Za rodiljne naknade i potpore novorođenčadi u 2021. godini najviše su iz svojih proračuna, odnosno, per capita izdvojili slavonski gradovi Belišće i Otok. Belišće je i inače Grad snažnih demografskih mjera i jedan od tek četiri u Hrvatskoj koji nudi besplatan dječji vrtić. U našoj analizi pročitajte koji se još gradovi ističu te koliko izdvajaju za spomenute mjere..

Depopulacija je, kako smo već više puta naglašavali u našim analizama izdvajanja za demografske programe i mjere, jedan od najvećih nacionalnih izazova, a s kojim se suočavaju i mnoge druge, naročito istočne i južne, europske zemlje. Prema podacima EU parlamenta, razloga za to je nekoliko; odljev mozgova (budući da slabije razvijeni dijelovi kontinenta gube visokokvalificirano stanovništvo), jaz između urbanih i ruralnih područja (s obzirom da većina europskog stanovništva živi u urbanim područjima) te starenje stanovništva (jer zbog dužeg životnog vijeka predviđa se da će do 2070. godine 30,3 posto stanovništva imati preko 65 godina dok je primjerice u 2019. godine toliku dob imalo 20,3 posto). Prema istom izvoru, prvo prirodno smanjenje broja stanovnika u EU zabilježeno je 2015. godine, a očekuje se nastavak tog trenda.

Hrvatska je nažalost jedna od, po tom pitanju, ugroženijih zemalja kao što je potvrdio nedavni popis stanovništva kada je ustanovljeno da smo tijekom proteklog desetljeća izgubili otprilike grad veličine Zadra. Odnosno, izgubili smo oko 10 posto stanovništva što je najlošija statistika od Drugog svjetskog rata.

Središnji državni ured za demografiju i mlade ističe kako ključ uspjeha za demografsku revitalizaciju leži u učinkovitoj koordinaciji i suradnji između nacionalne, regionalne i lokalne vlasti kao i suradnji sa socijalnim partnerima, civilnim društvom i ostalim relevantnim dionicima.

Nas je stoga i ovog puta zanimalo kako se, u kontekstu provođenja nekih od najpopularnijih demografskih mjera (koje i te kako znače građanima prosječnih primanja koji se odluče na prinovu), za bolja demografska kretanja bore hrvatski gradovi pa smo tako, na temelju konsolidiranih proračuna za 2021. godinu (2022. se tek obrađuje), ustanovili da samo tri grada izdvajaju preko jedan posto svog budžeta za porodiljne naknade i potpore za novorođenčad, a sva tri su slavonska (što nije osobito iznenađenje budući da je Slavonija depopulacijom jedno od najpogođenijih područja) iako  među deset najbolje rangiranih gradova  dominiraju oni priobalni.

Na prvom mjestu, prema izdvajanju za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad iz gradskog proračuna, smjestio se Grad Otok s 1,05 posto izdvojenih sredstava. Slijedi ga Belišće s 1,04 posto te Đakovo s 1,01 posto udjela. Između 0,92 posto i 0,75 posto gradskog budžeta za ovu su namjenu izdvojili  još i Metković, Stari Grad, Vrlika, Supetar, Klanjec, Drniš i Pregrada što ih uvrštava među deset najbolje rangiranih gradova.

Gradovi Belišće i Otok na vrhu su i po izdvajanju per capita, doduše, u ovom su slučaju zamijenili pozicije. Belišće je u analiziranoj 2021. godini izdvojilo po stanovniku 81,33, a Otok 80,83 kune. Slijedi ih Stari Grad s izdvojenih 77,56 kuna, a preko 70 kuna po stanovniku izdvojili su još i Vrlika te Supetar. Šesta je Crikvenica s 59,87 kuna, a listu deset najboljih čine još i Slavonski Brod, Novalja, Drniš i Nin, čija izdvajanja se kreću od 54,53 do 57,82 kune per capita.

*Napominjemo kako je u analizi korišten konsolidirani (razina 23) izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS). Te izvještaje ispunjavaju sami JLS-ovi te su oni prema zakonu o pristupu informacijama javno dostupni. Gradonačelnik.hr ne radi nikakve korekcije izvornih podataka navedenih u izvješćima, a  njihova točnost isključiva je odgovornost samih JLS-a. (V.H.)

 

Belišće: Jedan od gradova s najbogatijim programom socijalno-demografskih mjera; besplatan vrtić, prijevoz i topli obrok učenicima, stipendije za sve redovne studente..

Grad Belišće svojim programom socijalno-demografskih mjera sustavno pomaže studentima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima i njihovim roditeljima. Uz stipendije za sve redovne studente, osiguravanje pomoćnih radnih materijala svim osnovnoškolcima, subvencionira se i međugradski prijevoz, a učenici osnovnih i srednjih škola ostvaruju pravo na besplatan prijevoz lokalnim linijskim prijevozom na području cijeloga grada. Također, za svako novorođeno dijete isplaćuje se naknada u iznosu od 995,42 (7.500 kuna), a dječji vrtić besplatan je za svu djecu.

Grad Belišće među rijetkim je jedinicama lokalne samouprave koje stipendije dodjeljuju svim redovnim studentima s prebivalištem na području Grada, pri čemu sam iznos stipendije ovisi o ostvarenom uspjehu. U akademskoj 2021./22. godini potpisani su ugovori sa 122 redovna studenta, a u proračunu je izdvojeno 1,1 milijuna kuna. Iznosi stipendija za 22 studenta iznosili po 1200 kuna, 47 ih je primalo po 800 kuna mjesečno,  53-oje po 500 kuna mjesečno te četiri studentske stipendije s višegodišnjim ugovorom po 1200 kuna mjesečno. U tekućoj akademskoj godini Belišće stipendira 91 redovnog studenta, a u gradskom proračunu za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 145.995,00 eura. Trenutno 25 studenata prima 159 eura, 30 studenata 106 eura i 36 studenata po 66 eura mjesečno.

Grad Belišće od 2013. godine kontinuirano povećava iznos naknade za novorođenčad te su od početnih dvije tisuće kuna za bebe u 2013. godini došli do iznosa od pet tisuća kuna u 2020. godini, a za djecu rođenu nakon 1.9.2020. godine isplaćivao se iznos od 7.500 kuna, odnosno, naknada od 995,42 eura. U 2021. godini izdvojeno je 722.500,00 kuna za tu namjenu.

U siječnju 2019. godine Gradsko vijeće Belišća donijelo je odluku o besplatnom vrtiću za djecu koja pohađaju matični vrtić u Belišću i područni vrtić u Gatu kao rasterećenje kućnih proračuna i poticaj roditeljima s područja grada Belišća, ne samo da ostanu živjeti i raditi u svojoj sredini nego i kao poticaj i doprinos demografskoj obnovi grada, napominju u belišćanskoj gradskoj upravi.

Iako je usvojena odluka o povećanju ekonomske cijene vrtića, koja za redoviti 10-satni program sada iznosi 1.897 kuna, vrtić je i dalje za polaznike u Belišću i Gatu besplatan. Uz to što je vrtić besplatan, u pedagoškoj 2021./22. godini vrtić, odnosno Grad Belišće, povećao je kapacitete za jednu dodatnu mješovitu jasličku skupinu i zaposlio dodatne odgojiteljice kako bi se smanjio broj neupisane djece u vrtić i kako bi se upisala sva djeca čija su oba roditelja zaposlena.

Djeci s poteškoćama u razvoju uključenim u redovne odgojno-obrazovne programe sustavna pomoć i podrška pruža se na način da Dječji vrtić osigurava asistente-pomagače koji kroz pristup „jedan na jedan“ provode individualne odgojno-obrazovne programe koje izrađuju s roditeljima, odgojiteljima, stručnim suradnicima i vanjskim stručnim suradnicima.

Od 2019. do 2021. u Dječjem vrtiću provodio se projekt „Maslačak-prijatelj djece 1“ kojim je, prije svega, osiguran produženi boravak na razini sva četiri objekta ove odgojne ustanove, odnosno u Belišću, Gatu, Bizovcu i Petrijevcima. Ondje je s jedne strane roditeljima omogućeno zbrinjavanje djece i izvan redovnog radnog vremena vrtića, a uz opremanje prostora za organizaciju novih programa, organiziran je i čitav niz edukacija za odgojitelje i suradnike, čime je razina profesionalnog rada s djecom podignuta na još višu razinu. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost bila je 3.178.244,06 kuna, koliko iznosi i EU sufinanciranje projekta.

Trenutno je pred završetkom provedba projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“, nastavka prve faze uspješno provedenog projekta, a koji za cilj ima pomoć roditeljima i skrbnicima čija su djeca polaznici redovnih programa ustanove u njihovom zbrinjavanju izvan radnog vremena u formi produženog boravka. Kroz projekt se i intenzivira skrb o djeci s određenim poteškoćama u razvoju zapošljavanjem stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, osigurava se i organizira poslijepodnevni boravak posebni programi i potrebna didaktička oprema kako bi se unaprijedila kvaliteta programa ranog predškolskog odgoja. Ukupna je vrijednost projekta 3,6 milijuna kuna, koliko iznosi i EU sufinanciranje projekta.

Ove godine Gradu Belišću odobren je projekt proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak, a koji se odnosi na rekonstrukciju i opremanje zgrade druge namjene (zgrada u vlasništvu Grada Belišća koja se koristi za potrebe dislociranog odjela glazbene škole pri OŠ M.P. Katančića Valpovo), a glazbeni će se odjel preseliti u novouređeni prostor u Palači Gutmann. Cilj ovog projekta je, pojašnjavaju iz Gradske uprave, osigurati povećanje kapaciteta DV Maslačak koji će omogućiti kvalitetniju brigu o djeci predškolskog uzrasta na području Grada Belišća. Planira se urediti dva vrtićka dnevna boravka za 40 novih polaznika programa, a ukupna vrijednost projekta iznosi 229.345,01 eura. Pritom je projekt u potpunosti sufinancirala Europska unija iz programa NextGenerationEU.

Godine 2019. uvedena je i demografska mjera koja se odnosi na isplatu novčane naknade roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić, a nisu mogla biti upisana iako su oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću.

Spomenimo i da Grad Belišće svim osnovnoškolcima osigurava dopunska i pomoćna nastavna sredstva. Riječ je o radnim bilježnicama za obvezne i izborne predmete, zbirkama zadataka, likovnim mapama, atlasima i kutijama za tehničku kulturu. Za ovu je mjeru u 2021. godini u proračunu osigurano 330 tisuća kuna, a njome obuhvaćeno 670 učenika. I ove godine Grad osigurava jednokratnu pomoć roditeljima/skrbnicima za nabavu radnog materijala i školskog pribora koja će se isplaćivati u jednokratnom iznosu od 40 eura po učeniku.

Osim ove mjere svi učenici imaju i besplatan topli obrok.

Grad Belišće mislio je i na svoje srednjoškolce pa je u rujnu 2019. godine uveo novu i jedinstvenu socijalno-demografsku mjeru simboličnog naziva „Zalogaj“, a koja se odnosi na isplatu novčane pomoći za topli obrok. Ovom mjerom svi belišćanski srednjoškolci dobivaju mjesečni budžet za financiranje obroka tijekom školske godine koji je u početku iznosi 150 kuna, a od 2020. godine povećao se na 200 kuna, odnosno, na 26,54 eura. Ovaj vrijedan gradski projekt je, s početnih 134 tisuće kuna, koliko je bilo planirano u proračunu u 2019. godini, danas narastao na 650 tisuća kuna, odnosno, na 86.270,00 eura. Njime svoj mjesečni džeparac godišnje dobiva oko 330 srednjoškolaca.

Nadalje, za sve učenike osnovnih i srednjih škola te studente s područja Grada međumjesni linijski prijevoz je besplatan. Svi srednjoškolci također imaju besplatan međugradski prijevoz, a studenti subvencionirani. Grad Belišće sufinancira prijevoz učenika s teškoćama u razvoju do Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku, a sufinancira se i rad Centra za pružanje usluga u zajednici „Klasje“ odnosno poludnevni boravak u Bistrincima.

Grad Belišće uključio se u Program POS na način da je poklonio građevinsko zemljište, osigurao financijska sredstva za projektu dokumentaciju i komunalni doprinos, a platio je i troškove priključaka na komunalnu infrastrukturu za sve buduću stanare (plin, struja, voda, odvodnja). Cilj ove mjere bio je, prije svega mladim obiteljima, ali i brojnim zaposlenicima s područja grada Belišća, omogućiti po što je moguće povoljnijim uvjetima kupovinu stanova i na taj način trajno rješavanje stambenog pitanja kao jedne od najvažnijih egzistencijalnih potreba. Nakon popunjenja prve zgrade po modelu POS-a (24 stana), a s obzirom na to da postoji daljnji interes građana za kupnjom stanova po ovom modelu, donesena je odluka o ponovnom uključivanju Grada u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje kojim bi se u Belišću izgradila druga zgrada po tom modelu, a građanima omogućila kupnja stambene nekretnine po povoljnijim uvjetima te je objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa i formiranje Konačne liste reda prvenstva za zgradu broj 2.

„U Gradu Belišću stalnim jačanjem pronatalitetne politike i socijalno-demografskih mjera nastojimo dugoročno utjecati na popravljanje statistike, s kakovom se već godina bore gotovo sve sredine u Hrvatskoj. Upravo provođenje navedenih socijalno-demografskih mjera, ali i ulaganja u druge sfere važne za život, poput sporta, kulture i turizma, svrstava Belišće u sam vrh jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj s najjačim demografskim mjerama, na što smo osobito ponosni“ – rekao nam gradonačelnik Belišća, Dinko Burić.

Đakovo: Grade vrtiće i dječja igrališta, sufinanciraju troškove stanovanja mladim obiteljima i mladima..

Odlukom o jednokratnoj novčanoj potpori roditeljima Grad Đakovo osigurava financijska sredstva za potpore obiteljima novorođene djece. Pravo na potporu ostvaruju roditelji ili skrbnici koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grad Đakova, a zahtjev podnesu u roku od šest mjeseci od rođenja djeteta te roditelji posvojenog novorođenog djeteta (do godinu dana starosti djeteta). Za prvo i drugo novorođeno dijete roditelji ili skrbnici ostvaruju pravo na potporu u iznosu od dvije tisuće kuna, za treće deset, a za četvrto i svako sljedeće dijete po 20 tisuća kuna. Ukoliko su blizanci, drugo i treće dijete u obitelji, iznos potpore je 10 tisuća kuna, a ako su treće i četvrto dijete u obitelji, za oboje je iznos potpore 20 tisuća kuna.

Na temelju novih Odluke o jednokratnoj novčanoj potpori i visini jednokratne novčane potpore  roditeljima novorođene djece koje su donesene u 2023. godini, potpora se dodjeljuje u  iznosu od 270 eura za prvo i drugo, 1.330,00 eura za treće, 2.660,00 eura za četvrto i svako sljedeće novorođeno dijete te blizance koji su drugo i treće dijete u obitelji i 5.320,00 eura za blizance koji su treće i četvrto dijete u obitelji kao i slijedeće novorođene blizance.

U 2022. godini isplaćena je naknada za 234 korisnika u iznosu od milijun kuna. Do 30 lipnja 2023. godine isplaćena je naknada za 79 korisnika u iznosu od 54.028,21 eura.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava gradovima Republike hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, gradu Đakovu dodijeljena je financijska potpora u iznosu od 247.500,00 kuna. Dodijeljena sredstva koristila su se za pokrivanje troškova za prehranu djece i uvjete boravka djece – materijalni izdaci, energija i komunalije. Grad Đakovo sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade potpisao je i Ugovor o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini pri čemu je vrijednost potpisanog Ugovora iznosila 19.440,00 eura.

Dodajmo kako su u Đakovo realizirani i projekti izgradnje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Đakovo, vrtićka kuća Vila te je za prvu fazu ugovorena vrijednost od 33.073,53 eura tijekom 2022. godine što je Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancirao bespovratnim sredstvima u iznosu od 9.954,21 eura. Također, realiziran je projekt ulaganja u objekt DV Đakovo gdje je ugovorena vrijednost radova od 1.902,21 kuna tijekom 2022. godine što je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU iznosom od 350 tisuća kuna.

Nadalje, ugovorena je druga faza izgradnje dječjeg igrališta pri DV Đakovo gdje je vrijednost radova 62.349,75 eura tijekom ove godine, a projekt je sufinancirao Središnji državni ured za demografiju i mlade iznosom od 28.220,00 eura. K tome, za izgradnju Dječjeg vrtića Sjever u tijeku su pregled i ocjena pristiglih ponuda, a riječ je o procijenjenoj vrijednosti nabave od 1.589.245,92 eura uz sufinanciranje iz NPOO odobrenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 726.259,21 eura.

Spomenimo kako je za dogradnju Dječjeg vrtića Vila izrađena projektna dokumentacija te su odobrena sredstva sufinanciranja, a u rujnu ove godine kreće postupak javne nabave. Procijenjena vrijednost je 1.603,200 eura, a iznos odobrenih bespovratnih sredstava iz NPOO iznosi 974.716,30 eura.

Grad Đakovo izradio je i projektnu dokumentaciju za izgradnju Društvenog doma s dječjim vrtićem u Kuševcu, a u  prošloj godini izgrađeno je dječje igralište u Selcima Đakovačkim vrijedno oko 102 tisuće eura te građevina sportsko rekreacijske namjene odnosno višenamjensko igralište (rukometno, malonogometno i košarkaško igralište) gdje je za 1. dio bila ugovorena vrijednost radova od  782.839,93 kuna.

Slavonski Brod: Prvi u Hrvatskoj uveli mjeru darivanja opremom za bebe,  a grad su primjer dobre prakse za rješavanje stambenog pitanja mladih

Grad Slavonski Brod prvi je u Republici Hrvatskoj uveo mjeru darivanja prvorođene djece u obitelji opremom za novorođenčad. Naime, svi roditelji s područja Slavonskog Broda, a koji iščekuju rođenje svog prvog djeteta, ostvaruju pravo na opremu ukupne vrijednosti od 690,16 eura. Dodijeljena oprema uključuje krevetić, higijenske, kozmetičke i tekstilne proizvode te igračke namijenjene novorođenačkoj dobi. Zahvaljujući ovoj mjeri, dijete prilikom dolaska kući iz rađaonice ima sve ono što mu je potrebno za prve mjesece života, a oprema se dodjeljuje svima, bez obzira na financijsko stanje roditelja. Za one obitelji koje već posjeduju dio opreme ili je ne žele, Grad je osigurao novčanu pomoć u iznosu od 132,72 eura kako bi nadopunili ono što im nedostaje za novorođenče.

Osim opreme za novorođenčad, roditelji ostvaruju pravo i na jednokratne novčane naknade u iznosu od 464,80 eura za prvo dijete, 597,60 eura za drugo te 796,81 eura za treće i svako sljedeće dijete. Nadalje, svako dijete rođeno u tekućoj godini ostvaruje i pravo na božićnicu u iznosu od 100 eura.

Govoreći dalje o demografskim mjerama, Slavonski Brod grad je primjer dobre prakse rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji. Naime, Grad je dosad izgradio ukupno osam zgrada namijenjenih mladim obiteljima s ukupno 44 stana. U njima trenutno borave 34 mlade obitelji, a uskoro će se u dvije novoizgrađene zgrade useliti deset novih obitelji. U sklopu ove mjere stambenog zbrinjavanja, mlade obitelji plaćaju mjesečni najam gradskog stana. Nakon deset godina, stan mogu otkupiti od Grada pri čemu im se sve do tada uplaćene mjesečne najamnine uračunavaju u otkupnu cijenu stana (bez kamata). Ako ne žele otkupiti stan, mladi mogu i dalje nastaviti plaćati mjesečni najam. Na ovaj način mlade obitelji mogu riješiti svoje stambeno pitanje bez kreditnih zaduženja.

Nadalje, osim stanova za mlade obitelji, Grad Slavonski Brod mladima je pružio i mogućnost gradnje obiteljskih kuća na gradskim građevinskim zemljištima. Zahvaljujući pravu gradnje, mlade obitelji mjesečno plaćaju najam gradskog zemljišta te, kao i kod stanova, nakon deset godina zemljište mogu otkupiti od Grada pri čemu im se također sve do tada uplaćene mjesečne najamnine uračunavaju u otkupnu cijenu zemljišta. U sklopu ove mjere bilježimo preko 80 potpisanim ugovora o pravu građenja obiteljske kuće, a zahvaljujući ovoj mjeri nastala su potpuno nova naselja s mladim obiteljima.

„Slavonski Brod posljednjih se godina ističe svojim demografskim mjerama, a osobito svojim mjerama stambenog zbrinjavanja za mlade obitelji. Interes mladih za našim je mjerama doista velik, a tome svjedoči u prilog i podatak kako nam se na svaki natječaj za najam gradskih stanova prijavi i do pet puta više mladih u odnosu na broj dostupnih stanova. Isto tako, protekle smo godine kupili nova zemljišta kako bismo mogli nastaviti i provedbu druge stambene mjere u sklopu koje mladi ostvaruju pravo građenja svoje obiteljske kuće na gradskom zemljištu. Prvi smo u Republici Hrvatskoj koji smo uveli mjeru darivanja novorođenčadi vrijednom opremom pa mogu s pravom reći kako je Slavonski Brod postao grad koji na poseban način vodi brigu o djeci i mladima. Naravno, osim navedenih mjera, tu je još niz aktivnosti kojima poboljšavamo kvalitetu života djece i mladih pa nas tako uskoro očekuje izgradnja ili dogradnja pet dječjih vrtića, konstantno poboljšavamo uvjete boravka u dječjim vrtićima, gradskim osnovnim školama, obnavljamo dječja igrališta kojih Slavonski Brod ukupno broji preko 80 i još mnogo toga. Mladi su nam oduvijek u posebnom fokusu, a isto će biti i u budućnosti koja je pred nama“ – poručio je gradonačelnik Mirko Duspara.