U 2022. godini za subvencioniranje obrtnika iz gradskog proračuna najviše su izdvojile Našice, a prema izdvajanju per capita na prvom je mjestu Opatija. Kad brojke iz analizirane godine usporedimo s prethodnom, odnosno 2021., trend povećanja sredstava namijenjenih obrtnicima najveći je, gledano u postocima, u Hrvatskoj Kostajnici dok je prema trendu povećanja u apsolutnim brojkama vodeći Karlovac. 

Mala i srednja poduzeća, među kojima su i mnogi obrti, čine većinu svih poduzeća, kako u Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji. Podupiranje obrtništva stoga ima značajnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta, a samim time i stvaranju održivijih i prosperitetnijih gradskih područja. Obrtništvo često predstavlja važan izvor radnih mjesta na lokalnoj razini te se gradskim potporama pridonosi smanjenju nezaposlenosti i jačanju društvene stabilnosti. Uz to,  obrti  svoje usluge i proizvode usmjeravaju lokalnoj zajednici potičući domaću potrošnju, a neki od njih neizostavan su dio kulturne baštine te je ulaganje u očuvanje i promociju tradicionalnih obrta ne samo zalog za očuvanje identiteta  već može biti i „vjetar u jedra“ razvoju turizma.

Analizirali smo podatke temeljene na konsolidiranim izvještajima o prihodima i rashodima te primicima i izdacima JLS-a, odnosno, subvencije obrtnicima. U 2022. godini sredstva za obrtnike izdvojila su 73 grada, a tek njih osam preko jedan posto proračuna. Na prvom mjestu su Našice s udjelom od 2,01 posto vlastitog budžeta, a potom Vrbovec, Petrinja, Opatija, Kutjevo, Đakovo, Donji Miholjac i Donja Stubica koji su izdvojili između 1,11 i 1,62 posto. Deset najbolje rangiranih po  udjelu izdvajanju za obrtnike unutar  proračuna čine još gradovi Otok i Ozalj.

Kad je riječ o izdvajanju per capita, prednjači Opatija čije su subvencije obrtnicima u 2022. godini iznosile 231,25 kuna, a još su tri grada – Petrinja, Vrbovec i Našice, izdvojili preko sto kuna po stanovniku, u rasponu između 112,50 i 152,91 kunu. Listu deset gradova s najvećim izdvajanjima per capita čine još Crikvenica, Novalja, Vinkovci, Otok, Novi Vinodolski i Lipik s iznosima od 60,35 do 70,13 kuna.

Prema trendu povećanja sredstava za obrtnike u odnosu na godinu ranije, izraženom u apsolutnim brojkama, prednjači Karlovac koji je davanja uvećao za 720,2 tisuće kuna dok s povećanjem od 670,3 tisuće kuna na drugom mjestu Rijeka. Treća je Opatija koja je subvencije uvećala za 322,8 tisuća kuna, Vrbovec je dao 259,3 tisuće kuna više, a uvećanjima od 137,2 do 193 tisuće kuna mogu se pohvaliti još Crikvenica, Mali Lošinj, Požega, Ilok, Križevci i Koprivnica.

U 2022. godini ukupno je 36 gradova uvećalo davanja za obrtnike u odnosu na godinu ranije, od čega njih 13 za preko 100 posto. Prema trendu povećanja gledano u postocima, na prvom  je mjestu Hrvatska Kostajnica s 337,27 posto višim iznosom, zatim Mali Lošinj i Novi Marof čija su uvećanja veća od 200 posto, a listu deset najbolje rangiranih, s iznosima uvećanim u rasponu od 100 do 135,5 posto čine još Križevci, Rijeka, Ilok, Poreč, Labin, Zlatar i Slunj.

Opatija: U 2022. uveli potpore i dodatne mjere za poljoprivrednike te povećali izdvajanja za obrtnike

Mjere poticanja gospodarstva na području Grada Opatije sadržane su u Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa i u Programu potpora poljoprivredi na opatijskom području. U proračunu je za ovu namjenu 2022. godine bilo planirano 2,850.000,00 kuna, odnosno, 378.260,00 eura, a realizirano 2.455.629,04 kune, odnosno, 325.917,98 eura (za usporedbu, u 2021. godini realizirano je 2.132.841,00 kuna/283.076,65 eura) što je više u odnosu na prethodnu godinu za 15,1 posto, a u odnosu na plan.

Tijekom 2022. godine temeljem Programa poticanja razvoja gospodarstva sklopljena su 64 ugovora o dodjeli poticaja, od čega 44 s obrtnicima. Najčešće korištene poticajne mjere odnosile su se na zapošljavanje. Odnosno, za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina davao se jednokratni poticaj u iznosu od 10 tisuća kuna i 12 mjesečnih poticaja u visini do 20 posto bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno. Također, za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina, davao se jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i 12 mjesečnih poticaja u visini do 25 posto bruto plaće, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno. Za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom omogućen je jednokratni poticaj u iznosu od 15 tisuća kuna i 12 mjesečnih poticaja u visini do 30 posto bruto plaće, a najviše do četiri tisuće kuna mjesečno. Dodjeljivani su i poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta, odnosno, za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja davani su jednokratni poticaji u iznosu od 10 tisuća kuna i 12 mjesečnih poticaja u iznosu od dvije tisuće kuna. Drugim riječima, ukupno se moglo dobiti 34 tisuće kuna.

Grad Opatija je, u cilju poticanja razvoja poljoprivrede na svom području, u 2022. godini prvi put pokrenuo i Program potpora poljoprivredi. Potpore su u analiziranoj godini dodjeljivane za početak obavljanja djelatnosti OPG-a, razvoj poljoprivredne proizvodnje, za nabavku pčelinjih zajednica, pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu te za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu.

„Grad Opatija izdvaja značajna sredstva i aktivno sudjeluje u pružanju podrške gospodarstvu dodjelom poticaja poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Naš je cilj, u prvom redu, poduprijeti zapošljavanje djelatnika i samozapošljavanje obrtnika te povećati konkurentnost mikro i malih poduzetnika i poljoprivrednika. Ujedno, Grad kontinuirano surađuje s Udruženjem obrtnika kojem redovito dodjeljuje financijsku potporu za programe i aktivnosti. U suradnji s obrtnicima i poljoprivrednicima i sukladno njihovim potrebama redovito kreiramo i nove poticajne mjere u gradskim programima“ – rekao nam je opatijski gradonačelnik, Fernando Kirigin.

U 2023. godini Grad Opatija izvršio je povećanje sufinanciranog udjela bruto plaće, a time i povećanje ukupnog iznosa dodijeljenih poticaja za zapošljavanje mladih osoba i osoba s invaliditetom. Maksimalan iznos poticaja za zapošljavanje mlade osobe u 2023. godini je povećan te iznosi 7.500,00 eura, a osobe s invaliditetom 10.400,00 eura, čime se potiču i poslodavci da povećaju plaće navedenim radnicima. Također, uvedena je nova mjera poticaja u vidu pružanja savjetovanja poduzetnicima. Savjetovanje je individualna pisana korespondencija između poduzetnika, stručnih službi Grada Opatije te po potrebi i pravnog savjetnika. Grad Opatija je u cilju poticanja razvoja poljoprivrede uveo i šest novih mjera potpora male vrijednosti u obliku bespovratnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Donji Miholjac: Uveli osam novih mjera za poticanje poduzetništva i obrtništva, zbog povećanog interesa podigli iznos namijenjen potporama

U cilju stvaranja pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj poduzetništva te nastojeći pokrenuti nove investicije,  Grad Donji Miholjac  donio  je  Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva u 2023. godini koji  obuhvaća  ukupno osam mjera čiji su ciljevi jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanje razine kvalitete proizvoda te podizanje razine poduzetničke kulture. Program je obuhvaćao mjere potpore za projekte poduzetništva žena, mladih poduzetnika do 40 godina, poduzetnika početnika, zatim potpore za očuvanje tradicijskih zanimanja, za obrazovanje i osposobljavanje te polaganje majstorskih i stručnih ispita, potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekta, potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje projekata. Pritom su se davali iznosi od 650 do 2,650 eura po mjeri, odnosno, maksimalno do četiri tisuće eura po jednom obrtniku.

Za provođenje ovog Programa u Proračunu Grada Donjeg Miholjca  za 2023. osigurana su novčana sredstva  u  iznosu od   40.000,00 eura, ali su zbog velikog interesa poduzetnika, rebalansom proračuna povećana  na 52.000,00 eura. Kako nam je napomenuo gradonačelnik Goran Aladić,   iz ovoga je vidljivo da je zanimanje poduzetnika/obrtnika za ove potpore prilično veliko te da je poduzetnička aktivnost na području grada Donjeg Miholjca vrlo živa, a to dokazuje i broj novootvorenih obrta u zadnjih nekoliko godina.

Našice: Raste im broj obrtnika, grade Centar industrijske zone uz osiguranje izvrsnih uvjeta za razvoj poduzetništva

Grad Našice od 2013. godine provodi različite mjere potpora poduzetništvu, a koje se prilagođavaju i određuju prema potrebama poduzetnika, odnosno, obrtnika. U našičkom proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 39.816,84 eura za sredstva poticanja poduzetništva i obrtništva, a dodijeljeno je 39.765,52 eura potpora. Dodjela bespovratnih potpora imala je cilj direktno utjecati na brži razvoj gospodarstva i stoga su se dodjeljivala financijska sredstva za realizaciju potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, ulaganja u standarde kvalitete, razvoj i unapređenje poslovanja, promociju na sajmovima i izložbama te pokretanje gospodarskih aktivnosti. Te potpore dobilo je 40 poduzetnika s područja Našica.

Za prošlu godinu, u travnju 2023. godine, donesen je Program potpora poduzetništvu, a planirani iznos u proračunu za tu je namjenu iznosio 40.090,00 eura. Dodijeljeno je 40.047,09 eura potpora, odnosno, potpore je dobilo 30 poduzetnika/obrtnika, a za 2024. godinu Program potpora poduzetništvu i obrtništvu još nije donesen.

Kako saznajemo iz našičkog gradskog poglavarstva, najznačajniji projekt u smislu gospodarstva  svakako je Centar industrijske zone vrijednosti 1.473.787,32 eura za koji je Grad Našice dobio sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i čija izgradnja započinje ove godine. Izgradnjom Centra ciljano će se utjecat na razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva na gradskom području te području Osječko-baranjske županije. Osigurat će se poslovni prostori po povoljnijih uvjetima unajmljivanja od tržišnih uz osiguravanje ostalih usluga administrativne, savjetodavne, tehničke i druge pomoći. U prvoj fazi realizacije koja je započela u srpnju 2023. godine izgradit će se jedna zgrada od 1000 kvadrata namjene za uredsko poslovanje. Bit će to, kako se najavljuje, prostor za različite obrtnike kojima će se omogućiti maksimalno povoljni uvjeti rada. Centar industrijske zone bit će smješten u industrijskoj zoni u koju su u proteklom vremenu uložena velika sredstva, posebice u infrastrukturu. Našička zona proteže se na 65 hektara i u ovom trenutku ima 20-ak poduzetnika i 400-injak zaposlenika. Grad Našice, ističu iz Uprave, stvara partnerske odnose i potiče sinergiju između svih gospodarstvenika; od onih najvećih kao što je Nexe d.d. pa do srednjih, malih i mikro poduzetnika koji čine temelj demografske obnove.

„Drago nam je da se i drugu godinu zaredom nalazimo među deset najbolje rangiranih gradova prema izdvajanju za obrtnike. Naš grad, grad je obrtnika, čiji se broj iz godine u godinu povećava, na što smo izuzetno ponosni. U 2022. godini imali smo ukupno 342 obrta na području Grada Našica, a na kraju 2023. njihov se broj povećao za 6,73 posto, odnosno, imali smo ih 365. Zadovoljni smo i odličnom suradnjom s Udruženjem obrtnika koje predstavlja mjesto za informiranje i brigu za daljnji razvoj naših obrtnika. Vjerujemo da će Našice izgradnjom Centra industrijske zone brojati još veći broj obrtnika te da će im taj vid potpore i osiguranog mjesta za rad biti dodatna motivacija za otvaranje obrta i razvoj svog poslovanja. Sve što radimo, radimo na dobrobit naših obrtnika jer oni čine temelj naše strategije razvoja grada, ali i demografske obnove kroz koju potičemo ostanak mladih obitelji na našim područjima te privlačenje novih obitelji“ – rekao je Krešimir Kašuba, našički gradonačelnik.

Đakovo: Dosegnuli rekordan broj otvorenih obrta, podijelili više od 320 tisuća eura potpora

Grad Đakovo u 2022. godini, temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora, dodijelio je ukupno 143.825,54 eura odnosno 1.083.653,51 kunu sredstava svojim obrtnicima. Navedeni iznos dobila su 132 različita obrta u sklopu osam mjera kojima se potiče razvoj gospodarstva. Najviši iznos od 112.056,77 eura/844.291,77 kuna dodijeljen je u sklopu potpore za nabavu i ugradnju  strojeva i  opreme. Nadalje, 10.904,74 eura/82.161,74 kune dodijeljeno je u sklopu mjere koja podrazumijeva potporu novoosnovanim subjektima malog gospodarstva, 15.860,38 eura/119.500,00 kuna dodijeljeno je za potporu novom zapošljavaju i samozapošljavanju dok je preostali iznos dodijeljen obrtnicima za mjere koje se odnose na potporu ulaganju u standarde kvalitete, potporu za promociju na sajmovima, stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, sufinanciranje razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta te sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita. Također, Grad Đakovo je u 2022. godini na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa dodjele potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2021.-2023. godine, na temelju koji su dodijeljene de minimis potpore mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva s ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja koje je poticajno za cjelokupni gospodarski i društveni razvoj Grada Đakova kao i poljoprivrednim gospodarstvima u svrhu razvoja poljoprivrede i unapređenja ruralnog prostora, poticanja osnivanja novih i jačanja postojećih poljoprivrednih gospodarstava te poticanja konkurentnosti poljoprivrede na području Grada Đakova.

„Grad Đakovo kontinuirano potiče razvoj poduzetništva na svom području. Prepoznali smo potrebe naših gospodarstvenika i kroz Program poticanja razvoja gospodarstva činimo sve kako bi ostvarili što bolju poduzetnički klimu, a sve s ciljem da se i dalje podupire otvaranje novih obrta i zapošljavanje što više ljudi. Upravo su krajem 2022. godine dosegnuti rekordni brojevi obrta i to oni prije krize 2008. godine, na području Đakova i Đakovštine. U prosincu prole godine smo potpisali 249 ugovora i dodijelili više od 320 tisuća eura našim gospodarstvenicima. Sredstva za poticanje razvoja gospodarstva osigurali smo i u proračunu za 2024. godinu, a ono što nas očekuje jest da ovaj program dobro analiziramo, odnosno, učinke svih natječaja kojima smo kroz protekle godine dodjeljivali potpore male vrijednosti. Nakon toga ćemo vidjeti kako najpametnije postaviti natječaj za ovu godinu“ – razložio nam je gradonačelnik Đakova, Marin Mandarić.

Crikvenica: Odobrili potpore svima koji udovoljavaju uvjetima, gotovo svi obrtnici ostvarili više prihoda u odnosu na prethodnu godinu

Grad Crikvenica je i u 2022. godini, nakon predstavljanja i savjetovanja s poduzetnicima, Odborom za gospodarstvo i Udruženjem obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine, objavio Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice za 2022. godinu. Na temelju raspisano Javnog poziva, zaprimljeno je 126 prijava za mjere poticanja poduzetništva, a 113 je udovoljavalo uvjetima.

Potpore su odobrene svim poduzetnicima čije su prijave udovoljavale uvjetima Javnog poziva s ciljem poticanja aktivnosti poduzetnika te poticanja gospodarske aktivnosti na području grada Crikvenice, ukupno ih je dobilo 82 poduzetnika.

Poduzetnici su u razvoj svog poslovanja uložili 3.351.168,87 kuna ili 444.776,54 eura dok je mjerama odobreno sufinanciranje u iznosu od 993.946,19 kuna ili 131.919,33 eura. Iz crikveničke gradske uprave obrazlažu kako je analiza  pokazala da potpore iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva pozitivno utječu na kvalitetu i konkurentnost poslovanja poduzetnika kao na gospodarski razvoj grada. Gotovo su svi dobitnici potpora ostvarili rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu, a poraslo je i zapošljavanje. Poduzetnicima je u 2022. godini  dodijeljeno 921.345,54 kune ili 122.283,57 eura potpora od kojih je 698.300,12 kuna ili 92.680,35 eura dodijeljeno obrtnicima, a ostalo trgovačkim društvima.

S obzirom na interes i u prošloj godini zadržane su već postojeće mjere uz dodatni naglasak na sufinanciranje projekata vezanih za energetsku učinkovitost i uvođenje obnovljivih izvora energije, uz daljnje poticanje cjelogodišnjeg poslovanja.

„Grad Crikvenica svake godine izdvaja značajna financijska sredstva za potpore poduzetnicima i veseli nas što smo u mogućnosti  povećati taj iznos iz godine u godinu. Vjerujemo da će naše mjere poticanja poduzetništva doprinijeti razvoju poslovanja naših poduzetnika te ih potaknuti na nove poduzetničke pothvate. Grad Crikvenica će i dalje osluškivati potrebe svojih poduzetnika, prilagođavati mjere različitim vrstama poslovanja, tržištu i trendovima kako se oni mijenjaju. Iz godine u godinu nastojimo naše mjere prilagoditi i kreirati u suradnji s našim poduzetnicima i Udruženjem obrtnika, da budu po njihovoj mjeri i biti na raspolaganju za svaki oblik pomoći i podrške kao što je to bilo i do sada. Veseli nas što su poduzetnici s područja grada Crikvenice svake godine sve uspješniji i sve bolje pripremaju dokumentaciju, što u konačnici rezultira sve uspješnijim povlačenjem sredstava. Sve veći broj poduzetnika i sve veći iznos dodijeljenih mjera zaista dokazuje da je Crikvenica grad povoljne poduzetničke klime“ – izjavila je ovom prigodom Ivana Matošić-Gašparović, dosadašnja zamjenica gradonačelnika koja sada obnaša dužnost gradonačelnice.

Što se tiče Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na crikveničkom području za 2022. godinu, koristilo ga se zbog jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanja razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Otok: Nastavili poticati zapošljavanje kroz sufinanciranje plaća novozaposlenih osoba, ove godine razvijat će nove projekte i mjere podupiranja obrtnika i poduzetnika

Grad Otok i u 2022. godini nastavio je s provedbom mjera za obrtnike i poduzetnike iz prethodnih godina, a riječ je, između ostalog, o poticanju zapošljavanja kojom je Grad tijekom prve tri godine sufinancirao plaće novozaposlenih osoba.

Tijekom 2024. godine u Gradu Otoku planiraju pristupiti analizi i izradi novih poticajnih mjera.

Što se tiče ranijih potpora, u 2021. godini, tijekom pandemije, Grad je isplatio 188 tisuća kuna za 22 poduzetnika, a potpora se isplaćivala u svrhu potpore onim poduzetnicima i obrtnicima čije je poslovanje bilo obustavljeno uslijed epidemioloških mjera. Osim toga, Grad je u 2021. donio odluku o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupa javne površine na području Grada Otoka u iznosu od 15.727,67 kuna za sedam gospodarskih subjekata. Također, Grad je provodio i Program poticanja razvoja poduzetništva i obrtništva na svom području te su isplaćeni iznosi u visini od 443.749,15 kuna za 14 poduzetnika i obrtnika. Potpore su se isplaćivale poduzetnicima zbog sufinanciranja plaća novozaposlenih kao  i njihovu prekvalifikaciju. Ukupno je u toj godini Grad Otok isplatio potpora u vrijednosti od 657.476,82 kune.

Tijekom 2022. godine trajali su određeni ugovori za sufinanciranje novozaposlenih osoba jer je po Programu Grad u obavezan sufinancirati plaće tijekom tri godine poslovanja, a svake se godine njegova obveza, odnosno, udio smanjuje, a povećava onaj samog poduzetnika. U 2022. Grad je sufinancirao plaće za 10 obrtnika odnosno poduzetnika u iznosu od 119.338,91 kunu.

Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje i samozapošljavanje bile su na snazi 2020. te su se tijekom 2022. godine isplaćivale po ranije sklopljenim ugovorima. Tijekom 2022. i 2023. nije bilo Javnih poziva, kako saznajemo iz otočke gradske uprave, a plan je tijekom ove godine ići s novim programima i poticajnim mjerama koje će se tek razraditi.

„Razvoj poduzetništva i stvaranje novih radnih mjesta kao i ostanak mladih iznimno nam je važan, o čemu govore i druge poticajne mjere iz područja poput demografije i izdvajanja za ostale socijalne potrebe građana. Što se tiče daljnjih planova i novih programa poticanja poduzetništva ovisno o realizaciji drugih započetih projekata i ovisno o proračunskim mogućnostima pripremat će se novi programi i mjere poticanja. Za sada Grad Otok potiče razvoj poduzetništva jačanjem poduzetničke zone i poduzetničkog inkubatora“ – obrazložio je Josip Šarić, gradonačelnik.

Zlatar: Subvencioniraju kamate na poslovne kredite, dodjeljuju potpore, uređuju tržnicu..

Grad već nekoliko godina u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom subvencionira kamate na poslovne kredite obrtnicima i malim poduzetnicima u visini 1 posto tijekom cijelog razdoblja otplate kredita (poček  + otplata). U tu svrhu tijekom 2022. godine utrošena su sredstva u visini 43.151,93 kuna (5.727,25 eura) za dva poduzetnika. Također, u tijeku godine dodijeljene su potpore za poljoprivrednike. Na javni poziv pristiglo je ukupno šest prijava od kojih su tri zadovoljavale sve uvjete. Dodijeljene su dvije potpore za razvoj pčelarstva po pet tisuća kuna te jedna za poticanje ekološke proizvodnje u iznosu od 1.707,51 kunu.

U 2021. godini prijavljen je projekt uređenja tržnice na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Cilj projekta je osigurati adekvatan prostor za prodaju lokalno proizvedenih poljoprivrednih i drugih proizvoda te robe široke potrošnje potrebne lokalnom stanovništvu. Početkom lipnja 2023. započeli su radovi na uređenju tržnice u Zlataru. Sklopljen je ugovor s izvođačem „Vodolim“, a ukupna vrijednost projekta je 1.715.828,32 eura dok je rok završetka radova 7. lipnja ove godine. Radovi se sufinanciraju iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2022., a predviđena potpora iznosi 1.002.309,38 eura. Zgrada tržnice bit će samostojeća prizemnica nepravilnog tlocrtnog oblika, ravnog krova i tlocrtno podijeljena na tri funkcionalna volumena. U nastavku zgrade prema istoku parcele nadovezat će se prostor za prodaju na otvorenom. Na prostoru su predviđena ukupno 33 parkirališna mjesta.

„Grad kontinuirano ulaže u infrastrukturu kako bi stvorili preduvjete za dolazak poduzeća. Problem je što nema svoje zemljište i potencijalni ulagači pokušavaju izravno s privatnim vlasnicima dogovoriti prodaju zemljišta prema prostornom planu u industrijskoj zoni. Međutim nažalost, neki sugrađani nisu htjeli prodati zemljište pa smo ostali bez investitora. Pomaka ima, međutim nikako nismo zadovoljni trenutnom situacijom. Prema podacima HGK, početkom prošle godine imali smo oko stotinjak aktivnih poduzeća registriranih na gradskom području, a imamo i preko 100 registriranih obrtnika. Među obrtima imamo i tradicijske, koji svi redom postoje oko 50 godina. Prema podacima APPRRR, imamo registrirano i skoro 400 OPG-ova. Smatram da su naši ljudi vrlo poduzetnički nastrojeni i žele se baviti nečime, a Grad je tu da ih podupre te ćemo nastaviti razvijati suradnju s njima i vidjeti što im je potrebno“ – najavila je gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek.

Ozalj: Isplaćuju potpore za razvoj obrtništva, unaprijedili poduzetničku zonu „Lug“, stvorili infrastrukturne preduvjete za daljnji gospodarski rast

Grad Ozalj duži niz godina ulaže u razvoj obrtništva i poduzetništva te se i sam Program potpora mijenja i prilagođava kako bi što bolje mogli pratiti potrebe obrtnika. U 2022. godini isplaćene su 32 potpore iz Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva u ukupnom iznosu od 231.230,00 kuna (30.689,49 eura). Ozaljskim poduzetnicima i obrtnicima u analiziranoj su godini bile na raspolaganju mjere za promidžbu poduzetništva i obrtništva (sufinanciranje izrade promotivnih materijala i nastupa poduzetnika na sajmovima i manifestacijama), subvencije edukacija poduzetnika, potpore razvoju gospodarske aktivnosti, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova, a zasebno su dodijeljene potpore Udruženju obrtnika grada Ozlja za aktivnosti promocije obrtništva. Najviše korištena je potpora razvoju obrtnika za aktivnosti promocije obrtništva. Najviše korištena je potpora razvoju gospodarske aktivnosti koja se odnosi na sufinanciranje troškova nabave strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora kao i troškova kupnje vozila za obavljanje gospodarske djelatnosti.  U svrhu stvaranja novih poduzetničkih generacija i novih zapošljavanja, uvedena je potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva u tekućoj godini – poduzetnicima početnicima koji zapošljavaju nove radnike.

Grad Ozalj i u 2023. godini nastavio je s praćenjem projekata poduzetništva te na taj način doprinosi konkurentnosti poslovanja poduzetnika. Sve potpore iz Programa nastavljane su i u 2023., a uvedena je i nova mjera – Potpora ženama poduzetnicama koje mogu ostvariti potporu u iznosu od dodatnih 10 posto dokumentiranih i odobrenih troškova. Najviši dozvoljeni ukupno isplaćeni iznos po korisniku iznosi 1.300 eura godišnje, a iznos se povećava do 1.800 eura po korisniku ukoliko se radi o novoosnovanom subjektu malog gospodarstva.

Grad Ozalj je grad malog i srednjeg poduzetništva, a najznačajniji gospodarski prostor u gradu je poduzetnička Zona Lug koja se proteže na 48 ha i u kojoj je smješteno 20-ak poslovnih subjekata koji zapošljavaju 500-tinjak radnika. Za nove poduzetnike raspoloživo je 19 ha. Kako ističu iz Gradske uprave, kontinuiranim ulaganjem u poslovnu zonu nastoji se potaknuti interes novih poduzetnika kao i proširenje kapaciteta postojećih.

Tijekom 2021. godine uspješno je završena prva faza projekta unapređenja infrastrukture poduzetničke zone Lug Ozalj kojim je cestom i željezničko-cestovnim prijelazom spojena zona velikog i malog gospodarstva te je opremljena potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Riječ je o investiciji u vrijednosti većoj od šest milijuna kuna, od čega bespovratno financiranje EU sredstvima iznosi gotovo 3,5 milijuna kuna. Ulaganje u poduzetničku zonu Lug nastavljeno je u 2022. i 2023. godini rekonstrukcijom drugog dijela prometnice kroz zonu s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, koja počinje na križanju iste s cestom Ozalj-Trg (ŽC 3144), a završava na kraju postojećeg asfaltiranog dijela ulice, nedaleko od kolnog ulaza tvrtke Komunalno Ozalj. Za navedeno ulaganje osigurana sredstva iznosila su 512.118,70 eura, a projekt je završen u svibnju 2023. godine. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Važna mjera za sve poduzetnike koji se odluče poslovati u poduzetničkoj zoni Lug, napominju u Gradu, jest oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za novoizgrađene pogone u visini od 50 posto. U svrhu proširenja gospodarske djelatnosti u Poduzetničkoj zoni Lug i daljnjeg gospodarskog razvoja Ozlja, fizičke i pravne osobe poduzetnici početnici u prvoj godini rada oslobađaju se u potpunosti obveze plaćanja komunalne naknade, u drugoj godini rada plaćaju 50 posto iznosa, a u trećoj 25 posto iznosa.

U 2022. godini izgrađen je novi most u Gornjem Pokupju čija je vrijednost 60 milijuna kuna kojim je osigurana bolja povezanost Ozlja s Karlovcem i ostatkom Hrvatske, a koji je dao novu dimenziju razvoju gospodarski jakog Ozaljskog kraja. Osim što je nakon izgradnje mosta zabilježen povećan interes investitora za Poduzetničku zonu Lug, jedan od najvećih gospodarskih pothvata na području Grada Ozlja ostvaren u prošloj godini svakako je kupnja poslovno-proizvodnog kompleksa „Slapno“ (bivši proizvodni pogon tvrtke Kordun iz Karlovca) u kojem će biti izgrađen novi, moderni distribucijsko-proizvodni centar koji će dodatno ubrzati gospodarski rast i potaknuti nova zapošljavanja.

„Ozaljski kraj tradicionalno je okrenut poduzetništvu. Sve mjere potpore koje se dodjeljuju kroz Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva pridonijele su da svi poslovni subjekti opstanu i da ne otpuštaju radnike. Iz godine u godinu sve je veći interes za potporama, tako da će Grad Ozalj i dalje dodjeljivati postojeće potpore kao i prilagođavati iste potrebama naših poduzetnika i obrtnika. Za Ozalj i sve njegove građane, a posebno za gospodarstvo Ozlja svakako je u 2022. bio najznačajniji završetak projekta izgradnje novog mosta u Gornjem Pokupju. Značaj mosta nije samo bitno poboljšana prometna povezanost Ozlja već je osnovni preduvjet rasta i razvoja našeg gospodarstva. Nakon izgradnje novog mosta znatno je poboljšana prometna povezanost s ostalim dijelovima Karlovačke županije i ostatkom Hrvatske, što je utjecalo na porast zainteresiranih investitora za Poduzetničku zonu Lug, a osobito za stavljanje u funkciju prostora bivše tvornice „Kordun“ u Slapnu. U tijeku je i postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju preostalog dijela prometnice u poslovnoj zoni, a planira se i otkup zemljišta u svrhu njenog proširenja. Usprkos izazovnoj 2022. godini, inflaciji i povećanju cijena investicija, uspjeli smo realizirati sve planirane projekte, a Grad Ozalj će i u narednom razdoblju pratiti sve projekte poduzetništva, nastaviti ulaganja u infrastrukturu u poduzetničkoj zoni Lug, kako bismo omogućili kvalitetniji rad i poslovno okruženje našim subjektima malog gospodarstva te doprinijeli konkurentnosti njihova poslovanja“ – poručila je gradonačelnica Ozlja, Lidija Bošnjak.

Labin: Osigurali veća sredstva za poduzetnike i obrtnike, značajno podigli maksimalan pojedinačni iznos potpora, naročito stimuliraju deficitarna zanimanja..

Grad Labin sustavno već godinama ulaže i osigurava sredstva za poticanje obrtništva i poduzetništva. Posljednjih godina uočen je značajan trend rasta broja novih poduzetnika, odnosno obrtnika. Kroz različite mjere svake se godine posebno razmišlja o njima i  osiguravaju sredstava za olakšavanje onima koji tek kreću u poduzetničke vode. Za početnike  je, kroz mjere koje im u gradu stoje na raspolaganju, ta najvažnija prva godina poslovanja uvelike olakšana. Osim za početnike valja istaknuti kako obrtnici i poduzetnici mogu koristiti i ostale mjere poticaja poput onih za digitalizaciju poslovanja ili nabavku opreme i inventara te mnoge druge.

Tijekom 2021. iznos osiguran za Javni poziv kojim Grad dodjeljuje potpore obrtnicima i poduzetnicima podignut je s 350 tisuća na čak pola milijuna kuna i kroz vidljiv veliki interes, ali i kvalitetu prijavljenih programa i novotvorenih obrta vidi se, ističu u gradskoj upravi, kako je ovaj vid financiranja i pomoći malim obrtnicima „pun pogodak“.

Valja istaknuti kako ova dobra praksa osiguravanja poticaja ima najveći naglasak upravo na spomenute poduzetnike početnike kao i deficitarne obrte. Naime, nakon tog podizanja ukupnog iznosa od pola milijuna kuna, godinu kasnije povećani su i maksimalni iznosi koje mogu obrtnici ili poduzetnici ostvariti. Tako je prošle godine obrtnik početnik mogao dobiti iznos potpore od čak 2500 eura bez PDV-a., a od ove godine ovaj trend poticanja gospodarstva u Labinu dodatno jača.

„Posljednjih nekoliko godina zaista pokušavamo na razne načine pomoći lokalnom gospodarstvu kroz razne poticaje. Nakon brojnih „vatrogasnih mjera“ tijekom pandemije započeli smo i s spomenutim podizanjem ljestvice poticaja prema obrtnicima početnicima, a pogotovo prema deficitarnim zanimanjima. Sve to dovelo je do izvrsnih reakcija i povratnih informacija o važnosti ovakvih mjera i koliko one zapravo olakšavaju put nekome tko tek započinje s privatnim biznisom. Uz spomenuto povećanje ukupnog iznosa, svake godine dodatno nadograđujemo ovaj tip potpora. Tako smo i ove godine uveli brojne novitete, opet značajno povećali ukupan iznos osiguran za ovu namjenu, ali i ono najvažnije, početnicima podignuli maksimalan iznos koji mogu osigurati na čak 3500 eura. Vjerujemo kako će interes ponovno biti velik i kako će ove naše potpore dodatno ojačati labinsko gospodarstvo koje je proteklih godina zaista na povijesno visokim razinama razvijenosti.“ – istaknuo je labinski gradonačelnik Valter Glavičić.

Vinkovci: Podigli iznos potpora za poduzetnike i obrtnike, jedan od uvjeta i dizanje plaća svim radnicima

Tijekom 2023. godine Grad Vinkovci poticao je mikro poduzetnike putem Programa poticanja poduzetnika, odnosno, natječaja u okviru tog Programa, a na kojima je uspješno apliciralo 108 poduzetnika koji zapošljavaju 209 radnika. Kroz navedeni Program ukupno je dodijeljeno 259 tisuća eura potpora obrtnicima i mikro tvrtkama. Najizdašnija mjera bila je ona za postojeće poduzetnike, odnosno Mjera 1 – Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale, kroz koju su poduzetnici dobili 80 posto bespovratnih sredstava za svoja ulaganja do maksimalno pet tisuća eura po poduzetniku, uz osnovni uvjet, a što je bilo povećanje plaće od 10 posto svim zaposlenicima. Tako je zahvaljujući ovoj mjeri 114 zaposlenika kod 47 poduzetnika dobilo povećanje plaće od 10 posto u narednih godinu dana, a akumuliran iznos potpore bio je 170.132,00 eura. Na ovu mjeru uspješno se prijavilo 18 poduzetnica, 22 mlada poduzetnika, pet poduzetnika s prvim poduzetničkim iskustvom te dva poduzetnika koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Upravo je proširenje kriterija na poduzetnice, poduzetnike koji zapošljavaju osobe s invaliditetom te one koji su po prvi put ušli u poduzetničke vode jedan od glavnih noviteta u okviru ove mjere koja se na području grada Vinkovaca provodi od 2019. godine. Ipak, najveća pogodnost bilo je povećanje potpore s dotadašnjih 30 tisuća kuna iz prethodnih godina na pet tisuća eura u 2023. godini.

Značajna izdvajanja išla su i kroz mjeru „Novi poduzetnici“, gdje je 46 apsolutnih početnika otvorilo nove poslovne subjekte te se samozaposlilo ili su zaposlili djelatnike u svojim mladim tvrtkama ili obrtima. Kroz javni poziv Grad Vinkovci je sufinancirao troškove u 100 postotnom iznosu do maksimalnih tisuću eura po poduzetniku. Kako navode iz vinkovačke gradske uprave, posljednja mjera kroz koju su izravno poticali poduzetnike bila je ona vezana za stanare u Poduzetničkom inkubatoru. Ovisno o životnoj dobi poduzetnika koji koriste ovu suvremenu multifunkcionalnu zgradu, tijekom prošle godine njih 15 s 31 zaposlenom osobom dobilo je ukupno 46 tisuća eura potpora za razvoj poslovanja.

„Vinkovačko gospodarstvo u posljednjih šest godina bilježi snažan rast, s rekordnim ostvarenjima u 2021. i 2022. godini. Tako su recimo u 2022. godini vinkovačke tvrtke premašile 6,39 milijardi kuna prihoda, uz stalan rast dobiti i broja zaposlenih, a trenutno nema razloga da se takvi trendovi ne nastave. Kada govorimo o gradskim potporama, želja nam je da se svaki naš novi poduzetnik brzo razvija i širi svoje poslovanje, što će u konačnici rezultirati dodatnim zapošljavanjem naših sugrađana te stvaranjem novih roba i usluga koje će doprinijeti ukupnom boljitku vinkovačkog gospodarstva. Upravo smo stoga i odlučili povisiti pojedinačna sredstva za poduzetnike početnike s pet tisuća kuna na tisuću eura jer dosadašnje iskustvo i rast prijavitelja govore kako je to pametno uložen novac“ – komentirao je gradonačelnik Ivan Bosančić. (V.H.)