Grad Split je preko ITU mehanizma osigurao 30 milijuna kuna za nabavku 18 novih autobusa za javni gradski prijevoz, te 12 milijuna kuna za implementaciju sustava e-ticketing kojim će značajno povećati kvalitetu javnog prijevoza

Sukladno svjetskim trendovima i u Hrvatskoj se posljednjih godina sve više ulaže u razvoj smart city koncepta i pametnih rješenja kojima se  upotrebom modernih tehnologija i digitalnih rješenja podiže kvaliteta života u gradovima. S obzirom na sve veću prometnu zagušenost koja je postala primarni problem u svakodnevnom životu velikih gradova, jedan od ključnih aspekata razvoja pametnog grada svakako je ‘Smart Mobility’ koji postaje odlučujući čimbenik u kvaliteti i konkurentnosti gradova. Ključni cilj je podizanjem kvalitete – smanjenjem gužvi, preciznim i točnim voznim redom, uvođenjem jednostavnog i efikasnog sustava naplate…,  povećati broj korisnika javnog prijevoza kako bi se rasteretile gradske prometnice i, u konačnici, smanjilo zagađenje okoliša.

Kako na tom polju napreduju u Zadru, Splitu i Dubrovniku, gradovima koji proteklih godina ulažu ogromna sredstva u strateške prometne projekte koji bi trebali rezultirati bržim, efikasnijim i ugodnijim javnim prijevozom i gradskim prometom, donosimo u mini-serijalu kojeg smo pripremili u suradnji s Mastercardom.

Nakon što su se, naime, uključili transformaciju javnog prijevoza u brojnim europskim gradovima, poput Praga, Beograda i Brna, gdje su već implementirana beskontaktna rješenja za plaćanje u javnom prijevozu koja koriste putnikovu bankovnu ili kreditnu karticu, pametni telefon ili sat kao sredstvo plaćanja, Mastercard želi biti partner i hrvatskim gradovima i javnim prijevoznicima. Nedavno su, stoga, proveli Studiju o javnom prijevozu u Hrvatskoj koja je pokazala kako u našem društvu postoji velika potražnja za uslugama javnog prijevoza te široko rasprostranjena kultura kartičnog plaćanja, što su ključni preduvjeti za daljnje digitalno unapređenje usluga javnog prijevoza. Istraživanje provedeno u sklopu studije pokazalo je kako su građani uglavnom zadovoljni javnim prijevozom u velikim hrvatskim gradovima, no vide mogućnosti za poboljšanje, poput smanjenja gužvi u vozilima, pouzdanijem voznom redu, jednostavnosti korištenja usluga i modelima kupnje karata. Implementacijom beskontaktnih rješenja za plaćanje u javnom prijevozu, Mastercard može pomoći ključnim dionicima u razvijanju nove generacije javnog prijevoza, usmjerene na zadovoljnije krajnje korisnike, učinkovitije poslovanje tvrtki javnog prijevoza i očuvanje okoliša.

Split: Javna nabava u tijeku, novi sustav kreće sredinom iduće godine

Nakon što su, prvi u Hrvatskoj, krenuli sa projektom pametnog parkinga kojim su preko 1.300 parkirnih mjesta u gradu pokrili senzorima te uveli aplikaciju koja vozačima olakšava traženje slobodnih parkirnih mjesta, a nakon toga uveli i poseban sustav pametnog parkinga za osobe s invaliditetom, u Gradu Splitu idu dalje sa razvojem pametnih rješenja kojima podižu kvalitetu gradskog prometa.

Preko ITU mehanizma osigurali su preko 12 milijuna kuna bespovratnih EU kuna za strateški projekt „Implementacija sustava e-ticketing  u Promet d.o.o. putem ITU mehanizma“ vrijedan preko 25,4 milijuna kuna. Ključni cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza automatiziranjem procesa naplate putnih karata i informiranja putnika kako bi se, u konačnici, povećao broj putnika u javnom prijevozu.

Trenutno je u tijeku postupak odabira ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja u okviru postupka javne nabave sustava e-ticketing od strane Promet d.o.o., a sustav bi, ako sve bude išlo po planu, trebao zaživjeti sredinom iduće godine.

‘Uz podršku za postojeće uvriježene tehnologije sustava papirnih karata, beskontaktnih kartica, kroz sustav će se osigurati i mogućnost korištenja suvremenih tehnologija putnih karata, putem mobilnih telefona, kao i mogućnost plaćanja vožnje bankovnim karticama u vozilu. Time će se putnicima pojednostavniti i olakšati prvenstveno kupnja putnih karata, a ujedno i ubrzati izmjena putnika na autobusnim stajalištima’, kaže nam Ante Ivandić, voditelj službe za razvojne projekte i informatiku u Prometu.

Na važnijim autobusnim stajalištima planirano je instaliranje pet automata za kupnju papirnatih karata, vrijednosnih beskontaktnih kartica kao i punjenje istih, te produženja valjanosti pokaznih karata. Na ovaj način putnicima će se omogućiti kupnju i obnavljanje putnih karata dok čekaju autobus, tako da pri ulasku u autobus samostalno vrše validaciju putnih karata, bez sudjelovanja vozača.

Uvođenjem e-ticketinga osigurat će se dodatne mogućnosti za kupnju putnih karata, tako da je jedan dio sustava i aplikacija za mobilne telefone za „online“ kupnju putnih karata, kao i uspostava „web shop“ platforme za kupnju karata putem interneta. Na ovaj način bi svi korisnici pokaznih karata kao što su učenici, studenti, umirovljenici i građani, imali mogućnost produženja vrijednosti svojih karata bez fizičkog dolaska na Prometove lokacije i nepotrebnog gubljenja vremena.

‘Također, u svrhu učinkovitog praćenja učinka pojedinih linija, kao i u svrhu optimizacije prometne ponude, kroz sustav ćemo dobiti informaciju o stvarnom broju putnika koji je ušao ili izašao na pojedinoj stanici, odnosno imat ćemo podatke o opterećenju vozila po liniji, a sukladno tome vršiti i korekcije i optimizacije u voznom redu. S druge strane, putnicima i korisnicima će kroz ovaj sustav biti pruženo mnogo više informacija u odnosu na stanje do sada. Bit će omogućeno i kvalitetnije praćenje osobnih troškova prijevoza, putnici će imati točnu informaciju o vremenu dolaska autobusa, kao i pomoć pri odabiru linija za određenu rutu, za potrebe planiranja putovanja. Sustav će omogućiti i lakše snalaženje osobama s invaliditetom jer će se u autobusima uvesti najava (glasovna i vizualna) dolaska autobusa na pojedino autobusno stajalište, a na važnijim autobusnim stajalištima će se kroz informacijske displeje uspostaviti govorna najava dolaska autobusa.

Uvođenjem ovog sustava ćemo modernizirati i unaprijediti kvalitetu usluge javnog prijevoza putnika na području na kojem vršimo uslugu prijevoza’, ističe Ivandić.

E-ticketing je osmišljen kao sastavni dio budućeg zajedničkog sustava s ostalim komunalnim sustavima u Gradu Splitu kao što su naplata parkiranja, naplata gradskih usluga, definiranih sučelja prema drugim uslugama, te će biti integriran sa SmartCity Split platformom.

Uvođenje ovog sustava trebalo bi riješiti niz problema u splitskom javnom prijevozu koji se negativno odražavaju na kvalitetu usluge pa tako i zadovoljstvo građana, od nemogućnosti provođenja preciznog voznog reda, nemogućnosti praćenja vozila u stvarnom vremenu, preopterećenosti pojedinih stajališta, lošoj naplati karata, pa do netransparentne raspodjele troškova i prihoda među dionicima. Sve to uzrokuje nezadovoljstvo korisnika javnog prijevoza zbog stalnog čekanja, gužvi, problema oko kupnje karata, ali i zbog nedostupnih informacija. Zbog svega toga su Grad Split kao grad nositelj Urbane aglomeracije Split i ostalih 12 gradova i općina koji ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split jednoglasno odlučili da se dio sredstava iz ITU mehanizma namijenjenih Urbanoj aglomeraciji Split usmjeri prema tvrtki Promet d.o.o. Osigurano je stoga 42 milijuna kuna bespovratnih ITU sredstava,  i to 30 milijuna kuna za nabavku novih 18 autobusa koji su u srpnju ove godine isporučeni, kao i 12 milijuna kuna za implementaciju sustava e-ticketinga.  (M.P.D.)

*Sadržaj je nastao u suradnji s Mastercardom