Renato Krulčić uspješno obnaša gradonačelničku funkciju u Gradu Pazinu od 2009. godine, a u posljednje dvije godine zadnjeg mandata ostvareni su sjajni rezultati i postignuća za Grad na svim poljima – proračun je povećan za gotovo 20 posto, a EU sredstva za vrtoglavih 400 posto. Ulaganjem u djecu i obrazovanje Grad Pazin izborio je i titulu trećeg najboljeg grada za demografiju i obrazovanje u našem velikom izboru najboljih gradova, a jedan od ključnih prioriteta i projekata kojima će podići kvalitetu života i standarde je gradnja modernog Doma za starije. S gradonačelnikom Krulčićem osvrnuli smo se na posljednje dvije godine rada pazinske gradska uprave i planove za ostatak mandata.

G. Krulčić, polovica drugog mandata je iza Vas – kako ste zadovoljni, jeste li ostvarili sve što ste planirali i obećali građanima?

Zahvaljujući sinergiji i proaktivnosti svih sudionika javnog života, Grad Pazin se u protekle dvije godine ističe kao grad visoke zaposlenosti, siguran i poželjan za život, grad koji prkosisloženim gospodarskim okolnostima i uspijeva pronaći put ka održivom razvoju i sustavnom podizanju kvalitete života svojih sugrađana. Osobito sam ponosan na svoj radni tim pročelnika i stručnih suradnika s kojima svakodnevno dijelim radne izazove i bez kojih sjajni rezultati ne bi bili mogući. Isto tako želim istaknuti da moj tim i ja nastojimo posao organizirati ne kroz mandatna razdoblja, već tako da se postigne sustavno zadovoljavanje potreba naših građana.

Koji su najvažniji projekti koje ste realizirali u protekle dvije godine i zašto?

Najvažniji projekti realizirani u zadnje 2 godine su svakako uspostava sustava sanitarne odvodnje na području naselja Zarečje, Trviž i Lindar, izgradnja i opremanje poduzetničkog Inkubatora PAZIN UP, izgradnja reciklažnog dvorišta i prestanak odlaganja otpada na području Grada, dogradnja gradskog groblja „Moj mir“te pokretanje rekonstrukcije i nadogradnje dječjeg vrtića „Olga Ban“.

Spomenuti projekti ključni su kako bi se osigurao održivi razvoj grada te europski životni standard svimgeneracijama grada Pazina, od najmlađih do najstarijih.

Kolika je ukupna vrijednost projekata koje ste ostvarili u prvoj polovici mandata, odnosno koliko su vrijedni projekti koji se trenutno provode u Pazinu?

Od početka mandata godine ugovorili smo projekte vrijedne oko 36,5 milijuna kuna, potpomognuti europskim, nacionalnim te regionalnim sredstvima. Do kraja srpnja otvorit ćemo reciklažno dvorište vrijednosti 1,24 milijuna kuna a kako bi doveli bivše odlagalište otpada u stanje prihvatljivo za ljude i okoliš osigurali smo dodatnih 15 milijuna kuna za sanaciju. U završnoj je fazi adaptacija i opremanje poduzetničkog inkubatora PAZIN UP, u vrijednosti 2,8 milijuna kuna a u srpnju su potpisani ugovorio izgradnji prometnice D2 u poslovnoj zoni Ciburi vrijedan 3.5 milijuna kuna i o rekonstrukciji i proširenju dječjeg vrtića „Olga Ban“ vrijednog 7,2 milijuna kuna.

Kako napreduje projekt gradnje Doma za starije osobe?

Sa željom da osiguramo što kvalitetniju skrb starijih i potrebitih osoba na području Grada Pazina, povećali smo proračun javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva za 46% u odnosu na 2018. i postavili smo financiranje izgradnje Doma za starije za naš radni prioritet.

Projekt izgradnje doma planira se u dvije faze. Prva faza uključuje institucionalnu skrb za 52 korisnika te pružanje izvaninstitucijskih usluge pomoći u kući (90 osoba) i boravka za starije osobe (30 osoba). Procijenjena vrijednost izgradnje i opremanja 1. faze iznosi 38.883.126,75 kuna (uključujući PDV), dok procijenjena vrijednost izgradnje i opremanja druge faze za dodatnih 48 smještajnih kapaciteta za dugotrajnu institucionalnu skrb iznosi 10.967.035,75 kuna. Dio izgradnje budućeg centra za skrb o starijima prijavit će se u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa i Centrom za socijalnu skrb u lipnju na natječaj za unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će se izgradnja kapaciteta za sam dom za starije financirati kreditnim zaduženjem Grada u suradnji s Istarskom županijom.

Jedan od važnijih projekata je i projekt autobusnog kolodvora – u kojoj je on fazi?

Svjesni smo da je kolodvor prvi doticaj putnika s gradom, te želimo da novi kolodvor odražava pravu sliku našeg grada. Projektom izgradnje autobusnog kolodvora u Pazinu omogućit ćemo bolju prometnu infrastrukturu, poboljšati prometnu sigurnost s obzirom na to da na kolodvor dnevno stiže veliki broj đaka putnika, te osigurati mobilnost i povezanost Grada Pazina susjedima. U tijeku je izrada projektne dokumentacije u vrijednosti 1.4 milijuna kuna za ishođenje građevinskih dozvola za Zgradu autobusnog kolodvora u Pazinu te za dva kružna toka sa sigurnim pješačkim prijelazom te pješačkim mostom u zoni autobusnog kolodvora. Tehnička dokumentacija za ishođenje dozvola za ostalu povezanu infrastrukturuzavršena je i predana. Za dovršetak i prijavu projekta izgradnje čeka se samo raspisivanje natječaja koje ovisi o nadležnom Ministarstvu.

Koliko ste zadovoljni poduzetničkom slikom grada i kojim mjerama potiče poduzetnike i privlačite investicije?

Poduzetničku sliku grada čine 325 trgovačka društva, uglavnom mala i mikro poduzeća, jedno veliko trgovačko društvo (Kamen Pazin), nekoliko srednje velikih poduzeća te oko 400 obrta. Najviše se poduzetnika bavi prerađivačkim djelatnostima te trgovinom; ujedno su to dvije djelatnosti koje zapošljavaju i najveći dio radne snage zaposlene na području grad. Kroz mjere za poticanje poduzetništva koje obuhvaćaju subvencije i razna oslobađanja, ulaganja u poduzetničke zone, uređenje Poduzetničkog inkubatora i sl. grad nastoji potaknuti poduzetnike na nove iskorake u svom poslovanju te potaknuti i pomoći svima koji razmišljaju o vlastitom pokretanju posla.

Koliko ukupno na godišnjoj razini izdvajate za potpore poduzetnicima i planirate li kakve promjene na tom planu?

Za 2019. godinu planirano je 115 tisuća kuna za direktne potpore poduzetnicima, 90.000,00 za potpore u obliku subvencija te 25.000,00 kuna za sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite koji su odobreni prijašnjih godina.

U posljednjih šest godina broj nezaposlenih u Pazinu je smanjen za čak 67 posto. Jesu li ovako dobre brojke rezultat povećanog zapošljavanja i koliko su za pozitivne trendove zaslužne mjere kojima Grad potiče gospodarstvo i zapošljavanje?

Vjerujemo da su ulaganje u poduzetničku infrastrukturu te kontinuirana potpora poduzetnicima doprinijele značajnom smanjenju broja nezaposlenih na području Grada Pazina. U posljednjih 10 godina, najveći broj nezaposlenihosoba zabilježen je 2012. godine, kada je njihov prosječni broj bio 387, te najmanji broj upravo 2018. godine – 125 nezaposlenih osoba, što je smanjenje broja nezaposlenih za čak 67,70%, odnosno stopa nezaposlenosti je pala s 6,36% koja je zabilježena 2012. godine na 2,05% 2018. godine.

Porast broja zaposlenih osoba kod obveznika poreza na dobit na području grada evidentan je posljednjih desetak godina, a naročito izražen u posljednje dvije godine, kada je porast broja zaposlenih iznosio 5,21 odnosno 8,72%. Broj poduzetnika također raste; od 260 poduzetnika 2011. godine na 325 poduzetnika 2017. godine, dok je prema podacima Trgovačkog suda u Pazinu u 2018. godini je na području Grada Pazina osnovano 35 novih a brisano 12 trgovačkih društava, što je porast broja trgovačkih društava na području Grada Pazina za 23.

Uskoro se otvara novi Poduzetnički inkubator Pazin UP – što će točno poduzetnicima biti omogućeno realizacijom ovog projekta i kako će utjecati na općenitu poduzetničku sliku Grada?

Kako bi se izašlo u susret onima koji tek planiraju postati poduzetnici, Grad Pazin provodi projekt rekonstrukcije i opremanja Poduzetničkog inkubatora u Pazinu, a kroz projekt se rekonstruira i adaptira prostor za poduzetnički inkubator s 5 potpuno opremljenih ureda za poduzetnike, uredski prostori za djelovanje voditelja inkubatora te jedna multifunkcionalna prostorija za potrebe organiziranja predavanja, seminara i radionica. U okviru inkubatora korisnicima će na raspolaganje biti stavljena opća i specijalizirana infrastruktura, oprema i povezane usluge potrebne mladim poduzećima u njihovim početnim koracima u učvršćivanju poslovanja i osiguranja dostatnih kapaciteta za nastavak poslovanja na otvorenome tržištu, to uključuje radionice i edukacije za postojeće i potencijalne poduzetnike u skladu s njihovim interesima, potrebama i željama.

Već šest godina uspješno provodite projekt Pazi(n) proračun koji omogućuje građanima da sudjeluju u raspodjeli dijela proračunskog novca – mislite li da su građani zadovoljni s dosadašnjom realizacijom projekta i kako ste Vi zadovoljni s njihovim sudjelovanjem i prijedlogom projekata?

U korist ovog projekta govore i same brojke, naime od početka provedbe projekta građani su predložili ukupno 564 komunalnih akcija, na javnim je raspravama prisustvovalo ukupno 904 građana a realizirali su se projekti u vrijednosti od 2,3 milijuna kuna. Važno je istaknuti i da se udio u proračunu o kojem odlučuju građani povećava iz godine u godinu, te se udio s početnih 300.000,00 kn iz 2014. popeo na 800.000 kn u ovoj, šestoj godini provedbe. Projekt je koncipiran na navedeni način jer su kroz godine građani na javnim raspravama ukazivali na potrebu provedbe većih komunalnih akcija. Osim toga, cilj je Grada Pazina prikupiti što više kvalitetnih prijedloga, a pritom ostati u okviru proračunskih mogućnosti i udovoljili željama građana da izravno odlučuju o većem iznosu.

Na ovaj način građani imaju prilike izravno izabrati prioritetne aktivnosti kojima se podiže kvaliteta života u njihovom mjestu kao što su uređenja (dječjih) igrališta, postavljanje rasvjetnih tijela, popravak cesta, uređenje prostorija društvenih domova, postavljanje autobusnih nadstrešnica, prometne signalizacije i slično. Zadnjih je godina vidljiv i edukativni utjecaj ovog projekta na građane, u smislu da su osvijestili na koji funkcionira proračun, kako se puni te su stoga i prijedlozi građana puno realniji.

Osim komunalnih akcija koje su direktno izglasane tijekom javnih rasprava, provedeni su i neki drugi prijedlozi koje su građani isticali kao prioritet iz sigurnosnih i drugih razloga. Na ovaj način gradska uprava direktno doznaje koji su problemi prisutni u lokalnoj sredini, a na koje bi trebalo eventualno preusmjeriti proračunska sredstva, te se s druge strane građani informiraju o statusu rješavanja pojedinih projekata, općenito o radu gradske uprave i drugim pojedinostima u nadležnosti Grada.

Jeste li zadovoljni rezultatima kad su EU fondovi u pitanju?

Vrlo smo zadovoljni rezultatima povlačenja sredstava iz EU fondova, naime u odnosu na početak mandata prihodi proračuna od EU fondova povećani za vrtoglavih 440%. S početnih 5 milijuna iz 2017. ostvareni prihodi EU sredstava u 2019. godini iznose 27 milijuna kuna.

Koliko ste dosad povukli iz EU fondova i koji su najvažniji projekti?

Od početka mandata povukli smo 33 milijuna kuna EU sredstava koji su nam neophodni kako bismo mogli razvijati kvalitetne gradske politike. Iz Europskih fondova sufinanciraju se naši najveći projekti kao što su poduzetnički inkubator PAZIN UP, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića, sanacija odlagališta otpada, i slično.

Europski fondovi ključni su u sektoru razvoja kulturne baštine i turizma s obzirom na proračunsku ograničenost, pa su se tako kroz 7,9 milijuna kuna vrijedne EU projekte KulTourSpirit te I_Archeo.Sfinancirali konzervatorski i restauratorski projekti zvonika crkve sv. Nikole i pazinskog Kaštela, odnosno osnovani su javno-privatni klaster dionika u turizmu, definirani novi turistički itinereri s promotivnim materijalima te priručnicima za vodiče. Svakodnevno smo suočeni s izazovom osiguranja visokog životnog standarda našim građanima pa je orijentiranost na financiranje putem EU i nacionalnih natječaja stvar strateškog opredjeljenja.

Kakvi su planovi za ovu godinu, koliko ste EU projekata još prijavili, odnosno koliko očekujete da ćete realizirati?

Od projekata koji će se prijavljivati na EU fondove do kraja godine najznačajnija je prijava na natječaj programa Konkurentnost i kohezija koji bi prema zadnjim informacijama kojima raspolažemo trebao bio otvoren u rujnu pod nazivom: „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucioanlizacije – druga faza“. Prema raspoloživim informacijama prihvatljivi prijavitelj može biti udruga, dok bi Grad Pazin bio partner. S obzirom na dugogodišnju kvalitetnu suradnju s Gradskim društvom crvenog križa Pazin koji je provoditelj usluga izvaninstitucionalne skrbi za strije osobe na području našeg grada, cilj je EU sredstvima financirati izgradnju dijela prostora u sklopu budućeg Doma za starije osobe Pazin u kojem bi se provodila izvan institucijska skrb za starije.

Kakva je demografska slika Pazina? Kojim se mjerama borite protiv negativnih trendova i koliko ste zadovoljni rezultatima? 

Za razliku od velikih gradova koji redom bilježe negativne brojke, Pazin od 2017. bilježi pozitivan prirodni prirast odnosno ima više rođenih nego umrlih. Vitalni indeks (broj živorođenih na 100 umrlih) za Grad Pazin iznosi 112,9, dok za područje Istarske županije iznosi 68,3 , odnosno za Republiku Hrvatsku 68,4. Učinkovitost demografskih mjera ovisi o širem gospodarskom i socijalnom kontekstu te je Grad Pazin u Strategiji razvoja Grada 2015-2020 godine obuhvatio različite aktivnosti koje igraju važnu ulogu u razvoju usluga za djecu i obitelj.

U kontekstu poticanja pozitivnih demografskih trendova na razinama lokalnih samouprava, Grad Pazin kontinuirano pruža podršku obiteljima kroz aktivnosti jednokratne naknade za novorođeno dijete, za koje je 2018. godini iz proračuna Grada Pazina ostvareno 90 jednokratnih naknada. Dodjeljuju se naknade za troškove boravka djeteta u predškolskim ustanovama kao i naknade za troškove školskog obroka u osnovnoj školi. Sufinancira se produženi školski boravak, dodjeljuju se stipendije srednjoškolcima i studentima te se financira prijevoz učenika putnika.

Ulaže se isto tako u edukaciju pa se u sklopu Savjetovališta za brak i obitelj provodi individualni i grupni rad s osobama kojima je potrebna psiho socijalna podrška te se organiziraju interaktivna predavanja i radionice na temu uspješnog roditeljstva s ciljem poboljšanja roditeljskih kompetencija i proširivanje znanja o roditeljstvu, kao i osvješćivanje miskoncepcija o roditeljskim odgovornostima i metodama discipliniranja.

U budućnosti želimo nastaviti s navedenim aktivnostima, a cilj nam je prioritete Strategije razvoja Grada Pazina 2015-2020 dodatno uskladiti s EU strateškim okviromi takozvanim Barcelonskim ciljevima (osigurana institucionalna skrb za 95% vrtićke djece – od 4 do 7 godina i 33% jasličke djece) pa smo u tom smislu intenzivno radili na poticanju privatnih inicijativa u predškolskom odgoju što se prvenstveno odnosi na poticanje osnivanja privatnih vrtića te obrta za dadilje putem sufinanciranja stručnog osposobljavanja.

I na kraju, koji su najvažniji projekti i ciljevi koje planirate realizirati do kraja ovoga mandata?

U predstojećem razdoblju najznačajniji projekti koji će se provoditi su izrada glavnog projekta Doma za starije osobe s prostorima za izvaninstitucijsku skrb za starije, izgradnja ceste u Poslovnoj zoni Ciburi, kojom se omogućava dovršetak najznačajnije greenfield investicije privatnog poduzetnika koja je trenutno u tijeku na području grada, sanacija dviju ploha odlagališta otpada Jelenčići te rekonstrukcija sustava javne rasvjete vrijedan 5,15 milijuna kuna, a očekujemo i mogućnost financiranja početka izgradnje i rekonstrukcije autobusnog kolodvora; sve kako bi mogli nastavili graditi bolju, ravnopravniju, zeleniju i sigurniju budućnost za sve naše sugrađane i one koji to požele postati.  (Lucia Ursić)