Vrbovec je, kao i godinu ranije, i u 2022. najviše izdvojio za obrazovanje, a među pet gradova koji su u ove svrhe dali više od polovice svog proračuna nalaze se još  Pazin, Čakovec, Vukovar i Koprivnica. Što se tiče izdvajanja za obrazovanje po stanovniku i Grad Pazin zadržao je vodeću  poziciju s izdvojenih 7.950,49 kuna. Po trendu povećanja davanja u odnosu na 2021. godinu u apsolutnim brojkama prednjači Sisak dok je, gledano u postocima, čelno mjesto zauzeo Grad Nin. 

Iako je fenomen „uspjeha preko noći“, umnogome populariziran kroz utjecaj raznoraznih selebritija i influensera čiji profili preplavljuju društvene mreže našeg podmlatka, nerijetko argument u prepirkama s roditeljima oko (ne)važnosti klasičnog grijanja stolice, kvalitetno obrazovanje zasad ipak ostaje najsigurniji put do životnog prosperiteta, odnosno, kolike-tolike egzistencijalne sigurnosti.  Postojeći obrazovni sustav nije idealan i zahtijeva mnoge promjene na što, između ostalog, ukazuju i različite afere iz učionica kojima nas, uglavnom senzacionalistički, obasipaju brojni mediji. Ipak, barem kad je u pitanju novac, možemo primijetiti kako hrvatski gradovi sve više ulažu u  obrazovanje sudeći prema podacima Ministarstva financija o izvršenju proračuna u prošloj godini. 

U 2022. tako je ukupno 105 gradova povećalo izdvajanja za obrazovanje, a razlozi su najčešće gradnje i dogradnje škola i vrtića, opremanje školskih i vrtićkih kuhinja, izgradnja i opremanje igrališta, energetske obnove objekata, osiguranje pomoćnika u nastavi i produženog boravka te brojne potpore poput učeničkih i studentskih stipendija, sufinanciranje boravka u vrtiću, gradskog i međugradskog prijevoza, nabavke obrazovnih potrepština, itd..

I ovog se puta na vodećoj poziciji zadržao Grad Vrbovec koji je za obrazovanje izdvojio pozamašnih 53,01 posto proračuna, odnosno, u ovom slučaju 51,2 milijuna kuna. Slijedi ga Pazin s tek nešto manjim udjelom – 52,22 posto, a preko polovice gradskog budžeta za ovu su namjenu izdvojili i Čakovec (51,60), Vukovar (51,02) te Koprivnica (50,02). Na listi najbolje rangiranih još su Slavonski Brod, Križevci, Sisak, Virovitica i Samobor koji su u obrazovanje lani uložili od 45,38 do 48,30 posto. 

U 2022. za obrazovanje je 96 gradova izdvojilo preko tisuću kuna po stanovniku, 40 gradova više od dvije tisuće, 32 preko tri tisuće, a deset najbolje rangiranih preko četiri tisuće kuna. Polovicu od deset najbolje rangiranih gradova po izdvajanju za obrazovanje per capita čine istarski gradovi. Primjerice, Pazin je prvi s visokih 7.950,49 kuna. Najviše  iznose po stanovniku izdvojili su potom Vukovar (5.130,94) i Makarska (5.111,86), a niz nastavljaju Rovinj (4.748,49) i Labin (4.668,00). Tu je zatim Koprivnica (4.665.62) te preostala četiri grada, odnosno, Poreč (4.555,34), Umag (4.411,75), Čakovec (4.410,79) i Krk (4.138,71). 

Po trendu povećanja izdvajanja za obrazovanje u odnosu na 2021. godinu, gledano u apsolutnim brojkama, najveći je skok napravio Sisak i to za 30.603.866 kuna, a prilično mu je blizu Rijeka čije povećanje iznosi 30.016.461  kuna. Osijek i Koprivnica povećali su davanja za 23.156,391, odnosno, 22.489.419 kuna. Na sredini liste je Makarska koja je „skočila“ za 19.228.046 kuna, a popis najbolje rangiranih čine još Velika Gorica, Pula, Varaždin, Samobor i Šibenik čija se povećanja kreću u rasponu od 13.242.224 do 18.905.180 kuna. 

Na koncu, analizirali smo i trend povećanja izdvajanja za obrazovanje u odnosu na 2021. godinu izražen u postocima, a po čemu je na vodećoj poziciji Grad Nin s 234,71 posto većim iznosom, a najbliža mu je Orahovica s uvećanjem od 176,98 posto. Osam ostalih gradova, Pakrac, Skradin, Drniš, Sinj, Senj, Hvar, Novi Vinodolski i Slatina, izdvajanja za obrazovanje povećali su u rasponu od 46,47 do 74,72 posto.

 

 

Šibenik: Grade, nadograđuju i opremaju škole, osigurali brojne pogodnosti za učenice i učenike

Grad Šibenik u 2022. godini za obrazovanje je uložio 13,2 milijuna kuna više nego u godini ranije zbog čega se našao u našoj analizi. U cilju ostvarenja dugoročnog plana za organiziranjem jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole u svim školama, Grad Šibenik je pokrenuo procese izgradnje novih osnovnih škola, rekonstrukcija i opremanja postojećih kako bi se stekli preduvjeti za njegovu realizaciju. S tim u vezi, Grad je nakon izrađenih idejnih projekata i ostale projektne dokumentacije već napravio predprijave na otvoreni javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za nadogradnju osnovne škole Jurja Dalmatinca i izgradnju nove osnovne škole Vrpolje. Do kraja 2023. godine isto će biti napravljeno za novu osnovnu školu u Ražinama i dogradnju osnovne škole Brodarica.

Pored ova četiri projekta potrebno je istaknuti i projekt adaptacije i prenamjene predulaznog prostora u OŠ Fausta Vrančića (koja je smještena u staroj gradskoj jezgri) čime bi škola dobila dodatne prostore za izvođenje novih odgojno-obrazovnih programa i stekla uvjete jednosmjenskog rada. Za ovaj projekt Grad je osigurao 100.000,00 eura u svom proračunu. Dugogodišnja nastojanja za energetskom obnovom školskih prostora ovih dana su konačno ostvarena. Naime, prijavom na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za dodjelom nepovratnog novca za energetsku obnovu  javnih zgrada, a koje se financiraju dijelom iz Europskih sredstava mehanizma za oporavak i otpornost, Grad Šibenik je ostvario ukupno 2.099.470,52 eura za energetsku obnovu OŠ Petra Krešimira IV.

Što se tiče produženog boravka, implementiran je u obrazovne programe sedam osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. U školskoj 2021./2022. godini ovaj program provodio se u 12 odgojno-obrazovnih skupina za sveukupno 227 učenika prvih-trećih razreda; dok je u školskoj 2022./2023. godini organiziran za 15 odgojno-obrazovnih skupina za sveukupno 295 učenika prvih-trećih razreda. Za tu namjenu u proračunu Grada osigurano je 278.652,00 eura za troškove rada učiteljica u programu te uređenja i opremanja učionica za njegovu provedbu.

Početkom svake školske godine, Grad Šibenik dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć roditeljima odnosno skrbnicima učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na njegovom administrativnom području i koji su nositelji prava na dječji doplatak. Za roditelje učenika nižih razreda  novčana pomoć iznosi 40 eura po uzdržavanom učeniku, a za učenike viših razreda 70 eura. U 2022. godini za ovu namjenu Grad je osigurao 36.000,00 eura sukladno broju zaprimljenih zahtjeva roditelja i ostvarenju u 100 postotnom iznosu, a na isti način je planirana novčana potpora roditeljima i u sljedećoj proračunskoj godini.

Kao korisnik odnosno nositelj projekta, Grad Šibenik je zajedno s devet osnovnih škola partnera u prošloj školskoj godini uspješno proveo projekt „Pomoćnici u nastavi 4“ ukupne vrijednosti 273.573,06 eura sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda s iznosom od 232.537,10 eura. Kroz provedbu navedenog projekta za 47 učenika s teškoćama u razvoju je osigurana podrška pomoćnika u nastavi za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno-obrazovni sustav.

Za djecu u riziku od siromaštva Grad Šibenik provodio je projekt „Prehrana 7“ temeljem poziva „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022.-2023.)“ raspisanog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koji za cilj ima ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći u vidu školskog obroka. Osigurano je 80 tisuća besplatnih školskih obroka za 662 djece u devet osnovnih škola tijekom drugog polugodišta školske 2022./2023. godine, za što je izdvojeno 132.601,00 eura.

Šibenske osnovne škole sudjelovale su u provedbi nacionalnog programa „Školski medni dan“ koji se provodio u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede. Cilj programa je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu te važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost, čime se stvaraju bolji uvjeti za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Projektom je podijeljeno ukupno 365 staklenki meda lokalnih proizvođača učenicima prvi razreda u devet osnovnih škola te prigodne slikovnice i edukacijske brošure za što je Grad Šibenik utrošio 1.308,00 eura.

U svim osnovnim školama Grada Šibenika provodio se i projekt „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih prerađevina“. Projektom je obuhvaćeno 3257 učenika u devet osnovnih škola koji jednom tjedno besplatno dobivaju sezonsko voće te mlijeko ili mliječni proizvod. Glavni cilj je povećati potrošnju zdrave hrane kod djece u razrednoj i predmetnoj nastavi te im na taj način uravnotežiti prehranu i promovirati zdrave prehrambene navike. Kako bi proveo ovaj projekt Grad Šibenik osigurao je 32.798,00 eura.

Nakon objavljenih rezultata istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Republici Hrvatskoj odnosno korištenju menstrualnih potrepština, njihovoj potrošnji i dostupnosti, uvjetima održavanja menstrualne higijene kod kuće i u školi, kao i sramu koji se vezuje uz menstruaciju, ustanovljeno je kako dio djevojčica ne može sebi priuštiti potrebne higijenske potrepštine zbog čega često izostaju s nastave. U cilju podizanja kvalitete života učenica u osnovnoškolskom obrazovanju i prevencije isključenosti, Grad Šibenik osigurao je kupnju higijenskih uložaka za sve učenice osnovnih škola kojima je to potrebno. Za tu namjenu, a sukladno iskazanim potrebama u 2022. godini osigurano je 6.636,00 eura u gradskom proračunu. Isti iznos planiran je i u 2023. godini te će se i dalje ovaj program financijski podržavati.

Grad Šibenik provodi i projekt „Regionalni znanstveni centar – RaSTEM“ koji se financira u 100 postotnom iznosu iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine i u okviru provedbe programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“. Kroz projekt se razvijaju programi obrazovanja u osnovnom školstvu, a iz STEM područja robotike i klimatske promjene koje razvijaju partneri Fakultet elektrotehnike i računarstva te Hrvatski robotički savez. Uz to se razvija i program poduzetništva na čijem razvoju radi Veleučilište u Šibeniku. Kroz projekt se obrazuje 15 učitelja iz sedam partnerskih osnovnih škola, a u edukaciji sudjeluje ukupno 205 učenika, od čega pet s posebnim obrazovno-odgojnim potrebama. Osim navedenog, kroz projekt će se uspostaviti i Regionalni znanstveni centar – RaSTEM, kao krajnji rezultat projekta. Projektom se podrazumijeva nastavak aktivnosti obrazovanja učenika u prije navedenim područjima i nakon završetka projekta. Kako bi se nastavila provedba aktivnosti kao i održavanje rezultata projekta, podrazumijeva se i opremanje Regionalnog centra potrebnom opremom. Naime, kako bi se ostvario što individualniji pristup i maksimalno samostalni rad u razvijanju vještina u STEM područjima, između ostalog, nabavljaju se i tableti koji će služiti za obrazovanje učenika osnovnih škola. Također, kroz projekt se upravo gradi i STEM park koji će u sebi sadržavati skulpture inspirirane nekim od najpoznatijih izuma Fausta Vrančića.

„Naveden je samo mali dio programa i projekata koje Grad Šibenik prati i financira u sklopu ulaganja u obrazovanje i mlade. Provedbom brojnih projekata unaprjeđujemo standard života naših sugrađana vodeći pritom posebnu pažnju na našu mladost. U 2022. godini iznos sredstava kojima se je financirala djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja iznosila je 1.539.546,00  eura, od čega je 635.743,00 eura udjela vlastitih sredstava Grada Šibenika. U ovoj godini taj iznos povećan je na 2.149.000,00 eura s planiranim udjelom vlastitih sredstava od 999.560,00 eura“ – poručio je gradonačelnik Željko Burić.

 

Vukovar: Bilježe porast broja vrtićke djece, kreću u gradnje novih objekata, osigurali pomoćnike u nastavi i produženi boravak za sve učenike

Grad Vukovar drugu godinu zaredom ponio je pobjedničku titulu na našem Izboru za najbolji grad upravo u kategoriji „Obrazovanje, mladi, demografija i socijalna politika“ pa ne čudi što je  na visokom mjestu prema izdvajanju za obrazovanje i na temelju podataka konsolidiranih proračuna za 2022. godinu. Vukovar je na ovu listu dospio zbog izdvajanja za obrazovanje per capita (5.130,94 kn) te zbog udjela za obrazovanje u proračunu (51,02 %).

U 2022. godini u Vukovaru se bilježi porast broja upisane djece u vrtiće, odnosno, 35 ih je više nego u godini ranije. Kako bi što više mališana dobilo svoje mjesto, osigurana su sredstva za proširenje centralnog objekta DV Vukovar te područnog objekta Mitnica te će se oformiti novi dnevni boravci. Trenutno je završena izrada projektno-tehničke dokumentacije te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole, nakon čega slijedi raspisivanje nabave za izgradnju i opremanje objekata. Očekuje se i izgradnja novog dječjeg vrtića kapaciteta 248 djece, odnosno 14 skupina te je završen postupak nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Što se tiče sufinanciranja cijene vrtića, roditelji jednog djeteta u Vukovaru plaćaju vrtić 70 eura, za drugo dijete izdvajaju 52,5 eura, a za treće i svako iduće dijete vrtić je besplatan što ovaj grad pozicionira među one s nižim cijenama vrtićkog programa u RH.

A kako bi se što više financijski olakšalo i roditeljima školaraca, osiguravaju se besplatni školski materijali; preobuka odnosno papuče za školu, bilježnice s motivima Vukovara i drugi obrazovni materijal (likovne mape, zemljopisne atlase te kutije za tehničku kulturu kao i kutije s likovnim priborom). Nadalje, svim učenicima koji ostvaruju pravo osigurani su pomoćnici u nastavi, točnije 32 pomoćnika za 38 učenika, a omogućen je i produženi boravak u svim osnovnim školama. U ovoj školskoj godini cijena produženog boravka koju financiraju roditelji umanjena je za 50 posto, a umjesto dosadašnjih 20 kuna cijena koju roditelji plaćaju po obroku je 10 kuna (1,33 eura).

Na području grada Vukovara tri su osnovne škole koje rade u dvije smjene (OŠ Mitnica, OŠ D. Tadijanovića i OŠ S. Glavaševića). Grad je u postupku izrade projektno-tehničke dokumentacije  koja je potrebna za prijavu na natječaj kako bi se osigurala jednosmjenska nastava, a s preostalim je školama u pregovorima za početak izrade projektne dokumentacije za usklađivanje s normativima.

U novoizgrađenoj OŠ Nikole Andrića nije bio planiran sustav klimatizacije te je Grad završio projektno-tehničku dokumentaciju, a s izabranim izvođačem ovog će se mjeseca potpisati ugovor kako bi se moglo prionuti radovima. Također, već je duži niz godina u OŠ Josipa Matoša neispravan postojeći sustav hlađenja te je isti u postupku popravka.

Kako navode iz vukovarske Gradske uprave, u tijeku je i izrada projektne dokumentacije za adaptaciju školskih sportskih dvorana  OŠ Siniše Glavaševića i OŠ Dragutina Tadijanovića, a na tri vanjska sportska igrališta OŠ Nikole Andrića postavljaju se gumene špric podloge.

Grad Vukovar nastoji poticati izvrsnost te je tijekom prosinca planirana  dodjela nagrada mentorima i učenicima osnovnih škola za posebna postignuća na državnim natjecanjima, susretima i smotrama u prošloj školskoj godini. Učenici se za pojedinačne rezultate nagrađuju iznosom od 200, a za skupne 600 eura što se uplaćuje na račun škole, a nagrada za mentore iznosi 200 eura. Dodajmo kako je za izvrsne, ali i za potrebite učenike već godinama osigurano besplatno ljetovanje na Jadranskoj obali.

Za vukovarske srednjoškolce osiguran je i u potpunosti financiran gradski autobusni prijevoz, a sufinanciran je međumjesni prijevoz. Uz to, Grad sufinancira i međumjesni prijevoz studenata na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Ove su godine povećane i stipendije za srednjoškolce i studente pa tako stipendije za studente deficitarnih zanimanja iznose 160 za razliku od prethodna 132,72 eura, za studente ostalih zvanja koji studiraju izvan Vukovara iznose 130 umjesto nekadašnjih 66,36 eura, a za studente ostalih zvanja koji studiraju u Vukovaru potpore se isplaćuju u iznosu od 100 umjesto prethodnih 66,36 eura. Stipendije za srednjoškolce koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iznose 60 umjesto prethodnih 53,09 eura. Ove godine dodijeljeno je rekordnih 256 stipendija za vukovarske učenike i studente.  Izvrsnost se također potiče i kod studenata kao poticaj za daljnji napredak njih 38 dobilo je nagrade koje su povećane za 25 posto te se isplaćuju u iznosu od 200 eura.

Na kraju spomenimo kako su završeni radovi na obnovi nove zgrade Veleučilišta Lavoslav Ružička te je izvršena prenamjena zgrade Radničkog doma u novi prostor za sve vukovarske studente. Projekt je dio Intervencijskog plana Grada Vukovara, a njegova ukupna vrijednost iznosi 66.439.727,54 kune (8,82 milijuna eura).

„Grad Vukovar zaista puno pažnje posvećuje obrazovanju i radu s mladima te ulaže značajne napore u osiguranje visoke kvalitete kada je riječ o pohađanju nastave u osnovnim školama čiji je osnivač. Iz godine u godinu kroz komunikaciju s ravnateljima škola, ali i roditeljima naših školaraca nastojimo zadovoljiti sve potrebe, ali i puno više od toga. Kontinuirano ulažemo u škole i njihove sadržaje te smišljamo razne nove mjere za naše školarce. Upravo stoga smo drugu godinu zaredom proglašeni najboljim velikim gradom u kategoriji obrazovanja. Nastavljamo raditi istim tempom i za naše najmlađe sugrađane osiguravati najbolje uvjete školovanja“ – rekao nam je gradonačelnik Ivan Penava.

 

Pula: Izradili projektnu dokumentaciju za dogradnju škola, sanirali objekte, planiraju gradnju solarnih elektrana

Pula je u 2022. godini povećala izdvajanja za obrazovanje u odnosu na godinu ranije za 18,5 milijuna kuna zbog čega se i našla među najbolje rangiranim gradovima. Kako saznajemo, pulska gradska uprava planira kapitalne projekte, između ostalog, dogradnju OŠ Šijana, odnosno, proširenje postojećeg matičnog objekta u sjevernom dijelu, u prostoru koji se nalazi između i iznad vanjskih sportskih igrališta. Dograđeni dio bi zadovoljio potrebe za 180 učenika i šest učitelja razredne nastave te bi u svom sastavu, osim šest učionica, imao ulazni hol, sanitarne čvorove za učenice i učenike, polivalentnu dvoranu, sanitarni čvor za učitelje, spremišta i uredski prostor namijenjen za rad psihologa. Pored toga, planirana je i dogradnja OŠ Kaštanjer čijom se rekonstrukcijom i dogradnjom želi poboljšati standard i kvaliteta rada. Ukupan predviđeni kapacitet škole je 672 učenika u 24 razredna odjeljenja unutar jedne smjene. Postojeća dilatacija B i topla veza s dvoranom (dilatacija C) u cijelosti se ruše te se dilatacija B rekonstruira i dograđuje etažnosti  Su+P+2. U ovom dilataciji se predviđa lift koji će povezivati sve etaže dilatacije B i E. Dograđuje  se novo krilo dilatacije E etažnosti P+2.

Provedbom programa obrazovanja do standarda, iz sredstava decentralizacije podmirivali su se svi redoviti i tekući rashodi za poslovanje osnovnih škola te obavljalo tekuće i investicijsko održavanje. Iz programa investicijskog održavanja te pripreme kapitalnih projekata u 2022. godini kao najvažnije iz pulske gradske uprave izdvajaju izradu glavnog projekta dogradnje OŠ Šijana, zamjenu neispravne opreme za videonadzor u OŠ Veli Vrh, obnovu krova OŠ Tone Peruška, izradu projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Kaštanjer, sanaciju krova i međukatne konstrukcije učionice likove kulture OŠ Šijana, zatim, rekonstrukciju rasvjete i razdjelnika u OŠ Veruda, zamjenu kotla i ugradnju automatike za regulaciju rada kotlova OŠ Šijana te izradu projekta sanacije dijela ravnog krova OŠ Vidikovac. Spomenimo i kako Grad Pula, koji je uključen u projekt „gradova dobre energije“ planira na OŠ Veli Vrh i Vidikovac izgraditi solarne elektrane.

Kad je riječ o obrazovanju iznad standarda, u svim pulskim osnovnim školama, u 55 odgojno-obrazovnih skupina i dvije skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje, omogućen je produženi boravak kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole. Program podrazumijeva organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. U sklopu produženog boravka osigurana su i financijska sredstva za osam pomoćnika u nastavi i to u školama Monte Zaro, Šijana i Centar za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka.

U prošloj školskoj godini u devet pulskih osnovnih škola provodio se program građanskog odgoja te ga je pohađalo 169 učenika, a održavao se nakon redovne nastave. Programom su bili obuhvaćeni učenici petih razreda osnovne škole, dok su u OŠ Šijana bili obuhvaćeni učenici od petog do osmog razreda. Provedena je edukacija za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja za 19 učiteljica i učitelja iz devet osnovnih škola te su nabavljeni priručnici i radni materijali za provedbu nastave.

U partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije Grad Pula provodio je projekt „Đir po Puli“ koji je započeo u rujnu 2020. i trajao do ožujka 2022. godine.  Projekt se u cijelosti financirao iz Europskog socijalnog fonda, a za cilj je imao promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i pripreme obroka djece te promociju fizičke aktivnosti kao prevencije razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva. Provedbom projekta uveden je novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz devet radionica o zdravoj prehrani, tri radionice praktične primjene novoosmišljenih jela, izrađen je priručnik s recepturama i održano osam predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirano 24 treninga hodanja uz pratnju tri kineziologa-trenera.

Pored navedenog, Grad Pula provodi i projekt „Pomoćnici u nastavi“ te se od samih početaka uvođenja programa redovito javlja na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. U 2022. godini spomenutim projektom 120 učenika s teškoćama u razvoju ima osiguranu podršku u obrazovanju kroz rad s 90 pomoćnika u nastavi.

 

Čakovec: Započeli gradnju Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra, izgradili nove jaslice, otkupili zemljište za gradnju nove škole..

Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Grad Čakovec u 2022. godini za obrazovanje je izdvojio 4,4 tisuće kuna po stanovniku te više od polovice svog proračuna (51,61 %) zbog čega je dospio na listu deset najbolje rangiranih gradova u Hrvatskoj. U analiziranoj i tekućoj godini provodio je brojne aktivnosti iz predmetnog područja. Primjerice, nakon 15 godina konačno je započela gradnja Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec, u kojem će biti novi prostori za Centar i obrazovanje. Investicija je vrijedna 16 milijuna eura, a zajednički je financiraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Grad Čakovec i Međimurska županija. Osim samog školskog prostora u novom objektu nalazit će se i prostori za socijalne usluge te aktivnosti udruga čiji je cilj pomaganje djeci s teškoćama.

Grad Čakovec u analiziranom je razdoblju završio i gradnju novih jaslica; uspješno se prijavio na državni natječaj te započeo s projektom rekonstrukcije dvaju vrtićkih objekata te gradnju potpuno novog. Kad ove investicije završe, kako napominju iz čakovečke gradske uprave, sva će djeca imati osigurano mjesto u predškolskim ustanovama.

U 2023. godini otkupljeno je zemljište za gradnju nove škole u Čakovcu te je zatražena suglasnost od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Novi školski objekt bit će kapacitiran za 400 učenika, a nastava će se odvijati u jednoj smjeni.U izradi je i projektna dokumentacija za dogradnju II. osnovne škole Čakovec. Projekti se rade i za izgradnju školske sportske dvorane i dogradnju učionica kod OŠ Kuršanec. Kad Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec preseli u nove prostore, učionice koje trenutno koriste obnovit će se te će ih koristiti III. osnovna škola Čakovec. Iz Grada napominju kako će, kad ove investicije završe, sve čakovečke škole imati uvjete za održavanje cjelodnevne nastave te izgrađene pripadajuće školske sportske dvorane.

Od nadstandarda, osnovnoškolcima Grad financira kupnju radnih bilježnica, mapa za likovni odgoj i geografskog atlasa. Osmišljen je i projekt zdrave užine u školama gdje je učenicima osiguran zdrav školski obrok od sezonskih, uglavnom u Hrvatskoj proizvedenih namirnica. U prošloj školskoj godini u gradskom proračunu osigurana su sredstva za provedbu projekta, a u drugom polugodištu financiranje je u potpunosti preuzeo Državni proračun.

Također, svi učenici koji imaju valjana rješenja, u čakovečkim osnovnim školama ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi ili komunikacijskog posrednika. Plaće za njihov rad osiguravaju se preko EU projekta, projekata udruga ili direktno iz Gradskog proračuna. Pomoćnici se sufinanciraju i za djecu s teškoćama u predškolskim ustanovama.

Grad Čakovec osigurava i besplatni autobusni prijevoz za učenike koji su kilometar i više udaljeni od škola. Dodajmo i kako je svim zainteresiranim učiteljima i učenicima osiguran besplatan pristup Oxfordskoj on-line knjižnici, koja im omogućuje lakše učenje Engleskog jezika. Uz to, od ove školske godine u svim školama se provodi izvannastavna aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ i to po riječkom modelu. Udžbenike i radne materijale platio je Grad, koji u svojim redovnim osnovnim školama provodi i sufinancira i program produženog boravka.

Preko Javnog poziva Grad Čakovec sufinancira 54 projekta udruga koje djeluju u obrazovanju. Projekti su vezani uz cijelu obrazovnu vertikalu, od predškolskog odgoja do studija. Potiče se i sufinancira odlazak učenika i studenata na državna i međunarodna natjecanja, a učenike osnovnih škola koji osvoje jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima koja su u kalendaru Agencije za odgoj i obrazovanje također se nagrađuje. Grad financijski pomaže srednje škole i fakultete koji djeluju na gradskom području iako im nije osnivač. Škole se potiče na sudjelovanje u Erasmus+ projektima, a financira se i Centar igre i knjižnicu igračaka, namijenjenu pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem što boljem pripremanja za uključivanje u obrazovni sustav.

Na koncu, Grad Čakovec preko 20 godina ima status Grada prijatelja djece te svake godine tu titulu potvrđuje posebnim provedenim programima od kojih je njih osam u 2022. godini bilo direktno vezano uz obrazovanje. Zbog svega toga, a i još mnogih drugih razloga Grad Čakovec na najboljem je putu da postane i Grad za mlade.

 „Obrazovni sustav temelj je svakog društva te o njemu ovisi ne samo kako stojimo na ljestvici uspješnosti danas, već kako ćemo stajati u budućnosti. Svaki novi program, školska ili vrtićka zgrada kao i  aktivnosti koje su usmjerene stjecanju kvalitetnih i novih znanja našim učenicima i studentima, direktno su ulaganje u budućnost grada, šire zajednice i cijele zemlje. Ovu tvrdnju potvrđuju brojke koje pokazuju da se sve više naših studenata vraća u rodni kraj, ovdje se zapošljavaju, otvaraju poduzeća i doprinose razvoju. Također, naši učenici postižu odlične rezultate na državnim natjecanjima i smotrama te u pravilu nemaju teškoća kod izbora fakulteta, a ni samog studiranja. Imamo mnogo ideja i planova, nastojimo svake godine implementirati nešto novo, a glavni ograničavajući faktor su nam financije. Ono što je čakovečka prednost, brojne su udruge koje djeluju u obrazovanju te provode programe usmjerene stjecanju novih znanja i vještina. Grad takve projekte sufinancira, a u njima redovito sudjeluje velik broj djece i mladih. Sve u svemu, želimo u Čakovcu imati sustav koji će mladima pružiti dovoljno kvalitetnog znanja kako bi nastavili školovanje na željenim fakultetima te sustav koji će im pružiti dovoljno znanja i vještina da sutra budu konkurenti na tržištu rada, odnosno poduzetni u pokretanju vlastitih poslova“ rekla nam je gradonačelnica Ljerka Cividini.

 

Slavonski Brod: Dogradili i opremili pet školskih kuhinja radi uvođenja jednosmjenske nastave, osigurali produženi boravak u dječjim vrtićima

Grad Slavonski Brod, koji je u analiziranoj godini uložio u obrazovanje 48,3 % svojeg proračuna, već duži niz godina provodi brojne projekte s ciljem unaprjeđenja ranog i predškolskog te osnovnoškolskog obrazovanja. U 2022. godini realizirani su rashodi iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 15,2 milijuna kuna; ulagano je u program produženog boravka te za radne bilježnice, a s ciljem osiguravanja uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave provedeni su projekti dogradnje i opremanja školskih kuhinja u pet škola. Uvođenjem jednosmjenske nastave značajno se poboljšava kvaliteta nastavnog procesa, koja uključuje učinkovitiju provedbu nastave u školama prilikom usvajanja novih znanja, vještina i sposobnosti, kvalitetniju provedbu slobodnog vremena, duži boravak s obitelji, veću uključenost roditelja u nastavni proces, slobodan školski prostor u poslijepodnevnim i večernjim satima za raznovrstan i kreativan rad učenika kroz brojne izvannastavne i sportske aktivnosti.

Također, projektom „Helping“ Grad nastoji osigurati uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za 81 učenika s teškoćama u razvoju kroz pružanje potpore njihovom uključivanju u osnovne škole u Slavonskom Brodu, a riječ je o devet škola s područja Slavonskog Broda. U projekt su uključena 72 pomoćnika u nastavi i stručna komunikacijska posrednika.

Nadalje, tu je i projekt „Lunch Box“ kojim se osigurava školska užina za 1011 učenika u riziku od siromaštva. Cilj je djeci pružiti osjećaj sigurnosti, doprinijeti poztivnom okruženju za njihovu socijalno uključenje u vršnjačke skupine,  a i preveniraju se neželjene posljedice nedostatne ili nezdrave prehrane (društveni i psihološki poremećaji u rastu i razvoju, umor, iscrpljenost, demotiviranost za obrazovanje..).

Kada je u pitanju predškolski odgoj, projektom „Igrom do govora“ DV „Ivana Brlić Mažuranić“, Dječji centar „LOGOS“ i udruga Laboratorij kreativnosti, doprinose unapređenju kvalitete i dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju na urbanom području Slavonski Brod. Time se osigurava sinergija u radu pri detekciji teškoća već u ranoj i predškolskoj dobi i uključivanju djece s teškoćama u djelotvorne usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije, što provode osposobljeni stručnjaci primjenjujući multidisciplinarni pristup i suvremene metode.

Novi europski projekt „OBITELJ +“ osigurava produženi boravak u dječjim vrtićima, a djeca imaju mogućnost pohađanja četiriju novih kvalitetnih programa (ritmika i ples, engleski jezik, škola plivanja i STEM program) koji su za roditelje u potpunosti besplatni. U projektu sudjeluju Grad Slavonski Brod i dva dječja vrtića (Ivana Brlić Mažuranić i Potjeh).

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti planirano je 20.203.984 kune za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova. Time se omogućuje povećanje obuhvata djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Grad je u 2022. godini stipendirao i 97 studenata mjesečnim iznosom od 1200 kuna za one s prebivalištem u Slavonskom Brodu, ali koji studiraju izvan njega dok je za studente na njegovom vlastitom području iznos stipendije iznosio 600 kuna.

„Grad Slavonski Brod uvijek stavlja najmlađe sugrađane kao prioritet. S ponosom ističem da smo posvećeni stvaranju okruženja koje potiče rast, razvoj i sreću naše djece. Investicija u obrazovanje i razvoj projekata usmjerenih na poboljšanje života naše djece rezultirali su impresivnim postignućima koja ne samo da nas čine ponosnim već i potvrđuju ispravnost našeg pristupa. Ta postignuća nisu samo brojke na papiru; one odražavaju našu viziju o gradskom prostoru koji pruža najbolje uvjete za odrastanje i učenje. Svjesni smo da su djeca naša budućnosti, pokretači prosperiteta te ćemo zato i dalje ulagati u projekte koji podržavaju njihov rast i razvoj. Ovi pozitivni rezultati potvrda su naše posvećenosti, a istovremeno nas motiviraju da nastavimo raditi još predanije“ – istaknuo je gradonačelnik Mirko Duspara.

 

Križevci: Dogradili Dječji vrtić i smanjili liste čekanja, uveli produženi boravak u osnovne škole, potpuno sanirali školske objekte oštećene u potresu

Grad Križevci prošle je godine za obrazovanje iz svog proračuna izdvojio 46,31 posto sredstava, a 2022. godinu posebno je obilježio dovršetak dogradnje Dječjeg vrtića „Križevci“, čime su prošireni vrtićki kapaciteti i smanjena lista čekanja na upis. Riječ je o projektu vrijednom 5,1 milijun kuna financiranom iz vlastitog proračuna.

Još jedan od velikih projekata koji se dijelom odnosi i na djecu bila je provedba radova na uređenju Gradskog stadiona, vrijednih 6,6 milijuna kuna čime su brojna djeca i mladi koji tamo treniraju dobili znatno bolje uvjete. Radovi su obuhvatili dogradnju prostorija i natkrivanje tribina, rekonstrukciju postojećih prostorija i izgradnju pomoćnog objekta.

U Križevcima je u analiziranoj godini po prvi put uvedena usluga produženog boravka u obje osnovne škole na radost prvenstveno roditelja, ali i djece. Škole su osigurale prostor u kojem će se odvijati produženi boravak, a Grad Križevci financijska sredstva za zapošljavanje učitelja koji rade s djecom.

„Produženi boravak usluga je koju su objeručke prihvatili roditelji i djeca. Roditelji zbog posla ne mogu biti s djecom kod kuće u vrijeme kad nema nastave pa im je ovo super opcija. Osim što su djeca na sigurnom, u produženom boravku rješavaju domaću zadaću te imaju razne zabavno-edukativne sadržaje. Koliko je ova usluga tražena svjedoči i činjenica da ćemo sljedeće godine zbog interesa proširiti produženi boravak“ – najavio je gradonačelnik Mario Rajn.

Grad Križevci nastoji olakšati obrazovni proces i svojim srednjoškolcima pa im je osigurao besplatne pripreme za državnu maturu kroz aplikaciju ePripreme financirajući licencu. S jedne strane maturantima se omogućuje što bolja priprema, a s druge strane roditelji ne moraju pripreme financirati iz kućnog budžeta.

Krajem 2022. od Ministarstva znanosti i obrazovanja stigla je odluka o financiranju projekata obnove OŠ Ljudevita Modeca i OŠ Vladimir Nazor koje je pripremio i prijavio Grad. Naime, tijekom potresnim zbivanja krajem 2020. godine, obje škole pretrpjele su oštećenja koja su ovim sredstvima u potpunosti sanirana u prvoj polovici ove godine. Konkretno, u OŠ Ljudevita Modeca provedeni su radovi na sanaciji pukotina unutarnjih zidova, izravnano je ulegnuće stropova, sanirani su podovi, provedeni radovi ojačanja, soboslikarski i ličilački radovi, izvršena je sanacija od kapilarne vlage te je zamijenjeno kompletno krovište i krovna nosiva građa. Vrijednost provedenih radova iznosila je milijun eura te je projekt u potpunosti financiran od strane Fonda solidarnosti  Europske unije. U OŠ Vladimir Nazor obnovljeno je krovište na staroj zgradi škole, a vrijednost radova iznosila je 222 tisuće eura, što je financirano također iz Fonda solidarnosti EU i Državnog proračuna.

Grad je proveo i projekt besplatne školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za što su dobivena sredstva iz EU fonda u iznosu od 673.215,35 kuna, a čime je osigurana prehrana za 685 učenika u OŠ Ljudevita Modeca, OŠ Vladimir Nazor i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.

Projekt koji djeca jako vole i koji se iz godine u godinu provodi u svim osnovnim školama je, kažu iz križevačke Gradske uprave, osiguravanje besplatne podjele voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Grad se i ovom slučaju redovito javlja na poziv Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju budući da projekt „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda“ pozitivno utječe na poticanje i promicanje zdravih navika kod djece. Sukladno iskazanim potrebama škola, osigurana je raspodjela voća i povrća za 1483 učenika u vrijednosti od 60.847,49 kuna te raspodjela mlijeka i mliječnih proizvoda za 1419 učenika za što je utrošeno 49.168.35 kuna.

U Križevcima je uspješno pripremljen i projekt pomoćnika u nastavi pod nazivom „Pomozimo jedni drugima V“ te je odobreno sufinanciranje. Projektom se učenicima s teškoćama u razvoju osiguralo pomoćnike u nastavi i komunikacijske posrednike. Ukupno je obuhvaćeno 27 učenika s teškoćama, a vrijednost projekta iznosila je 1,2 milijuna kuna od čega 1,1 milijun bespovratnih sredstava.

Napomenimo i kako Grad Križevci dodjeljuje i jedan od najviših iznosa stipendija za studente deficitarnih zanimanja koji tijekom 12 mjeseci primaju 1500 kuna. U 2022. godini dodijeljeno je 26 takvih stipendija studentima medicine, stomatologije, građevinarstva, informatike, edukacijske rehabilitacije, sestrinstva, računarstva i strojarstva. Grad također redovito financijski nagrađuje učenike osnovnih i srednjih škola koji su sve  razrede završili odličnim uspjehom, a potiče se i izvrsnost pa tako na financijsku  nagradu mogu računati i učenici kao njihovi mentori koji su u protekloj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili su sudjelovali na državnom natjecanju, susretu ili smotri. Riječ je o nagradama za koje je izdvojeno 47 tisuća kuna.

Prošle godine u križevačkom naselju Carevdar otvorena je ispostava dječje igraonice u sklopu Gradske knjižnice Franjo Marković. Riječ je o kraćem programu odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolskog uzrasta koja uz stručno vodstvo mogu kvalitetno provoditi svoje vrijeme i ujedno razvijati ljubav prema knjigama. Djeca su do sada za ovu uslugu morali ići u grad, a sad je imaju u svom naselju.

Grad je osigurao i postavljanje sprava za dječju igru u križevačkim naseljima te na području grada na radost brojne djece.

„Ulaganje u djecu ulaganje je u budućnost ovog grada. Drago mi je da se to i vidi i da su Križevci među predvodnicima ulaganja u djecu. U 2024. godini nastavljamo dalje s projektima i programima koji se tiču djece pa tako, između ostalog, povećavamo iznos sufinanciranja smještaja djece u vrtićima, krećemo sa širenjem vrtićkim kapaciteta te prijavljujemo projekt izgradnje nove škole koja će moći primiti 560 učenika“ – rekao nam je gradonačelnik Rajn.

 

Samobor: Kreću u gradnju novih i uređenje postojećih škola, povećali broj i iznos gradskih stipendija, studentima osigurali besplatan prijevoz vlakom..

U 2022. godini Grad Samobor u obrazovanje je uložio 45,38 % svog proračuna, a u odnosu na godinu ranije izdvajanja je povećao za 16,3 milijuna kuna. Za realizaciju Programa javnih potreba u školstvu utrošeno je 11.072.105,57 eura, a u uređenje školskih objekata uloženo je preko milijun eura. U 2023. godini za Program javnih potreba u školstvu izdvojeno je 14.774.507,00 eura dok je u uređenje školskih objekata uloženo preko milijun eura. U 2024. godini za realizaciju Programa javnih potreba u školstvu osigurano je oko 16 milijuna eura, a znatna sredstva bit će uložena u gradnju novih i uređenje postojećih školskih objekata.

 „Ulaganje u obrazovanje djece i mladih je ulaganje u budućnost, a time i razvoj čitave društvene zajednice, stoga nastojimo učenicima i studentima, osigurati što kvalitetnije uvjete za školovanje u našem gradu te im financijski olakšati proces obrazovanja kroz stipendiranje, nagrađivanje najuspješnijih učenika, osiguranje besplatnih radnih bilježnica, subvencija za prijevoz, pomoćnika u nastavi, potpora za kupnju udžbenika srednjoškolcima, besplatne pripreme za maturu i brojnim drugim mjerama i projektima. Znatna sredstva osiguravamo za uređenje postojećih školskih objekata te rekonstrukciju i izgradnju novih, jer želja nam je da se u prostoru škole djeca osjećaju ugodno i sigurno“ – ističe gradonačelnica Samobora, Petra Škrobot.

Gradonačelnica Škrobot najavljuje da Grad Samobor uskoro kreće s realizacijom kapitalnog projekta koji se čeka dugi niz godina, a to je izgradnja nove škole. Za potrebe nove škole rekonstruirat će se i dograditi objekt br. 5 na području nekadašnje vojarne. Pripremljena je kompletna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola te su osigurana financijska sredstva.

„Gradnja nove škole, konkretno rekonstrukcija i dogradnja objekta 5 na području nekadašnje vojarne povijesni je trenutak za Samobor, jer nova škola gradit će se nakon više od 50 godina. Sredstvima iz fondova EU-a sufinancirano će biti 100% prihvatljivih troškova izgradnje škole te 86% prihvatljivih troškova gradnje sportske dvorane. Uspjeli smo zatvoriti financijsku konstrukciju ove kapitalne investicije, jer oko 9,8 milijuna eura stiže iz fondova EU-a, a 2,3 milijuna eura osigurali smo u gradskom proračunu. Pozitivno je što smo u proračunu planirali vlastita sredstva, bez kreditnog zaduženja, što znači da što prije možemo krenuti s gradnjom škole“ – istaknula je gradonačelnica dodavši kako je procedura u Ministarstvu znanosti i obrazovanja tekla brzo te da očekuje da će tako biti i s prijavljenim projektom dogradnje OŠ Milana Langa u Bregani i gradnje sportske dvorane.

Projektom je planirano 20 razrednih odjeljenja za 440 učenika. Učionice će biti razmještene na tri etaže: u prizemlju je planiran blok s kuhinjom, blagovaonicom i višenamjenskim prostorom, a na katu administrativne prostorije: zbornice, kabineti te uredi za stručno osoblje. Projektom je predviđena i izgradnja školske sportske dvorane s pratećim sadržajima, povezane sa zgradom škole.

Nakon 60 godina planirana je i dogradnja osnovne škole u Bregani te gradnja sportske dvorane. Projekt predviđa dogradnju zgrade te izgradnju školske dvorane smještenu uz zgradu škole koje bi međusobno bile povezane. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. Ukupna vrijednost investicije je oko 6,2 milijuna €, a sredstva će se osigurati iz europskih fondova i proračuna Grada. Projekt će biti prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za gradnju ili dogradnju škola i dvorana.

Izrađena je potrebna projektna dokumentacija za rekonstrukciju škole u Rudama za potrebe održavanja jednosmjenske nastave te će projekt također biti prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U Samoboru 5 osnovnih škola i jednu privatnu pohađa 3078 učenika. Za sve osnovnoškolce Grad Samobor osigurava besplatne radne bilježnice i ostali dodatni nastavni materijal. Grad sufinancira i pomoćnike u nastavi, troškove prijevoza, produženi boravak, školsku prehranu, natjecanja, nagrade, smotre i seminare za učenike, školu plivanja za učenike 3. razreda, program „Odaberi sport“, programe za vrijeme školskih praznika i brojne druge aktivnosti.

Grad Samobor kroz europski projekt „Vjetar u leđa“ financira pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u svih pet samoborskih osnovnih škola, a za veća materijalna prava pomoćnika u nastavi Grad osigurava dodatna sredstva, pa je tijekom ove školske godine satnica pomoćnicima u nastavi povećana s 5,31 € na 6,5 €. Tijekom školske godine 2022./2023. ukupno 68 učenika s poteškoćama u razvoju imalo je pomoćnika u nastavi, a ove školske godine 73 učenika ima pomoćnika u nastavi. Vrijednost projekta „Vjetar u leđa“ iznosila je u protekloj godini 360.754.927 €,  a u ovoj godini 497.868  €. Projekt omogućava jednake mogućnosti obrazovanja za svu djecu, unapređenje položaja djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja te stvaranje uvjeta za aktivno sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u društvenim aktivnostima. S projektom se nastavlja i u 2024. godini.

Za 800 učenica viših razreda u svih 5 samoborskih osnovnih škola u 2022. godini osigurani su besplatni higijenski ulošci čime se Grad pridružio inicijativi protiv menstrualnog siromaštva. Istraživanje koje je provela Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ukazalo je na alarmantne podatke kako je trećina žena u Hrvatskoj prisiljena štedjeti na ulošcima, dok ih više od 10 % uopće ne može financirati.

Drugu godinu uzastopno Grad Samobor je za srednjoškolce s prebivalištem na području Samobora koji su polaznici srednjih škola na području Samobora ili drugih jedinica lokalne samouprave, osim Zagreba, osigurao pravo na isplatu jednokratne naknade za kupnju udžbenika i drugog obrazovnog materijala. U 2022. godini naknada je iznosila 132 eura, a u 2023. godini 150 eura. Uvođenjem naknade za srednjoškolce Samobor podiže standarde u obrazovanju i postaje jedan od gradova u Hrvatskoj čiji pozitivan primjer počinju slijediti i drugi gradovi.

Povećan je broj i iznosi gradskih stipendija. Dodjelom stipendija učenicima i studentima nastoji se olakšati školovanje i studiranje. Stipendije za srednjoškolce su u 2022. godini iznosile 106,18 € (povećanje za 33 % u odnosu na godinu ranije ), a za studente 159,27 € (povećanje za 20 % u odnosu na godinu ranije). U 2023. godini stipendija za učenike mjesečno iznosi 110 €, a studente 160 €. Stipendije se dodjeljuju temeljem kriterija izvrsnosti te socioekonomskog statusa. U 2022. g. dodijeljeno je 106 stipendija – 64 za učenike i 42 za studente. Uvedena je nova kategorija stipendija te je prvi put stipendije dobilo šestero sportašica i sportaša. Ove godine broj stipendija povećan je za još 9 te je pravo na stipendiju ostvarilo ukupno 115 učenika i studenta.

Gradske nagrade i priznanja dodjeljuju se učenicima samoborskih osnovnih i srednjih škola te njihovim mentorima koji su na državnim natjecanjima ostvarili zapažene rezultate tj. jedno od prva tri mjesta, ekipno ili pojedinačno. U 2022. godini ukupno je nagrađeno 72-oje učenika i  mentora koji su uz prigodne darove dobili i vrijedne novčane nagrade u iznosu od 80 € do 132 €, a u 2023. godini iznosi su povećani te iznose od 100€ do 150 €, a nagrađeno je 79-ero učenika i mentora .

Samoborski učenici i studenti ostvaruju i pravo na subvencionirani javni prijevoz. Grad Samobor osigurao je sredstva u iznosu od oko milijun eura za subvencije osnovnoškolskih, srednjoškolskih te studentskih mjesečnih pokaznih karata u 2022. godini te isto toliko i u 2023. godini. Sa subvencijama se nastavlja i u 2024. godini.

Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost od mjesta prebivališta/boravišta do adrese u mjestu školovanja veća od 5 km Ministarstvo sufinancira 75 % cijene karte, a Grad Samobor 25 %. Učenicima kojima je udaljenost manja od 5 km Grad sufinancira 75 % cijene karte, a 25 % plaćaju učenici. Grad Samobor subvencionira i prijevoz učenicima koji koriste usluge ZET-a – redovitim učenicima srednjih škola 50 % mjesečnog učeničkog pokaza, a sufinancira i prijevoz učenika srednjih škola i studenata koji studiraju izvan područja grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Drugu godinu za redom osigurane su subvencije za prijevoz vlakom za sve redovite studente koji imaju prebivalište na području Grada bez obzira studiraju li u Zagrebu, ili nekom drugom gradu Hrvatske. Prijevoz vlakom u 2. razredu redovitih vlakova u Hrvatskoj, na čitavom području Hrvatske, njima je besplatan. Grad plaća mjesečnu cijenu karte, a studenti samo izradu pametne kartice. Subvencioniranjem pametne kartice HŽ-a potiče ih se da koriste vlak prema Zagrebu, a ujedno im se omogućava besplatna vožnja vlakom po čitavoj Hrvatskoj, bez obzira putuju li do fakulteta, na izlete ili ljetovanja.

Grad Samobor za sve zainteresirane maturante iz Samobora osigurava i besplatne pripreme za državnu maturu iz matematike (razina A i B) i fizike. Iskusni nastavnici pripreme za državnu maturu održali su uživo u učionicama srednjih samoborskih škola tijekom školskih praznika i vikendom. Interes maturanta je bio velik, pa se ova praksa nastavlja i trenutno je u tijeku poziv maturantima da se jave za sudjelovanje u besplatnim pripremama za maturu.

Tijekom 2022. godine u Područnoj školi Pavučnjak uređene su prostorije za produženi boravak i za pripremu hrane. Postavljeni su podovi, rasvjeta i stolarija te uređen sanitarni čvor. U Područnoj školi Klake uređen je prostor za razredno odjeljenje. Postavljen je pod, rasvjeta, stolarija i centralno grijanje i obnovljen sanitarni čvor. Saniran je neadekvatan prilaz školi i asfaltirana površina oko škole. Nakon niza godina preuzeta je i pripojena Područna škola Rakov Potok iz sastava Osnovne škole Sveta Nedelja u sastav Osnovne škole Mihaela Šiloboda iz Svetog Martina pod Okićem te je sada pod ingerencijom Grada Samobora. U suradnji s MO Rakov Potok izgrađeno je i asfaltirano novo rukometno igralište pored škole te je postavljena ograda. Postavljene su i nove rolete na prozore škole, izrađena je nova panel ograda oko škole.

S početkom ove školske godine svoja vrata učenicima otvorio je najmoderniji odgojno-obrazovni objekt na području Samobora. Zgrada nekadašnje škole u Langovoj ulici, nakon desetljeća propadanja, u potpunosti je obnovljena i u tom prostoru nastavu pohađa ukupno 106 učenika prvih razreda u 5 razrednih odjeljenja Osnovne škole Bogumila Tonija. Uređenjem objekta u Langovoj ulici rasteretio se prostor matične škole kojoj je prijetila treća smjena, jer godinama muku muči s nedostatkom prostora. Ovim projektom ukupno je rekonstruirano i uređeno 1198 m2 prostora opremljenog novim namještajem. U učionicama su postavljene pametne ploče, projektori, prijenosna računala, školski namještaj, ugrađena je stropna rasvjeta i izveden sustav grijanja i hlađenja dizalicom topline zrak/zrak koji predstavlja jedan od najekonomičnijih, učinkovitih te istodobno ekološki prihvatljivih načina grijanja i hlađenja. Izmijenjena je stolarija te sanirana fasada. U školu je ugrađeno i dizalo kako bi objekt bio prilagođen učenicima s invaliditetom. Izvedeni su potrebni konstrukcijski zahvati u svrhu povećanja mehaničke otpornosti i stabilnosti. Uređena je i blagovaonica te prostor za odvijanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Dvorište škole je ograđeno, iscrtana su nova parkirališna mjesta te je uređen okoliš s posađenim drvećem.

Uoči obljetnice 150 godina školstva u Svetom Martinu pod Okićem na objekt dvorane Osnovne škole Mihaela Šiloboda postavljen je novi limeni krov te je u potpunosti uređeno školsko igralište s postavljenom novom podlogom i golovima s mrežama. Područna škola Manja Vas dobila je novi krov, u Područnoj školi Grdanjci uređeno je rukometno igralište na način da je saniran problem s odvodnjom te je igralište asfaltirano. U Osnovnoj školi Rude u potpunosti su preuređeni sanitarni čvorovi. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju škole OŠ Rude kako bi se osigurali uvjeti za jednosmjensku nastavu. Osnovna škola Bregana također je dobila novi sanitarni čvor te je preuređen podrumski prostor.  U Osnovnoj školi Bogumila Tonija zamijenjena je dotrajala stolarija u šest učionica, u dvije su postavljeni novi podovi, a zidovi učionica su oličeni. Rekonstruirana je kotlovnica čime je  poboljšan sustav grijanja. Ulaz u Osnovnu školu Samobor dobit će novu nadstrešnicu, a radovi su u tijeku.

Samobor kao Grad prijatelj djece vodi brigu o njihovim potrebama, ali i sluša njihov glas. Gradonačelnica je treću godinu uzastopno, u povodu Dječjeg tjedna, ugostila učenike 6-ih i 7-ih razreda osnovnih škola, predstavnike Dječjeg foruma Samobora koji su iznijeli svoje ideje za unaprjeđenje života djece i mladih u Samoboru. Najviše prijedloga i pitanja učenika odnosilo se na obnovu igrališta i parkova, bolju prometnu povezanost, kupnju školskih ormarića, uređenje robotičke radionice, nabavu e-udžbenika i drugo.

Društvo Naša djeca u povodu akcije  „Gradovi i Općine – prijatelji djece“ dodijelio je Samoboru Povelju za naj akciju pod nazivom „Nisi sam“. Publikacija i likovni radovi nastali su u suradnji Dječjeg foruma Grada Samobora sa skupinom „Suncokreti“ iz DV Grigor Vitez u Galgovu, a govore o prihvatu djevojčice iz ratom zahvaćene Ukrajine. Djeca su provodila brojne aktivnosti kako bi osmislili toplu i podražavajuću okolinu za dijete iz Ukrajine.

Vijeće za prevenciju Grada Samobora izradilo je „Akcijski plan prevencije svih oblika ovisnosti i očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih za period 2023. – 2026.“ koji se temelji na istraživanju o rizičnim ponašanjima mladih. Podatci o korištenju alkohola i droga te vršnjačkom nasilju, depresiji i anksioznosti kod mladih su zabrinjavajući. Postavljanje kamera na igralištima škola i frekventnim mjestima u gradu, implementacija preventivnog programa „Imam stav“ u sve osnovne škole, radionice i predavanja na temu vršnjačkog nasilja, osnivanje Savjetovališta za djecu i mlade u sklopu kojeg bi mladima bila dostupna psihološka pomoć i stručni savjeti, neke su od aktivnosti koje će se provoditi s ciljem prevencije rizičnih ponašanja kod mladih.

Grad Samobor znatna sredstva ulaže i u predškolski odgoj. Na području Grada djeluju dva gradska vrtića i 6 privatnih. U 2022. godini za realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom odgovoju i obrazovanju uloženo je 5, 6 milijuna €. Grad Samobor uz programe koji se provode u dva gradska vrtića, sufinancira i programe predškolskog odgoja drugih osnivača na području Samobora te na području drugih gradova.

Mjesečni iznos subvencije za djecu polaznike privatnih vrtića iznosi 159,27 eura ( iznos je tijekom 2022. godine povećan sa 132,72 € na 159,27 €.) Ovom odlukom Grad nastoji ublažiti rast troškova roditeljima djece u privatnim vrtićima.

Naveliko se ulaže i u uređenje i proširenje vrtićkih kapaciteta. Tijekom 2022. godine za investicijsko održavanje objekata DV Izvor i DV Grigor Vitez uloženo je oko 60 tisuća eura, a u 2023. godini krenula je izgradnja kapitalnih projekata vezanih za proširenje vrtićkih kapaciteta, dogradnja vrtića „Izvor“ te gradnja novog vrtića u Molvicama te  za što je Grad Samobor osigurao znatna sredstva iz fondova Europske unije.

„Izgradnjom novog vrtića i dogradnjom postojećeg riješit ćemo dugogodišnji problem nedostatka vrtićkih kapaciteta u našem gradu. Ulaganje u odgoj i obrazovanje jedan je od naših prioriteta, jer kvalitetan i dostupan sustav brige o djeci rane i predškolske dobi od iznimne je važnosti za razvoj djeteta, ali i neophodna usluga za zaposlene roditelje. Iznimno mi je drago da smo za ove projekte vrijedne oko 5 milijuna eura, osigurali novac u proračunu, ali i značajna sredstva dobili iz fondova Europske unije te da radovi dobro napreduju. Završetkom radova na oba vrtića, osigurat će se više od 150 novih mjesta za naše mališane“, ističe  gradonačelnica Petra Škrobot.

Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Izvor” vrijedna je 3.090.133,81 €, a iz EU fondova za program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. odobreno je 974.716,30 €, dok vrijednost radova na vrtiću u Molvicama iznosi 1.749.494,83 €, a iz EU fondova dobiveno je 487.390,49 €.

Rekonstrukcijom i dogradnjom DV Izvor u Ulici Gustava Krkleca osigurat će se 104 nova mjesta u vrtiću, ukupno 6 dodatnih dječjih grupa; 4 vrtićke te 2 jasličke grupe. Vrtić će imati natkrivenu terasu s vanjskim prostorom dnevnog boravka i izlazom na dvorište. Planirana je i izgradnja polivalentne dvorane.

Izgradnjom objekta dječjeg vrtića u Molvicama osigurat će se 52 nova mjesta, za 3 odgojne skupine; 2 odgojne skupine vrtićke dobi i odgojnu skupinu jasličke dobi. Objekt će imati i prostorije garderobe, sanitarija, trijaže i ostale potrebne prateće sadržaje.

Planira se i gradnja vrtića u Perivoju. U tijeku je izrada projektne dokumentacije koja prethodi ishođenju građevinske dozvole. Projektom će biti obuhvaćena gradnja objekta za prijam sedam odgojnih skupina (četiri vrtićke i tri jasličke) za ukupno 140 djece. Projekt je prijavljen na drugi Poziv – Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova Ministarstva znanosti i obrazovanja te se čekaju rezultati natječaja. Gradnjom vrtića u Molvicama, dogradnjom vrtića “Izvor” te gradnjom vrtića u Perivoju, u Samoboru će se otvoriti 300 novih mjesta za smještaj mališana u gradskim vrtićima.

Kako napominju iz Gradske uprave, Grad Samobor će i nadalje nizom aktivnosti i ulaganjima nastojati djeci i mladima osigurati što sigurnije i kvalitetnije okruženje za obrazovanje i život.

Virovitica: Kreću u gradnju III. osnovne škole, energetski obnavljaju školske objekte, rekonstruiraju sportsko igralište..

Grad Virovitica u analiziranoj je godini za obrazovanje izdvojio 45,91 % svog budžeta, a od  realiziranih projekata i mjera ističu financiranje i rad Dječjeg vrtića Cvrčak (1,3 milijuna eura), kotlovnicu u OŠ Vladimira Nazora (78,7 tisuća eura), tekuće održavanje objekata školstva kojima je Grad osnivač (33,4 tisuće eura), sufinanciranje rada Veleučilišta (6,6 tisuća eura), sufinanciranje studija Drvne tehnologija (33,1 tisuća eura), sufinanciranje rada Katoličke osnovne škole (15,9 tisuća eura), stipendiranje studenata (57 tisuća eura), besplatni radni materijal za učenike nižih razreda osnovne škole (45,3 tisuće eura), prijevoz učenika onih škola kojima je Grad osnivač (238,9 tisuća eura) te otkup zemljišta za potrebe Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i sportske dvorane (119,6 tisuća eura).

Što se tiče planiranih projekata i onih započetih tijekom ove godine, izrađeno je idejno rješenje za III. osnovnu školu i projektira se glavni projekt kako bi se omogućila jednosmjenska i cjelodnevna nastava. Također, kroz ITU mehanizam planira se gradnja nove Glazbene škole Jan Vlašimsky s koncertnom dvoranom kao i gradnja novog vrtića na području bivše vojarne, a Virovitičko-podravska županija  gradit će novu zgradu gimnazije sa sportskom dvoranom.

Kod zgrade „2“ virovitičkog Dječjeg vrtića postavljena su nova igrala, a u tijeku je i rekonstrukcija igrališta OŠ Ivane Brlić-Mažuranić koje će biti multifunkcionalno i koristit će se za šest sportova dok je pri Područnoj školi u Rezovcu već izgrađeno igralište. Nadalje, Osnovna škola Vladimir Nazor prijavljena je za energetsku obnovu kao i dvorana OŠ Ivane Brlić-Mažuranić. U planu  je rekonstrukcija sustava grijanja i hlađenja u COOR-u i zgradi „5“ Dječjeg vrtića Cvrčak kao i ugradnja sustava solara na zgradu „3“ DV Cvrčak.

„Grad Virovitica kroz konkretne financijske pomoći i projekte za djecu brine od rođenja pa do završetka fakulteta. Kontinuirano radimo na poboljšanju materijalnih i tehničkih uvjeta rada u našim odgojno-obrazovnih ustanovama jer nam je cilj da naši učenici, kao i djelatnici, imaju kvalitetan i ugodan prostor za rad i učenje. Osiguravanjem prijevoza te sufinanciranjem radnih materijala nastojimo roditeljima u što većoj mjeri pripomoći u opremanju školaraca za početak nove školske godine. Nadalje, u stipendiranju studenata vidimo način da pomognemo mladim ljudima u odabiru zanimanja, pružimo im potporu u obrazovanju i na neki način potaknemo da se vrate kući po završetku studija“ – poručio je gradonačelnik Ivica Kirin. (V.H.)