Prioritetni cilj mog političkog djelovanja, kako na području grada Belišća, tako i na području cijele Slavonije i Baranje, jest industrijski preporod cijele Slavonije i Baranje! To je moj cilj!

Grad Belišće proteklih se godina etablirao kao super efikasan i uspješan u privlačenju EU sredstava, izrazito socijalno osjetljiv, grad s jednim od najjačih demografskih programa, velikim ulaganjem u obrazovanje i mlade, te u obnovljive izvore energije. Dovoljno je reći da su jedan od tek četiri grada u zemlji koji je osigurao besplatan vrtić za svu djecu, kao i stipendije za sve studente, pri čemu se posebno vrednuje i boduje izvrsnost pa najbolji studenti dobivaju i najveće stipendije… Također, jedan su od tek nekoliko gradova koji su u ovom mandatu snizili prirez a gradonačelnik Burić najavljuje i daljnje snižavanje. Što je sve napravljeno i koji su planovi saznali smo od samog gradonačelnika Burića, kojemu je ovo drugi mandat na čelu Grada

G. Burić, u zadnju godinu ovoga mandata ulazite u znaku krize zbog korone. Koliko je ona poremetila planove i projekte i kako je utjecala i utječe na funkcioniranje Grada?

– Kriza izazvana pandemijom korona virusom svakako utječe i na realizaciju planiranih projekata na području grada Belišća. Tu prije svega mislim na smanjene prihode gradskog proračuna od poreza na dohodak, zbog čega su neki od planiranih projekata za 2020. godinu rebalansom proračuna odgođeni za neko vrijeme. No, najvažnije je da se najveći i najvrjedniji projekti, prije svega oni financirani sredstvima fondova EU i sufinancirani sredstvima državnih ministarstava i institucija odvijaju bez znatnijih poteškoća.

 Kojim ste mjerama pomogli građanima i poduzetnicima u krizi i koliko ste za njih osigurali?

-Odmah na početku krize izazvane ovom pandemijom korona virusa Grad Belišće donio je već 23. ožujka 2020. godine prvi set od 7 mjera za smanjenje ekonomskih šteta kao pomoć gospodarskom sektoru grada Belišća, a 3. travnja 2020. godine donešen je drugi set od još 6 mjera pomoći gospodarskom sektoru te pomoći i kućanstvima s područja grada Belišća. Također, donesen je i paket od 8 mjera štednje u svrhu smanjenja proračunske potrošnje i financijskih ušteda unutar Gradske uprave te trgovačkih društava, ustanova i drugih neprofitnih organizacija u vlasništvu Grada Belišća. Rezimirano, na samom početku ove krize izazvane pandemijom Grad Belišće donio je ukupno 21 mjeru od kojih je 13 mjera pomoći usmjerenih prema gospodarskom sektoru  i kućanstvima grada Belišća, za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine, u vrijednosti od 733.373,60 kn te 8 mjera štednje na rashodovnoj strani proračuna grada i trgovačkih društava, ustanova i neprofitnih organizacija u vlasništvu Grada Belišća, vrijednosti 315.507,08 kn, također za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine. Dakle, grad Belišće kao JLS, što mjerama pomoći, što mjerama štednje, osigurao je ukupno 1.048.880,68 kn konkretnog i neposredno pozitivnog utjecaja na svladavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 infekcije na gospodarstvo grada Belišća.

Planirate li još neke mjere?

-Pažljivo se prati i najnoviji razvoj situacije i sigurno ćemo na najprimjereniji način poduzeti i sve potrebne korake u tom smislu.

Ovo Vam je drugi mandat na čelu Grada Belišća… Kako ste zadovoljni rezultatima, jeste li ostvarili sve što ste planirali?

-Mislim da svi zajedno imamo razloga biti zadovoljni ostvarenim rezultatima, a našim rezultatima najbolje govore brojke. Dosad smo ugovorili i realizirali 207 kapitalnih investicija vrijednih 324.7 milijuna kuna. Od toga je čak 74,37 posto, odnosno 241,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega 20 EU projekata vrijednih 182,5 milijuna kuna, 58 projekata sufinanciranih sredstvima državnih ministarstava i institucija vrijednih 115,8 milijuna kuna, te 129 projekata financiranih vlastitim sredstvima vrijednosti 26,2 milijuna kuna.

Jedini smo u Slavoniji i Baranji osigurali smo besplatan vrtić za svu predškolsku djecu, osigurali naknadu od 1.000 kuna mjesečno za roditelje sve neupisane djece u dječji vrtić, a dijelimo i najveće potpore u Osječko-baranjskoj županiji za prvo novorođeno dijete – 5.000 kuna. Za sve studente smo osigurali stipendije u iznosu od 1.100, 700 ili 400 kn mjesečno, ovisno o    uspjehu studiranja, a osigurali smo im i besplatan javni lokalni međumjesni i subvencionirani međugradski

Prijevoz. Svim srednjoškolcima osigurana je naknada topli obrok u iznosu od 150 kn mjesečno, kao i besplatan javni lokalni međumjesni i međugradski prijevoz, a za sve učenike osnovne škole osigurani su besplatni udžbenici, dopunska i pomoćna nastavna    sredstva. Također, svim učenicima osnovne škole osigurali smo besplatan topli obrok. Za mlade obitelji osigurali smo izgradnju 24 stana po modelu POS-a (poticajne stanogradnje),  isplaćujemo uskrsnice umirovljenicima i božićnice nezaposlenima u iznosu od 300 kn po osobi, financiramo socijalnu samoposlugu, a svim građanima osiguravamo besplatan priključak na vodoopskrbu i kanalizaciju. Uz to, provodimo program pomoći starijim i nemoćnim osobama „Pomoć u kući“ i „Zaželi“, ulažemo u kulturu, sport, turizam, vatrogastvo i rad svih udruga.

Koje biste projekte i mjere ostvarene u ove tri godine istaknuli kao najvažnije za Grad i građane?

-Svaki od projekata sigurno ima na svoj način posebnu vrijednost za građane grada Belišća. No, među njima bih od kapitalnih investicija izdvojio, kao financijski najvrijednije, sljedeće EU projekte: projekt FASEP vrijedan 93,1 milijun kuna, List do lista vrijedan 21,4 milijun kuna, gradnju hostela, šetnice i odmorišta na Dravi vrijedne preko 7 milijuna kuna, energetsku obnovu vrtića Maslačak vrijednu 6,6 milijuna kuna, projekt Zaželi za kojeg smo povukli preko 6,5 milijuna kuna, gradnju biciklističke staze Gat-Kitišanci vrijednu preko 6,4 milijuna kuna, gradnju gospodarske zone ‘Kod pruge’ vrijednu preko 6,3 milijuna kuna, uvođenje produženog boravka u vrtić za što smo osigurali preko tri milijuna kuna iz EU fondova, gradnju solarnih panela na pet javnih zgrada vrijednih preko tri milijuna kuna…

Uz ovih 12, od ukupno 20 EU projekata s područja grada Belišća, izdvojio bih još i 3 „NON-EU“ projekta sufinancirana sredstvima državnih ministarstava i institucija: gradnju  višestambene zgrade sa 24 stana za mlade obitelji po POS modelu – vrijednost 14.501.396 kn; rekonstrukciju državne ceste DC 517 kroz Belišće sa izgradnjom dva kružna toka – vrijednost – 14.341.547 kn; te gradnju nove tribine Gradskog stadiona NK „Belišće“ – vrijednost – 6.817.599 kn.

Odluka o uvođenju besplatnih vrtića za svu djecu lansirala je Belišće među najpopularnije gradove u zemlji s obzirom da taj standard imaju još samo tri grada… Koliko na godišnjoj razini izdvajate za vrtiće?

-Na godišnjoj razini Grad Belišće iz gradskog proračuna izdvaja 3.717.00 kn vlastitih sredstava, a važnim mi se čini istaknuti i našu odluku o 10% povećanja plaća svim odgojiteljicama i djelatnicima DV „Maslačak“ koju je Grad Belišće donio 2019. godine.

Osim što je jedan od tek četiri besplatna vrtića u zemlji, DV Maslačak iz Belišća nosi titulu najljepšeg vrtića u zemlji – uvjerljivo je pobjedio u našem velikom izboru za najljepši vrtić kojeg smo proveli u prosincu prošle godine

Koliko ukupno izdvajate za demografske mjere na godišnjoj razini i koje su najvažnije mjere?

-Za 25 socijalno – demografskih mjera u gradskom proračunu osigurano je 8.158.100 kn.  Kao što sam već naveo, osim besplatnog vrtića, tu su naknade za djecu koja nisu dobila mjesto u vrtiću, naknade za bebe, stipendije, naknade za tople obroke srednjoškolcima u iznosu od 150 kuna mjesečno, besplatan prijevoz za srednjoškolce i studente, besplatan topli obrok svim osnovnoškolcima na području grada, besplatni udžbenici te dopunska i pomoćna nastavna sredstva svim osnovnoškolcima.  Također, tu su još sufinanciranje djece s posebnim potrebama, te sufinanciranje poludnevnog boravka za djecu s poteškoćama u učenju.

Kakvi su efekti, kakva je demografska slika Belišća, uspijevate li suzbiti negativne trendove?

Uz sve ove socijalno – demografske mjere zadržava se blagi pozitivan trend broja novorođene djece, no on nažalost ipak još uvijek ne prati broj umrlih, tako da je i na našem području još uvijek prisutan negativan prirodni prirast. Što se tiče trenda broja stanovnika, val odlazaka izvan Republike Hrvatske na početku prije nekoliko godina, nije mimoišao niti naš grad, iako na sreću on i nije imao takve razmjere kao u nekim drugim sredinama, no na sreću u posljednjih nešto više od godinu dana primjećuje se, kako zaustavljanje trenda odlazaka, tako i postepeni povratak u naš grad.

Hoće li biti nekih novih mjera u posljednjoj godini mandata?

-Planiramo i donošenje novih mjera, posebno u pogledu pronatalitetne politike, socijalnih mjera usmjerenih prema našim umirovljenicima, ostvarenja planova za izgradnjom dodatnih kapaciteta dječjeg vrtića i drugo.

Kolika je ukupna vrijednost projekata koje ste pokrenuli i proveli u protekle tri godine?

-Kao što je već napomenuto, u razdoblju od kako sam gradonačelnik grada Belišća, od 2013. godine na području grada Belišća do sada je ugovoreno i realizirano 207 kapitalnih projekata vrijednih 324.769.146 kn, od čega su bespovratna sredstva iz drugih izvora, izvan vlastitih proračunskih sredstava, 241.543.079 kn (74,37%). Od tih 207 kapitalnih projekata 100 ih je realizirano na području samog mjesta Belišće, a 107 na području svih 8 prigradskih naselja grada Belišća.

Gdje je napravljen najveći iskorak i napredak, što biste izdvojili kao svoj najveći uspjeh?

-Sve ove kapitalne investicije i sve mjere imaju svoj poseban značaj, ali zasigurno najveću vrijednost ima ulaganje u gospodarstvo i ulaganje u nova radna mjesta. U tom smislu, kao posebno vrijedna smatram dva projekta. Jedan je projekt izgradnje nove tvornice higijenskog (tissue) papira u Belišću, kao prve takve tvornice u RH, kojim treba biti otvoreno 73 nova radna mjesta i barem još toliko kroz kooperantske poslove. Taj projekt je u završnoj fazi realizacije, vrijednosti 31,5 milijuna eura, imamo investitora koji ulaže vlastitih 8 milijuna eura, a ostatak investicije treba biti realiziran putem kreditne linije za nabavku novog stroja i opreme za kupovinu tog stroja i opreme za proizvodnju tog papira, čija je vrijednost više od 20 milijuna eura. Investitor je kupio halu u gospodarskoj zoni u gradu Belišću i osnovao i registrirao novu tvrtku. Konačnu realizaciju i početak rada nove tvornice očekujemo do kraja iduće godine. Ovaj projekt grad je razvijao više od tri godine, a u tu svrhu je sam isfinancirao i izradu studije isplativosti.

Drugi nama posebno važan projekt jest projekt „energetski neovisnog grada“ koji podrazumijeva izgradnju nove toplane na biomasu i agrobiomasu. Tim projektom predviđeno je korištenje toplinske energije za kućanstva, za industriju, za objekte javne namjene te za razvoj plasteničke proizvodnje. I ovaj projekt razvija se oko tri godine i, kao i za projekt izgradnje nove tvornice higijenskog papira, Grad je naručio i financira izradu studije isplativosti koja je upravo pri završetku.

Imate li podatke, koliko je u posljednje tri godine ostvareno novih investicija i, posljedično, otvoreno radnih mjesta?

-Prema službenim pokazateljima Zavoda za statistiku Republike Hrvatske, grad Belišće je u petogodišnjem razdoblju od 2013.- 2018. godine na sedmom mjestu među svim gradovima u Republici Hrvatskoj s porastom broja zaposlenih od više od 35%. To je podatak koji nas ohrabruje u nastavku naših nastojanja usmjerenih ka razvoju novih investicija na području našeg grada.

Kojim mjerama Grad privlačite investitore i podupire poduzetnike i koliko ste za to dosad izdvojili, odnosno koliko godišnje izdvajate?

– Među 15 poticajnih mjera za razvoj gospodarstva na području grada Belišća posebno bih izdvojio sljedeće: subvencije poduzetnicima za zapošljavanje novozaposlenih osoba u iznosu od 5.000 kn po novozaposlenom radniku; umanjenje komunalnog doprinosa za gradnju gospodarskih građevina u iznosu od 50 do 100%; subvencije zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Belišća u iznosu od 50% zakupnine;  subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite u iznosu od 1% kamatne stope te smanjenje prireza porezu na dohodak sa ranijih 10% na sadašnjih 7%.

 Planirate li u posljednjoj godini mandata neke promjene na tom planu?

-Naravno, a među najvažnijima je zasigurno i naša namjera da, prateći razvoj situacije sa punjenjem gradskog proračuna u narednom razdoblju, ostvarimo našu želju za daljnje smanjenje gradskog prireza, nakon što smo ove godine isti smanjili sa 10% na 7%.

Posljednjih godina etablirali ste se i kao super efikasan grad u povlačenju EU sredstava. Koliko ste dosad ugovorili/povukli i koji su najvažniji projekti?

-Od ulaska Hrvatske u EU 1. srpnja 2013. godine do danas na području grada Belišća ugovoreno je, realizirano ili je u fazi realizacije 20 EU projekata ukupne vrijednosti 182.593.018 kn, od čega su bespovratna sredstva 160.523.114 kn, tj. (87,91%). Među tim projektima posebno su važni izgradnja novog i rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje, obnova zaštićenog spomenika kulture Palače Gutmann sa pristupnim površinama, uključujući i središnji gradski trg, zatim izgradnja hostela, šetnice i odmorišta uz rijeku Dravu, energetska obnova dječjeg vrtića „Maslačak“, izgradnja biciklističke staze Kitišanci – Gat, izgradnja nove gospodarske zone „Kod pruge“ u Belišću, dva programa zapošljavanja žena kroz projekte „Zaželi“ i „Još jednom zaželi“, kojima je zaposleno 77 žena.

 Kakvi su planovi za ovu godinu kad su EU projekti u pitanju?

-Uz već navedenih 12 EU projekata koje provodimo u ovoj godini očekujemo potpisivanje ugovora do jeseni za još 2 EU projekta, za treći koji smo prijavili očekujemo rezultate evaluacije, uz to još imamo već pripremljena 4 nova EU projekta za koje iščekujemo objavu natječaja, a jedan je još u fazi pripreme.

 Ističete se i kao izrazito napredan grad na polju gospodarenja otpadom i obnovljivih izvora energije pa ste izborili ulazak u samo finale našeg velikog izbora za najbolji grad. Koji su Vama osobno projekti na tom planu najdraži i planirate li nešto novo, ima li novih iskoraka?

-Među posebno značajnima na tom planu izdvojio bih realizirani EU projekt „R-SOL-E“ kojim smo se plasirali i među 5 najbolje ocjenjenih projekata na razini EU u toj kategoriji i temeljem toga sudjelovali na finalnoj večeri u Bruxellesu krajem prošle godine. Tim projektom izgrađeno je 5 solarnih elektrana na zgradama javne namjene u Belišću, izgrađena punionica za električne automobile i postavljen solarni totem. Osim toga, vrijedi izdvojiti i izgradnju solarne elektrane na zgradi Poduzetničkog inkubatora u Belišću koji je svim korisnicima tog inkubatora, uz sve beneficije koje imaju, osigurana i besplatna električna energija. Brojni su i projekti energetskih obnova javne namjene, a na tragu toga pripremili smo i još pripremamo projekte povećanja energetske učinkovitosti brojnih drugih objekata javne namjene na području grada.

 Čitali smo prijedlog strategije razvoja grada koju ste pustili u javnu raspravu i doista uživali u predivnim projektima koje ste zamislili… Koji od njih će najprije zaživjeti?

-Smatramo da je strategija razvoja grada Belišća zaista iznimno vrijedan i realno planiran strateški dokument, a ne želeći prejudicirati koji će projekti među njima najprije zaživjeti, želim kao najvažnije istaknuti našu spremnost i namjeru da u realizaciji svih njih maksimalno koristimo mogućnosti koje pruža članstvo RH u fondovima EU, naravno u pogledu mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava iz fondova EU.

 I na kraju, koji su vam još ključni ciljevi i planovi do kraja mandata, što građani mogu očekivati u ovih godinu dana koliko je do izbora?

-Prioritetni cilj mog političkog djelovanja, kako na području grada Belišća, tako i na području cijele Slavonije i Baranje, jest industrijski preporod cijele Slavonije i Baranje! To je moj cilj!

Slavonija i Baranja je prirodno kraj u kojem poljoprivreda ima izniman značaj, ali nema razvoja Slavonije i Baranje bez ponovnog snažnog razvoja industrije! Volim istaknuti kako mi imamo oranice, ali nama trebaju i tvornice! Jer u njima je najveći broj radnih mjesta za naše mlade. (Marija Pulić Drljača)