Vjerujem kako možemo biti zadovoljni. U šest godina na našem području povećala se zaposlenost za 550 ljudi. To je kao da je otvorena jedna velika nova tvornica, a takve stvari posebno nas raduju i čine ponosnima. Ovaj drugi mandat nastavljamo s dobrim trendovima, prijavama novih europskih projekata, poručio je gradonačelnik Dubravko Bilić

Grad Ludbreg proteklih se godina isprofilirao kao jedan od najefikasnijih i najaktivnijih gradova kada je riječ o povlačenju sredstava iz EU fondova – u ovu su godinu ušli s proračunom teškim 62 milijuna kuna, od kojih gotovo polovicu čine EU sredstva, dok su u našem istraživanju najboljih gradova osigurali titulu ‘vicešampiona EU fondova’. Do sada su kroz različite projekte povukli preko 100 milijuna kuna, a o kojim je točno projektima riječ te kakvi su daljnji planovi ispričao nam je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Poštovani g. Bilić, ovih dana obilježava se druga godišnjica Vašeg drugoga mandata na čelu Grada Ludbrega. Kako ste zadovoljni, jeste li u ove dvije godine napravili sve što ste planirali?

-Vjerujem kako možemo biti zadovoljni. U šest godina na našem području povećala se zaposlenost za 550 ljudi. To je kao da je otvorena jedna velika nova tvornica, a takve stvari posebno nas raduju i čine ponosnima. Ovaj drugi mandat nastavljamo s dobrim trendovima, prijavama novih europskih projekata. Ovih dana očekuje nas prijavljivanje projekta širokopojasnog interneta u suradnji sa susjednim općinama u vrijednosti 25 milijuna kuna, a potom i najveći projekt Grada Ludbrega – aglomeracija čija je vrijednost 250 milijuna kuna, a udio Grada je 15 milijuna kuna. Ove godine već smo prijavili projekte u vrijednosti 18 milijuna kuna. Riječ je o različitim programima, Interreg, Erasmus, Erasmus plus, Central Europe, Dunavsko, odnosno javljamo se gdje god stignemo. Tu je i projekt “Zaštita i revitalizacija industrijske baštine – Ciglana Ludbreg” kojim ćemo dodatno unaprijediti razvoj kulturnog turizma našega grada.

Ove ste godine usvojili Proračun od preko 62 milijuna kuna, koje su njegove temeljne značajke i ključni projekti koje planirate u 2019.?

-Novci iz EU projekata čine gotovo polovicu našeg proračuna i time pokazujemo koliko su nam važna europska sredstva. Time zapravo povećavamo vrijednost novca koje u svoj grad ulažu građani kroz poreze i prireze, a kao rezultat toga rada nastaju i projekti koje sami ne bismo mogli realizirati. I to je bit europskog financiranja – da naše novce oplemenimo s novcima europske unije za projekte koji su nama kao građanima posebno važni, a to pokazujemo i kroz vlastito financiranje.

Pred Gradom Ludbregom dva su najvažnija infrastrukturna projekta koji će ovaj grad učiniti još privlačnijim i za građane, ali i za poslovni sektor. Veseli nas što projekti koji dolaze osim Grada Ludbrega uključuju i susjedne općine. Projekt Aglomeracija Ludbreg najveći je i najvažniji projekt u gradu Ludbregu do 2023. godine. Vrijednost projekta s PDV-om je gotovo 220 milijuna kuna. Projekt obuhvaća područje Grada Ludbrega te Općine Martijanec i Sveti Đurđ. Ukupna duljina kanalizacijskih cjevovoda prema studiji izvodljivosti je 99.888m, a uključuje i 43 crpne stanice, te rekonstrukciju postojećih mješovitih kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 8000m, te rekonstrukciju 3 postojeća preljevna objekta. U Aglomeraciji Ludbreg razvija se sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode, kroz rekonstrukciju dijelova postojećeg mješovitog sustava odvodnje (cjevovoda u duljini od oko 8 km) u svrhu sprječavanja onečišćenje tla i voda. Izgradnjom i proširenjem javnog vodoopskrbnog sustava u naseljima Čukovec i Globočec Ludbreški omogućit će se pristup stanovništva kvalitetnoj pitkoj vodi.

Sljedeći značajan projekt je Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u Gradu Ludbregu, te općinama Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, odnosno izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta. Izgradnjom nove širokopojasne infrastrukture omogućit će se njenim stanovnicima prelazak na veće brzine širokopojasnog pristupa za što postoji veliki interes u današnje vrijeme.

Brzi i ultrabrzi internet preduvjet su i razvoja novih gospodarskih grana i stvaranja preduvjeta za ostanak mladih i kreativnih poduzetnika u našem kraju. Suvremeno gospodarstvo sve se više oslanja na poslovanje putem elektorničkih komunikacijskih usluga i usluga inforamcijskog društva i dužnost je države ili regije da im to osigura. Kad oni zakažu, onda gradovi moraju sami rješavati taj problem. Prema istraživanju provedenom u svrhu izrade projekta vidljivo je da mlađe dobne skupine kod kojih korištenje računala i interneta iznosi 100 posto očekuju pristup širokopojasnom internetu kao i bilo kojem komunalnom resursu. Upravo dostupnost širokopojasnog pristupa i usluga i sadržaja koje su time dostupne može smanjiti ili čak okrenuti negativne demografske i socijalne trendove jer time podižemo digitalni standard življenja u gradu, omogućujemo razvitak gospodarskih djelatnosti ili rada od kuće. Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na oko 25.000.000,00 kn te očekujemo da se u potpunosti financira europskim i privatnim kapitalom.

Povećali smo izdvajanja za dječje vrtiće na području Grada Ludbrega te za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner u kojoj svi osnovnoškolci imaju pravo na besplatnu članarinu. Povećali smo i izdvajanja za udruge koje djeluju na području grada jer one su ukras našega grada, neizmjeran je njihov značaj u smislu promidžbe.

Polovicu ovogodišnjeg proračuna čine sredstva iz EU fondova. Koji su to ključni EU projekti u ovoj godini, i u kojoj su fazi?

-Provodimo projekt uređenja Arheološkog parka “Iovia”, zatim projekte Happy Bike, Zeleno želimo. Ovim projektima zajednički nazivnik je turizam i to nas čini ponosnima. Ludbreg je grad koji u tom segmentu može puno dati. Povijesno smo to već dokazali, a cilj nam je uspješno spojiti staro i novo. Provodimo i projekt dogradnje Dječjeg vrtića “Radost”.

Tu je i provedba projekta “O okolišu se pobrini i otpad zbrini” kojim informiramo javnost o zbrinjavanju otpada. Ovo je iznimno važna tematika i kad pogledamo nekoliko godina unatrag možemo vidjeti koliko smo po tom pitanju puno napravili. Europskim sredstvima sanirali smo odlagalište otpada, izgradili reciklažno dvorište, na dvije lokacije imamo postavljene podzemne kontejnere. Kod nas se od najmlađih nogu uči kako pravilno razvrstati otpad jer okoliš ne čuvamo zbog sebe danas već zbog generacija koje dolaze. Iza nas je projekt rekonstrukcije šumskih puteva Lijepa Gorica, a završili smo i projekt “Ulaganje u nerazvrstanu cestu u naselju Ludbreg” koji se odnosi na uređenje ulica Franje Kuharića, Miroslava Krleže i Kratke.

U 2017. godini ste povukli najviše EU novca po glavi stanovnika, a u našem izboru najboljih gradova ste osigurali titulu ‘vicešampiona EU fondova’. Koliko ste do sada, ukupno, povukli?

-Do sada smo povukli preko 100 milijuna kuna kroz različite projekta. Ono što nam predstavlja najveći problem je neažurnost države u realizaciji europskih projekata. Grad Ludbreg ima vlastitih 4 milijuna kuna uloženih u EU projekte i čekamo povrat sredstava. Smatram da će takav princip rada jedinice lokalne samouprave odvratiti od europskih projekata jer je nemoguće, pogotovo manjim gradovima, izdržati takav financijski pritisak te se nadam kako će princip rada poslovnog svijeta zaživjeti i u tijelima javne uprave, agencijama, ministarstvima i drugim državnim tijelima kako bi one sredine koje tako već rade mogle normalno raditi i doprinositi građanima na najbolji način.

Ludbreg je nekoć bio ruralno središte gornje Podravine, a kako bi pokrenuli ostale poljoprivredne grane, u prošloj ste godini isplatili preko 300 tisuća kuna potpora te ušli u novi projekt vrijedan 1,5 milijuna kuna, fokusiran na razvijanje kanala kratke prodaje. Kako napreduje projekt, ima li kakvih rezultata?

-Projekt je u svojim počecima, a kroz njega ćemo temelj iskustava Švicaraca nastojati unaprijediti taj segment. Želja nam je da poljoprivredna proizvodnja, zdrava hrana i na taj način čuvanje okoliša bude jedna od temeljnih gospodarskih grana kod nas u Ludbregu.

Kada se govori o poduzetničkoj slici grada, važno je izdvojiti novu veliku investiciju u Ludbregu, od strane švicarsko-američke tvrtke koja planira izgraditi svoj objekt i otvoriti nova radna mjesta. Jesu li započeli s izgradnjom, koliko će novih radnih mjesta otvoriti i što će to značiti za građane?

-Tvrtka Variosystems započela je s radom u svibnju. Trenutno djeluju u prostoru koju su unajmili, a kako će se proizvodnja razvijati tako će broj zaposlenih rasti. Kroz nekoliko godina očekuje se izgradnja tvornice.

Svaki dolazak investitora, stranih ili domaćih iznimno je važan. Grad Ludbreg stoga uvijek nastoji razvijati business friendly komunikaciju, nastojimo biti svojevrstan servis u počecima i biti potpora koliko to jedna jedinica lokalne samouprave može biti.

Kojim mjerama privlačite investitore i potičete poduzetnike i kako ste zadovoljni efektima? Koliko godišnje izdvajate za potpore poduzetnicima i planirate li neke nove mjere?

Grad Ludbreg ovih je dana objavio Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega u 2019. godine.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega s ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Ludbrega.

Temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuju se sredstva za sljedeće mjere iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Ludbrega za razdoblje 2018. – 2020. godine, Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora, Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme, Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge, Subvencioniranje certificiranja proizvoda, Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna, Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl. ,Program „Inkubator za kreativne industrije“ i Program „Poduzetnički inkubator“.

Javni poziv otvoren je od 27. svibnja 2019. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Radite dosta i na području obrazovanja – uveli ste produženi rad vrtića, nove programe, osnovnoškolcima ste osigurali udžbenike i bon od 100 kuna za školsku opremu, sufinancirate školsku kuhinju… Koja su još značajna izdvajanja?

-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sljedeću školsku godinu kupuje obvezne udžbenike za učenike u cijeloj Hrvatskoj, a to se financira iz državnog proračuna. Grad Ludbreg stoga će u proračunu osigurati sredstva za nabavu drugih obveznih materijala, odnosno radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Ludbreg.

Nedavno smo u Osnovnoj školi Ludbreg za sve učenike od petog do osmog razreda postavili školske ormariće jer im želimo olakšati školsku torbu. Država se pobrinula da učenici dobiju nove udžbenike, a ostalo je pitanja radnih bilježnica te smo odlučili uskočiti u tom dijelu. Grad Ludbreg za to će izdvojiti do 350 tisuća kuna, ali vjerujemo kako ćemo time olakšati roditeljima pripreme za novu školsku godinu, a i djeca će biti bezbrižnija. Sve potrebno za pohađanje nastave učenike Osnovne škole dočekat će na školskim klupama početkom nove školske godine.

Želimo pokazati da nam je stalo do naše škole, iako pripada Varaždinskoj županiji, ona je u našem gradu, naša djeca ju polaze i zaslužuju sve najbolje. Želimo pružiti najbolji standard i mogućnosti kako bi se djeca mogla razviti u inovativne, kreativne stanovnike Ludbrega, ali i cijeloga svijeta i dati doprinos gradu u kojem će živjeti, a nadam se da će odabrati grad svog djetinjstva, najljepši grad na svijetu – Ludbreg.

 

Kakva je demografska slika grada i kojim mjerama se borite protiv negativnih trendova?

-Nismo zabilježili negativne trendove. Činjenica je da ljudi odlaze, no kod nas bilježimo i dolazak novih stanovnika pa tako posljednjih godina umjesto četiri razredna odjeljenja prvih razreda upisujemo njih pet, a popunjeni su nam i kapaciteti u vrtićima. Vodimo se time da mladim obiteljima treba olakšati svakodnevicu te smo stoga uveli sve spomenuto. Gradski dječji vrtić trenutno je također u projektu zahvaljujući kojem će uskoro imati veći prostor, a uredili smo i vanjski dio vrtića.

Kada ste preuzeli upravljanje gradom, prije šest godina, zatekla Vas je teška situacija i dugovi. Kakvo je danas financijsko stanje grada, jeste li zadovoljni?

-Financijsko stanje je zadovoljavajuće no uvijek stremimo novim projektima. Naš start nije bio jednostavan, preuzeli smo grad s poreznim prihodima od 10 milijuna kuna i manjkom od 6,5 milijuna kuna, danas su porezni prihodi grada na razini 20 milijuna kuna i sredili smo manjkove do vrlo prihvatljivih iznosa jer primjenjujemo poslovne principe, svakodnevno pratimo tokove novca, prihode, rashode. 2013. godine kada se krenulo s europskim projektima potpora po glavi stanovnika iznosila je 807 kuna, a danas je preko 100 milijuna realiziranih projekata u potpora iznosi više od 11 tisuća kuna po glavi stanovnika. Nama je cilj Ludbreg učiniti gradom prijateljem svojih sugrađana, grad za kojeg će sugrađani navijati, voljeti ga i s ponosom spominjati, vjerujem da smo puno na tom polju napravili, a dokaz su i svi ovi projekti. Posebno nas veseli aktivnost i sudjelovanje naših gospodarstvenika u cijelome procesu i njihovih 450 milijuna kuna različitih investicija u modernizaciju, poboljšanje produktivnosti dokaz su da su u Gradu Ludbregu našli prijatelja, našli su grad koji prepoznaje njihov način funkcioniranja i koji razumije njihove potrebe. Isto tako mi očekujemo od gospodarstvenika da razumiju potrebe zaposlenika, građana i vjerujem kako ta simbioza zasad funkcionira.

Što građani mogu očekivati u ostatku mandata, kakvi su daljnji planovi i koji su glavni ciljevi?

-Pred nama je prijava velikog i zanimljivog projekta “Zaštita i revitalizacija industrijske baštine – Ciglana Ludbreg” u kojem je predviđeno postavljanje i pronađenih kugli. Ovim projektom potaknuli bismo razvoj kulturnog turizma koji nije samo velika globalna industrija koja donosi dohodak, već i potpora nacionalnom identitetu i sredstvo za očuvanje kulturne baštine. Neki smatraju da upravo kulturni turizam predstavlja najbolji model za lokalni razvoj. Mi smo grad impresivne povijesti što dokazuje i pronalazak ovih kugli te vjerujem kako ćemo ovim projektom to i potvrditi. (gradonačelnik.hr/J.L.)