U prošloj godini, za koju su nam zasad dostupni podaci na temelju konsolidiranih izvještaja JLS-a, za predškolski odgoj najviše su izdvojili gradovi Krk (per capita) i Pregrada (udio iz proračuna) dok je prema trendu povećanja izdvojenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu na vodećoj poziciji Grad Nin.

Prema podacima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, izazovi s kojima se Hrvatska i dalje susreće u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanje jesu niska obuhvaćenost djece programima po čemu smo još uvijek na začelju u usporedbi s ostalim zemljama EU, zatim izrazite i rastuće regionalne nejednakosti po tom pitanju, nepriuštivost trenutnog sustava mnogim roditeljima te nepristupačnost vrtića djeci nezaposlenih roditelja.

Svjesni smo, kao društvo, važnosti koju predškolski odgoj i obrazovanje imaju na optimalan razvoj i socijalizaciju djece kao što smo svjesni i nepovoljne demografske situacije u kojoj se nalazimo, a jedan od preduvjeta ostanka mladih obitelji u vlastitoj životnoj sredini upravo je dostupnost i priuštivost, po mogućnosti kvalitetnih, predškolskih ustanova. Ulaganje u vrtiće upravo zato je jedan od prioriteta većine gradskih uprava, što najbolje pokazuju brojke i proračunski podaci –  čak 104 grada povećala su u prošloj godini izdvajanja po ovoj proračunskoj stavci, njih 11 i za preko 50 posto.

I ovog puta analizirali smo podatke konsolidiranih izvještaja jedinica lokalne samouprave za 2022. godinu te ustanovili koliko se ulagalo u predškolski odgoj uzimajući u obzir izdvajanje „per capita“ te udio izdvajanja iz gradskog proračuna. Također smo analizirali i trendova rasta izdvajanja sredstava prema apsolutnim brojkama i u postocima.

Gradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje vrtića i jaslica, osiguravanje pedagoškog nadstandarda, (su)financiranje smještaja djece u gradske i druge vrtiće, osiguravanje besplatnog smještaja za djecu iz potrebitih obitelji neki su od glavnih razloga izdvajanja gradskih uprava za predškolski odgoj u 2022. godini. Sredstva su osiguravana iz raznih izvora poput NPOO i EU fondova, zatim kroz Program ruralnog razvoja RH te vlastitih resursa.

U 2022. godini više od tisuću kuna po stanovniku za vrtiće je izdvojilo 60 gradova, a deset najbolje rangiranih za ovu je stavku „per capita“ dalo između 1.681,31 i 3.719,86 kuna. Potonji iznos odnosi se na Grad Krk koji je vodeći na našoj ljestvici, a slijedi ga Opatija s izdvojenih 3.476,82 kuna. Između 2.085,55 i 2.512,73 kune uložili su gradovi Makarska, Opuzen, Novigrad i Pazin, a listu vodećih čine još i Cres, Poreč, Rovinj i Zaprešić s iznosima  od 1.681,31 i 1.803,13 kuna po stanovniku.

Što se tiče udjela izdvajanja za predškolsko obrazovanje u proračunu, prednjači Grad Pregrada s 31,48 posto. Slijede je Opuzen i Krk s udjelima od 28,88 i 28,55 posto. Četvrti je Vrgorac koji je u ove svrhe dao 24,99 posto budžeta, potom Drniš s 24,46, Oroslavje 24,12 i Solin s 24,09 posto. Među desetoricom su još Pakrac, Kastav i Sinj s udjelima od 23,36 do 23,59 posto. Inače, više od 20 posto proračuna za vrtiće su izdvojila ukupno 24 grada.

Prema trendu povećanja izdvojenih sredstava u apsolutnim brojkama prvu poziciju drži Sisak  s 23,3 milijuna kuna više nego u 2021. godini. Druga je Opatija s povećanjem u iznosu od 19,6 milijuna kuna, treća Makarska s povećanjem od 14,9 te Zaprešić s 10,8 milijuna kuna većim iznosom. Slijede Sinj i Rijeka koji su izdvojili po 9,9 odnosno 9,8 milijuna kuna više, a potom Karlovac i Pula sa 7,6 odnosno 7,2 milijuna kuna većim iznosima. Popis zatvaraju Kaštela i Dubrovnik povećanjima od 6,8 i 6,5 milijuna kuna više za predškolsko obrazovanje nego u 2021. godini. Ukupno je 66 gradova koji su u odnosu na godinu ranije izdvajanja za vrtiće povećali za više od milijun kuna. 

Kad je riječ o trendu povećanja sredstava za vrtiće u postocima, dominiraju mali i srednji gradovi. Kao što smo već naveli, ukupno je njih 104 povećalo izdvajanja u odnosu na 2021. godinu od čega je 11 gradova davanja povećalo za više od 50 posto. Najviše je izdvajanja povećao Nin, za čak 429,45 posto. Druga je Orahovica s 204,69 posto većim davanjima dok je na trećem mjestu Opatija koja je za predškolski odgoj i obrazovanje u 2022. dala 112,58 više sredstava nego u godini ranije. Niz nastavljaju Pakrac, Makarska, Sisak, Skradin, Sinj, Drniš i Slatina s uvećanjima od 53,16 do 81,63 posto.

  

Opatija: Vrtić se plaća samo za prvo dijete u obitelji, besplatan je i za djecu nepovoljnog materijalnog statusa – za ukupno oko 50 posto opatijskih mališana roditelji ne plaćaju predškolski program

Grad Opatija, kao osnivač Dječjeg vrtića Opatija, može se pohvaliti činjenicom da se u zadnjih nekoliko godina u vrtić upisuju sva djeca koja zadovolje propisane kriterije, odnosno, imaju navršenih godinu dana, roditelju s zaposleni, a prebivalište je u Opatiji.

Kako navode iz Gradske uprave, razlog tome su dostatni vrtićki kapaciteti u kojeg se svake godine ulaže. Trenutno se radi na realizaciji projekta otvaranja područnog vrtića u Poljanama za dvije jasličke skupine za koje je odobreno sufinanciranje iz NPOO u iznosu od 226 tisuća eura dok se ostatak investicije osigurava iz gradskog proračuna.

Tijekom ljeta 2022. godine, u nedostatku kapaciteta za jasličku djecu, dodatno su uložena sredstva te izvedeni radovi u prostoru novouređenog Društvenog doma „Janko Gržinić“ na Veprincu kako bi se prenamijenio i prilagodio potrebama rada Vrtića. Pored toga, u Veprincu je izgrađen i novi objekt dječjeg vrtića kojim je povećan kapacitet; riječ je projektu realiziranom 2021. godine, a investicija vrijedna oko milijun eura većim je dijelom financirana bespovratnim sredstvima kroz Program ruralnog razvoja RH. Time se, napominju iz Grada, nastojalo utjecati na poboljšanje uvjeta života stanovnika Veprinca i zadržavanje mladih obitelji u zaleđu.

Nadalje, početkom pedagoške 2018./2019. godine otvoren je novi objekt dječjeg vrtića u Opatiji za što su sredstva, odnosno, oko pet milijuna eura, u potpunosti osigurana iz gradskog proračuna. Radi se o reprezentativnom objektu na Punta Kolovi, smještenog na 3500 četvornih metara u pet šarenih kuća, s kapacitetom za 12 odgojno-obrazovnih skupina s 200 polaznika. Dječji vrtić ovim je objektom obogaćen uvođenjem vrtićke grupe sa smjenskim radom što je doprinijelo boljoj ravnoteži poslovnih i obiteljskih obveza suvremenih roditelja, osobito u gradu čiji se građani pretežno bave turističkom djelatnošću. Dječji vrtić ima i dodatnu mogućnost upisa u program za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine kao i programe ranog učenja talijanskog i engleskog jezika.

Sve ove investicije, naglašavaju iz Grada, imaju za cilj da niti jedno opatijsko dijete, koje ostvaruje uvjete za upis u vrtić, ne ostane neupisano kao i to da standard predškolskog odgoja bude na najvišoj razini te među vodećima u Hrvatskoj.

Rad vrtića kao jedinstvene ustanove odvija se u nekoliko zgrada, centralni objekt je u Opatiji, a područni u Lovranu, Voloskom, Ičićima i Veprincu u kojem je vrtić trenutno organiziran na dvije lokacije. Ukupan broj predškolaca kreće se oko 500.

Iz Gradskog proračuna 2022. za rad Dječjeg vrtića izdvojeno je 1,6 milijuna eura, a cijena boravka djece za roditelje se godinama nije mijenjala. Tako za cjelodnevni program ona iznosi 86,27 eura, a za poludnevni 38,49 eura, što je manje od 20 posto ekonomske cijene. Preostali iznos Grad osigurava iz vlastitog budžeta budući da ekonomska cijena smještaja u DV Opatija iznosi 444,09 eura za cjelodnevni, a 247,40 eura za poludnevni program.

Jedna od hvalevrijednih demografskih mjera je ta da roditelji plaćaju vrtić samo za prvo dijete dok je za drugo i svako sljedeće program potpuno besplatan. Za tu se mjeru iz gradskog proračuna lani izdvojila 161 tisuća eura. Trenutno oko 50 posto opatijske djece ima osiguran besplatan smještaj u vrtiću što je na državnoj razini, ističu, zavidan primjer olakšica koje lokalna samouprava nudi svojim građanima.

Osim financiranja rada Dječjeg vrtića, Grad izdvaja znatna sredstva za razne demografske mjere namijenjene mladim obiteljima kao i potpore i pomoći u segmentu predškolskog odgoja. Primjerice, za poticanje nataliteta dodjeljuju se potpore za novorođenčad pa tako za prvo dijete u obitelji roditeljima se isplaćuje 1.350,00 eura, za drugo 2.000,00, za treće 2.700,00 te za svako iduće dijete po 700 eura više. U analiziranoj godini iz opatijskog gradskog proračuna isplaćeno je 157 tisuća eura u te svrhe.

Grad Opatija svojim mališanima sufinancira i smještaj u drugim vrtićima kao i programe za djecu predškolske dobi, a iz socijalnog programa financira se besplatan boravak u dječjeg vrtiću za što je u proračunu lani izdvojeno osam tisuća eura. Na koncu, Grad sufinancira i rad društva „Naša djeca“ u iznosu od 53 tisuće eura, a koje tijekom godine provodi brojne programe usmjerene upravo prema djeci najmlađe dobi.

Cres: Dovršena dogradnja i adaptacija vrtića, otvorena nova jaslička skupina, osiguran pedagoški nadstandard

Ovaj Grad prepoznat je upravo po tome što od rođenja do završetka obrazovanja prati svoju djecu, učenike i studente, a to dokazuje i status Grada – prijatelja djece. Prioriteti gradskog proračuna već su godinama sredstava za vrtić i škole pa je važan podatak da se gotovo 16 posto proračuna izdvaja upravo za najmlađe, za rad Dječjeg vrtića „Girice“.

Najveći projekt realiziran 2022. godine dovršetak je dogradnje i adaptacije vrtić, ujedno i najvrjedniji projekt Grada Cresa u segmentu odgoja i obrazovanja. Ukupna mu je vrijednost iznosila 3,4 milijuna kuna od čega se 1,3 milijuna sufinanciralo iz Programa ruralnog razvoja RH. Njime je ostvaren osnovni cilj, odnosno, povećanje kapaciteta vrtića čime se podupire daljnji rast i razvoj Cresa. Projektom se dobilo 105,71 četvorni metar nove korisne površine, bolji radni uvjeti za stručne djelatnike i mogućnost za otvaranje još jedne odgojne skupine kao i zapošljavanje novih odgajatelja. Osim dodatnog prostora, uređena je i unutrašnjost gotovo cijele zgrade te ugrađen protupožarni sustav kako bi se zgrada prilagodila suvremenim pedagoškim standardima i maksimalno povećala sigurnost djece i djelatnika.

Zahvaljujući dogradnji zgrade, u DV „Girice“ otvorena je nova jaslička skupina „Macmalići“, zaposlene dvije odgajateljice i jedna spremačica.

Od ostalih projekata treba navesti financiranje stručnih djelatnika u vrtiću (logoped i psiholog), trećeg odgajatelja u skupinama u kojima se nalaze djeca s teškoćama u razvoju te darova za djecu.

Grad Cres pokriva čak 85 posto ekonomske cijene vrtića i jaslica dok roditelji plaćaju manje od 15 posto. Osim toga, ako u vrtić ide dvoje djece iz iste obitelji, umanjuje se cijena za 10 posto za svako dijete, a treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji vrtić pohađa besplatno. Osim toga, creski vrtić jedan je od rijetkih koji pokriva putne troškove roditeljima koji svoju djecu dovoze iz manjih naselja na otoku.

„Kontinuirano ulažemo u predškolski odgoj i trudimo se iz godine u godinu povećavati standarde jer smatram da je kvalitetni predškolski odgoj jedan od preduvjeta koje treba osigurati kako bi ljudi ostali živjeti i raditi na otoku. Zadatak vrtića nije samo da djeca budu na sigurnom dok roditelji rade nego se trudimo da u vrtiću dobiju najbolje što mogu. Predškolski odgoj je temelj daljnjeg odgoja i obrazovanja, a u Cresu imamo sreću da se iz vrtića odlazi u izuzetno kvalitetnu otočnu osnovnu školu te ,oni koji to izaberu, u područni odjel gimnazije. Mislim da smo po toj odgojno-obrazovnoj vertikali pri vrhu u Hrvatskoj, kako po prostornim uvjetima koji se pružaju djeci tako i po kvaliteti kadra“ – rekao nam je gradonačelnik Marin Gregorović te najavio da se već planira dodatno proširenje kapaciteta iako je tek nedavno dovršena dogradnja dječjeg vrtića.

Nin: Bez obzira na ekonomsku krizu, cijene vrtića ostale iste, krenula i nadogradnja vrtića „Morska vila“ 

Grad Nin osnivač je dječjeg vrtića „Morska vila“ u Ninu i sufinancira njegov rad (plaće djelatnika, doprinose i sl.). Lani je u ovom vrtiću bilo upisano 95 djece i to u dvije jasličke i tri vrtićke skupine. Pritom je ekonomska cijena vrtića iznosila 252,17 eura dok su roditelji trebali platiti 79,63 eura za desetosatni program za prvo dijete, za drugo dijete 55,74 eura, a za treće i svako sljedeće dijete unutar jedne obitelji sve troškove snosio je Grad.

Grad Nin nije povećavao cijenu vrtića ni u ovoj godini bez obzira na trenutnu ekonomsku situaciju.

S obzirom na sve veći broj djece na gradskom području  i sve veću potražnju za boravkom u vrtićima, Grad Nin je u prošloj godini prijavio projekt „Nadogradnja i opremanje dječjeg vrtića Morska vila“ na natječaj koji se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt je zadovoljio sve kriterije te je Grad Nin potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nadogradnju dva dnevna boravka s pripadajućim prostorijama. Ukupan dodijeljeni iznos je 324.905,43 eura.

Grad je izradio projektnu dokumentaciju i proveo javnu nabavu te će uz sredstva po navedenom ugovoru uložiti i vlastiti iznos u visini od 343.112,49 eura.

Osim spomenutih sredstava, iz gradskog budžeta u potpunosti će se opremiti novoizgrađeni aneks dječjeg vrtića.

Početak radova kreće ovog mjeseca, a završetku se u Gradu Ninu nadaju početkom nove pedagoške godine u 2024.

Zaprešić: Dovršena izgradnja novog objekta DV „Maslačak“, daljnjim ulaganjima do 2025. godine kapaciteti će se proširit za ukupno 12 skupina djece

U svibnju 2021. godine započela je izgradnja novog područnog objekta DV „Maslačak“ u Ulici Ksavera Šandora Đalskog 1D u Zaprešiću. Izgradnja je nastavljena prošle, a dovršena ove godine. Objekt je započeo s radom 1. rujna 2023., a riječ je dvoetažnom zdanju površine 1800 m2,  kapaciteta za smještaj 10 odgojno-obrazovnih skupina djece. Ukupna vrijednost izgradnje i opremanje objekta iznosilo je 3,2 milijuna eura.

Kako nas informiraju iz Gradske uprave, objekt je klasične gradnje te zadovoljava sve današnje standarde za gradnju dječjih vrtića. U prizemlju objekta nalazi se pet soba za boravak djece jasličke dobi, pomoćna kuhinja za distribuciju hrane (hrana se u objekt doprema iz centralnog objekta), malo teretno dizalo za hranu, prostor za pranje i održavanje posteljine i tekstila, alatnica i sportska dvorana, odnosno, višenamjenska prostorija.

Prizemlje i kat povezani su stubištem i dizalom, a na katu se nalazi pet soba za boravak djece vrtićke dobi, kabineti za ravnateljicu i stručne suradnike te zbornica. Sobe imaju izlaz na natkrivene terase.  Dječje igralište u vrtićkom dvorištu opremljeno je raznim sportsko-rekreativnim sadržajima poput ljuljački, penjalica, tobogana, umjetne stijene, igrališta za nogomet, pješčanika i dr., a sve to zajedno sa sportskom dvoranom omogućuje uvođenje novog sportskog programa dječjeg vrtića.

Novi objekt DV „Maslačak“ razveselio je djecu, roditelje i zaposlenike vrtića, ali i cijelu lokalnu zajednicu s obzirom da je standard gradskih dječjih vrtića njime podignut na novu, višu razinu.

U novi područni objekt preseljene su četiri skupine djece iz područnog objekta DV „Maslačak“ na lokaciji Zaprešić, Trg mladosti 9, a kako bi se omogućila njegova cjelovita adaptacija i opremanje. Obnovljeni objekt omogućit će proširenje smještajnih kapaciteta DV „Maslačak“ u 2024. godini za četiri skupine djece.

U tijeku je i izgradnja novog društvenog doma u naselju Jablanovec, u okviru kojeg će se osigurati prostor za otvaranje trećeg područnog objekta DV „Maslačak“ u 2025. godini, s kapacitetom za dvije skupine djece.

Navedenim ulaganjima smještajni kapaciteti gradskih dječjih vrtića će se u razdoblju od 2023. do 2025 godine proširiti za ukupno 12 skupina djece, saznajemo od Gradske uprave.

U prijedlogu proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu planirana su financijska sredstva za izradu projekta izgradnje novog gradskog dječjeg vrtića, čiji je početak izgradnje planiran u 2026. godini.

Što se tiče sadržaja, gradski dječji vrtići, u skladu s potrebama i interesima djece i roditelja, provode posebne programe ranog učenja stranih jezika (engleskog i njemačkog) i katoličkog vjerskog odgoja, a dobivene suglasnosti omogućuju i uvođenje novih, odnosno, sportskog programa u DV „Maslačak“ i glazbenog programa u DV „Vrtuljak“. Za djecu koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja provodi se program predškole kao obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu. DV „Maslačak“ provodi i program rada s potencijalno darovitom djecom. U oba vrtića promiče se inkluzija uključivanjem djece s teškoćama u razvoju u redovite programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

U 2022./2023. pedagoškoj godini u zaprešićkim gradskim dječjim vrtićima program predškolskog odgoja odvijao se u  42 odgojno-obrazovne skupine za 909 polaznika. Otvaranjem novog područnog objekta DV „Maslačak“ omogućeno je proširenje rada na 48 skupina za 1000 djece u tekućoj pedagoškoj godini. Ukupan broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane predškolske dobi koji uključuje djecu u dva gradska dječja vrtića, 13 vrtića drugih osnivača, četiri obrta za dadilje i jednu posebnu ustanovu porastao je s 1133 u 2022. godini na 1203 u ovoj godini. U 2024. i 2025. godini smještajni kapaciteti gradskih dječjih vrtića planiraju se proširiti za šest skupina ili 125 djece.

Mjere koje Grad Zaprešić provodi u vezi predškolskog odgoja i obrazovanja  su sufinanciranje redovitih programa, osim u vlastitim, tako i u dječjim vrtićima drugih osnivača te usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilje. Prošlog mjeseca Grad je u spomenutim ustanovama i obrtima sufinancirao boravak za 219 mališana. Zatim, Grad financira rad pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju kako bi im se pružila neposredna potpora kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika, kvalitetna provedba redovitog programa za svu djecu, poboljšanje obrazovnih postignuća djece s teškoćama te njihova uspješnija socijalizacija i inkluzija. Tijekom ove pedagoške godine osiguran je rad 29 pomoćnika za 34 djece. Uz to, Grad financira i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje dječjih vrtića čiji je osnivač.

„Prema statističkim predviđanjima, Zaprešić bi uskoro mogao premašiti broju od 30 tisuća stanovnika. Veseli me što sve više mladih obitelji prepoznaje naš grad kao mjesto poželjno za život pa stoga nije iznenađujuće da se brojna ulaganja u gradu odnose upravo na poboljšanje uvjeta odgoja i obrazovanja pa i općenito kvalitete života naših najmlađih, zbog čega s razlogom nosimo status Grada – prijatelja djece. Osim toga, djeca su naša budućnost i vjerujem da se ulaganja u njihovu dobrobit uvijek višestruko isplate“ – rekao nam je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića.

Pula: Kreću u gradnju novog i dogradnju jednog postojećeg vrtića, otvorili dvije nove jasličke skupine, osigurali produženi boravak u tri ustanove…

Grad Pula kontinuirano ulaže u predškolski odgoj, osnivač je tri predškolske ustanove, odnosno, DV “Pula”, DV “Mali svijet” i DV “Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin” te sufinancira djecu upisanu u 20 privatnih vrtića na gradskom području.

Broj djece upisane u predškolske ustanove iz godine u godinu se povećava, stoga planiraju izgradnju dvaju novih vrtića te dogradnju jednog postojećeg. U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata, koje se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u protekloj 2022. godini Gradu Puli odobrena su dva projektna prijedloga izgradnje i dogradnje dječjih vrtića čiji je osnivač.
Prvi projektni prijedlog odnosi se na izgradnju i opremanje novog matičnog vrtića “Valmade” s 10 skupina (pet vrtićkih i pet jasličkih) za koji su odobrena bespovratna sredstva u visini 1.911.208,00 eura. Broj novih mjesta za upis bit će za 60 jasličke i 110 vrtićke djece. Drugi projektni prijedlog je dogradnja područnog vrtića “Centar” s dvije nove jasličke skupine, kao i dogradnja kuhinje, za što su zatražena bespovratna sredstva u visini 324.905,43 eura. Početak dogradnje očekuje se do kraja ove godine, a ukupna vrijednost investicije je 1.055.399,02 eura.
Tijekom prošle godine u tri predškolske ustanove kojima je osnivač Grad provodio se projekt “Pulski vrtići za sretnije odrastanje – pružanje usluge odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića na području Grada Pule” čija je vrijednost 2.895.841,80 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u 100 postotnom iznosu. Svrha tog projekta bila je osiguravanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, radi usklađivanja poslovnih i obiteljskih obaveza roditelja, odnosno, uspješnijeg balansiranja između suvremenih potreba tržišta rada i obiteljskog života.
Projektom se uspostavio produženi rad u tri dječja vrtića, razvijena su dva posebna programa, povećana usklađenost obiteljskih i poslovnih obveza članova obitelji 80 korisnika usluga vrtića, povećane stručne kompetencije 10 zaposlenika/ca u tri predškolske ustanove osnivača Grada Pule. Pored redovitih 10-satnih programa, programa predškole, posebnog poludnevnog programa za djecu predškolske dobi s teškoćama iz spektra autizma, provode se i drugi programi za djecu s teškoćama, darovitu djecu i djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina.
Sve tri predškolske ustanove provode i različite obogaćene programe kao što su razvojni programi obogaćeni specifičnim sadržajima sporta, osam sportskih skupina, “Serva za budućnost”, obuka neplivača, “Zavičajnost”, kraći programi “Vrtić u prirodi, “STEAM program”, “Volim povijest”, Program prevencije karijesa kod djece predškolske dobi, Ljetni kampovi, a u pripremi je i uvođenje novog programa digitalne kompetencije kod djece predškolske dobi.
Kako nam napominju iz puske Gradske uprave, ove godine otvorene su dvije nove jasličke skupine, a novost je i otvaranje   10-satnog alternativnog programa prema koncepciji Marije Montessori, što će dodatno obogatiti kvalitetu ranog i predškolskog odgoja. (V.H.)