaltiranjem nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima, izgradnjom punionice za električna vozila te realizacijom projekta WiFi4EU. Tu su i brojni drugi infrastrukturni projekti od rekonstrukcije mosta u Kostelu, sanacije igrališta u Gorjakovu i sanacije krovišta zgrade koju koristi MO Vinagora.

Koji je plan s eko-bazenom? Kako će se taj projekt financirati i kada će se građani Pregrade prvi put moći okupati u novom bazenu?

-Pregrada je nekad imala bazen koji je napravljen četrdesetih godina prošlog stoljeća i bio je u funkciji negdje do početka sedamdesetih. Mi sada na toj lokaciji, iza zgrade nekadašnjeg Doma zdravlja, uz potok Kosteljinu, planiramo izgraditi jedan biološki, odnosno, eko bazen. Dakako, uredit će se i čitavo to područje, što uključuje izgradnju sportskih sadržaja, ugostiteljskih sadržaja i puno zelenila. Riječ je o projektu koji planiramo izgraditi kroz zelenu kreditnu liniju HBOR-a i za tu je investiciju u proračunu osigurano 10 milijuna kuna. Iako će izgledati poput klasičnog bazena, funkcionirat će u potpunosti biološki jer ne zahtijeva klor ili upotrebu bilo kojih drugih kemikalija. Navedenim projektom želimo povećati ponudu kvalitetnog i turistički atraktivnog sadržaja na području grada, a realizacijom ovoga projekta Pregrada će dobiti novo mjesto za rekreaciju, mir i opuštanje te socijalnu interakciju.

Koliko ste se u planiranju proračuna oslanjali na EU sredstva, koliko planirate povući ove godine i koji su glavni EU projekti?

 -Kao što sam već spomenuo, novac iz europskih fondova jako puno znači za proračun Grada Pregrade i zahvaljujući i tom novcu, proračun Grada Pregrade je utrostručen, čime je napravljen jedan pozitivan iskorak. Samo povlačenje novca iz nekog EU fonda nije garancija uspjeha i rasta nekog grada, bitno je fokusirati se na odabir pravih projekata te orijentiranje na najpristupačnije i kompatibilnije natječaje. Na kraju smo financijske perspektive 2014.—2020. stoga ne znamo kakvi će se natječaji otvarati, no postoje projektne ideje i planovi koji će omogućiti daljnji razvoj našeg grada tako da nastavljamo u istom ritmu te planiramo prijavu novih projekata, i kao nositelji, i kao partneri.

Koliko ste, sveukupno, zadovoljni rezultatima kad je u pitanju povlačenje EU novca i što kažu brojke – koliko ste dosad povukli i ugovorili?

-Zadovoljan sam povlačenjem sredstava iz EU fondova i oni su nam važan način financiranja te nam daju mogućnost razvoja u različitim područjima. U protekle dvije godine ukupno smo povukli 5.608.794,88 kuna bespovratnih sredstava, a trenutna ugovorena vrijednost infrastrukturnih projekata je 12.117.868,64 kn, od čega sufinanciranje EU iznosi 9.201.903,52 kn, dok je 1.627.056,24 sufinancirano od strane RH. I u soft području imamo ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 1.501.968,16 kn, od čega EU sufinancira s 1.416.572,76 kn.

Grad Pregrada jedan je od rekordera po smanjenju nezaposlenosti. Što stoji iza ovih brojki, raste li i zaposlenost ili je to posljedica iseljavanja, što je na žalost slučaj u velikom broju gradova?

-Drago mi je što mogu istaknuti trend pada nezaposlenosti, ali i bilježenje pozitivnog trenda i pri rastu zaposlenosti. To je rezultat dobrih gospodarskih kretanja i novih investicija naših poduzetnika i obrtnika. Za usporedbu, 2016. godine na području Pregrade bilo je 89 tvrtki koje su zapošljavale 1.397 osoba, sljedeće godine broj tvrtki se povećao na njih 95 koje su zapošljavale 1.558 ljudi, dok je 2018. godine taj broj narastao na 94 tvrtke i 1.607 zaposlenih.

Kojim mjerama potičete zapošljavanje i gospodarski rast, koliko za to izdvajate iz proračuna i jeste li zadovoljni efektima?

-Niz infrastrukturnih projekata, najvećim dijelom financiranih iz EU fondova te mjere za poticanje poduzetništva utjecale su na pad nezaposlenosti. Kako bi potaknuli unaprjeđenje poduzetništva i jačanje konkurentnosti poduzetnika na području grada Pregrade, Grad Pregrada provodi projekt uređenja pregradske Poduzetničke zone, sufinanciran iz EU fondova, čija je ukupna vrijednost dva milijuna kuna. Također, gospodarstvenicima na području grada pomaže se kroz različite načine. Primjerice, subvencije kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 85 tisuća kuna godišnje te subvencije kamata ESIF zajmova, gdje uz subvenciju Grada kamate na poduzetničke kredite iznose 0 posto. Provode se kontinuirane edukacije za postojeće i potencijalne poduzetnike, vrši se otkup zemljišta u poduzetničkoj zoni i ona se u uređuje u skladu s mogućnostima. Primjer navedenog je oslobođenje komunalne naknade za sve novoizgrađene poslovno-proizvodne prostore i to u prvoj godini u stopostotnom iznosu, u drugoj godini u iznosu od 75 posto, a u trećoj 50 posto. Uz to, za nove poslovno proizvodne prostore poduzetnici su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa do 100 posto. Kroz program “Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva” Grad subvencionira 1 posto kamata te se od 2009. do 2018. subvencioniralo 195.000 kuna. Kroz program Kreditom do uspjeha 2014 – mjera 1 također smo subvencionirali s 1 posto kamata te se od 2016. do 2019. godine subvencioniralo sa 96.500 kn. Osim toga, konkretnim mjerama želi se doprinijeti razvoju i afirmaciji socijalnog poduzetništva pa tako provodimo projekt Partnerstvo za Socijalnu i Solidarnu Ekonomiju, kojem je nositelj Zelena Mreža Aktivističkih Grupa (ZMAG), a Grad Pregrada i Grad Ludbreg te Komora za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve partneri. Ukupna vrijednost projekta je 1, 5 milijuna kuna dok je iznos sufinanciran iz švicarsko-hrvatskog programa suradnje 1.350.000,00 kuna. Također, sudjelujemo i u projektu “Lokalne politike za mlade u društvenom poduzetništvu” zajedno s udrugama i lokalnim samoupravama iz 10 zemalja EU u organizaciji DYPALL Network & Jongerenwerk R-Newt“.

Ima li u ovogodišnjem proračunu kakvih promjena kad je u pitanju izdvajanje za gospodarstvo, planirate li neke nove mjere i projekte?

-Nastavljamo poticati naše poduzetnike mjerama koje sam spomenuo te u skladu s mogućnostima nastaviti uređenje poduzetničke zone. Prošle godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelilo nam je 1.756.749,05 milijuna kuna za projekt unaprjeđenja prometne i komunalne zajedničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Grada Pregrade. Riječ je projektu financiranom iz EU fondova koji je prijavljen u rujnu 2017. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona” Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao Posredničkog tijela, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te smo jedina jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je ostvarila sredstva na ovom natječaju. Ukupna vrijednost samog projekta iznosi 2.067.250,00 kn, a s obzirom na indeks razvijenosti grada Pregrade, odobren je najviši udio sufinanciranja EU koji iznosi 85 posto prihvatljivih troškova. Projekt podrazumijeva ulaganja u izgradnju nogostupa uz prometnicu, izgradnju javne rasvjete te izgradnju drvoreda, čime će se osigurati kvalitetnija i dostupnija infrastruktura u postojećoj poduzetničkoj zoni. Projekt će rezultirati s ukupno 3.800 m2 uređenog nogostupa te 1295 m mreže javne rasvjete sa 61 rasvjetnim tijelom te zaštitnim drvoredom dužine 1.100 m. Projektom se želi potaknuti unapređenje poduzetništva i jačanje konkurentnosti poduzetnika na području grada Pregrade. Izgradnja Poduzetničke zone započela je 2002. godine, a ona se danas prostire na 39 hektara. Prostorno je planirana, a od komunalne infrastrukture sadrži struju, plin, vodu, kanalizaciju i telefon. Dobro je prometno povezana prema svim dijelovima Hrvatske, a i susjedne Slovenije. Udaljenost do autoceste i željeznice iznosi 25 km, do grada Zagreba 66 km, a do zračne luke 71 km.

Kakva je demografska slika Pregrade i kojim mjerama potičete pozitivne trendove?

-Grad Pregrada dodjeljuje naknadu za novorođenčad u iznosu od dvije tisuće kuna. Taj iznos raspodijeljen je na način da se 1.000,00 kn ostvaruje u novčanom obliku, a 1.000,00 kn u obliku prigodnog paketa s potrepštinama za svako novorođenče. Uz to, novorođena djeca besplatno su učlanjena u Gradsku knjižnicu do prve godine života. Također, na inicijativu patronažne sestre i Gradske knjižnice osnovana je grupa za potporu dojenja koja se sastaje jednom mjesečno u prostoru knjižnice. No, naravno da želimo olakšati svakom roditelju koliko god možemo i cilj nam je da bebe koje se rode u Pregradi, kasnije ostanu i živjeti ovdje, da budu vezane uz svoj grad. No, sama demografska slika ne može se mijenjati jednokratnim financijskim pomoćima nego kroz osiguravanje jednog kvalitetnog mjesta s dostojnim plaćama, ali i kroz dobru infrastrukturu, ceste, vodoopskrbu, te naravno vrtiće i škole.

Što se tiče vrtića, roditeljima koji imaju dvoje djece u vrtiću, za drugo dijete cijena vrtića smanjuje za 50 posto, a za treće i svako sljedeće  u vrtiću roditelji su oslobođeni plaćanja. Također, Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada provodi projekt vrijedan ukupno 2 milijuna kuna, financiran iz Europskog socijalnog fonda kojim se aktivno odgovara na individualne i razvojne potrebe djeteta te se okruženje vrtića prilagođava obiteljskoj kulturi djece. U sklopu ovog projekta osigurali smo unapređenje usluge pružanja poslijepodnevnog boravka u vremenu od 10- 20 sata, a osim primarnog obrazovnog programa provode se razni dodatni programi, kao što je učenje engleskog jezika i informatike.

Od ostalih projekata valja spomenuti da pripremamo rekonstrukciju dječjeg parka u centru grada, koja uključuje nove staze, više zelenila i nove sprave za djecu svih uzrasta, kao i uređenje dječjih igrališta po mjesnim odborima. Planovi za 2020. godinu uključuju i izgradnju teniskih terena, biciklističke staze, eko bazena te uređenja kino dvorane u kojoj će biti smješten i centar za mlade, a također radimo i na razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa te na osiguravanju besplatnog pristupa bežičnom internetu na pojedinim lokacijama u gradu.

Koliko izdvajate za obrazovanje i koji su vam tu ključni prioriteti i projekti u ovoj godini?

-Za obrazovanje izdvajamo 1,8 milijuna kuna, što obuhvaća predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje. U ovoj godini prioritet nam je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića. Grad Pregrada nije osnivač nijedne škole na području grada, već je to Krapinsko-zagorska županija, ali bez obzira na to, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje podupiremo kroz sufinanciranje škole plivanja, školske kuhinje, prijevoza učenika, pokrivanje troškova pomoćnika u nastavi, poklone za darovite učenike te program međunarodne eko škole. Također, financijski podržavamo projekte škole kao što su Večer znanosti, natjecanja i festivali te projekti u sklopu Erasmus + programa. Na području grada djeluje i Glazbena škola kojoj je Grad osnivač te dislocirani studij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka, koje također imaju financijsku podršku Grada Pregrade. U Proračunu Grada za 2020. godinu osigurano je 265 tisuća kuna za stipendije i financijske potpore studentima i učenicima. Pravo na stipendiju i financijsku potporu ukupno je ostvarilo 55 učenika i studenata, od čega 29 učenika te 26 studenata. Financijske potpore učenicima i studentima dodjeljuju se ovisno o prihodima po članu kućanstva, ali dajemo i izravnu financijsku potporu za deficitarna zanimanja, nagrade za izvrsna postignuća učenicima i studentima te za volonterski rad i sudjelovanje u volonterskim aktivnostima. Iz gradskog se proračuna osiguravaju i sredstva za sufinanciranje troškova smještaja srednjoškolaca koji se školuju izvan Pregrade prema zahtjevima. Posebna briga i dostupnost osigurana je djeci s teškoćama u razvoju čijim se roditeljima sufinancira polovica cijene boravka u Dječjem vrtiću Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

I na kraju, koji su Vam još najvažniji planovi i ciljevi do kraja ovoga mandata, što građani mogu očekivati u narednih godinu i pol?

-Mogu reći da smo većinu projekata i programa koje smo zacrtali predizbornim programom, sukladno kojem smo dobili povjerenje građana već i ostvarili. U idućih godinu i pol mandata pred nama je realizacija još nekoliko kapitalnih projekata, gdje se ističu rekonstrukcija kino dvorane i njezino pretvaranje u multimedijsko- kulturni centar Grada Pregrade i izgradnja eko bazena. Svakako valja i istaknuti da će zahvaljujući sredstvima EU fondova do kraja mandata izgradnjom vodoopskrbnog sustava na području naselja Mala gora, cjelokupno područje grada Pregrade biti pokriveno pitkom vodom iz gradskog vodovoda. Počinjemo i s izradom strategije „pametnog grada“ koja će biti i temelj naše razvojne strategije za novi financijski okvir EU za razdoblje 2021-2027 godina. Puno je još projekta koje nastavljamo provoditi i nadopunjavati s novinama u idućem razdoblju i vjerujem u njihovu uspješnu realizaciju. (Marija Pulić Drljača)