Grad Kutina u protekle dvije i pol godine intenzivno ulaže u razvoj investicijskog okruženja za potrebe poduzetništva i razvoj gospodarstva, a uz značajna ulaganja u infrastrukturu s najvećim naglaskom na proširenje postojećih poslovnih zona, investitore smo potpuno oslobodili plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade

Grad Kutina jedan je od onih koji su u protekle dvije i pol godine napravili veliki pomak i promjene, te pokrenuli pozitivne trendove. Stabilizirali su financije i prvi put nakon 10 godina doveli proračun u pozitivu, Gradskom riznicom objedinili su svih 11 gradskih poduzeća i tako postigli potpunu kontrolu i transparentnost financija, gospodarskim mjerama uspjeli su privući investitore i povećati zaposlenost, u samom su vrhu po ulaganju u obrazovanje i korištenju EU fondova…. S gradonačelnikom Zlatkom Babićem razgovarali smo o projektima i mjerama kojima, očito, podiže kvalitetu života u Kutini.

G. Babić, kako ste zadovoljni 2019. godinom i ostvarenim rezultatima, jeste li realizirali sve što ste planirali?

 2019. godina je bila izrazito produktivna godina, dovršili smo brojne projekte i pokrenuli nove projekte. U području rada gradske uprave bitno je istaknuti proširenje jedinstvene riznice, u koju su pored ustanova uključene i osnovne škola, te smo time prvi u Hrvatskoj što se tiče uredskog i financijskog poslovanja, odnosno zajedničkog gradskog računa.

Osmislili smo projekt „Kutina otvoreni grad“ čijom realizacijom želimo napraviti iskorak u smislu transparentnog upravljanja gradom i korištenja proračunskih sredstava.

 Uz to, ostvarili smo pozitivno poslovno okruženje što  je potvrdio dolazak novih investitora poput tvrtke Ziegler,  Garbellotto tvrtke i niz manjih tvrtka zahvaljujući kojima je značajno povećana mogućnost zapošljavanja u Kutini. Stabilizirano je poslovanje Petrokemije dokapitalizacijom i dolaskom novih strateških partnera, što je vrlo bitno za gospodarstvo Kutine.

Niz projekat koje smo realizirali  financirani su iz EU fondova ali i iz vlastitih sredstava. Realizacijom tih projekata nastojali smo ostvariti sve ono što bi povećalo kvalitetu života našim građanima.

Koje biste projekte i mjere istaknuli kao najvažnije i zašto?

-Jedan od ključnih projekata svakako je Poduzetnički inkubator (PUNK), kojega smo dovršili i koji je postao dom za 29 start up tvrtki, a sada radimo i na tome da se na istom mjestu otvori i Centar za izvrsnost. Što se tiče gospodarstva, proširenje i opremanje postojeće tri poduzetničke zona je u punom tijeku, a također u izradi su projekti komunalne infrastrukture za novu  Industrijsko-logističku zonu koja je središte naših nastojanja za gospodarskom

U svrhu energetskih ušteda i poboljšanje obrazovnih standarda završena je energetska obnova svih osnovnih škola osim OŠ Zvonimira Frank i energetska obnova vrtića Neven dok je energetska obnova vrtića Maslačak u tijeku.

Kako bismo očuvali kulturnu baštinu i prepoznatljivost Kutine, prionuli smo sanaciji trijema u Crkvenoj ulici 52A te smo kulturno dobro spasili od urušavanja.  U nekoliko gradskih i ruralnih naselja obnavljamo društvene domove kako bismo i u ta naselja vratili život i uredili centralno mjesto stanovnicima za druženje i održavanje svojih aktivnosti. Također smo obnovili naše nerazvrstane ceste i županijske ceste u većini naših prigradskih naselja.

U svrhu poboljšanja pristupačnosti gradskim ustanovama osobama s invaliditetom ugrađeno je dizalo na zgradi Pučkog otvorenog učilišta te je uz energetsku obnovu Gradske uprave u izgradnji i dizalo unutar same zgrade. Izrađena je i projektna dokumentacija  za dizalo koje će se ugraditi na zgradi Vatrogasnog doma Kutina za potrebe ureda državne uprave.

U prošloj ste godini imali pozitivne gospodarske brojke – pad nezaposlenosti i, što je puno važnije, rast zaposlenosti. Jesu li se ti trendovi nastavili, imate li najnovije podatke?

-Realno u Kutini raste zaposlenost i postoji potreba za radnom snagom. Petrokemija je u postupku rekonstruiranja te je iz te kampanje otišlo oko 350 zaposlenih uz vrlo povoljne uvjete. To su većinom stariji djelatnici koji će kraće vrijeme biti na Zavodu za zapošljavanje dok ne steknu uvjete za mirovinu. Tih 350 radnih mjesta vjerojatno će se popuniti vrlo brzo zapošljavanjem mlađeg kadra.

Preko projekta „Zaželi“ u Kutini je kroz četiri udruge koje su nositelji tog projekta  sveukupno zaposleno oko 50 žena koje skrbe za oko 200 korisnika. Uglavnom se radi o starijim ženama koje su teže nalaze posao na tržištu rada.

Kojim mjerama potičete gospodarstvo i koliko ste zadovoljni efektima?

 –Grad Kutina u protekle dvije i pol godine intenzivno ulaže u razvoj investicijskog okruženja za potrebe poduzetništva i razvoj gospodarstva. Uz značajna ulaganja u infrastrukturu s najvećim naglaskom na proširenje postojećih poslovnih zona u kojima stvaramo pozitivno poslovno okruženje na način da se osiguravaju svi potrebni uvjeti, znači pristupne ceste, odvodnja, vodovodi, rasvjeta, energenti, za pokretanje i održavanje postojećih poslovnih djelatnosti, tu je i prodaja zemljišta u vlasništvu grada po povlaštenim cijenama, te potpuno oslobađanje plaćanje komunalnog doprinosa, kao i oslobađanje plaćanje komunalne naknade slijedećih 5 godina.

Grad Kutina je za potrebe poduzetnika preuzeo ured za izdavanje dokumenata za građenje, pri čemu je na taj način, uz pravovremeno usklađivanje prostorno planske dokumentacije za potreba razvoja gospodarstva, stavio u prioritet i ubrzao izdavanje tehničkih dokumenata za građenje za potrebe investitora i realizacije novih investicija. Zajedno sa županijom sufinanciramo kamatu za poduzetničke kredite što je jako popularna mjera u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Također želimo skrenuti pozornost na najveću snagu i potencijal Grada Kutine, a to je naša nova Industrijsko logistička zona (ILZ), koja po izuzetnom geoprometnom položaju zbog blizine autoceste A3 i državne ceste D45 koja se provlači kroz grad prema Mađarskoj, blizina željezničkog kolosijeka, uz postojeću magistralnu elektro i plinsku  infrastrukturu, stvoreni preduvjeti za privlačenje srednjih i velikih industrijskih kompleksa. Tu se nalazi 100 ha zemljišta u 100% vlasništvu grada Kutine, uređena prostorno planska dokumentacije, te blizina velikih postrojenja kao što je Petrokemija d.d., Selk, Almos, Turbomehanika, Hidraulika, većinom izvozne tvrtke,  i mnogi drugi koji daju jednu vrstu garancije za pozitivnu poduzetničku klimu u Gradu Kutini.

U ovom trenutku su u tijeku pojačane aktivnosti u izradi tehničke dokumentacije za kompletnu infrastrukturu unutar ILZ-a, u koja su zasada uložena značajna financijska sredstva, te nas očekuje daljnja ulaganja gotovo 10 milijuna kuna za izgradnju iste potrebne infrastrukture

Kada govorimo o potpornim institucijama, Grad Kutina uz osnovanu lokalnu razvojnu agenciju (RA MRAV) koja djeluje kao instrument za privlačenje bespovratnih sredstava za razvoj poduzetništva na području Grada Kutine, tijekom 2018. godine putem EU fondova realizirao projekt izgradnja Poduzetničkog inkubatora PUNK u vrijednosti 8,2 mil kn, te danas gotovo 30 obrtnika i malih poduzetnika koristi povlastice istoga inkubatora, od prihvatljive cijene zakupa uz kompletno tehnički opremljene urede (računala, printeri, razni programi,…) do korištenja konferencijskih dvorana i komunikacijskih skype soba.

Također osiguravamo bespovratne potpore za mikro poduzetnike za ulaganje u opremu i novozapošljavanje, do subvencije kamata na poduzetničke kredite za male i srednje poduzetnike.

Planirate li neke promjene ili povećanje sredstava kad su ti poticaji i subvencije u pitanju?

-Bespovratne potpore od strane grada izazvale su veliki interes i pozitivne reakcije, te su rezultirali ne samo da postojeći poduzetnici sadrže postojeće stanje, nego je i veliki broj mladih ljudi iskazalo interes da se samozaposle i da ostanu u našem gradu i pokrenu vlastitu djelatnost. Na tragu realizacije istoga, naša daljnja nastojanja će i dalje biti usmjerena na stvaranje još boljeg pozitivnoga poslovnoga okruženja za potrebe obrtnika i malih poduzetnika, što kroz dodjele bespovratnih potpora za ulaganje u opremu, za zapošljavanje, te subvencija kamata na poduzetničke kredite. Također treba spomenuti i podršku svima i kroz potporne institucije koje su u vlasništvu Grada Kutine i to poduzetnički inkubator namijenjen poduzetnicima početnicima koji pruža mogućnost najma poslovnog prostora po povlaštenim cijenama, kao i niz pratećih usluga potrebnih poduzetniku da uspješno započne svoje poslovanje, te razvojna agencija MRAV koja služi za pružanje savjetodavne i operativne podrške gospodarstvenicima Grada Kutine za povlačenje financijske potpore europskih i ostalih fondova.

Grad Kutina u prošlu je godinu, po prvi put nakon 10 godina, ušao sa pozitivnim stanjem gradskih financija i proračunskim suficitom. Koje su ključne mjere kojima ste to postigli?

-Proračunski suficit nastao je iz razloga dobrog upravljanja javnim prihodima i imovinom grada. Velike uštede su napravljene refinanciranjem postojećih kredita, kojima smo uštedjeli cca 500.000,00 kuna. Ustrojavanjem jedinstvene Gradske riznice u koju je ušlo svih 11 proračunskih korisnika smanjeni su troškovi kao što su troškovi platnog prometa , financiranje samo jednog softvera, uredskog materijala, nema zadržavanje novca na računima PK, sve se plaća sa jednog računa pa je tako izbjegnuto plaćanje zateznih kamata za nepravovremeno plaćanje. Jedinstvena Gradska riznica omogućuje potpuni nadzor Grada Kutine kao osnivača svakog pojedinog troška svih proračunskih korisnika. Pored navedenog ustrojili smo Odsjek naplate koji do tada nije funkcionirao , naplatom dospjeli dugova naplaćena su značajna sredstva.

Naplaćena su i potraživanja od DTK 1.220.000, 00 koji godinama nisu naplaćena. U dijelu prihoda značajno su povećani prihodi od poreza i prireza na dohodak nakon izmijene Zakona o porezu na dohodak kojim je  sav porez na dohodak ustupljen JL(R)S, povećana su i sredstva od šumskog doprinosa i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Budući da smo očekivali proračunski višak sredstava  na kraju 2019. godine,  donijeli smo Proračuna Grada Kutine za 2020. g. i projekcije proračuna za 2021 i 2022. godinu u kojem smo uključili pretpostavljeni višak odnosno proračunski suficit.

Plan Proračuna za 2020. godinu radili smo na način da smo  ga prethodno iskomunicirali sa građanima putem javnih tribina, savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, poduzetnicima, udrugama itd.

U Proračun su uključene značajne investicije, napomenu bih samo neke od značajnijih: izgradnja Zgrade na gradskom trgu, adaptacija društvenog doma u Banovoj Jaruzi u kojem će biti smješten dječji vrtić, izgradnja dječjeg igralište u Kutinskoj Slatini, izgradnja pješačkih i biciklističkih staza u ulicama Kutinskoj Lipi i Matije Gupca u Kutini, izgradnja parkirališta u Kutini u Dalmatinskoj ulici i kod Gradske tržnice, izmjena stolarije na O.Š. Z. Frank u Kutini, rekonstrukcija dvorišta u O.Š. Z. Frank Kutina, izgradnja šetnice na području jezera Bajer itd.

Pored navedene izgradnje povećana su sredstva za socijalu i zdravstvo, subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima, te razne pomoći za osnovno školstvo, pred školstvo, kulturu, šport i vatrogastvo.

Prošle ste godine ušli u samo finale našeg velikog izbora za najbolji grad, i to u kategoriji demografija i obrazovanje i to jer, među ostalim, izdvajate najveći udio u proračunu za socijalnu politiku i mlade, a naše veliko istraživanje pokazalo je i da ste među gradovima koji su najviše izdvojili za sufinanciranje školskog pribora učenicima na početku ove školske godine. Kojim još mjerama i projektima potičete demografiju i podižete obrazovne standarde u Kutini?

 –Točno, početak ove školske godine roditeljima smo olakšali sa 1,3 milijun kuna, koliko smo izdvojili za financiranje udžbenika , radnih bilježnica i ostalog školskog pribora. Već drugu godinu, naime, pomažemo svim obiteljima kroz jednu od popularnih mjera pomoći u nabavci radnih bilježnica i školskog pribora i to učenicima od 1.- 4. razreda sa 450,00 kuna, a učenicima od 5.- 8. razreda sa 750,00 kuna. Pošto su sve učenike u suradnji sa našim školama na školskim klupama prvoga dana nastave dočekali svi potrebni udžbenici za praćenje nastave Grad Kutina se popularnom mjerom odlučio je pomoći obiteljima u nabavci radnih bilježnica, mapa i ostalog pribora putem vrijednosnog bona. Osim pomoći u nabavci udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u  kutinskim osnovnim školama je provedena i energetska obnova u vrijednosti 15 milijuna kuna, tako da učenici i nastavnici imaju i daleko ugodnije mjesto za rad i učenje. Osim škola energetski je obnovljen i dječji vrtić „Neven“, a upravo uređujemo još jedan veliki objekt „Maslačak“ čime će naša 2 najveća objekta koje polazi 600- tinjak mališana biti kvalitetno riješena.

Sustavno i plansko ulaganje i odgoj i obrazovanje od najranije dobi ne samo kroz infrastrukturu već i u nastavni materijal i edukaciju nastavnika i profesora provodit ćemo i dalje.  Nastavljamo sa uspješnom matematičkom ligom koju smo započeli u prošloj školskoj godini kroz 5 kola i polučili izvrsne rezultate. Rezultati su posljedica predanog i nesebičnog rada svih profesora matematike u našim osnovnim školama, Zajednice tehničke kulture ali i ostalih nastavnika i volontera. Natjecanja su bila u  svih 5 osnovnih škola u 5 kola. Sudjelovalo preko 250 učenika. Pokazalo se da matematika nije bauk, a djeca su uz druženje, postigli zaista izvrsne rezultate.

Osim pomoći u nabavci udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora Grad Kutina i ove godine sufinancira prijevoz učenika srednjih škola njih oko 250 koji do škole putuju autobusom ili vlakom, pa roditelji pokrivaju samo iznos od oko 5% od ukupnog iznosa cijene koštanja mjesečne karte. Svi učenici koji putuju na školovanje iz Kutine u Sisak, Garešnicu, Ivanić Grad, Novsku, Petrinju, Novu Gradišku ostvaruju pravo na subvenciju, kao i učenici koji koriste javni prijevoz. Prije početka nove školske godine postavljena je i nova horizontalna prometna signalizacija u blizini škola , te je pojačano ulaganje zbog veće sigurnosti djece u prometu.

Jedan ste od gradova s izraženim skokom u korištenju EU fondova… Što kažu brojke, koliko ste u protekle dvije i pol godine ugovorili i povukli i kakvi su planovi za 2020. kad su EU projekti u pitanju?

 –Od 2017. godine ukupno je sklopljen 21 ugovor o EU sufinanciranju od čega je provedeno devet EU projekata ukupne vrijednosti 26,1 milijun kuna (EU sufinanciranje: 15,9 mil. Kn; sufinanciranje preko ostalih izvora: 3,4 mil. Kn; vlastita sredstva: 6,8 mil. Kn).

Ostalih 12 projekata je u provedbi, a ukupna im je vrijednost 521,9 milijun kuna (EU sufinanciranje: 352,0 mil. Kn; sufinanciranje preko ostalih izvora: 131,5 mil Kn; vlastita sredstva: 38,4 mil. Kn).

Jedan od važnijih projekata u kojega se krenulo prošle godine svakako je i projekt aglomeracije. U kojoj je on fazi?

 –Aglomeracija je iznimno važan projekt kroz koji će se ulaganjem u sustav vodoopskrbe i odvodnje u visini 500 milijuna kuna izgraditi  biološki uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, novi uređaji za kondicioniranje vode, te će se izvršiti kompletna rekonstrukcija i izgradnja novih vodnih građevina na području Grada Kutine. Izgradit će se 50 kilometara nove vodovodne infrastrukture, rekonstruirati 28 kilometara postojećeg vodovodnog sustava, izgraditi  38 kilometara novog sustava javne odvodnje i rekonstruirati 13,3 kilometara postojećeg, te nadograditi uređaje za pročišćavanja otpadnih voda.  5 tisuća naših stanovnika ćemo omogućiti priključak na vodoopskrbnu mrežu i 4,5 tisuće na sustav za odvodnju. Na proljeće 2020. očekujemo intenzivan početak radova. Dok ne započnu radovi na Aglomeraciji, radi se na manjim vodovodima u ulicama koje nisu obuhvaćene navedenim projektom te nastojimo uložiti i dodatna sredstva u obnovu cesta na kojima će se izvršavati radovi kako bi zaokružili jedan značajan investicijski ciklus koji u naredne 3 godine očekuje Grad Kutinu.

Koji su glavni planovi i ključni projekti u 2020.?

-Predviđen proračun za 2020. godinu je u visini od 194.360.000,00 kn, 2019. smo završili na pozitivnoj nuli te je sve spremno za dovršetak postojećih i realizaciju novih projekata. Projekti na kojima se trenutno radi su višegodišnji te ih nije moguće završiti unutar 12 mjeseci no unatoč tome se pripremaju i novi projekti.

Što se tiče većine projekata, projektna dokumentacija je pripremljena  ili je u fazi izrade kako nas potencijalni natječaji ne bi dočekali nespremne. Uz Aglomeraciju, rekonstrukcija doma Banova Jaruga za potrebe dječjeg vrtić je među najvećim projektima u nadolazećoj godini. Također su u fazi izgradnje nogostup Kutinska Lipa, nastavak III faze šetnice kroz park 56 bojne do bazena, šetnice oko jezera Bajer, parkiralište u Dalmatinskoj ulici i reciklažno dvorište.

Uz projekte koji su u tijeku, Grad razmišlja dugoročno te priprema sredstva za projekte koji prelaze financijske mogućnosti Grada ali su od iznimne važnosti za građane. To su projekti poput izgradnje dječjeg vrtića, izgradnje višenamjenske zgrade na Trgu Dr. F. Tuđmana za koji je planirano 1.500.000,00 kn a sama vrijednost projekta procijenjena je na 35.000.000,00 kn, izgradnju dječjeg vrtića u Kutini za koji je planirano 500.000,00 kn dok je vrijednost projekta 25.000.000,00 kn te za uspostavu industrijsko-logističke zone za koju je planirano 1.700.000,00 kn a vrijednost projekta je 14.500.000,00 kn te su ti projekti označeni kao prioriteti u 2020. godini te se traže alternativni izvori sufinanciranja.

I na kraju, koji su Vam ključni ciljevi do kraja ovoga mandata, što građani mogu očekivati u narednih godinu i pol dana?

-Građani mogu očekivati kao i do sad, transparentno upravljanje gradom i slušanje njihovih potreba. Izrazito mi je bitno učiniti ovaj grad poželjnim za ostanak i eventualni dolazak stanovnika. Svi projekti koje smo realizirali i koje planiramo su projekti koalicije koja je zajedno sa mnom preuzela odgovornost vođenja Grada Kutine. Planiramo dovršiti postojeće projekte za koje je predviđeni rok završetka u 2020. godini te pronaći financijska sredstva za što više novih projekata koje smatram izrazito bitnima.

Do sada smo većinu predizbornih obećanja ispunili te se nadamo pokazati sugrađanima kako zaista mislimo što govorimo i trudimo se ostvariti sve što je potrebno gradu kako bi ostvario svoj potencijal. (M.P.D.)