Vrbovec je lani za obrazovanje izdvojio gotovo 60 posto gradskog budžeta, prema broju stanovniku  najviše je uložio Pazin dok je u odnosu na prethodnu godinu najveći skok u davanju za ovu kategoriju ostvarilo Oroslavje. Rezultati su ovo naše analize podataka Financijske agencije o ulaganju u obrazovanje u konsolidiranim proračunima. 

Jednosmjenska nastava, produženi boravak, pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju, besplatna školska užina, stipendije po raznim kategorijama i sufinanciran prijevoz učenika i studenata sve su češće stavke pored kojih se može staviti kvačica kao oznaka za izvršenu zadaću premda se i dalje ne mogu smatrati standardom ili nečim što se podrazumijeva u svim gradovima. U 2021. godini kao kapitalni projekti gradili su se, dograđivali i (energetski) obnavljali vrtići i škole, osiguravala adekvatna pomoć u obrazovanju, završavali i započinjali mnogi programi kojima je cilj ostvarenje što boljih uvjeta za djecu, mlade te njihove mentore i roditelje. Ohrabruje što mnoge gradske uprave sve više uviđaju važnost prepoznavanja i nagrađivanja izvrsnosti pa je i taj element češći u izdacima za obrazovanje, zasad na manje-više simboličnoj razini.

Iako  i dalje, kako se to uvriježeno kaže, i te kako ima prostora za napredak, uočava se, dakle, sve veći trud mnogih gradskih uprava na području ulaganja u obrazovanje. Naime, u odnosu na godinu ranije, u 2021. izdvajanja je povećalo njih 87, među kojima tri grada  za više od 100 posto, a jednako toliko ih je za obrazovanje  izdvojilo preko polovice svog proračuna. Prema udjelu izdvajanja, deset najbolje rangiranih uložilo je između 43 i 59 posto budžeta.

Što se narednog razdoblja tiče, Vlada je nedavno najavila kako je pred nama  generacijska šansa za ulaganje u obrazovnu infrastrukturu budući da je znanosti i obrazovanju iz ukupnog NPOO-a na raspolaganju 7,5 milijardi kuna. Nadamo se da će se ta prilika mudro iskoristiti, imajući pritom na umu suvremeno tržište rada, prosperitet društva, ali i cjelovit razvoj samog pojedinca.

Prema našoj analizi, na prvom je mjestu, gledajući udio za obrazovanje u proračunu, Grad Vrbovec, s izdvojenih gotovo 60 posto sredstava, a na čelnoj poziciji isti grad bio je i u prethodnoj analiziranoj godini. Slijede ga Koprivnica i Pazin koji su također izdvojili više od polovice gradskog budžeta, a i u njihovom slučaju riječ je o upravama koje su se na rang listi najboljih našle i u 2020.-oj. U društvu su im još Križevci, Vukovar, Čakovec i Bjelovar s iznad 45 posto, a krug zatvaraju Velika Gorica, Kutina i Samobor čija su izdvajanja za obrazovanje premašila 43 posto proračuna. 

Uzevši u obzir broj stanovnika, za obrazovanje je per capita najviše izdvojio Grad Pazin, a riječ je o iznosu od 6,730,96 kuna po glavi. Slijedi Umag koji je po stanovniku izdvojio 6.580,39 kuna, a treći je Vukovar s davanjem od 5.891,14 kuna. Iznad četiri tisuće kuna izdvojili su Komiža, Poreč, Rovinj, Labin i Čakovec, a na listi deset najbolje rangiranih još su Vrbovec i Koprivnica s iznosima iznad 3.867,09 kuna po stanovniku. 

 

Promatramo li trend povećanja izdvajanja za obrazovanje u odnosu na 2020. godinu, u 2021. najviše je „skočilo“ Oroslavje. Ovaj mali Krapinsko-zagorski grad uvećao je sredstva za oko 178 posto. Na drugom je mjestu Vrbovsko s povećanjem od 147,66 te Opuzen sa 105,87 posto. Slijede gradovi Vukovar, Pregrada, Donji Miholjac, Otok, Skradin, Ilok i Ivanić-Grad, a njihova uvećanja kreću se u rasponu od 47,61 do 79,45 posto.

Pazin: Dograđuju škole, vrtić i dječje odmaralište, samostalno nastavljaju s projektom inkluzivne škole, povećali iznose stipendija, u vrhu i po izdvajanju za prijevoz.. 

Grad Pazin u 2021. godini najviše je uložio za obrazovanje per capita, točnije, 6.730,96 kuna po stanovniku. U pedagoškoj i školskoj 2021./2022. godini u sustav odgoja i obrazovanja na Pazinštini je bilo uključeno 2.770-oro djece i učenika. Od toga, u Pazinu 1.952-oje, a na području sedam okolnih općina njih 818. Za sufinanciranje troškova redovitog rada Dječjeg vrtića Olga Ban  izdvojeno je 5,8 milijuna kuna, a zajedno s programima i projektima koji su se proveli kako bi se poboljšali uvjeti za djecu rane i predškolske dobi, došlo se do 18,1 milijun kuna iz proračuna. Navedeni iznos čini čak 22,58 posto gradskog budžeta za rani i predškolski odgoj, a koji se financira iz izvornih općih prihoda i primitaka, preciznije, izdvaja se 5,8 milijuna kuna od 25,9 milijuna kuna općih prihoda i primitaka. Grad Pazin izdvojio je i 113, tisuća kuna za sufinanciranje smještaja u privatnom vrtiću i u obrtima za čuvanje djece onim roditeljima čiju se djecu nije bilo u mogućnosti smjestiti u DV Olga Ban. Ta sredstva značajno su povećana ove godine i iznose 357 tisuća kuna.

Što se tiče osnovnog školstva, pripremaju se dva velika projekta koja će omogućiti bolji standard učenicima i učenicama OŠ Vladimira Nazora koju je u promatranom razdoblju pohađalo 1.272-oje djece. Riječ je o dogradnji škole i vrtića u Trvižu te dogradnji Matične škole u Pazinu, a za oba pothvata dobivene su građevinske dozvole. U tijeku je i rekonstrukcija te dogradnja Dječjeg odmarališta Špadići u Poreču, projekt je u završnoj fazi te će na kraju ove godine djeca ponovo moći organizirano boraviti na moru. Investicija se, uključujući građevinske radove i opremanje objekta kao i ostale troškove, procjenjuje na 7,1 milijun kuna od čega je 2,6 milijuna kuna odobreno od Ministarstva poljoprivrede odnosno Uprave za ribarstvo dok će ostatak osigurati Grad Pazin i općine Pazinštine, sukladno suvlasničkom udjelu.

Među važnijim programima u području obrazovanja je i projekt INkluzivne škole 5+, preko kojeg je u prošloj školskoj godini bilo zaposleno 11 pomoćnika u nastavi za 11 učenika i učenica s teškoćama u razvoju. Taj najveći projekt u području odgoja i obrazovanja, a koji nije vezan za izgradnju infrastrukture, završen je u kolovozu 2021. godine. Provodio se tijekom četiri godine uz sredstva Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo regionalnog razvoja te proračunskim sredstvima jedinica lokalne samouprave gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga te su za ukupno 79 učenika s teškoćama u razvoju osigurani pomoćnici u nastavi.

Novi natječaj za pomoćnike u nastavi u školama objavljen je u kolovozu 2021. godine, a u skladu s novim uvjetima natječaja, Grad Pazin je prijavio projekt samostalno pod nazivom Paz(IN)kluzivna škola. Projekt je odobren za razdoblje prošle školske godine i to za 18 pomoćnika u nastavi, odnosno, komunikacijskih posrednika. Njegova je ukupna vrijednost 839,4 tisuće kuna od čega bespovratno 654,6 tisuća kuna pri čemu je udio sufinanciranja Grada Pazina iznosio 22 posto odnosno 184,7 tisuća kuna.

Od ostalih programa u školstvu, provodi se i program sufinanciranja školske prehrane djece roditelja s manjim prihodima, a putem Zaklade „Hrvatska za djecu“. Prošle godine nastavljeno je i s provođenjem projekta Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz kojeg se osiguravaju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka. Također, OŠ Vladimira Nazora i Grad Pazin uključeni su u nacionalni program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“ te se na blagdan sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, u pazinskoj i područnim školama prvašićima dijeli med i prigodne slikovnice.

Prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi provođene su i mjere posebno usmjerene na obitelji s troje i više djece, a prema kojoj za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji Grad sufinancira 75 posto troškova za smještaj djeteta u vrtiću i troškove školskog obroka kao i stopostotni iznos za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Za tu je namjenu u prošloj pedagoškoj i školskoj godini izdvojeno 311,1 tisuća kuna za sufinanciranje vrtića te 39,7 tisuća kuna za školski obrok.

Specifičnost pazinske škole je i velika geografska rasprostranjenost zbog čega je lani prijevoz autobusom osiguran na 17 linija, što je dnevno 1.886 kilometara za 759 učenika putnika, dok je njih 20 koristilo željezničku liniju. Ukupna sredstva koja je Grad izdvojio za tu svrhu iznosila su 3,6 milijuna kuna. U tekućoj školskoj godini prijevoz učenika putnika osiguran je kroz 18 linija dnevno te će izdvajanja biti još veća i iznositi 4,1 milijun kuna, točnije, 65,2 posto od ukupnog iznosa decentraliziranih sredstava, što spada u sam državni vrh prema davanjima za tu svrhu.

Grad Pazin vodi brige i o stipendiranju. Prošle školske odnosno akademske godine stipendirano je 68 učenika i studenata (19 učenika i 49 studenata), a stipendije su sa 550 kuna povećane na 650 kuna za učenike/ce odnosno sa 700 na 800 kuna za studente/ice. Ukupno je za tu vrstu potpora iz proračuna izdvojeno 435,4 tisuće kuna. Ove pak akademske godine studentske stipendije povećane su na 900 kuna.

„Spomenutim ulaganjima postiže se kontinuitet strateškog ulaganja u projekte i programe odgoja i obrazovanja, obogaćuje se program novim aktivnostima s ciljem obuhvata što većeg broja djece, čime se sustavno podiže standard u odgojno-obrazovnom procesu“ – rekli su nam iz pazinske gradske uprave.

Vrbovec: Za obrazovanje izdvojili čak 59,19 posto proračuna, uveli stipendije za deficitarna zanimanja, osigurali brojne socijalne pogodnosti.. 

Grad Vrbovec i u ovoj je analiziranoj godini dospio na prvo mjesto ljestvice prema udjelu izdvajanja za obrazovanje iz proračuna; izdvojio je 51,8 milijuna kuna što je čak 59,19 posto gradskog proračuna. Kako pojašnjavaju iz vrbovečke gradske uprave, za potrebe predškolskog odgoja utrošeno je 46,9 milijuna kuna od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 90,5 milijuna kuna. Predškolski odgoj obuhvaća dječji vrtić čiji je Grad osnivač, a čine ga tri objekta s otprilike 260 mališana. Organiziran je i program predškole sa 150 polaznika koji se održava u prostorijama osnovnih škola. Sufinancira se i smještaj djece u privatnim dječjim vrtićima i obrtima dadilja na području grada gdje je smješteno 84-oro mališana. Također se sufinancira i smještaj djece u vrtićima izvan jedinice lokalne samouprave u 50 postotnom iznosu, odnosno najviše do 1.100 kuna mjesečno. Za sve te programe utrošeno je ukupno 9,9 milijuna kuna.

Što se tiče osnovnog školstva, programi se provode kroz djelovanje dviju osnovnih škola kojih je Grad Vrbovec osnivač. Osnovnu školu Krunoslava Kutena polazi 659 učenika, a Marije Jurić Zagorke njih 765. Za materijalne, kadrovske i druge uvjete za redovan rad tijekom 2021. godine izdvojeno je 35,5 milijuna kuna od čega 4,4 dolazi iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. U navedeni iznos uključena su i sredstva za projekte pomoćnika u nastavi „Korak uz korak“ koji se sufinancira iz europskih fondova za 16 pomoćnika u nastavi u iznosu od 528,9 tisuća kuna te projekt osiguravanja besplatne prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji u suradnji sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, putem kojeg se za otprilike 170 učenika izdvaja 139,5 tisuća kuna. Tu je također i „Shema školskog voća, mlijeka i mliječnih proizvoda za prehranu učenika“ u iznosu od 83 tisuće kuna, a program je osiguran sredstvima APPRRR-a.

Financiraju se i šire javne potrebe u školstvu i obrazovanju i to u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna kuna. To podrazumijeva prijevoz za učenike srednjih škola i studente koji redovito putuju, a ta mjera obuhvaća oko 250 učenika i 100 studenata. Podupire se i prijevoz za 10 redovitih učenika srednjih škola u druga mjesta školovanja, a koji nemaju dostupnog linijskog prijevoza. Nabavljaju se udžbenici, školska pomagala i radne bilježnice za učenike osnovnih škola na što je utrošeno 664,6 tisuća kuna. Financira se i Škola plivanja za učenike 4. razreda osnovnih škola iznosom od 155 tisuća kuna te s iznosom od 120 tisuća kuna i produženi boravak učenika osnovnih škola.

Grad Vrbovec potiče izvrsnost te nagrađuje učenike, mentore i ravnatelje koji su sudjelovali na državnim natjecanjima, a u te je svrhe lani izdvojeno 38 tisuća kuna. Tu su i stipendije za srednjoškolce u iznosu od 300 te za studente u iznosu po 600 kuna mjesečno. Prošle godine prvi put su se uvele i stipendije za deficitarna zanimanja (medicina i logopedija) kojih studenti mogu računati na tisuću kuna mjesečno.

Uz navedene programe, Grad Vrbovec je u prošloj godini započeo obnovu i modernizaciju vanjskog rukometnog igrališta koje se nalazi u neposrednoj blizini OŠ Krunoslava Kutena, Srednje škole i Dječjeg vrtića tako da ga mogu koristiti sve tri navedene obrazovne ustanove. Postavila se posebna podloga, zaštitna mreža oko igrališta, rekonstruirao teren za odbojku na pijesku, izgradila atletska staza za skok u dalj, montirao vanjski stol za stolni tenis te sprave za vježbanje na otvorenom. Za sve to izdvojeno je 1,2 milijuna kuna, a radovi su završili polovicom ove godine.

Bjelovar: Energetski obnovljene gotove sve vrtićke i školske zgrade, za učenike slabijeg materijalnog statusa osigurana besplatna prehrana, izgrađen novi vrtić..

U 2021. godini za osnovnoškolsko i visoko obrazovanje ovaj je grad izdvojio 82,8 milijuna kuna od čega 32,8 za redovni rad i projekte pri čemu razliku sredstava od 49,9 milijuna kuna čine plaće Ministarstva znanosti i obrazovanje zaposlenima u osnovnim školama te vlastiti i ostali prihodi obrazovnih ustanova.

Kao značajniji izdaci tijekom analizirane godine u Bjelovaru su završene energetske obnove I. osnovne škole u vrijednosti od oko 12,2 milijuna kuna, potom V. osnovne škole u vrijednosti od 5,8 milijuna kuna te Područne škole Kokinac u što se uložilo nešto više od 888 tisuća kuna.

Bjelovar je tijekom posljednjih pet godina velike iznose izdvojio upravo u provedbu projekata energetske obnove škola i vrtića, a što bi u tako kratkom vremenskom razdoblju bez sredstava EU fondova bilo neizvedivo. Bjelovar zbog toga danas ima energetske obnovljene sve objekte gradskog vrtića i gotovo sve zgrade osnovnih škola, drugim riječima, 14 od ukupno 18 osnovnoškolskih zgrada i tri vrtićke. Dokumentacija je pripremljena i za energetsku obnovu preostalih zgrada te se čekaju budući natječaji.

U spomenutoj godini nastavljeni su i brojni projekti u svih pet osnovnih škola kojima je Grad osnivač, poput primjerice projekta „Sinergijom do uspješnije zajednice“ vrijednog 2,4 milijuna kuna, a kojim je osigurano 50 pomoćnika u nastavi za 60 učenika s teškoćama u razvoju. Zatim je tu projekt „Djetinjstvo bez gladi“ zahvaljujući kojem 985 učenika u riziku od siromaštva ima besplatnu školsku prehranu, a za što je izdvojeno nešto malo manje od milijun kuna. Što se školske prehrane tiče, spomenimo i da se provela Shema školskog voća, povrća i mlijeka za sve učenike u prošloj školskoj godini kao i medni dan za sve prvašiće.

Nadalje, Grad Bjelovar financira i plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola, a za sufinanciranje radnih bilježnica i ostalih radnih materijala roditeljima je isplaćeno 703,8 tisuća kuna.

Što se predškolskog odgoja tiče, izdvojeno je 28,3 milijuna kuna od čega 8,2 za sufinanciranje privatnih dječjih vrtića. Završen je i EU projekt izgradnje novog vrtića u Gudovcu ukupne vrijednosti 8,1 milijun kuna, a kako je interes roditelja bio izuzetan, vrtić je u potpunosti popunjen i prije samog otvorenja. Završen je i projekt „Vrtići po želji roditelja“ koji je omogućio poslijepodnevni rad i produljeni boravak, a u što je uloženo 13,8 milijuna kuna.

Kad je obrazovanje u pitanju, ne treba izostaviti ni Veleučilište u Bjelovaru koje iz godine u godinu ostvaruje izvrsne rezultate i na tri stručna studija – Sestrinstvo, Mehatronika i Računarstvo, koje ima oko 800 studenata iz cijele Hrvatske. Posljednje u nizu priznanja, koje je među rijetkim u Hrvatskoj, dobiveni je „Certifikat o razvijenosti sustava kvalitete – razvijena faza“, budući da je Veleučilište prošlo vanjsku prosudbu Stručnog povjerenstva koje je imenovao Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje. U 2021. g. isplaćeno je i 840,8 tisuća kuna za studentske stipendije, pri čemu pojedinačna mjesečna potpora iznosi 800 kuna.

Koprivnica: Izgradili novu osnovnu školu i osigurali jednosmjensku nastavu, pomoćnike u nastavi te nastavak brojnih socijalnih i inkluzivnih projekata

Već triput zaredom proglašavana „najpametnijim hrvatskim gradom“ u konkurenciji srednjih gradova na našem natjecanju za Smart City, Koprivnica je kontinuirano u samom vrhu i po pitanju ulaganja u obrazovanje. Ovaj ambiciozni i progresivni grad od samog starta vodi računa o napretku svojih najmlađih.

Tako sva novorođena djeca roditelja s prebivalištem na koprivničkom području imaju pravo na pomoć za opremu djeteta u iznosu od dvije tisuće kuna jednokratno, a što se dodjeljuje u novcu.

Nadalje, osim sredstava za redovan rad DV Tratinčica, Grad Koprivnica osigurava sredstva za funkcioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima nije osnivač kao i sredstva za naknade građanima i kućanstvima za osiguranje smještaja djece u obrtima za čuvanje, a kakvih je u ovom gradu zasad registrirano 12. Uz to, Grad podmiruje i troškove vezane za provođenje rane intervencije, a u analiziranoj godini za predškolstvo se ukupno izdvojilo 26,3 milijuna kuna.

Što se osnovnoškolskog obrazovanja tiče, lani je financirana nabava projektne dokumentacije, ishođenja akata za gradnju, troškovi stručnog nadzora i izgradnje Osnovne škole Podolice, projekta vrijednog 40,7 milijuna kuna koji se uspješno realizirao ove godine. Škola je namijenjena za provedbu jednosmjenske nastave, kapacitet joj je 16 razrednih odjeljenja te maksimalno može primiti 448 učenika, a prilagođena je i za one s teškoćama u razvoju.

U analiziranoj godini nastavljen je projekt Odrastanje u jednakosti, kojim je osigurana podrška učenicima s teškoćama u razvoju putem zapošljavanja pomoćnika u nastavi. Osigurana su financijska sredstva za plaće, doprinose, putne troškove, zdravstvene preglede te uredske i ostale rashode vezane uz ovaj projekt vrijedan 1,8 milijuna kuna.

Grad je u 2021. godini financirao i nabavku radnih bilježnica za sve obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola kojima je osnivač, a za što je ukupno utrošeno oko 740 tisuća kuna. Ovu  mogućnost dodatno je ostvarilo i deset učenika polaznika škola kojima Grad Koprivnica nije osnivač za što je izdvojeno još približno tri tisuće kuna.

Grad Koprivnica organizirala je i Tulum izvrsnosti na kojem se već tradicionalno nagrađuju najbolji učenici, mentori i ravnatelji koprivničkih škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima koja se nalaze u Katalogu natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje. U 2021. godini poklon bonom u iznosu od 400 kuna nagrađivani su učenici i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto.

Uz pomoć sponzora, Grad već dugi niz godina tiska komplete besplatnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Koprivnice te prigodno oslikanim majicama uveseljava učenike prvih razreda. Za djecu s ADHD-om osiguran je sustav učenja Play attention, a u svrhu razvijanja održavanja pažnje, ignoriranja ometajućih sadržaja, razvijanja vještine pamćenja i organiziranja te pospješivanja završavanja zadatka i razvijanja vještine organiziranja. Aktivnost se provodi u suradnji s GKP-om Komunalac, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji – uspostava i pružanje usluge sustava učenja baziranog na edufeedback tehnologiji. Kako bi osnažili obitelji djece s teškoćama u razvoja, Grad podmiruje troškove vezane za njihovu (re)habilitaciju.

Što se srednjoškolaca tiče, otkupljene su licence za korištenje aplikacije ePriprema za državnu i probnu maturu za sve maturante i profesore te im je omogućen pristup kako bi se što bolje pripremili za polaganje ispita i upisali željene fakultete. Učenicima čiji je materijalni status slabiji te ispunjavaju uvjete prema Odluci o socijalnoj skrbi omogućuje se ostvarivanje novčane potpore u iznosu od 300 kuna mjesečno.

Grad redovito isplaćuje i studentske stipendije koje za one koji se obrazuju u Hrvatskoj iznose 550 kuna mjesečno, studenti deficitarnih zanimanja mogu računati na potpore od 800 kuna mjesečno, a oni koji studiraju u inozemstvu mjesečno dobivaju 1.100 kuna. Tijekom akademske 2020./2021. godine ukupno je stipendirano 449 studenata. Redovnim studentima sufinanciraju se i troškovi prijevoza željeznicom u visini 30 posto od cijene pretplatne karte za dnevna putovanja.

Mnoge su još pogodnosti koje ovaj Grad – prijatelj djece omogućava svojim mladima. Primjerice, uspješno se apliciralo na javni poziv Zaklade „Hrvatska za djecu“ te se provodi projekt „Kampom do jednakosti“, a zahvaljujući kojem 40-oro djece iz siromašnih obitelji s koprivničkog područja ima mogućnost kvalitetno provoditi slobodno vrijeme tijekom petodnevnih kampova za vrijeme zimskih i ljetnih praznika.

Nadalje, sva djeca do 15. godine života, a čiji roditelji imaju status poljoprivrednika, nezaposlenih osoba, korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu i umirovljenika kao i udomljena djeca, darivaju se poklon bonom od dvjesto kuna. Spomenimo i kako je gradonačelnik Grada Koprivnice prihvatio pokroviteljstvo nad projektom Dječjeg gradskog vijeća te Društva Naša djeca pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta“, a kojim se njeguje solidarnost i ljubav prema bližnjima te se svake godine jednoj od škola dodjeljuju priznanja za djela nesebične pomoći. 

Čakovec: Od ove godine osnovnoškolcima osigurana zdrava i besplatna užina te besplatno korištenje digitalne knjižnice Oxford University Pressa 

Čakovec je jedna od onih hrvatskih sredina koja je ulaganje u obrazovanje prepoznala kao najbolju polugu budućeg razvoja. I ne samo prepoznala, već konkretnim politikama i ulaganjima stvorila brojne, kvalitetne i raznolike mogućnosti za stjecanje znanja. Ulaganjima u cjelokupnu vertikalu obrazovnog sustava na svom području, Grad djeci i mladima nastoji osigurati najbolje uvjete s kojima će uspješno nastaviti školovanje te kasnije graditi poslovne karijere, i to u vlastitom kraju.

Nakon šestomjesečnih priprema, od ove jeseni svim osnovnoškolcima s područja Grada Čakovca, iz Gradskog se proračuna u cijelosti financira školska užina. Cilj projekta nije samo olakšati roditeljima financiranje pohađanja škole, već djeci osigurati zdrav i nutritivno uravnotežen školski obrok. Jelovnici su ujednačeni u svim gradskim školama, zajedno su ih izradili školske kuharice i kuhar te nutricionisti, nastojeći da se na njima nađe što više sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Također, namjera je u lance opskrbe uključiti što više lokalnih dobavljača. Kako napominju iz gradske uprave, prve reakcije djece mahom su pozitivne jer od ove jeseni prevladava ukusna, kuhana i zdrava hrana. U projekt je uključeno oko 2.700 čakovečkih osnovnoškolaca, a novac za provedbu osiguran je u Proračunu Grada Čakovca.

Svima njima Grad je pomogao i pri kupnji drugih obrazovnih materijala. Naime, svaki učenik i ove je godine iz proračuna dobio novčanu pomoć za nabavku radnih bilježnica, mape za likovni odgoj te geografskog atlasa. Pomoć je za učenike od 1. do 3. razreda iznosila dvjesto, za 4. razrede tristo, a za više razrede četristo kuna. Grad je za ovu namjenu osigurao 800 tisuća kuna, odnosno, tolika je olakšica roditeljskim novčanicima, koji su početkom školske godine uvijek preopterećeni.

Kako bi osnovnoškolcima osigurali što veće mogućnosti stjecanja dodatnih znanja, od ove jeseni učenicima i nastavnicima engleskog jezika omogućeno je besplatno korištenje digitalne knjižnice Oxford University Pressa. Učenici i njihovi mentori imaju na raspolaganju preko tisuću raznih naslova prilagođenih pojedinom uzrastu, a mogu koristiti i neku od brojnih digitalnih interaktivnih radionica osmišljenih upravo za učenje engleskog, ali i promicanje čitanja.

Poznavanje engleskog jezika danas je gotovo imperativ, a najbolje ga je početi učiti već u ranom djetinjstvu. U većini dječjih vrtića na čakovečkom području, kao dodati program nudi se upravo učenje engleskog, a to je samo jedan u nizu programa koji se provode u predškolskim ustanovama. Preko 85 posto mališana u dobi od tri do šest godina pohađa vrtić, što je jedan od najvećih postotaka u zemlji. U samo dvije godine broj mjesta u jaslicama povećan je za preko stotinu, tako da je gotovo 60 posto malih Čakovčana uključeno u jasličke programe. U gradnji su još jedne potpuno nove jaslice, koje bi s radom trebale započeti 1. studenog. Plan je da od sljedeće pedagoške godine svako dijete s čakovečkog područja ima osigurano mjesto u vrtiću ili jaslicama, bilo javnom, bilo privatnom. Grad na jednak način tretira i svoje privatne ustanove te istim iznosom sufinancira boravak djece u njima. Osim posebnim i alternativnih programa, roditeljima su na raspolaganju i vrtići koji rade produženo, odnosno u smjenama. Treba napomenuti da se već nekoliko godina u suradnji s Međimurskom županijom u gradskim predškolskim ustanovama financiraju pomoćnici za djecu s teškoćama, a pomoćnike, odnosno, komunikacijske posrednike na raspolaganju imaju i baš sva djeca u osnovnim školama koja imaju valjana rješenja. Financiranje njihovih plaća Grad je osigurao preko EU projekta, u suradnji s udrugama te direktno iz proračuna. Inače, to je projekt koji se provodi niz godina, no ove je osigurano najviše novaca dosad i to za najviše pomoćnika. Projekt koji su prijavili Grad Čakovec i partnerske škole „težak“ je 2,3 milijuna kuna, a  od toga je bespovratno 85 posto, odnosno, 1,9 milijuna.

Grad, saznajemo, i dalje nastavlja sa sufinanciranjem brojnih izvannastavnih obrazovnih, sportskih i rekreacijskih programa, koji također za cilj imaju stvoriti dodatne mogućnosti za stjecanje novih znanja i vještina koje će djeci omogućiti lakše upisivanje željenih škola i fakulteta. Prepoznajući važnost STEM područja za sadašnji i budući razvoj, posebna se pozornost pridaje provođenju radionica i kampova iz informatike i tehničke kulture općenito. Grad će i u ovoj školskoj godini učenicima nastaviti poticati programe obrazovanja iz ovog područja. Produženi boravak koji se u Čakovcu podrazumijeva, ove je školske godine organiziran u pet osnovnih škola u 12 skupina, koje ukupno pohađa 233 učenika.

Iako to nije u ingerenciji Grada, Čakovec pomaže i srednje škole na svom području. Osim u poticanju i sufinanciranju projekata koji za cilj imaju podizanje kvalitete nastave te omogućavanje učenicima da dio nastave provedu u inozemstvu, Čakovec, kažu nam, na svoje srednjoškolce „računa“ kao i na sukreatore gradskih politika namijenjenih mladima. Naime, ove je godine po prvi put mladim osobama u Čakovcu pružena prilika da potpuno sami osmisle i odaberu projekte koje smatraju važnima za svoj grad, što će im biti osnova da u budućnosti budu aktivniji inicijatori politika za mlade u vlastitoj sredini. Ujedno će pritom kreirati i planirati proračun. Od ove godine Čakovec stipendira i deficitarnija obrtnička zanimanja. Za prošlu su školsku godinu dodijeljen 32 stipendije, svaka u vrijednosti od šest tisuća kuna.

Grad kontinuirano, već dvadesetak godina, dodjeljuje stipendije studentima te je u njih uloženo preko 35 milijuna kuna, a Čakovec se iz grada u kojem je broj visokoobrazovanih znatno ispod nacionalnog prosjeka transformirao u grad s najviše studenata per capita. Oko 75 posto gradskih stipendista studij završava u roku, a većina njih zapošljava se na području županije. Oni koji se školuju za deficitarna zanimanja te studij završe u roku, stipendije ne moraju vraćati. Povrata dobivenog novca oslobođeni su i oni koji su studij završili prosječnom ocjenom većom od 4,5  odnosno 4,0 ukoliko su sudjelovali u međunarodnim razmjenama ili natjecanjima. Stipendija za studij u Čakovcu iznosi 400, za studij u Varaždinu 500, a za sve ostale sveučilišne centre u Hrvatskoj i inozemstvu 900 kuna mjesečno. Posebnost su i stipendije namijenjene deficitarnim zanimanjima u gospodarstvu. Naime, Čakovec ima mogućnost zajedničkog stipendiranja s gospodarstvom, gdje poslodavac stipendira studenta i jamči mu posao, a Grad osigurava dodatni novac za stipendiju. Cilj je pomoći gospodarstvu u pronalaženju potrebnih stručnjaka, a mladima otkloniti neizvjesnost oko dobivanja posla u struci.

Kad se uzme u obzir sve navedeno, samo za nadstandard u osnovnim školama ove godine Grad izdvaja preko pet milijuna kuna, a kad se tome pribroje i građevinski radovi tijekom ljetnih praznika, dolazi se do iznosa od šest milijuna kuna koji se u 2022. godini ulažu samo u osnovnoškolsko obrazovanje. Sve s ciljem podizanja kvalitete znanja koje učenici dobivaju, uvjeta za što bolje praćenje nastave te, kako ističu, olakšavanja plaćanja direktnih i indirektnih troškova koje imaju roditelji, a koji unatoč tome što je u Hrvatskoj osnovno školstvo deklarirano kao besplatno, nisu mali.

U predškolski odgoj ulaže se dodatnih 30 milijuna proračunskih kuna, a u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje preko tri milijuna kuna što znači da je preko 40 posto izvornih proračunskih prihoda u Čakovcu usmjereno u obrazovanje.

Sva ta ulaganja daju rezultate. Čakovečki osnovnoškolci postižu odlične rezultate na državnim natjecanjima i smotrama, a sve veći broj mladih Čakovčana školuje se na fakultetima širom zemlje i inozemstva. Uostalom, Čakovec je nakon provedene većine istraživanja i po ulaganjima u obrazovanje, ali i po obrazovnim politikama, u samom nacionalnom vrhu. Ujedno je 90 posto čakovečkim osnovnoškolaca uključeno u neku od sportskih izvannastavnih ili izvanškolskih aktivnosti, koju sufinancira Grad Čakovec. U središtu Međimurja velik je broj tvrtki koje su osnovali i vode mladi. IT sektor, kreativne industrije te turizam grane su koje preuzimaju primat u gradu, a plod su inovativnosti i poduzetnosti upravo mladih Čakovčana. I na kraju, Čakovec je grad koji prema popisu iz 2021. godine nije pao u demografski „bezdan“ već je sredina koju sve veći broj mladih obitelji odabire kao idealnu za istovremeno uspješno građenje poslovnih karijera i podizanje obitelji.

„Sredina koja zanemaruje ulaganja u obrazovanje jednostavno nema budućnost. Svijet je takav da će vještine i znanja koja vam danas omogućuju razvoj već sutra biti zastarjela. Važno je današnjoj djeci omogućiti da i u manjim sredinama imaju iste mogućnosti za učenje i stjecanje dodatnih znanja i vještina kao i njihovi vršnjaci iz velikih gradova. Čakovec ne samo da ulaže u obrazovanje bez obzira ulazi li to u naš djelokrug rada ili ne, već svake godine nastojimo pokrenuti neki novi projekt. Prvo je to bila kupnja radnih bilježnica, ove godine besplatna užina za osnovnoškolce, dok ćemo dogodine nastojati osigurati mjesto u jaslicama i vrtićima za svu djecu s područja grada. Smatram da je to najbolja demografska mjera jer je stvaranje okruženja u kojem znate da će vaša djeca dobiti kvalitetno i na tržištu rada konkurentno znanje, u kojem postoji širok izbor izvannastavnih aktivnosti za njih, najbolji poziv da ovdje živite, radite i podižete obitelj“ – razložila nam je Ljerka Cividini, čakovečka gradonačelnica. 

Labin: Treću godinu proglašavan najboljim gradom za obrazovanje, među prvima uveo građanski odgoj, započeo s dualnim modelom stipendiranja, provodi brojne socijalne mjere namijenjene mladima..

Već treću godinu zaredom Labin je na našem izboru za Najbolji grad proglašen najboljim za obrazovanje u kategoriji srednjih hrvatskih gradova. Stoga nije neko iznenađenje da se i na ovoj listi našao među deset najboljih.

Što se tiče osnovnih škola, Labin je organizirao 12 skupina produženog boravka za svu zainteresiranu djecu nižih razreda svojih dviju osnovnih škola, a bez ograničavanja upisne kvote, što pokriva ukupno oko 240 učenika. Pritom Grad financira i plaće nastavnika zaposlenih u boravku, dok roditelji izdvajaju samo za ručak i sitne materijalne troškove. Međutim, za svu djecu iz obitelji korisnika socijalnog programa produženi boravak je u potpunosti besplatan kao što je za svu potrebitu djecu besplatna i školska užina. Svoju socijalnu osjetljivost Labin pokazuje i kroz sufinanciranje školskog pribora za učenike iz obitelji korisnika socijalnog programa i korisnike dječjeg doplatka što podrazumijeva oko 80 bonova godišnje u iznosima od 250 do 300 kuna.

Labin je i među prvim gradovima počeo provoditi  nastavu građanskog odgoja i obrazovanja u jednoj od dvije osnovne škole, što se odvija već četiri obrazovne godine, a u planu je i u drugu uvesti isti program. Pritom udžbenike zavičajne nastave i građanskog odgoja u potpunosti financira Grad.

I srednjoškolcima iz materijalno ugroženih obitelji  sufinancira se nabavka školskog pribora. Na financijsku pomoć Grada učenici mogu računati i prilikom odlazaka na državna i/ili međunarodna natjecanja te pri organiziranju maturalne zabave. Kroz sustav stipendija, pomaže se i učenicima koji se obrazuju izvan Labina, osobito deficitarnim smjerovima poput medicinskog.

Što se tiče studenata, Labin je uveo jedinstveni dualni model stipendiranja u suradnji s lokalnim gospodarstvenicima te se financijski podupiru deficitarni smjerovi u realnom sektoru uz sufinanciranje labinskih poduzetnika. Stipendiraju se i smjerovi od posebnog javnog interesa za lokalnu zajednicu odnosno deficitarni smjerovi u javnom sektoru što se, prije svega, odnosi na zdravstvo, socijalnu skrb, odgoj, obrazovanje i javnu upravu.

Labin je tako već godinama među deset hrvatskih gradova koji najviše izdvajaju za stipendije po glavi stanovnika, a ističu se i po iznosu stipendija i školarina per capita kao i po broju visokoobrazovanih osoba na 100 stanovnika. Izuzetnu važnost pridaju razvoju i poticanju sporta te su obnovljena i uređena brojna sportska i dječja igrališta. Na kraju spomenimo  i da su jedan od tek devet gradova kojima je dodijeljena titula Grada za mlade.

„Upravo sve gore nabrojano nešto je na što smo maksimalno usredotočeni. Mladi, demografija i socijalne politike snažan su fokus ove gradske uprave, a takav pristup imat ćemo i u budućnosti sa brojnim nadogradnjama. Ono što valja napomenuti je kako sljedeće godine krećemo s izgradnjom novog dječjeg vrtića u naselju Vinež što je jedna od naših „slatkih briga“ u ovom trenutku s obzirom da postoji realna potreba za većim kapacitetima i to nas izrazito veseli. Jedna od jedinstvenih mjera je i poticanje gradnje obiteljskih kuća za što će se rezultati prvog pilot projekta znati uskoro jer javni poziv završava kroz nekoliko dana. Ovim projektom prve će četiri labinske mlade obitelji od Grada uz pravo gradnje dobiti građevinsku parcelu na kojoj će izgraditi svoje kuće i podizati vlastite obitelji u rodnom gradu. Ova konkretna mjera veliki je poticaj u leđa mladim ljudima koji u startu dobivaju ogromnu vrijednost i olakšanje prilikom rješavanja najvažnijeg pitanja, onog stambenog. To je samo početak te će slične građevinske parcele biti ponuđene i u drugim labinskim naseljima, a vjerujem kako će i nove mjere koje spremamo pobuditi sličan veliki interes naših građana što u konačnici nosi onaj rezultat kojeg svi želimo – mlade obitelji, veliki broj djece i njihovo odrastanje u rodnom kraju uz sve blagodati koje samo rodni kraj može ponuditi.“ – zaključio je gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić.

Križevci: Izgrađena nova školska dvorana, dograđen vrtić, pokrenuto sufinanciranje smještaja u obrtima za djecu i program rane intervencije

Grad Križevci, koji je prošle godine na našem izboru za Najbolji grad ponio naslov najuspješnijeg po pitanju ostvarenog napretka po kvaliteti života, izrazito je orijentiran djeci i mladima te im nastoji biti podrška od najranijih dana pa sve do završetka fakulteta. Osim dara za rodilje, sufinanciranja smještaja djece u dječje vrtiće, osiguravanja dara povodom sv. Nikole, sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, provedeno je i više dodatnih projekata kako bi se dodatno podigla kvaliteta života (naj)mlađih stanovnika.

Prošle godine započelo je tako još jedno veliko ulaganje u gradski vrtić te su realizirani 5,1 milijun kuna vrijedni radovi na dogradnji 402 metra kvadratnog prostora, a s namjerom omogućavanja upisa većeg broja djece. Grad je također krenuo i sa sufinanciranjem smještaja djece u obrte za čuvanje kao i u vrtiće na području susjednih općina za onu djecu koja nisu uspjela pronaći smještaj u vrtićima na području Križevaca. Lani se započelo s provođenjem izuzetno važnog programa rane intervencije, pri čemu grad sufinancira cijenu usluge koju pruža Razvojni prozorčić i Centar za razvojnu podršku Kuc Kuc.

Već nekoliko godina Grad osigurava i besplatnu školsku prehranu za učenike u riziku od siromaštva zahvaljujući EU sredstvima. Projekt se provodi u obje matične škole i svim područnim školama u sastavu OŠ „Vladimir Nazor“ i OŠ „Ljudevita Modeca“ te Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Također, zahvaljujući EU sredstvima, djeci s teškoćama u razvoju svake godine osiguravaju se pomoćnici u nastavi. Riječ je o kontinuiranom provođenju pomoći u cilju povećanja socijalne uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Križevaca.

Svake godine nagrađuju se najbolji učenici i njihovi mentori pa je tako prošle godine za tu namjenu izdvojeno 40 tisuća kuna. Mladi Križevčani osvajači su velikog broja nagrada na brojnim državnim pa čak i međunarodnim natjecanjima, a njihovi mentori redovito se nađu na popisu nagrađenih Agencije za odgoj i obrazovanje.

Spomenimo i kako se značajna sredstva ulažu u poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama te je lani riješen i jedan od dugogodišnjih problema; izgrađena je nova sportska dvorana pri Osnovnoj školi Ljudevita Modeca vrijedna 23 milijuna kuna. Prostire se na 2500 kvadratnih metara, ima šest terena i 600 sjedećih mjesta, a u njenom su sastavu kuhinja, blagovaonica, učionica te svlačionice. Uređeno je i vanjsko parkiralište kao i tereni za nogomet i košarku. Zahvaljujući novoj dvorani, djeca više ne moraju hodati do pola kilometra udaljene sportske dvorane, pritom na više mjesta prelazeći cestu.

Što se srednjoškolaca tiče, omogućuje im se besplatno korištenje aplikacije ePriprema kako bi se maturantima omogućila nesmetana i neograničena pravovremena priprema za uspješno polaganje državne mature. Kako su pokazali rezultati, oni koji su je koristili  bili su uspješni  u polaganju. Naravno, aplikacija je ujedno i izravna pomoć roditeljima budući da više ne moraju sami plaćati pripreme za svoje maturante.

Prošle godine, s ciljem podrške mladima, financirana je školarina za tri studenta odnosno brucoša s križevačkog područja,  a koji su bili među tri najbolje pozicionirana studenta na listi za upis stručnog studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju (FOI) koji se nalazi u Križevcima. Od 2019. godine započelo se i s dodjelom stipendija studentima deficitarnih zanimanja, a prošle godine pravo je ostvarilo njih 19 koji su primili potporu u iznosu od 1.500 kuna što je jedan od najviših iznosa u Hrvatskoj.

„Kad smo dobili status „Grad Križevci – prijatelj djece“ i „Grad za mlade“ rekao sam da on za nas nije deklarativan, nego dodatan poticaj kako bi osigurali sve za kvalitetnu provedbu obrazovanja i odgoja. Nužan preduvjet za razvoj društva oduvijek je bilo znanje, odnosno obrazovanje, a mi kao Grad dužni smo učiniti najviše što je moguće kako bi naša djeca imala najbolje uvjete za rast i razvoj. Pored svega što je provedeno prošle godine, što se provodi ove godine, već sada radimo na planovima za sljedeću godinu pa nam je tako cilj izgraditi još jednu osnovnu školu, područni vrtić, manju sportsku dvoranu pri OŠ „Vladimir Nazor“ te nadograditi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju“ – rekao nam je gradonačelnik Križevaca, Mario Rajn.

Vukovar: U gotovo sve škole uveli produženi boravak i besplatan obrok za svu djecu u riziku od siromaštva,  izvrsnost nagrađuju besplatnim ljetovanjem i novčanim nagradama

Grad Vukovar na popisu najbolje rangiranih gradova po izdvajanju za obrazovanje u 2021. godini našao se i prema udjelu izdvajanja iz proračuna, prema izdvajanju per capita te prema trendu povećanja izdvajanja za obrazovanje u odnosu na prethodnu godinu.

U analiziranoj  godini Grad Vukovar u obrazovanje je uložio oko 26 milijuna kuna, a djeci i mladima već dugi niz godina pruža potporu od vrtićke dobi sve do završetka studiranja. Sufinancira se pohađanje vrtića, a cijene su pritom među nižima u Hrvatskoj budući da ga roditelji mjesečno plaćaju 490 za prvo te 441 kunu za drugo dijete dok je za treće i svako sljedeće dijete besplatan.

Vukovarskim osnovnoškolcima Grad već godinama osigurava potreban školski materijal poput bilježnica s gradskim motivima, radnih bilježnica, ali i obuće jer svake godine vukovarske učenike dočekaju nove tenisice i „cvičke“ odnosno školske papuče tvrtke Borovo. Od prošle godine, Grad za osnovnoškolce pribavlja i sve dodatne radne školske materijale poput likovnih mapa i mapa za tehnički, povijesnih i geografskih atlasa, a prvašići mogu računati i na kutije za likovni.

Od 2020. godine uveden je i produženi boravak u šest od ukupno sedam vukovarskih osnovnih škola, a nakon završene obnove OŠ Nikole Andrića, boravak će biti omogućen i u njoj. Ovim putem nastoji se pomoći roditeljima kako bi njihova djeca i nakon nastave bila na sigurnom, u školi gdje im je osiguran obrok, pisanje zadaća, ali i vrijeme za igru i razonodu.

Grad Vukovar kontinuirano ulaže napore i u povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova, a kroz projekt „Bez brige za užinu“ osigurava besplatan obrok svim svojim osnovnoškolcima koji su u riziku od siromaštva. Od iste važnosti su i projekti putem kojih se osiguravaju pomoćnici u nastavi za sve učenike kojima je takva vrsta pomoći potrebna. Kao poticaj izvrsnosti i trudu, Grad tijekom ljetnih mjeseci za uspješne vukovarske osnovnoškolce osigurava i besplatna ljetovanja diljem Jadrana.

Što se srednjoškolaca tiče, u potpunosti im se financira gradski autobusni prijevoz te sufinancira međugradski, a dodatna potpora pruža se onima koji su obrazuju za deficitarna zanimanja u vidu stipendija od 400 kuna mjesečno.

Stipendiraju se i redovni studenti s vukovarskog područja i to iznosima u rasponu od 500 do 1000 kuna, a pomaže im se i sufinanciranjem međugradskog prijevoza ukoliko studiraju na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Sve studente koji akademsku godinu završe odličnim uspjehom Grad nagrađuje novčanim iznosom od tisuću kuna.

Napomenimo i kako će studenti vukovarskog veleučilišta „Lavoslav Ružička“ uskoro uživati najviše standarde obrazovanja preseljenjem u novu, obnovljenu zgradu Radničkog doma u gradskoj četvrti Borovo naselje. Naime, Grad Vukovar je putem Intervencijskog plana, kroz EU sredstva, osigurao obnovu spomenutog objekta kao i njenu prenamjenu u prostore veleučilišta pri čemu je riječ o projektu vrijednom 60 milijuna kuna.

„Za još bolji Vukovar i njegovu budućnost važno je pažnju posvećivati mladima, a to je misao koja nas vodi kada su u pitanju naša ulaganja u obrazovanje. Grad Vukovar ulaže veliki trud i značajna sredstva u svrhu podizanja standarda u obrazovnim ustanovama kojima je osnivač, ali i u onima kojima nije osnivač. Uz vlastita sredstva trudimo se privlačiti i bespovratna sredstva EU fondova, a brojne mjere koje provodimo usmjerene su upravo na obrazovni sustav što nam u konačnici daje ovakve sjajne rezultate na koje smo ponosni“ – rekao nam je ovom prigodom gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava.  

Rovinj: Izgradili novi i proširuju stari vrtić, osigurali besplatan produženi boravak u svim školama, uveli socijalne stipendije..

Grad Rovinj, već godinama jedan od najboljih za život u Hrvatskoj, u samom je vrhu i po izdvajanju za obrazovanje budući da  se svake godine ulažu znatna sredstva kako bi se učenicima osigurali što kvalitetniji uvjeti u školama.

Nakon izgradnje novog vrtića Rovinjsko Selo, Grad je u 2021. godini nastavio ulaganja u predškolski odgoj budući da  je sve veći broj zahtjeva za upis mališana u sustav predškolskog odgoja. Tako je pokrenut projekt proširenja vrtića Mondelaco koji će se kandidirati za dodjelu fondova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a Grad je već ishodio građevinsku dozvolu. Proširenjem bi vrtić mogao prihvatiti 150 mališana, odnosno, zgrada bi imala prostor za osam odgojno-obrazovnih skupina; četiri jasličke i četiri vrtićke.

Za djelatnost ustanova u predškolstvu Grad Rovinj je tijekom analizirane godine izdvojio 19,4 milijuna kuna. Kako bi se svim polaznicima osigurale iste mogućnosti socijalizacije i kontakta s vršnjacima, intenzivno se prionulo radu na uključivanju djece s teškoćama u razvoju u programe redovitih vrtića. Iznosom od 254,5 tisuća kuna osigurani su pomoćnici kao i didaktička oprema te literatura usmjerena na motoričke i govorne aktivnosti. Grad financira i sportsko-rekreativni program unutar vrtića zbog čega je na puno radno vrijeme zaposlen i kineziolog.

Što se tiče osnovnog školstva, za djelatnost ustanova izdvojeno je oko 2,5 milijuna kuna. Od toga se s približno 109,5 tisuća kuna osigurava rad Dječje ljetne kolonije kojom se, tijekom školskih praznika, osiguravaju sportske, likovne, kreativne, edukativne i zabavne radionice.

I za osnovnoškolce s teškoćama u razvoju također se osiguravaju pomoćnici u nastavi za što se izdvojio iznos od 318 tisuća kuna dok je ukupna vrijednost projekta 720 tisuća kuna. Naime, krajem školske 2020./2021. završili su projekti „INkluzivne škole 5+“ i „Pomoćnici u nastavi za bolje sutra“ kojim je bilo angažirano 14 pomoćnika. Za dvoje učenika koji su iste godine upisali škole na području Rovinja, Grad je plaće pomoćnicima osigurao iz gradskog proračuna. S početkom prošle školske godine Rovinju je, zajedno s gradovima Porečom i Labinom, odobren 2,5 milijuna kuna vrijedan projekt „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ kojim se također osigurao rad pomoćnika u nastavi. U projekt je uključeno 22-oje učenika iz gradskih osnovnih škola, a udio Grada Rovinja u vrijednosti projekta je 990 tisuća kuna pri čemu sam Grad sufinancira iznos od 210 tisuća kuna.

Grad se također pobrinuo i za sredstva za nabavu obrazovnih materijala poput radnih bilježnica, a u osnovnim školama osigurava se i pedagoški nadstandard financirajući rad logopeda, psihologa, pedagoga i učitelja tjelesne i zdravstvene kulture.

Ono što izdvaja Grad Rovinj jest to što svojim učenicima nudi besplatan produženi boravak u svim školama na gradskom području. Ukupno je za provođenje boravka zaposlen 11 učiteljica te dvije osobe na pomoćnim poslovima, a tijekom 2021. godine taj je projekt iz proračuna izdvojeno 1,6 milijuna kuna.

Grad se priključio i projektu „Hrvatska za djecu“ kojim sufinancira prehranu učenika slabijeg socijalnog statusa u dvije osnovne škole, a tijekom božićnih blagdana djeci u vrtićima i osnovnim školama daruje prigodne darove za što se izdvaja 200 tisuća kuna.

Ulaže se i u podizanje standarda samog boravka u školama nabavom potrebne opreme te proširivanjem i adaptacijom postojećih kapaciteta pa je tako u Talijanskoj osnovnoj školi nabavljen fotoaparat, 15 tableta, računalo, televizor, sustav video nadzora te kuhinjska, vrtna i uredska oprema za što se izdvojilo oko 305 tisuća kuna. S približno 300 tisuća kuna opremila se i OŠ Jurja Dobrile za koju su nabavljena dva interaktivna monitora, panoi, klupa-jednosjed za učenicu s posebnim potrebama, knjige za školsku knjižnicu i kuhinjska oprema dok su za OŠ Vladimira Nazora nabavljene interaktivne i pametne ploče, ormarići, školske klupe, stolice i prijenosna računala za što je utrošeno oko 250 tisuća kuna.

Ukupno 50 tisuća kuna Investirano je i u rad Strukovne škole Eugena Kumičića sukladno Sporazumu o suradnji na unapređenju kvalitete rada , a u prethodnom razdoblju sredstva su utrošena za nove radne stolove i električne instalacije, rasvjetu u kabinetu ručne obrade, nove klime, biblioteke, TV za informiranje učenika i slušanje glazbe na hodnik te, nova ulazna vrata za kabinet ugostiteljskog posluživanja.

Grad Rovinj je u 2021. za stipendije učenicima i studentima izdvojio 1,5 milijuna kuna te je po prvi put objavljen natječaj za dodjelu socijalnih stipendija kako bi se dodatno istaknula važnost obrazovanje i olakšalo stjecanje prava na novčanu potporu. Ukupno je u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini isplaćeno 130 studentskih i 17 učeničkih stipendija, a nastavilo se i s projektom Potpore studentima za deficitarna zanimanja u sklopu kojeg su dodijeljena sredstva u visini od 47 tisuća kuna kako bi se učenike potaklo da odaberu smjerove za zanimanja tražena na tržištu rada.

„Trudimo se održavati kontinuitet u projektima i inicijativama kojima našoj djeci, učenicima i studentima osiguravamo što više standarde odgoja, obrazovanja te što ugodniji boravak u predškolskim i školskim ustanovama. Način na koji brinemo o njima, kao i okruženje koje im ostavljamo u nasljedstvo oblikovat će njihov pogled na svijet i način na koji sudjeluju u stvaranju društva nove generacije. Zato nam je svako ulaganje u njihov odgoj i obrazovanje oduvijek predstavljalo jedan od najvažnijih prioriteta“ – pojasnio je gradonačelnik Marko Paliaga.

Umag: Omogućili svakom djetetu besplatan vrtić, izgradili brojne škole, a upravo grade i obrazovni kampus..

Grad Umag od 2009. godine konkretnim primjerima dokazuje kako se demografska i obrazovna politika kvalitetno provode u praksi. Ovaj grad i dalje je jedan od tek četiri u u Hrvatskoj koja nude besplatan vrtić za svu djecu sa svojeg područja kao i pedagoški standard koji je među najboljima u državi. Ovakav pristup naišao je na široko odobravanje građana, brojnih udruga, predstavnika nadležnog ministarstva te UNICEF-a.

Kako bi to osigurao, Grad je 2010. godine pokrenuo projekt „Umag-grad djece“ koji je nastao kao strateški projekt u svrhu rješavanja i osiguravanja najboljih uvjeta i standarda za predškolski i školski odgoj te obrazovanje. Navedeni projekt obuhvaća izgradnju ili rekonstrukciju svih 17 zgrada umaških predškolskih i školskih ustanova te nadstandardno omogućava umaškoj djeci najkvalitetnije uvjete, pritom svima pružajući jednake mogućnosti.

„Besplatni vrtići, mjera koju smo implementirali u travnju 2017. godine, svakako je jedna od najsnažnijih aktivnosti u smjeru razvoja demografske politike, a činjenica da smo bili prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovu mjeru, posebno nas čini ponosnima“ – izjavio je gradonačelnik Umaga, Vili Bassanese te dodako kako je Grad u proteklih 12-tak godina izgradio osam vrtića, šest osnovnih škola, srednju školu, dom umirovljenika i 206 stanova za mlade što je sam po sebi impresivan podatak i, kako kaže, neusporediv s bilo kojim drugim gradom u Istri. „Na tom tragu nastavljamo do konačnog dovršetka, a to je još jedna područna škola, vrtić i obrazovni kampus“ – najavio je Basanesse.

Što se tiče predškolskog obrazovanja, izgradnjom novih kapaciteta, svakom je djetetu osigurano mjesto u vrtiću te u Umagu ne postoji lista čekanja za djecu koja udovoljavaju uvjetima upisa. Svi su vrtići u gradskom vlasništvu, a policentričnim planiranjem osigurani su jednaki uvjeti za djecu iz prigradskih naselja i grada. Valja napomenuti i kako se Umag ponosno može dičiti  radom svog nadstandardnog stručnog tima u vrtićima, od pedagoga, logopeda, medicinske sestre, sportskog trenera, a posebno se može istaknuti standard rada, jer u Umagu na prosječno osmero djece dolazi jedna odgajateljica.

Nedavno je potpuno izgrađen novi područni vrtić u naselju Murine, a u istom naselju se u narednom razdoblju počinje s projektom izgradnje nove područne škole, kao i područne škole u naselju Sveta Marija na Krasu.

Osim novih ili rekonstruiranih škola, školarcima su osigurani i besplatni udžbenici, prijevoz, jednosmjenska nastava za sve učenike, sufinanciranje produženog boravka i radnih bilježnica te sufinanciranje nastavnika kao i osiguravanje stanovanja za potrebne kadrove. Za učenike s teškoćama u razvoju osigurana je asistencija 14-oro pomoćnika u nastavi te jednog stručno-komunikacijskog posrednika.

Što se srednjoškolskog obrazovanja tiče, Grad Umag je sufinancirao mjesečne troškove prijevoza srednjoškolaca te osigurao nagrade i priznanja najuspješnijim učenicima.

U analiziranoj godini 31 student odnosno studentica ostvarili su pravo na stipendiju. Na temelju Pravilnika za dodjelu stipendija studentima za deficitarna zanimanja od javnog interesa za Grad Umag isplaćene su dvije stipendije u pojedinačnom iznosu od 30 tisuća kuna za jednu nastavnu godinu. Sukladno provedenom Natječaju za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području odgoja i obrazovanja u 2021. godini sufinanciran je projekt Udruge Communitas „Poticajno roditeljstvo“.

Spomenimo i kako je u tijeku izgradnja obrazovnog kampusa, a izgradnja umaške škole, kao prve faze ovog velikog projekta, već je realizirana. Cilj je na cijelom prostoru površine 5ha izgraditi cjelokupni sustav obrazovanja, odnosno, „Obrazovni kampus Umag“. U zoni je predviđen prostor za buduću osnovnu školu te izgradnju sportske dvorane. Planirana je izgradnja visokoškolske institucije te društvene zgrade sa smještajem za buduće učenike i studente. Uz sve to, namjera je izgraditi poticajne stanove za profesorski kadar kako bi ih motivirali da dođu živjeti u Umag. (V.H.)