Gradnja istočne obilaznice  imati će nemjerljiv utjecaj na život u Novom Marofu. Naime, državnom cestom D3,  koju će ova obilaznica zamijeniti, prometuje osam i pol tisuća vozila dnevno, a državnim cestama D24 i D22 nekih tri i pol tisuće vozila tako da je to veliko rasterećenje, pogotovo za sam centar grada koji će se moći razvijati kao urbano središte. Za nas je također vrlo važno što se gospodarske zone i kompletno gospodarstvo šire prema obilaznici. Kraj radova očekuje nas u ožujku ove godine, a ovakvi projekti, osim što povećavaju sigurnost prometa, omogućavaju da se svi gradovi koji imaju problem s tranzitom bolje razvijaju i da ljudi ugodnije i sigurnije žive.

Novi Marof u posljednjih se nekoliko godina istaknuo velikim izdvajanjima za zaštitu okoliša, obrazovanje i prometnu infrastrukturu, a sve su značajnija i ulaganja u sport i turizam, digitalizaciju rada gradske uprave te razvoj smart city koncepta.  Na našem Izboru za najbolji grad 2017. i 2018. godine dospio je  među pet najuspješnijih unutar kategorija “Obrazovanje i mladi” te “Gospodarstvo”, a o važnijim dosad  realiziranim projektima. razvoju poduzetničke zone, sportu, gradskim potporama kao  i planovima za budućnost razgovarali smo s gradonačelnikom Sinišom Jenkačem.

G. Jenkač, na početku smo 2023 godine, teče vaš treći gradonačelnički mandat. Na čemu je u Novom Marofu tijekom posljednjih godinu i pol bio fokus i jeste li ostvarili sve što ste planirali u tom razdoblju?

-Fokus u spomenutom vremenskom razdoblju bio je na ravnomjernom razvoju Novog Marofa. U asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta, a pričamo o 20 cesta i gotovo 70 lokacija sanacija cesta, uloženo je preko sedam milijuna kuna. U sportskom parku rekonstruirano je vanjsko sportsko igralište za više sportova. Riječ je o rekonstrukciji multifunkcionalnog asfaltiranog igrališta s polimernom podlogom za košarku, rukomet odnosno mali nogomet, odbojku i tri sprint staze, s time da je postojeće igralište dodatno prošireno za tri metra prema sjeveru. Vrijednost radova iznosila je 561,2 tisuće kuna. Osim toga, uređeno je pomoćno igralište za nogomet s pripremom za umjetnu travu te postavljanje umjetne trave. Uređivani su društveni domovi Donje Podrute, Možđenec, Ključ, Strmec Remetinečki, Završje Podbelsko, Gornje Makojišće te prostor bivšeg Centra za socijalnu skrb s ugradnjom koso podizne platforme u kojem su novi dom pronašle novomarofske udruge. Na krovu Kulturnog centra Ivan Rabuzin izgrađena je integrirana fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju, nazivne snage 50 kW. Nadalje, uređena je gradska tržnica i ulagano je u sanaciju i nadogradnju sjevernog dijela dvorišta Palasa utvrde Grebengrad. Pripremana je i brojna projektna dokumentacija, vršeni su otkupi zemljišta za nadolazeće investicije i slično.

Koje već realizirane projekte biste izdvojili kao najvažnije otkako vodite Grad? Po čemu je Novi Marof danas bolji nego što je bio prije 2015., otkako ste na ovoj funkciji?

-Svakako bih spomenuo sanaciju odlagališta„ Čret“ vrijednu 11,2 milijuna kuna, sufinanciranu bespovratnim EU sredstvima te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a projekt je realiziran u razdoblju od srpnja 2020. do ožujka 2021. godine. Potom je tu dogradnja Dječjeg vrtića u što je uloženo 9,9 milijuna kuna od čega je 6,7 milijuna odobreno iz EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Tu je još i reciklažno dvorište vrijedno 2,4 milijuna kuna i također sufinancirano iz EU sredstava u iznosu od 85 posto. Na kraju, gradnja istočne obilaznice koja će imati nemjerljiv utjecaj na život u Novom Marofu. Naime, državnom cestom D3,  koju će ova obilaznica zamijeniti, prometuje osam i pol tisuća vozila dnevno, a državnim cestama D24 i D22 nekih tri i pol tisuće vozila tako da je to veliko rasterećenje, pogotovo za sam centar grada koji će se moći razvijati kao urbano središte. Za nas je također vrlo važno što se gospodarske zone i kompletno gospodarstvo šire prema obilaznici. Kraj radova očekuje nas u ožujku ove godine, a ovakvi projekti, osim što povećavaju sigurnost prometa, omogućavaju da se svi gradovi koji imaju problem s tranzitom bolje razvijaju i da ljudi ugodnije i sigurnije žive.

Na naš izbor za najbolji grad plasirali ste se odnosno ušli u finale 2017. i 2018. godine unutar kategorija “Obrazovanje i mladi” te “Gospodarstvo”. Koji su trenutno najvažniji projekti na tim područjima?

-Grad Novi Marof tijekom 2022. godine uložio je čak 10 posto proračunskih sredstava u neku od mjera populacijske politike. Tu pričamo o naknadama za novorođenčad, sufinanciranju dječjeg vrtića, gradskog i privatnih, sufinanciranje asistenata u nastavi i asistenata u dječjim vrtićima, poklonima za prvašiće i djecu vrtićke i školske dobi do 4. razreda osnovne škole za blagdan sv. Nikole, stipendijama za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, prijenosnim računalima i udžbenicima za učenike prvih razreda Srednje škole Novi Marof, stipendijama za studente..  Osim ovih izravnih naknada građanima, Grad značajna sredstva ulaže i u izgradnju odnosno održavanje vrtića i ostale infrastrukture koja samo mjesto čini poželjnijim i koja stanovnicima osigurava sve što je potrebno za život i što im pruža osjećaj sigurnosti. U to se mogu ubrojiti izgradnje cesta, vodovodne mreže, kanalizacije, javne rasvjete, zatim dostupnost električne energije, definiranje zona stanovanja, rekreacije, gospodarstva i trgovine Prostornim planom uređenja grada ili Urbanističkim planom uređenja. Ulaže se trud u pregovore i poticanje poduzetnika kako bi investirali u naše gospodarske zone, pregovara se s investitorima kako bi ulagali i u konačnici zapošljavali ljude s našeg područja.

Koliko ste “povukli” EU sredstava u posljednjih godinu i pol i u što su ona usmjerena?

– U dogradnju Dječjeg vrtića kroz NPOO te su Novom Marofu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4,9 milijuna kuna, zatim rekonstrukciju zgrade stare škole koja se pretvara u Multifunkcionalni kulturni centar za mlade te će se rekonstrukcijom obuhvatiti sve etaže zgrade i ugraditi lift za osobe s invaliditetom, a ugradit će se i novi sustav grijanja pomoću peći na pelete. Projektna dokumentacija stajala je 78 tisuća kuna, a u lipnju prošle godine izdana je građevinska dozvola. Ukupna procjena vrijednosti ovog projekta je 8,8 milijuna kuna, a odobreno je sufinanciranje u iznosu od 7,5 milijuna kuna. Osim spomenutog, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavili smo  3290 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Spremnici su podijeljeni građanima, a budući da u toj prvoj fazi nismo uspjeli nabaviti sve potrebne količine, slični projekt smo prijavili i 2022. te ćemo nabaviti još 1900  kanti za plastiku i 1588 za papir. Spremnici su od PEHD materijala i u skladu sa svim propisanim normama te s utorom za ugradnju identifikacijskog čipa, poklopcem otpornim na lomove i gumenim kotačima s metalnom osovinom. Ovo je samo nastavak naše brige za zaštitu okoliša i zdravlje građana te naposljetku i za komunalni standard stanovnika na području Grada Novog Marofa. Višemilijunske smo iznose uložili u sanaciju odlagališta neopasnog otpada Čret, projekt koji smo uspješno realizirali, zatim u izgradnju reciklažnog dvorišta, a isto tako i u nove poslovne prostore naše komunalne tvrtke Novokom, što će omogućiti kvalitetniju uslugu prikupljanja otpada.
Kad smo već kod te teme, prema našim analizama, u 2020. godini bili ste rekorder ulaganja u zaštitu okoliša, u godinu dana povećali ste stopu odvajanja otpada za 10 posto. Koji su trenutno još zeleni projekti u tijeku, a što je u pripremi?
Povećanje stope odvajanja otpada rezultat je realizacije ranije navedenih projekata izgradnje reciklažnog dvorišta te sanacije i zatvaranja odlagališta “Čret” kao i povedenom EU projektu “Održivo gospodarimo otpadom” u Novom Marofu i Ljubešćici, čiji je cilj i rezultat bio informiranje stanovnika kroz obrazovno-informativne aktivnosti o načinima postupanja koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagalištima. Nadalje, gradsko komunalno poduzeće Novokom d.o.o. ulaže u povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada na gradskom području i području Općine Ljubešćica kroz nabavu dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike uz istovremeno poticanje i razvoj svijesti stanovnika, a i taj je projekt sufinanciran sredstvima EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 1,1 milijun kuna odnosno 62,4 posto. Tijekom prošle godine nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište vrijedno nešto malo manje od sto tisuća kuna, a u tijeku je nabava spremnika za selektirani otpad u vrijednosti od oko 1,2 milijuna kuna. 
Koliko ćete u 2023. godini uložiti u razvoj i poticanje gospodarstva i imate li u planu neke nove mjere i programe?
Grad je dosad imao niz stimulativnih mjera za potencijalne investitore kao što su oslobađanje komunalnog doprinosa, privremeno ili djelomično oslobađanje komunalne naknade, subvencioniranje kamatnih stopa na kredite. Ove godine planiramo pripremiti Program poticanja poduzetništva prema kojem će se kroz javni poziv poduzetnicima dodijeliti 66.360,00 eura. Svrha tog Programa je poticanje gospodarskih, poduzetničkih i obrtničkih djelatnosti, stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja i povoljne klime za djelovanje poduzetnika i obrtnika uz osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetništva i obrta na novomarofskom području te osiguravanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za naš grad. Cilj je, naravno, i jačanje konkurentnosti naših poduzetnika na tržištu i to kroz poboljšanje njihove informiranosti o raspoloživosti financijskih resursa iz proračuna kao i korištenje EU sredstava te omogućavanje realizacije poduzetničkih poduhvata uz primjenu poduzetničkih načela. Potpore će se dodjeljivati za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izobrazbu…Vjerujem da će odaziv na javni poziv biti dobar, a dodijeljene potpore korisna pomoć, posebice mladim poduzetnicima. Sličan program proveli smo 2022. godine za poljoprivrednike. Tada smo potpore dodijelili za očuvanje pčelinjeg fonda, ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima te za kupnju rasplodnih životinja. Ove godine ćemo ponoviti javni poziv s time da ćemo ga proširiti i na nabavu višegodišnjih nasada.
Kako se razvija vaša Poduzetnička zona, ima li novih „stanara“? Koliko je u proteklih pet godina ostvareno investicija i otvoreno novih radnih mjesta?
Za zone Možđenec–jug i Oštrice-Ključ izrađena su idejno urbanistička rješenja i idejni projekti za građenje glavnih prometnica unutar zone te su predani zahtjevi za izdavanje lokacijskih dozvola. Kontinuirano se vrši otkup zemljišta za prometnice i proširenje zone iza autobusnog kolodvora. Zasad su u toj zoni tvrtke Ancorp i Spar, projektnu dokumentaciju za gradnju priprema i tvrtka Neto, a Trgovački centar “Retail Park” počeo je s radovima. Trgovački će centar promijeniti vizuru grada te će privući stanovništvo, posebice mlade. Očekujemo oko 100 novih radnih mjesta. Jest da su to trgovine i uslužne djelatnosti, ali ako to može funkcionirati u Zagrebu, može i u Novom Marofu. Diže se i konkurentnost na području samog grada i definitivno će pridonijeti rastu plaća sadašnjim zaposlenicima u trgovini. Mnogostruke su koristi, a čitav taj prostor dobiva nov sadržaj. Ljudi su do sada takvu vrstu šopinga obavljali u drugim gradovima poput Varaždina ili Zagreba. Sada će imati identične brendove i u Novom Marofu. Osim toga, uskoro dolaze i Plodine te nova benzinska postaja s pratećim sadržajima.
Što je sa starijim građanima i, općenito, materijalno depriviranim slojevima stanovništva, na koji način njima pomažete? Je li Grad “uskočio ili to nekako planira kako bi se lakše prevladala kriza i inflacija? 
Prošle smo godine isplatili 560 potpora u iznosu od 150 kuna umirovljenicima kojima su mirovine ispod 2200 kuna te smo nabavili 750 prehrambenih paketa. Paketi su bili vrijednosti do 50 kuna, a preuzeli su ih predstavnici udruga umirovljenika s gradskog područja. Broj paketa bio je određen prema zahtjevima Udruga. Svake godine Savez udruga umirovljenika Varaždinske županije osigura određen broj paketa za Uskrs i Božić te ih podijeli udrugama, svakoj prema broju članova. Prijašnjih godina Savez i Grad nabavljali su pakete u omjeru 50:50. Prošle godine je, međutim, zbog porasta cijena prehrambenih proizvoda Savez nabavio samo 30 posto paketa, a Grad je podmirio troškove nabavke za preostalih 70 posto kako nitko ne bi bio zakinut. Troškovi života tijekom 2022. godine osjetili smo svi, a najveći udarac je bio na budžete umirovljenika te se nadamo da smo ovim doprinosom uspjeli koliko-toliko olakšati barem te blagdanske dane.
Značajna sredstva ulažete  u sport, nedavno ste izdvojili 2,3 milijuna kuna za novo nogometno igralište te najavili nove investicije. Navedite nam najvažnije, što još građani mogu očekivati na tom području?
– Nastavljamo aktivnosti na realizaciji izgradnje sportsko  rekreacijskog centra. Za sada je izrađeno urbanističko idejno rješenje te ishođeni posebni uvjeti za izgradnju sportske dvorane s pratećim sadržajima odnosno hostelom i konferencijskom dvoranom. Da bi se mogla zatražiti građevinska dozvola potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose na jednoj maloj čestici koja treba ući u obuhvat prometnice kojom će se pristupati tom budućem kompleksu. Nažalost, jedan smo natječaj propustili jer taj slučaj nije bio riješen. Teško je kada ovisite o jednoj privatnoj osobi koja ne želi prodati česticu koja je nužno potrebna za projekt ili kada je želi prodati po cijeni koju Grad ne može i ne smije platiti. Ovog puta nam je zbog takve situacije “propalo” potencijalnih 40 milijuna kuna sufinanciranja. Radimo sve što možemo da se u skorijoj budućnosti postigne dogovor s vlasnikom te čestice i da projekt imamo spreman za prijavu na neki od budućih natječaja. Osim sportsko-rekreacijskog centra, vodimo brigu i o ruralnim područjima Grada. Planiramo postavljanje led rasvjete na novoizgrađenim igralištima i zamjenu rasvjetnih tijela na već postojećim. Rekonstruirat će se igralište u Sudovcu i izgraditi novo u Orehovcu. 
Što vam je u planu po pitanju digitalizacije i smart city koncepta? 
Fokus Grada je na postizanju učinkovite, transparentne i „smart“ gradske uprave koja će kroz online pružanje usluga ubrzati postupke i procese ostvarivanja prava građana. U planu nam je tako uvođenje digitalnih obrazaca koji će pojednostaviti proces podnošenja zahtjeva, zatim financijske kartice preko kojih će građani imati uvid u stanje svojih obveza za komunalnu naknadu i vrtić te ih moći odmah i podmiriti, potom iProračun odnosno moderno informatičko rješenje za prezentaciju proračuna te eNatječaji što je usluga koja predstavlja cjelovito digitalno rješenje za sve fizičke i pravne osobe i koje će ubrzati i pojednostaviti postupak objavljivanja natječaja kao i omogućiti sigurnu i transparentnu predaju prijave. Naravno da Grad radi i na realizaciji PRŠI projekta. U iščekivanju smo otvaranja javnog poziva. Uz spomenuto, razmatramo i mogućnost uvođenja usluge Pametni parking, a koja bi korisnicima u realnom vremenu pokazivala koji su parkinzi slobodni, a koji zauzeti.
I za kraj, što vaši sugrađani još mogu očekivati do kraja ovog mandata? Koje značajnije projekte planirate realizirati odnosno pokrenuti unutar tog razdoblja?
 Novo groblje. Naime, po izrađenom Projektnom zadatku za groblje u Novom Marofu, koji je bio osnova za izradu projektne dokumentacije, od trgovačkog društva Projektni biro Arhitekton d.o.o. iz Karlovca, naručeno je, a potom i izrađeno idejno arhitektonsko rješenje za cijenu od 70 tisuća kuna. Izrađen je i Elaborat zaštite okoliša potreban za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš kao i geomehanički izvještaj. Glavni projekt također je izradio Arhitekton za cijenu u iznosu od 240,4 tisuće kuna, a prije godinu dana podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole koja je i izdana u travnju prošle godine. Ukupna vrijednost čitave investicije iznosi oko 45 milijuna kuna. (V.H.)